Biografia i Manifest Laure Dauban

Biografia

Laure Dauban po ukończeniu studiów translatorskich zmieniała pracę zbyt wiele razy. Pracowała w wydawnictwie, przy grach wideo, przelotnie w modzie, prasie oraz wsparciu technicznym. Było jej za mało różnorodności, więc aktualnie znowu studiuje, by zostać web developerem we Francji.

Laure nie potrafi sobie nawet przypomnieć, kiedy dokładnie odkryła fikcję fanowską, lecz jej konto na Archive of Our Own – AO3 (Naszym Własnym Archiwum) twierdzi, że jest tam od 2013 roku. Fanfiki czyta w każdym fandomie z dostateczną ilością fluffu, angstu i romansu, a najlepiej z wszystkim na raz.

Dołączyła do OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) jako tłumaczka z francuskiego w maju 2019 i została wrobiona w bycie menadżerką wolontariuszy komisji Tłumaczeń 6 miesięcy później. To zachęciło ją do częstszej współpracy z pozostałymi komisjami, jak i w końcu również do rozpoczęcia pisania własnych fików.

Manifest

1. Dlaczego zdecydowałaś się na start w wyborach do Zarządu?

Bycie menadżerką wolontariuszy w komisji Tłumaczeń było tak ciekawe, i pozwoliło mi na odkrycie tylu rzeczy o OTW i fandomie, że zapragnęłam dowiedzieć się jeszcze więcej. Czuję, że bycie w Zarządzie i zobaczenie całości obrazka takiej organizacji byłoby naprawdę fascynujące.

Przez ostatni rok zrozumiałam też, jak skomplikowane może być zarządzanie taką strukturą, chciałabym pomóc w tym procesie i dać coś od siebie, w każdy sposób, w jaki mogę.

2. Jakie umiejętności lub doświadczenie możesz wnieść do Zarządu?

Moje główne zdolności to umiejętność adaptacji, empatia i umiejętność pracy w grupie.

Zdolności przystosowania rozwijałam najpierw w czasie moich studiów. Tłumaczenie samo w sobie jest bardzo wszechstronnym ćwiczeniem, dlatego też je lubię. To umiejętność, która była bardzo przydatna za każdym razem, kiedy musiałam zmienić pracę, uczę się szybko i ogólnie prędko zaczynam prężnie działać w nowym środowisku.

Empatia również jest czymś, czego się uczy, aczkolwiek miałam dobry start. Praca, a potem wolontariat z dobrymi ludźmi wiele mnie nauczyły, a szczególnie tego, że dobroć musi zostać wbudowana w zachodzące procesy, aby być stałą. Widziałam także dostateczną ilość toksycznym środowisk pracy, by wiedzieć czego NIE robić jako menadżer.

Pracy zespołowej także nauczyłam się na przestrzeni lat, i jest ona wyjątkowo ważna w OTW, gdzie większość zadań wykonywanych jest w zespołach.

3. Wybierz jeden lub dwa cele OTW, które są dla ciebie ważne i nad którymi chcesz pracować w trakcie trwania kadencji. Dlaczego cenisz te cele? Jak będziesz współpracować z innymi aby je osiągnąć?

Pierwszym celem, który sobie cenię, jest uczynienie projektów OTW tak dostępnymi, jak to możliwe. Już znam i pracuję nad tłumaczeniową stroną tego celu, i mam zamiar robić to dalej. Będę również wspierać wysiłki komisji Ułatwień Dostępu, Designu i Technologii, która zajmuje się stroną internetową AO3. Dla mnie istotną częścią naszej misji jest to, że dążymy do bycia tak otwartymi, jak to tylko możliwe.

Chciałabym też pomóc różnym komisjom w osiągnięciu lepszej współpracy. OTW jest raczej sporą machiną, a płynne wspólne działanie poszczególnych części wymaga stałego wysiłku. Jestem żywo zainteresowana obserwowaniem, jak przewodniczące i przewodniczący poszczególnych komisji podchodzą do swojej pracy, oraz tym, by być tam dla nich, gdyby potrzebna była pomoc.

4. Jakie doświadczenie z projektami OTW posiadasz, oraz jak zamierzasz współpracować z odpowiednimi komisjami aby wzmacniać je i wspierać? Postaraj się zawrzeć wiele projektów, chociaż możesz podkreślić te, z którymi masz doświadczenie.

Będąc dość nową osobą w OTW, do tej pory byłam jedynie częścią komisji Tłumaczeń. Na całe szczęście, jest to komisja mająca kontakty z wieloma innymi, jako że tłumaczymy szeroki zakres dokumentów. Pozwoliło mi to na współpracowanie w celach tłumaczeniowych z większością komisji, oraz na zobaczenie, jaką każda z nich ma własną specyfikę i problemy.

Oznacza to, że mam za sobą wiele czytania o AO3, Fanlore, Open Doors (Drzwiach Otwartych) oraz Pomocy Prawnej. Oczywiście, AO3 stanowi najszerzej znany projekt, ale nie znaczy to, że pozostałe należy zaniedbywać. Dla mnie niesamowitym jest fakt, że przykładamy rękę do przetrwania zagrożonych treści poprzez Drzwi Otwarte, oraz że rejestrujemy historię fandomu na Fanlore.

5. Jak zamierzasz pogodzić pracę w Zarządzie z innymi rolami jakie pełnisz w OTW, lub jak planujesz przekazać obecne role aby skupić się na pracy w Zarządzie?

Komisja Tłumaczeń ostatnio przeprowadziła rekrutację kilku nowych menedżerów wolontariuszy, wcale nie mamy więc niedoborów kadrowych. Moje obecne obciążenie pracą w komisji już jest bardzo racjonalne i elastyczne, będę zatem musiała jedynie zorganizować i zaadoptować mój czas, zależnie od priorytetów.

Decyzje Zarządu znajdą się oczywiście na pierwszym miejscu, tak samo jak każdy kryzys dotykający OTW. Ale nie zrezygnuję z wolontariatu w Tłumaczeniach, gdyż przynosi mi on dużo radości, a dla komisji niezwykle pomocnym jest posiadanie dostatecznej ilości dostępnych menedżerów.