Biografia i manifest Alex Tischer

Biografia

Alex Tischer, DrMedVet: jest weterynarzem ECC, obecnie w Wielkiej Brytanii. Do fandomu należy od poprzedniego milenium i przewędrował przez większą ich listę niż możnaby tu wymienić. Alex to członek OTW (Organizacji na rzecz Twórczości Przeobrażonej) od jej powstania i jej wolontariusz przez równie długi czas. Poza fandomem mediów fascynuje się również dziwnym i wspaniałym światem sportu – którego niszowe grupy w zaskakujący sposób przypominają fandomy. Gdy nie zajmuje się chorymi zwierzakami, prowadzi kursy samoobrony oraz wspina się i biega w terenie prawie tak często, jak konsumuje media.

Manifest

Dlaczego zdecydowałaś/eś się na start w wyborach do Zarządu?

Kiedy moja kadencja jako członek Zarządu zakończyła się w 2017 roku, postanowiłem poczekać kilka lat przed kolejnym kandydowaniem. Trzy lata wydają się odpowiednią przerwą.

Jestem z OTW już od 12 lat, pracowałem w wielu komisjach i choć poprawa środowiska w ostatnich latach była nadzwyczajna, wierzę, że może być jeszcze lepiej. Sądzę, że nie wyczerpałem jeszcze mojej zdolności, aby pomóc utorować drogę do tej lepszej OTW.

Jakie umiejętności lub doświadczenie możesz wnieść do zarządu?

Przez lata byłem aktywnym członkiem całkiem sporej liczby organizacji i komisji. W nich pełniłem różne funkcje, od skarbnika Związku Studenckiego do członka komisji Web oraz Health and Safety w moich organizacjach zawodowych.

Wszystkie te doświadczenia nauczyły mnie sporo o zarządzaniu ludźmi — pamiętam czasy, gdy musiałem rozpisać rotacje dla ponad 40 klinicznych absolwentów i/lub stażystów. Pozwoliły mi także nauczyć się jak podchodzić do zadania na różne sposoby i jak wymyślić kreatywne rozwiązania problemów.

W OTW byłem członkiem personelu w wielu komisjach, a także przewodniczącym, jak również miałem w przeszłości swój moment w Zarządzie.

Znam codzienne wyzwania, przed którymi stoimy i wiem, jak część z nich rozwiązać.
Wniósłbym ze sobą wiedzę o tym, jak rzeczy powiązane są ze sobą wewnątrz OTW i chcę pomóc w tworzeniu dobrego środowiska pracy w organizacji.

Wybierz jeden lub dwa cele OTW, które są dla ciebie ważne i nad którymi chcesz pracować w trakcie trwania kadencji. Dlaczego cenisz te cele? Jak będziesz współpracować z innymi aby je osiągnąć?

Chciałbym kontynuować pracę nad zakorzenianiem przejrzystości i kooperacji w organizacji, które zaczęliśmy wprowadzać od zmiany Zarządu w 2015 roku i upewnić się, że posiadamy odpowiednie ramy strukturalne, aby dać naszym użytkownikom to, na co naprawdę zasługują: dobrze działającą organizację, która może skupić całą swoją energię na ulepszaniu swoich projektów zamiast tracić parę przy wewnętrznych sprzeczkach.

Myśląc o wielkich marzeniach, chciałbym ulepszyć ramy zapewniające odpowiednie wsparcie dla głównych projektów, dla których założono OTW — Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum), Fanlore, Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona) oraz Legal Advocacy (Wsparcie Prawne) — jeszcze bardziej niż to było zrobione do tej pory.

W zasadzie to chcę zająć się nudnymi, ale potrzebnymi, zakulisowymi rzeczami, aby pomóc większej organizacji sprawnie działać, a projektom skupić się na ich obszarach ekspertyzy.

Jakie doświadczenie z projektami OTW posiadasz, oraz jak zamierzasz współpracować z odpowiednimi komisjami aby wzmacniać je i wspierać? Postaraj się zawrzeć wiele projektów, chociaż możesz podkreślić te, z którymi masz doświadczenie.

Przez moje lata w OTW byłem aktywny w kilku komisjach i jestem mocno przyzwyczajony do komunikowania się i interakcji z tak dużą ich ilością jaka jest wymagana, by wykonać powierzone zadanie. Tylko w Tłumaczeniach w pewnym momencie współpracowaliśmy z większością komisji, aby dostarczyć im wymagane tłumaczenie. Sądzę, że jasna komunikacja, odpowiadanie na maila tak szybko jak to możliwe i ogólnie bycie otwartym na wszystkie możliwości jest rzeczą najważniejszą.

Zauważyłem, że komisje zwykle są świadome, gdzie leżą ich słabe i mocne strony i sądzę, że jest ważne, aby nie narzucać priorytetów z góry, a upewnić się, że zapewniona współpraca i wsparcie jest aktualnie chciana i potrzebna.

Jak zamierzasz pogodzić pracę w Zarządzie z innymi rolami jakie pełnisz w OTW, lub jak planujesz przekazać obecne role aby skupić się na pracy w Zarządzie?

Jestem ogólnie dość wydajny i dobry w zarządzaniu czasem. Utrzymywanie pracy w moich obecnych komisjach podczas wykonywania pracy w Zarządzie nie było wielkim problemem ostatnim razem i uważam, że obecny Zarząd jest w lepszym stanie niż w 2015 roku.

Gdyby okazało się to konieczne, ustaliłbym coś z innymi członkami odpowiednich komisji.