Biografia i manifest Audrey R.

25 lipca: Zgodnie z ogłoszeniem, Audrey R. zrezygnowała z kandydatury.

Biografia

Audrey R. pracuje na stanowisku kierowniczki polityki w organizacji nonprofit, kontynuując swoją dziesięcioletnią karierę w rządzie i polityce. W wolnym czasie znajdziecie ją kupującą buty lub słuchającą najnowszego EP Qveen Herby. Jej pierwszym fandomem był Harry Potter, ale nie odkryła fanfików dopóki nie poszła na zajęcia uniwersyteckie o fandomie. Po dwóch latach czytania rzuciła się na głęboką wodę pisania jej pierwszego opowiadania i dzisiaj ma ponad siedemdziesiąt prac opublikowanych na archiwum. Obecnie pisze dla fandomu Harry’ego Pottera na Archive of Our Own – AO3 (Naszym Własnym Archiwum) i jest członkinią Komisji ds. Strategii Rozwoju.

Manifest

1. Dlaczego zdecydowałaś się na start w wyborach do Zarządu?

Przede wszystkim, wierzę w pozytywne zmiany i ekscytuję się pomaganiem OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) w rozwoju w dobrym kierunku. Zdecydowałam się również na start w wyborach ponieważ niewystarczająca liczba osób zgłosiła kandydaturę, chociaż na początku nie uważałam, żebym mogła poświęcić wystarczająco dużo czasu dla takiej roli. Jednakże uważam, że powinnam startować, ponieważ jestem przeciwna AI w przestrzeni fanowskiej i, po tym jak byłam częścią procesu planowania strategicznego, chcę być częścią implementacji tego planu. Mam również nadzieję na otwarcie nowej linii komunikacji pomiędzy wolontariuszami i Zarządem, tak byśmy mogli efektywnie pracować razem i zrobić postępy, które są zgodne z różnorodnymi perspektywami w organizacji.

2. Jakie umiejętności lub doświadczenie możesz wnieść do Zarządu?

Moja kariera, w tym moja obecna rola, głównie dotyczyła rządu i polityki. Zajmuję stanowisko kierowniczki polityki w instytucie badawczym nonprofit, który bada wpływ mediów społecznościowych na kognitywny i społeczny rozwój dzieci. Bardzo skupiamy się na badaniu czasu ekranowego i typów treści, które dzieci konsumują online, co może pokrywać się z niektórymi wyzwaniami, z którymi zmaga się OTW (konkretnie AO3) jeśli chodzi o politykę. Konkretnie w problemami takimi jak Sekcja 230 i weryfikacja wieku.

Moja pierwsza praca na pełen etat dotyczyła zarządzania wiedzą. Mam duże doświadczenie z wewnętrzną komunikacją, w tym: z rozwojem przewodnika stylu, taksonomią i migracją treści.

Jestem również użytkowniczką AO3 od dziesięciu lat i zależy mi na AO3 i jako pisarka, i jako czytelniczka.

3. Wybierz jeden lub dwa cele OTW, które są dla ciebie ważne i nad którymi chcesz pracować w trakcie trwania kadencji. Dlaczego cenisz te cele? Jak będziesz współpracować z innymi aby je osiągnąć?

Ważna jest praca nad ulepszeniem wewnętrznej dokumentacji. Ciężko jest wprowadzać usprawnienia dla całej organizacji jeśli nie widzimy wyraźnie, gdzie organizacja stoi w kwestii zasad i procedur. Wierzę, że zmiana z Wiki na system typu ServiceNow z rejestracją błędów, rozwiązywaniem zgłoszeń i zarządzaniem wiedzą byłoby przydatne w odciążeniu części wolontariuszy, jednocześnie zwiększając efektywność i ulepszając wyszukiwanie naszej dokumentacji.

Druga rzecz pojawiła się niedawno, ale potrzebujemy konkretny system rozwiązywania konfliktów. Uważam, że powinien być zatrudniony pracownik (musimy zrobić sprawozdanie finansowe dla kluczowych ról w organizacji), którego jedynym zadaniem byłoby zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów. Jeżeli ktoś ma obawę lub zażalenie i nie czuje się komfortowo ze zgłoszeniem tego przełożonemu, powinien być od tego niezależny autorytet pewnego rodzaju. Rozwiązywanie konfliktów jest kluczowe dla sukcesu organizacji i powinniśmy w to zainwestować, aby zapewnić dobrobyt i satysfakcję wolontariuszy.

4. Jakie doświadczenie z projektami OTW posiadasz, oraz jak zamierzasz współpracować z odpowiednimi komisjami aby wzmacniać je i wspierać? Postaraj się zawrzeć wiele projektów, chociaż możesz podkreślić te, z którymi masz doświadczenie.

Projekt, w którym mam doświadczenie, jest jednym z największych: plan strategiczny! Pracujemy ciężko nad zebraniem feedbacku od ludzi z całej organizacji i stworzeniem planu, który odpowiada różnym interesariuszom. Tworzenie tego planu było bardzo pomocne w zrozumieniu jak działa OTW, ponieważ musiałam nauczyć się struktury przed zajęciem się każdą komisją. Jestem również świadoma potrzebnego czasu do stworzenia i wprowadzenia tych celów. W chwili obecnej jesteśmy w trzyletnim cyklu dla każdej połowy, co jest bardzo długim czasem. Sześć lat od stworzenia do zakończenia jednego strategicznego planu. W pewnych przypadkach, niewiele to pomaga w adresowaniu nagłych potrzeb. Powinniśmy stworzyć dodatkowy, ustandaryzowany proces dla odnoszenia się do wszechobecnych problemów organizacji, który jest transparentny dla wolontariuszy.

5. Jak zamierzasz pogodzić pracę w Zarządzie z innymi rolami jakie pełnisz w OTW, lub jak planujesz przekazać obecne role aby skupić się na pracy w Zarządzie?

Komisja ds. Strategii i Rozwoju będzie przechodzić z fazy przygotowań do pilnowania wdrożeń. Jedną nogą byłabym w Komisji, drugą w Zarządzie, ale byłoby to wciąż to samo jezioro. Moi przewodniczący, Wybory i obecny Zarząd byli na tyle mili, żeby zmodyfikować wieloletni opis roli, tak by zezwolić członkom Strategii i Rozwoju na bycie w Zarządzie. Zawarli również zastrzeżenie, że jeśli pojawi się jakiś konflikt, komisja będzie mogła poprosić mnie o wystąpienie z Zarządu.