Biografia i manifest Kirsten Wright

Biografia

Kirsten Wright: Członek zespołu Komunikacji Organization for Transformative Works – OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej), Kirsten po raz pierwszy dołączyła w 2014 roku po rekomendacji byłego profesora. Aktualnie moderuje facebookową stronę OTW, a także konta na LiveJournal oraz Dreamwidth. Wcześniej moderowała twittera OTW, a także twittera i konto Tumblr powiązane z Fanlore. Kirsten po raz pierwszy odkryła zorganizowany fandom jako nastolatka i nigdy nie spojrzała wstecz. W różnych momentach fandom był dla niej nauczycielem i przyjacielem, ostatecznie to dzięki niemu odkryła swoją karierę w kampaniach politycznych Stanów Zjednoczonych. Często przeskakuje z fandomu do fandomu, ale najwięcej napisała dla The Social Network. Jej ulubionym gatunkiem fanfików jest slice of life. Zdecydowanie otworzyła więcej niż jeden fanfik o 200 tysiącach słów po północy w dniu roboczym.

Manifest

1. Dlaczego zdecydowałaś się na start w wyborach do Zarządu?

Moja praca w OTW przyniosła mi wiele radości. Jestem członkiem personelu już prawie pięć lat i moja praca stała się rutyną. Jednocześnie moja kariera poza fandomem, choć nieprzewidywalna, zostawia mi dużo czasu wolnego. Po starannych rozważaniach, doszłam do wniosku, że ten czas lepiej spożytkuję bardziej angażując się w OTW.

2. Jakie umiejętności lub doświadczenie możesz wnieść do zarządu?

Ponieważ pracowałam na wszystkich naszych platformach społecznościowych, a także jako część zespołu do kontaktu z mediami, dość nieźle orientuję się jakie obawy i pytania mają ludzie co do OTW. Rozmawiałam zarówno z dziennikarzami jak i fanami, i myślę, że daje mi to perspektywę, którą mogę wnieść do Zarządu.

Ponadto mam bardzo zróżnicowane tło. Pracowałam w wielu różnych dziedzinach, od planowania ślubów do polityki, robiąc wszystko, od badań do pozyskiwania funduszy po planowanie wydarzeń, co dało mi szeroki zestaw umiejętności. Jestem także hiper-zorganizowana, a moja umiejętność sortowania i kategoryzowania drobnych szczegółów może być niesamowicie przydatna w osiąganiu naszych celów.

3. Wybierz jeden lub dwa cele OTW, które są dla ciebie ważne i nad którymi chcesz pracować w trakcie trwania kadencji. Dlaczego cenisz te cele? Jak będziesz współpracować z innymi aby je osiągnąć?

O ile OTW jest dobrze znana z Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum), nasze pozostałe projekty nie są tak dobrze znane. Co więcej, wielu codziennych użytkowników AO3 ma niewielką znajomość OTW lub w ogóle o niej nie słyszało. Chciałabym popracować nad zwiększeniem świadomości o wszystkich projektach OTW, ich celach oraz ich znaczeniu dla fandomu, jednocześnie pomagając w zwiększeniu świadomości o OTW jako całości.

Chociaż nie dotarłam do fandomu drogą akademicką, to właśnie w ten sposób ostatecznie zaangażowałam się w OTW: po wzięciu udziału w kilku zajęciach ze studiów fandomu mój profesor zasugerował mi dołączenie do personelu OTW. To doświadczenie zdecydowanie zmieniło moje doświadczenia z fandomem, zmieniając je z czegoś o czym nie mówiłam na głos w normalne zainteresowanie warte studiów akademickich. Chciałabym pomóc w dostarczeniu tego innym.

Wcześniej pracowałam jako łącznik pomiędzy dwiema komisjami i nauczyłam się jak słuchać i jak upewnić się, że każdy zespół osiągnie swoje cele. Planuję użyć tego doświadczenia na dużo większą skalę pracując z komisjami na miarę potrzeb, by pomóc im w realizacji celów. Przekonałam się, że problemy na niewielką skalę są często pomijane na korzyść celów na dużą skalę, ale często to właśnie te indywidualne problemy stanowią największą przeszkodę. Zajęcie się nimi pomoże organizacji jako całości w osiągnięciu sukcesu.

4. Jakie doświadczenie z projektami OTW posiadasz, oraz jak zamierzasz współpracować z odpowiednimi komisjami aby wzmacniać je i wspierać? Postaraj się zawrzeć wiele projektów, chociaż możesz podkreślić te, z którymi masz doświadczenie.

Spędziłam cały rok jako łącznik Komunikacji z Fanlore. W ciągu tego czasu byłam odpowiedzialna za sprawne współdziałanie tych dwóch komisji oraz zarządzanie zewnętrzną komunikacją Fanlore.

Na poziomie osobistym, naprawdę doceniam oddanie Fanlore historii mówionej. Podczas gdy prace fanowskie często stoją o własnych siłach, wiele zapomina się o tym jak fandom powstał. Uwielbiam historie o tym, jaki był fandom przed nadejściem internetu, a w szczególności zanim się urodziłam.

Internet jest wieczny, ale także krótkotrwały. Gdyby nie strony jak Fanlore, duża część historii byłaby zapomniana.

To prowadzi nas także do Open Doors (Drzwi Otwartych). Internet jest w teorii wieczny, ale strony nie. Poświęcenie Drzwi Otwartych przenoszeniu fanfików z zamykanych stron do AO3 w celu ich zachowania oznacza, że byłam w stanie przeczytać prace, które cofają się do czasu gdy moja matka była młodsza ode mnie.

Wspomniałam wcześniej, że choć nie jestem aka-fanką, spędziłam znaczącą ilość czasu ze studiami fandomu. Choć nie jest to coś, co planuję robić zawodowo, lubię czytać artykuły z Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona).

Chciałabym pracować z komisjami odpowiedzialnymi za każdy z tych projektów, by dowiedzieć się jak możemy je lepiej wyróżnić. Chciałabym zwiększyć świadomość, że OTW to coś więcej niż AO3 i oznacza to znajdowanie nowych i innowacyjnych sposobów na zaprezentowanie naszych innych projektów.

5. Jak zamierzasz pogodzić pracę w Zarządzie z innymi rolami jakie pełnisz w OTW, lub jak planujesz przekazać obecne role aby skupić się na pracy w Zarządzie?

Jestem pewna, że, jeśli zostanę wybrana do Zarządu, będę w stanie kontynuować moje główne zadania w Komisji Komunikacji. Moja aktualna rola jest całkiem nieźle zintegrowana z moim życiem codziennym, więc nie sądzę, że będzie to jakikolwiek problem.