Biografia i Manifest Kathryn S.

Biografia

Kathryn S. spędziła w fandomie ostatnie 20 lat, głównie czytając i obmyślając wymyślne fanfiki, które tylko sporadycznie kończyły “na papierze”. Jest wolontariuszką w OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) od 2014 roku. Poza OTW pracuje jako administratorka organizacji non-profit, a w wolnym czasie jest postępową aktywistką społeczną.

Manifest

1. Dlaczego zdecydowałaś się na start w wyborach do Zarządu?

Zastanawiałam się nad kandydowaniem przez ostatnie kilka lat i byłam do tego zachęcana przez innych wolontariuszy, którzy wiedzieli o moim doświadczeniu w organizacjach non-profit. Zawsze jednak wmawiałam sobie, że za rok będę w lepszej sytuacji. Ostatnie kontrowersje przekonały mnie, że gdybym zdecydowała się nie kandydować w tym roku, żałowałabym, że nie zaoferowałam swoich umiejętności i doświadczenia społeczności OTW. Kocham OTW i kocham pracę, którą wykonuję jako wolontariuszka, więc chcę zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby upewnić się, że pozostanie organizacją, którą mogę kochać i szanować. Nawet jeśli nie zostanę wybrana, nadal zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wesprzeć wybrany zarząd i moich współwolontariuszy w pracy na rzecz zmian, które chcemy zobaczyć.

2. Jakie umiejętności lub doświadczenie możesz wnieść do Zarządu?

Od 5 lat pracuję jako administratorka organizacji non-profit i posiadam certyfikację w zakresie przywództwa i zarządzania organizacjami non-profit. Mam doświadczenie we wdrażaniu działań na rzecz Różnorodności, Równości i Integracji (angielski akronim DEI), tworzeniu nowych polityk i procedur oraz zarządzaniu dokumentacją. Mam również duże doświadczenie w dziale zasobów ludzkich (HR), ponieważ przez ponad rok byłam nieoficjalną menedżerką HR w mojej organizacji, gdy mieliśmy trudności z zatrudnieniem nowej osoby.

Dzięki mojemu postępowemu aktywizmowi mam duże doświadczenie w zarządzaniu wolontariuszami, budowaniu konsensusu i upewnianiu się, że wszystko zostanie zrobione w krótkim terminie.

Posiadam również 9 lat doświadczenia jako wolontariuszka OTW. Moja komisja przez lata znacznie udoskonaliła i dopracowała naszą politykę i procedury, a ja osobiście widziałam pozytywne skutki, jakie może mieć odnieść nowe przywództwo z dobrymi pomysłami, które zachęcają do współpracy. Chcę wnieść tę atmosferę współpracy do Zarządu i OTW jako całości.

3. Wybierz jeden lub dwa cele OTW, które są dla ciebie ważne i nad którymi chcesz pracować w trakcie trwania kadencji. Dlaczego cenisz te cele? Jak będziesz współpracować z innymi aby je osiągnąć?

Pierwszą rzeczą,taką, którą chciałabym potraktować priorytetowo, jest zatrudnienie konsultanta DEI i specjalisty ds. Zasobów Ludzkich. Prace nad rekrutacją i zatrudnieniem na te stanowiska już trwają, ale gdyby nie zostały ukończone do czasu, gdy będę na pokładzie, poświęciłabym swój czas na upewnienie się, że osoby te zostaną zatrudnione i będą mogły rozpocząć pracę tak szybko, jak to możliwe. Zrobiłabym też wszystko, co konieczne, aby wesprzeć ich pracę.

Stanowiska te były potrzebne od lat, o czym świadczą obecne kontrowersje. OTW rozrosła się do punktu, w którym konieczna jest płatna ekspertyza. Po pierwsze, zewnętrzny ekspert może mówić rzeczy bez strachu przed reperkusjami, jaki mogą mieć osoby obecne w organizacji. Po drugie, płatny ekspert będzie zobowiązany umową do poświęcenia swojego czasu na tę pracę, bez ryzyka odciągnięcia z powodu osobistych problemów lub rozproszenia nagłą sprawą, jakie jest udziałem wolontariuszy.

Myślę, że gdy już ci eksperci pojawią się na miejscu, okaże się, że potrzebujemy więcej płatnych stanowisk, ale od tego musimy zacząć.

4. Jakie doświadczenie z projektami OTW posiadasz, oraz jak zamierzasz współpracować z odpowiednimi komisjami aby wzmacniać je i wspierać? Postaraj się zawrzeć wiele projektów, chociaż możesz podkreślić te, z którymi masz doświadczenie.

W trakcie mojej pracy w ramach OTW komunikowanie się z większością komisji jest czymś, co robię na porządku dziennym!

Moim pierwszym krokiem byłoby upewnienie się, że komisje i projekty otrzymują od Zarządu to, co mówią, że potrzebują, ponieważ sami wiedzą najlepiej, co im pomoże. Zdaję sobie jednak sprawę, że mogą nie czuć się komfortowo prosząc o to, czego potrzebują. Dlatego będę pracować nad odbudowaniem zaufania do Zarządu, upewniając się, że reagujemy i okazujemy szacunek oraz że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc.

Poza tym, chociaż komunikacja i budowanie relacji między społecznościami jest o wiele łatwiejsze niż kiedyś, dzięki naszym obecnym narzędziom do przesyłania wiadomości i współpracy, są to w dużej mierze procesy nieformalne. Chciałabym stworzyć w całej organizacji bardziej formalną drogę, pozwalającą dowiedzieć się, co robią inne komisje i jak przebiegają ich procesy. Nadal zbyt łatwo jest nie mieć pojęcia, co robią inne komisje lub dlaczego postępują w określony sposób. Przyczynia się to do izolacji, braku komunikacji, braku zaufania i straconych szans.

Kilka pozytywnych zmian, które moja komisja wprowadziła w ciągu ostatnich kilku lat, to praktyki, których nauczyliśmy się od innych komisji! Stworzyliśmy również nowe praktyki, z których inne komisje mogą skorzystać. Niestety, obecnie nie ma sposobu, abyśmy uczyli się od siebie nawzajem, poza bezpośrednimi pytaniami lub posiadaniem członka w wielu komisjach. Możemy i powinniśmy być bardziej aktywni w dzieleniu się dobrymi praktykami, aby można je było powielać. Możemy również bardziej proaktywnie dzielić się naszymi błędami, aby nie powtarzały się one niepotrzebnie.

5. Jak zamierzasz pogodzić pracę w Zarządzie z innymi rolami jakie pełnisz w OTW, lub jak planujesz przekazać obecne role aby skupić się na pracy w Zarządzie?

Zamierzam ciężko pracować przed wyborami, aby zakończyć jak najwięcej projektów mojej komisji, tak abym mogła łatwiej się wycofać, jeśli zostanę wybrana. Jest kilka bieżących zadań, które lubię i z których nie chcę rezygnować, ale będę unikała rozpoczynania nowych, aby poświęcić więcej czasu na pracę w Zarządzie.