Biografia i Manifest Jennifer H.

Biografia

Jennifer H. pracuje jako research manager i konsultant dla wielu firm z dziedziny nauk o życiu. Jest wolontariuszką OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) od 2022 roku, jako Administrator Tagów, a członkiem fandomu i Archive of Our Own – AO3 (Naszego Własnego Archiwum) już ponad dekadę.

W pracy, Jennifer zarządza projektami dla licznych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy na całym świecie. Jest osobą skupiająca się na detalach oraz rozważną. Wierzy również w nieustający rozwój i naukę – szczególnie w sferze publicznej, nie ważne, jak zawstydzające lub trudne może się to czasem okazać.

W fandomie, Jennifer jest pisarką z ponad setką opublikowanych na AO3 historii. Uczestniczyła i zarządzała wieloma wydarzeniami, w tym: tygodniami dla fanów, remiksami fików, festami i wymianami dla szeroko zróżnicowanej grupy fandomów.

Manifest

1. Dlaczego zdecydowałaś się na start w wyborach do Zarządu?

Mówiąc szczerze, OTW potrzebuje całkowitej reformy strukturalnej. Problemów jest zbyt wiele, by wymieniać, ale oto parę najpilniejszych: informacje na temat zaangażowania OTW w walkę z rasizmem są nieliczne i rzadkie; przytłaczające wypalenie i brak wsparcia dla obecnych i byłych wolontariuszy – zwłaszcza tych z Komisji Zasad i Nadużyć; i brak porządnej komunikacji, wewnętrznie i zewnęrznie.

Nie żywię wielkich złudzeń, że samodzielnie sprowadzę na OTW rewolucyjne zmiany – ale jestem wytrwała, oddana i wierzę w przemyślane działania, sądzę, że to dobry początek.

Muszą istnieć sposoby na przeciwdziałanie błędom OTW, a ja jestem zdeterminowana by poznać wszystkie kto, gdzie i jak, wymagane do ich wdrożenia. Będzie to wymagało wiele pracy, a przeprowadzenie tych rozmów będzie niewygodne i trudne, lecz muszą one mieć miejsce. Zmiany muszą się gdzieś zacząć.

2. Jakie umiejętności lub doświadczenie możesz wnieść do Zarządu?

Ujmując to słowami byłych współpracowników: “Spostrzegawcza i skrupulatna natura Jennifer pozwala jej na właściwe zidentyfikowanie perspektywy i potrzeb każdej osoby, z którą rozmawia.”

Z moją pracą wiąże się szereg obowiązków, wliczając: zarządzanie wieloma wielkoskalowymi projektami, z wewnętrznymi i zewnętrznymi, globalnymi, interesariuszami; prowadzenie rozmów z różnorodnymi osobami, tak by lepiej zrozumieć ich potrzeby i bolączki, a następnie podjęcie działań jako dbający partner, by zapewnić dopasowane do klienta rozwiązania; oraz zapewnianie jasnej, zwięzłej dokumentacji w różnych fazach życia każdego projektu.

Te umiejętności nie są jednak wszystkim, co ze sobą przynoszę. Jestem chętna i otwarta na poznawanie i zrozumienie niuansów OTW, włączając przestrzenie i projekty, które obecnie nie są mi znajome.

3. Wybierz jeden lub dwa cele OTW, które są dla ciebie ważne i nad którymi chcesz pracować w trakcie trwania kadencji. Dlaczego cenisz te cele? Jak będziesz współpracować z innymi aby je osiągnąć?

Komunikacja zewnętrzna otrzymała miano priorytetu w Deklaracji Wizji OTW 2022-2025. Głęboko wierzę, że powinno to dotyczyć również komunikacji wewnętrznej.

Komunikacja winna być przemyślana, pozbawiona zwłoki i przejrzysta. Z pewnością pojawią się sytuacje, kiedy to, czym możemy się podzielić, jako członkowie Zarządu, będzie podlegać ograniczeniom, lecz do elementów efektywnej komunikacji należy zasygnalizowanie, kiedy takie sytuacje mają miejsce, oraz załączenie rozsądnych szacunków na temat tego, kiedy możliwe będzie podanie obszerniejszych informacji. Czasami może to oznaczać poinformowanie, że nie możemy odpowiedzieć na pytanie – i wyjaśnienie, dlaczego.

Lepiej jest być szczerym, niż milczeć.

Osiągnięcie tego celu będzie wymagało pracy wielu zaangażowanych, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz. Będę świecić przykładem i sama prezentować powyższe zachowanie, do czego zachęcam też każdego.

4. Jakie doświadczenie z projektami OTW posiadasz, oraz jak zamierzasz współpracować z odpowiednimi komisjami aby wzmacniać je i wspierać? Postaraj się zawrzeć wiele projektów, chociaż możesz podkreślić te, z którymi masz doświadczenie.

Lwia część mojego doświadczenia związana jest z AO3, zarówno jako użytkownik, jak i obecny wolontariusz (Administracja Tagów). Chociaż nie dysponuję podobnym rozeznaniem w zakresie części pozostałych projektów, jak Fanlore czy Open Doors (Drzwi Otwarte), wierzę, że ich istnienie jest niezbędne i wyczekuję bliższego ich poznania.

Współpraca, w powyższym kontekście, zaczyna się od słuchania. To ważne, by zrozumieć, za co odpowiada każda z komisji, jakie są ich problemy, i w czym celują. Wyłącznie wówczas możesz zrobić krok w tył, dokonać oceny, i dostarczyć potencjalne rozwiązania. Współpraca rozciąga się wówczas głębiej – w jej zakres wchodzi uzyskiwanie informacji zwrotnej od Przewodniczących komisji, Opiekunów i wolontariuszy. W jej zakres wchodzi sprawdzanie i upewnianie się, że ludzie dobrze sobie radzą, i wkraczanie, lub znalezienie kogoś, kto może wkroczyć, by wesprzeć codzienne zadania, według potrzeb.

Współpraca, wspieranie i umacnianie komisji odpowiedzialnych za projekty OTW to stały, nigdy niekończący się proces.

5. Jak zamierzasz pogodzić pracę w Zarządzie z innymi rolami jakie pełnisz w OTW, lub jak planujesz przekazać obecne role aby skupić się na pracy w Zarządzie?

Jako Administrator Tagów, posiadam całkiem elastyczne obowiązki; tylko ja odpowiadam za ilość przydzielonej mi pracy i mogę manipulować jej obciążeniem, zwiększając je lub zmniejszając, według potrzeb. To oznacza, że będę dysponować multum czasu dla pracy związanej z Zarządem – co z pewnością będzie konieczne.