Bio en Stellingen van Laure Dauban

Bio

Laure Dauban heeft al te veel jobveranderingen doorgaan na haar studies in vertaling. Ze heeft in de uitgeverij-industrie, in videogames, kort in fashion, journalistiek en technische ondersteuning gewerkt. Het was niet gevarieerd genoeg dus momenteel is ze terug aan het studeren om in Frankrijk een softwareontwikkelaar te worden.

Laure kan zich zelfs niet eens herinneren wanneer ze fanfictie ontdekt heeft, maar volgens haar Archive Of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief) account is ze hier sinds 2013. Ze leest in alle fandoms met genoeg fluff, angst en romantiek, liefst allemaal tegelijkertijd.

Ze werd lid van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) als vertaler Frans in mei 2019, en voelde zich 6 maanden later aangesproken om vrijwilligersmanager voor de Vertalingscommissie te worden. Dit moedigde haar aan om meer betrokken te raken bij de andere commissies, maar ook om uiteindelijk haar eigen fics te beginnen schrijven.

Stellingen

1. Waarom besloot je mee te doen aan de verkiezingen voor het Bestuur?

Vrijwilligersmanager zijn voor de Vertalingscommissie is al zeer interessant geweest, en heeft me de kans gegeven om zoveel te ontdekken over fandom en de OTW dat ik heel graag nog meer wil leren. Ik denk dat een onderdeel zijn van de Raad van Bestuur en het hele overzicht krijgen van zo’n organisatie ontzettend boeiend zal zijn.

Gedurende het voorbije jaar heb ik mij ook gerealiseerd hoe ingewikkeld het is om zo’n organisatie draaiende te houden, en ik zou graag meehelpen in dit process en waar mogelijk een bijdrage leveren.

2. Welke vaardigheden en/of ervaring breng je naar het Bestuur?

Mijn voornaamste vaardigheden zijn mijn aanpassingsvermogen, empathie en teamwork.

Het aanpassingsvermogen heb ik aanvankelijk ontwikkeld tijdens mijn studie. Vertalen is een heel veelzijdige opgave op zichzelf, en daarom hou ik ervan. Het is een vaardigheid die ik heb kunnen gebruiken iedere keer dat ik van werk moest veranderen, ik ben een snelle student en in het algemeen ben ik snel ingewerkt in een nieuwe omgeving.

Empathie is ook iets dat je leert, al had ik een goede voorsprong. Werk en daarna vrijwilligerswerk met goedaardige mensen heeft me veel geleerd, namelijk dat goedaardigheid in het proces moet ingebakken zitten om consistent te zijn. Ik heb ook genoeg verdorven werkomgevingen gezien om te weten wat NIET te doen als een manager.

Teamwerk heb ik ook door de jaren heen geleerd en is heel belangrijk in de OTW, waar het meeste werk gebeurd in teams.

3. Kies een of twee doelen voor de OTW die jij belangrijk vindt en waar aan je geïnteresseerd bent te werken. Waarom hecht je waarde aan die doelen? Hoe zou jij met anderen samenwerken om ze te behalen?

Het eerste doel dat mij nauw aan het hart ligt is de projecten van de OTW zo toegankelijk mogelijk maken. Ik ken en heb al gewerkt aan de vertalingskant van dit doel en ik ben van plan dit werk verder te zetten. Ik zal ook de inspanningen van de Toegankelijkheids-, Ontwerp-, en Technologiecommissie, die werken aan de AO3-website, ondersteunen. Voor mij is het een belangrijk onderdeel van onze missie dat we streven om zo toegankelijk mogelijk te zijn.

Ik zou ook graag helpen om de verschillende commissies beter te doen samenwerken. De OTW is een eerder grote machine, en al haar verschillende individuele onderdelen gladjes laten samenwerken is een doorlopende taak. Ik ben heel geïnteresseerd om te leren hoe de voorzitters van de verschillende commissies hun werk benaderen, en er voor hen te zijn als ze hulp nodig hebben.

4. Wat zijn jouw ervaringen met de projecten van de OTW en hoe zou je samenwerken met de relevante commissies om hen te ondersteunen en sterker te maken? Probeer meerdere projecten te benoemen, maar voel je vrij om de nadruk te leggen op degenen waar je ervaring mee hebt.

Omdat ik nog een redelijk nieuw lid ben van de OTW, ben ik tot nu toe alleen nog maar een onderdeel geweest van de Vertalingscommissie. Gelukkig is dit een commissie die in contact staat met veel van de andere, gezien we een breed gamma aan documentatie vertalen. Het heeft me in staat gebracht samen te werken met de meeste commissies voor vertalingsdoeleinden, en te zien hoe ze allemaal hun eigen bijzonderheden en zwakheden hebben.

Het betekent dat ik al veel gelezen heb over AO3, Fanlore, Open Doors (Open Deuren) en de Juridische commissie. AO3 is natuurlijk ons best gekende project, maar dat betekent niet dat de andere projecten genegeerd kunnen worden. Ik vind het geweldig dat we bijdragen aan de bewaring van bedreigd materiaal via Open Deuren en het vastleggen van fandomgeschiedenis via Fanlore.

5. Hoe zou je je Bestuurswerk met andere rollen in de OTW balanceren of hoe plan je je huidige taken over te dragen om op Bestuurswerk te focussen?

De Vertalingscommissie heeft recent verschillende nieuwe vrijwilligersmanagers aangeworven, dus we kampen absoluut niet met een tekort. Mijn huidige werklast binnen de commissie is al heel doenbaar en flexibel, dus ik moet enkel mijn tijd organiseren en aanpassen afhankelijk van mijn prioriteiten.

Beslissingen van de Raad zullen uiteraard het voortouw nemen, alsook enige actuele crisis die de OTW treft. Maar ik ga Vertaalvrijwilliger zijn niet opgeven, omdat het mij zoveel plezier brengt en het een grote hulp is voor de commissie om voldoende managers in de buurt te hebben!