Bio en Stellingen van Qiao C.

Bio

Qiao C. ontdekte fandom tijdens haar lagere schooltijd, bijna 20 jaar geleden. Ze ontdekte toevallig een Cardcaptor Sakura fanforum, en sindsdien leest ze fanfictie. Haar liefde voor fandom motiveerde haar om Engels te leren: Ze kon gewoonweg niet wachten op de vertaler om haar favoriete X-Men fanfic te updaten, en besloot om de originele tekst te lezen. Dit is hoe ze zeven jaar geleden Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief) ontdekte.

Ze begon bij de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) als tagbeheerder in 2019. Ze is er blij mee dat ze haar gedetailleerde kennis en taalvaardigheid kan gebruiken in haar dagelijkse taken als tagbeheerder, alsook om gebruikers te helpen hun filter- en leeservaring te verbeteren.

Ze is momenteel doctoraatsstudent in de materiaalkunde in Japan, en zal hopelijk volgend jaar haar doctoraat behalen. Tijdens haar tijd buiten het lab houdt ze ervan om manga te lezen, videogames te spelen en aan fandomactiviteiten mee te doen: soms schrijven, vertalen, bewerken, en altijd, altijd, lezen.

Stellingen

1. Waarom besloot je mee te doen aan de verkiezingen voor het Bestuur?

Mijn eerste motivatie was om de diversiteit aan fanwerken dat de OTW streeft te beschermen, te ondersteunen. Als een drietalig persoon heb ik het voordeel om van fanwerken te kunnen genieten die gecreëerd werden door mensen van verschillende culturen. Tijdens mijn multiculturele fandomavonturen in het voorbije decennium heb ik echter verschillende platformen, ongeacht hun taal of culturele achtergrond, fanwerken zien uitbuiten en censureren. Soms werden fanwerkproducenten zelfs verbannen. Dit versterkte mijn geloof in de maximale inclusiviteit van fanwerken dat de OTW hooghoudt. Ik kan echter wel zien dat er voor ons nog een lange weg te gaan is om inclusief te zijn voor fanwerken uit alle culturen. Daarom geloof ik dat, gezien mijn culturele achtergrond, ik kan bijdragen aan de diversiteit van de vrijwilligers en gebruikers door mijn hulp aan te bieden aan fans met een andere moedertaal dan Engels tijdens hun gewenning aan de gemeenschap.

Terwijl ik dit platform aan het voorbereiden was, braken er verschillende protesten uit, zowel intern als buiten de OTW. Deze protestacties werden gedreven door zorgen over zowel recente technologische ontwikkelingen als de structurele problemen binnen de OTW, zeker omtrent het gebrek aan communicatie. Het is overduidelijk dat diversiteit niet kan groeien in een omgeving waar zaken die zo fundamenteel zijn als een goede communicatie, niet opgelost worden. Dit versterkt mijn vastbeslotenheid om diversiteit binnen de OTW te promoten en beschermen, in het bijzonder door conversatie en communicatie gemakkelijker te maken.

Ik heb vrienden gemaakt en mijn begrip van fandom uitgebreid gedurende de voorbije vier jaar als vrijwilliger. Ik had nooit gedacht dat ik zoveel zou groeien en leren. Door mee te doen met de verkiezingen voor het Bestuur, zou ik graag communicatie openstellen: tussen de OTW en zijn gebruikers en leden, en tussen de verschillende commissies, om te voorzien in een bestendige omgeving waar diversiteit kan groeien.

2. Welke vaardigheden en/of ervaring breng je naar het Bestuur?

Zoals eerder aangehaald, braken er recent protesten uit binnen de organisatie vanwege een lang aanslepend gebrek aan communicatie in veel aspecten. Dit is een gevolg van niet alleen een verticaal structureel falen in de organisatie, maar ook van afwezigheid van diverse vrijwilligers in cruciale posities. Om mijn moedertaal als voorbeeld te nemen: Mandarijn is de tweede meest gebruikte taal op AO3 en Chineessprekende vrijwilligers zijn 8% van alle OTW vrijwilligers, en toch hebben we op dit moment geen enkele Chinese spreker in de positie van commissievoorzitter of Bestuurslid.

Als iemand die drie talen spreekt, waaronder Mandarijn en Japans, ben ik meer dan bereid om het Bestuur te helpen communiceren met onze vrijwilligers van een uiteenlopend aantal culturele achtergronden. Als een tagbeheerder, die tags heeft vertaald en beheerd voor honderden fandoms, ben ik bekend met achtergrondonderzoek uitvoeren, luisteren en reageren op de feedback van gebruikers, en communiceren met collega’s van verschillende commissies. Met mijn vaardigheid in communicatie en vastbeslotenheid om verandering te bewerkstelligen, geloof ik dat de OTW de diversiteit die het beloofde in zijn stappenplan beter kan omvatten.

3. Kies een of twee doelen voor de OTW die jij belangrijk vindt en waaraan je geïnteresseerd bent te werken. Waarom hecht je waarde aan die doelen? Hoe zou jij met anderen samenwerken om ze te behalen?

Momenteel is het meest dringende probleem het verbeteren van de communicatie – niet alleen tussen de OTW en zijn gebruikers, maar ook tussen het Bestuur en vrijwilligers, en tussen de commissies. Als vertegenwoordiger van de organisatie, is het Bestuur verantwoordelijk voor het meedelen van de voortgang van projecten aan zijn gebruikers; als leden van het Bestuur zouden we moeten luisteren naar de feedback van vrijwilligers, gezien zij direct de invloed voelen van beslissingen die het Bestuur maakt. Ik zou mij graag focussen op het helpen van iedere commissie bij taakverdeling en samenwerking. Specifiek om burnouts bij onze vrijwilligers vanwege te veel taken te helpen voorkomen, en om taken op een meer redelijke manier te helpen toewijzen alsook om op een meer consistente manier vooruitgang te boeken, zou ik willen aandringen op het aannemen van een HR professional. Vertrouwen en samenwerking zijn gebaseerd op transparantie, en begrip groeit alleen maar wanneer woorden gehoord worden. Ik zou bestuurstransparantie willen promoten, meer toegankelijke feedbackmechanismen creëren en implementeren en samenwerken met relevante commissies om geschikte professionals te vinden om communicatie en vertrouwen te bevorderen tussen het bestuur en OTW gebruikers, leden en vrijwilligers.

Op het fundament van verbeterde communicatie, wil ik ook de taaldiversiteit van onze projecten helpen verbeteren. Niet-Engelstalige werken doen het op AO3 de laatste 10 jaar heel erg goed, waarin de verhouding van het totaal aantal niet-Engelstalige werken omhoog schoot van 3,6% naar 11,0%. Ik hoop eraan bij te dragen om het gebruik van AO3 voor onze internationale gebruikers gastvrijer en makkelijker te maken. Specifiek zou ik het aanmaken van de meertalige interface die werd opgelijst in ons stappenplan, in de hand willen werken. Niet alleen kan AO3 zijn doel om werken geschreven in verschillende talen te bewaren op die manier beter verwezenlijken, maar gebruikers zullen ook meer bereidwillig zijn om mee te doen wanneer ze zich in een taalomgeving bevinden waar ze zich comfortabel voelen.

4. Wat zijn jouw ervaringen met de projecten van de OTW en hoe zou je samenwerken met de relevante commissies om hen te ondersteunen en sterker te maken? Probeer meerdere projecten te benoemen, maar voel je vrij om de nadruk te leggen op degene waar je ervaring mee hebt.

Uit alle OTW projecten ben ik het meest bekend met AO3 in de rollen van dagelijkse gebruiker en tagbeheerder. Mijn ervaringen met andere commissies, o.a. Support en Beleid & Misbruik, komen ook vanuit mijn tagbeheerwerk als we communiceren over antwoorden op feedback van gebruikers. Ik lees sporadisch Fanlore om onderzoek te doen en me bekend te maken met de geschiedenis van fandoms waar ik weinig over weet (hoewel Fanlore vastgelegd wordt in het Engels, zijn redacteurs met verschillende talen meer dan welkom – ga naar de Aprileditie van Fanlore voor meer details). We leven in een tijdperk waarbij technologie sneller evolueert dan de wet, dus ik zou ook graag samenwerken met onze Juridische commissie om hun werk beter te ondersteunen en de servicevoorwaarden up to date te brengen. Ik kijk ernaar uit om te horen van al onze projecten en commissies: ik zal mij focussen op niet alleen luisteren naar hun feedback, maar ook communicatie tussen iedere commissie vergemakkelijken en suggesties geven over redelijke taakverdeling en deelnemersmanagement.

In het bijzonder ben ik van plan samen te werken met onze Verkiezingscommissie om uit te reiken naar individuen met diverse culturele achtergronden, om de aandacht te trekken van potentiële kandidaten die meer diversiteit bij het Bestuur zouden kunnen introduceren.

5. Hoe zou je je Bestuurswerk met andere rollen in de OTW balanceren of hoe plan je je huidige taken over te dragen om op Bestuurswerk te focussen?

Ik heb eigenlijk al het aantal fandoms waarvoor ik tags beheer, verminderd in het voorbije jaar om er zeker van te zijn dat ik mijn beheerstaken iedere week kan afmaken in twee avonden. Ik ben van plan om mij op het Bestuurswerk toe te leggen tijdens de weekdagen, wat ik kan verlengen tot de weekends als dat nodig is.