Biografia i manifest Kati Eggert

Biografia

Kati Eggert pracuje w zarządzaniu projektami, głównie w projektach międzywydziałowych, z naciskiem na IT i Digitalizację.

Zakochała się w science fiction i fantasy krótko po tym, jak nauczyła się czytać. Dołączyła do zorganizowanego fandomu w erze drukowanych zinów i comiesięcznych biuletynów po tym, jak natknęła się na reklamę fanklubu Star Trek na odwrocie powieści.

Uwielbia cosplay oraz wolontariat na konwentach, zwłaszcza tych małych, organizowanych przez fanów. Chociaż Kati wciąż interesuje się Star Trekiem i rozszerzyła swoje zainteresowania o wiele innych fandomów, to lubi także czytać meta o fandomie i pracach fanowskich.

Kati śledziła rozwój OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) od jej początków w 2008 roku. Dołączyła w końcu do komisji ds. Zasad i Nadużyć w 2015 roku, a następnie do Tłumaczeń (zespołu niemieckiego) w 2019 roku.

Manifest

1. Dlaczego zdecydowałaś/eś się na start w wyborach do Zarządu?

Fandom jest ogromną częścią mojego życia i doprowadził do przyjaźni trwającej ponad dwie dekady. Ponieważ nie jestem twórczynią prac fanowskich, postanowiłam, że wolontariat dla OTW będzie moim sposobem na „oddanie czegoś” fandomowi.

Z biegiem lat fandom, wielokrotnie ucierpiał z powodu czystek treści na popularnych platformach, mniejsze archiwa zostały nieodwracalnie utracone z powodu hostów przestających świadczyć usługi lub właścicieli tracących zainteresowanie, a ruch zwalczający wypiera twórców z fandomu.

Dzięki mojej wieloletniej pracy jako wolontariusz OTW i zdobywaniu wiedzy o organizacji oraz jej projektach, a także doświadczeniom zdobytych w pracy zawodowej, osiągnęłam punkt, w którym czuję się wystarczająco pewnie, aby wziąć na siebie odpowiedzialność pełnienia funkcji w Zarządzie oraz zapewnienia tego, że OTW i wszystkie jej projekty pozostaną możliwie w utrzymaniu przez kolejne lata.

2. Jakie umiejętności lub doświadczenie możesz wnieść do zarządu?

W trakcie mojej kariery pracowałam nad wieloma projektami z zespołami wielofunkcyjnymi oraz naciskiem na IT i Digitalizację, które wymagały współpracy całej organizacji. Pozwoliło mi to na lepsze zrozumienie międzywydziałowej kooperacji i skutecznego radzenia sobie z konfliktami. Dodatkowe umiejętności z mojej pracy zawodowej, które będą pomagać mi jako członkowi Zarządu, to moje doświadczenie w optymalizacji procesów (i dokumentacji), analizie ryzyka, zarządzaniu informacjami oraz wiedzą, a także zarządzaniu wdrażaniem zmian, żeby wymienić tylko kilka.

Jako wolontariuszka Komisji ds. Zasad i Nadużyć mam dużo bezpośredniego kontaktu z użytkownikami Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum), naszego największego projektu, który to kontakt daje mi wgląd w obawy naszych użytkowników. Chociaż Zasady i Nadużycia ściśle współpracują z innymi komisjami, takimi jak Wsparcie, Tłumaczenia, Ułatwienia Dostępu, Design i Technologia oraz Pomoc Prawna, rozwinięcie się w kierunku Tłumaczeń jako drugiej komisji dało mi jeszcze szerszą perspektywę na wewnętrzne funkcjonowanie OTW. Obie komisje dały mi również wyjątkowe doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.

3. Wybierz jeden lub dwa cele OTW, które są dla ciebie ważne i nad którymi chcesz pracować w trakcie trwania kadencji. Dlaczego cenisz te cele? Jak będziesz współpracować z innymi aby je osiągnąć?

Jednym z celów, którymi jestem zainteresowana, jest rozszerzenie internacjonalizacji naszych projektów, dzięki czemu będą one bardziej dostępne dla fanów na całym świecie, z których niektórzy dosłownie przeciwstawiają się swoim rządom, aby uzyskać dostęp do naszych witryn.

W tej chwili tłumaczymy już posty z aktualnościami i zgłoszenia przesyłane do Wsparcia oraz Zasad i Nadużyć AO3 z i na tuziny języków, ale to tylko pierwszy krok, jeśli chodzi o przyjęcie nieanglojęzycznych fanów na AO3, przed nami wciąż długa droga.

Jeśli chodzi o Fanlore i Open Doors (Drzwi Otwarte), treści i archiwa społeczności, których głównym językiem nie jest angielski, są niedostatecznie reprezentowane. Oznacza to, że OTW mogłaby na przykład wyciągnąć rękę do członków społeczności fandomowych, którzy mogą nie być świadomi, że te projekty w ogóle istnieją i wybudować mosty, aby również oni mogli korzystać z OTW i jej infrastruktury, gdyby zechcieli.

Jeśli naprawdę chcemy być organizacją międzynarodową, musimy również udostępnić interfejs AO3 w innych językach i zachowywać treści z szerszej gamy tradycji i źródeł fandomowych. Każdy z naszych różnych projektów ma inne potrzeby pod tym względem i wiem, że jest potrzebna ogromna ilość zasobów do poprawy, szczególnie jeśli chodzi o wdrożenie wielojęzycznego interfejsu użytkownika. Czuję jednak, że jest to istotna część naszej misji jako organizacji i jako członkini Zarządu zapewniłabym wszelkie możliwe wsparcie dla komisji realizujących ten cel.

4. Jakie doświadczenie z projektami OTW posiadasz, oraz jak zamierzasz współpracować z odpowiednimi komisjami aby wzmacniać je i wspierać? Postaraj się zawrzeć wiele projektów, chociaż możesz podkreślić te, z którymi masz doświadczenie.

Dzięki mojej pracy w Zasadach i Nadużyciach, AO3 było projektem, z którym byłam najbardziej zaznajomiona przez moje pierwsze lata wolontariatu dla OTW. Po dołączeniu do Tłumaczeń mogłam wnieść wkład do większej ilości różnorodnych projektów OTW. Bycie członkinią tych dwóch komisji dało mi możliwość współpracy ze Wsparciem, Administracją Tagów, Pomocą Prawną oraz Drzwiami Otwartymi, dało mi wgląd w ich obszary zainteresowania, wyzwania i sposób pracy.

Nie jestem wielką redaktorką, ale spędzam dużo czasu czytając na Fanlore, kiedy mam zamiar zanurzyć się w kolejnym fandomie lub gdy chcę dowiedzieć się więcej o konkretnych momentach w historii fandomu. Czasopismo Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona) jest mi szczególnie bliskie, ponieważ uwielbiam metaanalizę fandomu. Jestem wdzięczna za wszystkie archiwa, które Drzwi Otwarte już uratowały, żałuję, że nie istniały we wczesnych latach Internetu. I mam nadzieję, że Pomoc Prawna będzie nadal skutecznie bronić twórczości przeobrażonej oraz udzielać wskazówek wszystkim komisjom.

Ogólnie rzecz biorąc, przejście na naszą obecną wewnętrzną platformę czatową doprowadziło do znacznego wzrostu komunikacji między komisjami, współpracy i zmniejszenia liczby komisyjnych silosów. Wiele się nauczyłam o różnych projektach i komisjach, rozmawiając na czacie z innymi wolontariuszami.

Jako członkini Zarządu zamierzam dowiedzieć się więcej o wewnętrznych działaniach wszystkich projektów i komisji, a także o ich bieżących wyzwaniach. Poprzez rozmowy z przewodniczącymi i wolontariuszami chcę dowiedzieć się, co może zrobić Zarząd, by wspomóc ich w dalszych sukcesach.

5. Jak zamierzasz pogodzić pracę w Zarządzie z innymi rolami jakie pełnisz w OTW, lub jak planujesz przekazać obecne role aby skupić się na pracy w Zarządzie?

Jeśli to w ogóle możliwe, wolałabym nadal pełnić moje dwie bieżące role wolontariackie, ponieważ chciałabym pozostać na czasie z praktyczną stroną prowadzenia OTW. Niedawno uzyskałam dodatkowy dyplom, jednocześnie pracując zawodowo, a także jako członek personelu w Zasadach i Nadużyciach oraz wolontariuszka w Tłumaczeniach. Czas, który wcześniej był zarezerwowany na naukę i pisanie pracy dyplomowej, jest teraz zwolniony dla ewentualnego zaangażowania w Zarząd. Ponadto moje obecne role wolontariackie pozwalają na pewien stopień elastyczności. Dla przykładu, zmniejszenie nakładu pracy w Zasadach i Nadużyciach do minimalnej obsługi zgłoszeń lub nawet całkowitej przerwy w pracy komisji, w przypadku nieoczekiwanego wzrostu obciążenia w Zarządzie, zawsze jest opcją. Ponadto moja praca zawodowa wymaga wysokiego poziomu umiejętności organizacyjnych oraz zarządzania czasem, co pozwala mi żonglować moimi prywatnymi, zawodowymi i wolontariackimi rolami.