Bio en Stellingen van Kari Dayton

Bio

Kari Dayton (zij/haar) vond fandom al op een zeer jonge leeftijd via Sailor Moon, maar het zou nog enkele jaren duren eer ze fanfictie vond in het Harry Potter fandom. (Ze gelooft heel sterk in de rechten voor trans personen en houdt van het werk dat al gebeurd is in het geweldige Harry Potter fandom om zich te distantiëren van de hatelijke retoriek die de bedenker uit.) Alhoewel er veel beginnende ideeën voor verhalen in haar hoofd rondspringen, schrijft ze zelf niet veel maar geeft de voorkeur aan achter de schermen te werken als tagbeheerder, een commissie waar ze lid van werd in 2018. Ze is een actieve tagbeheersupervisor (sinds 2019) en vind het leuk om te helpen met administratief werk en naar manieren te zoeken om het de tagbeheerders gemakkelijker te maken.

Overdag werkt ze in het technische departement van een VoIP bedrijf, waar ze de voornaamste interne trainer en technische leider voor haar departement is. Haar vaste job houdt in dat ze documenten moet schrijven en updaten, een hulpbron moet zijn voor collega’s in haar en gerelateerde departementen, vragen moet beantwoorden (via chat en e-mail), en nieuw aangenomen personeel moet trainen. Ze is bij haar bedrijf gekend als iemand die samenwerking tussen departementen helpt, de persoon die dingen weet, en in het algemeen degene die denkt dat informatie-silos niemand verder helpen. Ze zou je met alle plezier verder trainen in iedere taak waar je graag meer over wil weten – vraag gerust!

Stellingen

1. Waarom besloot je mee te doen aan de verkiezingen voor het Bestuur?

Ik besloot mee te doen om een aantal redenen. Eén van de grootste beweegredenen is om de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) te helpen ondersteunen bovenop wat ik momenteel doe door donaties en vrijwilligerswerk. Ik geloof oprecht in wat de OTW doet en waarvoor ze staat, en ik geloof in mijn tijd, geld en moeite steken in zaken die belangrijk zijn voor mij.

Nu iets luchtigers, ik ben een heel nieuwsgierig persoon die het best zelf functioneert wanneer ik weet waar iedereen aan het werken is en hoe alle onderdelen van een geheel werken, dus meedoen voor de Raad van Bestuur leek mij de logische volgende stap! Ik begrijp graag het volledige geheel zodat ik mijn deel daarin beter kan begrijpen.

Tenslotte wou ik verzekeren dat we voldoende kandidaten hadden om te voorkomen dat onze noodkandidaten verplicht waren deel te nemen. Ik had overwogen om mij vorig jaar ook kandidaat te stellen, maar dat was een slechte en veelbewogen tijd in mijn persoonlijk leven dus besliste ik uiteindelijk anders. Nog een andere motivatie was dat verschillende van mijn OTW vrienden dachten dat ik een goede aanvulling zou zijn voor de Raad!

2. Welke vaardigheden en/of ervaring breng je naar het Bestuur?

Vanuit de OTW kant breng ik een hoop tagbeheer ervaring mee (in de vorm van drie jaar als beheerder en twee jaar als supervisor) en zo’n zes maanden ervaring in Support. Vrijwilligerswerk met de OTW heeft me ook geholpen duidelijker en effectiever te leren communiceren met mensen die Engels misschien niet als moedertaal hebben, met op afstand te leren werken en samen te werken met mensen over de hele wereld.

Vanuit mijn vast werk breng ik nog meer ervaring met werken met verschillende culturen, leiderschapservaring (zowel officieel als onofficieel), organisatorische ervaring (bibliotheekschap, leerstofontwikkeling, documentatie) en een hele hoop ervaring in het nauw samenwerken met verschillende groepen die uiteenliggende doelen hebben.

Ik ben ook niet bang om mij te laten horen wanneer ik iets niet begrijp of verdere verduidelijking wil; Ik sta bekend als iemand die goed is in óf het antwoord op de vraag te weten, óf in staat is het antwoord op een vraag snel te vinden, óf iemand te vinden die de vraag kan beantwoorden.

3. Kies één of twee doelen voor de OTW die jij belangrijk vindt en waar aan je geïnteresseerd bent te werken. Waarom hecht je waarde aan die doelen? Hoe zou jij met anderen samenwerken om ze te behalen?

Mijn eerste grote doel is het versterken van de gemarginaliseerde stemmen binnen het OTW-team. Ik denk dat het belangrijk is ons ervan te verzekeren dat we luisteren en aanpassingen maken om gemarginaliseerde mensen te helpen, zowel voor hun comfort als om de OTW te helpen verbeteren. De OTW is in mijn ervaring goed in luisteren – maar (zoals bij zoveel organisaties) toch denk ik dat het beter kan. Eén van de moeilijkste delen van dit doel is echter het vinden van mensen (die zichzelf beschouwen als gemarginaliseerd) die ertoe bereid zijn over hun ervaringen te spreken. Ik ben gemotiveerd om hier een oplossing voor te vinden – dit is belangrijk voor mij als een gemarginaliseerd persoon met veel mensen waar ik van hou die ook gemarginaliseerd zijn. Dit is ook een belangrijk onderdeel van het (zoveel als ik kan) confronteren van mijn eigen bevooroordeeldheid. Het versterken van de stem van diegenen die zich niet gehoord of zich van de tafel gebannen voelen is een ontzettend belangrijk (maar moeilijk) doel – één waarvan ik denk dat het voor ons (de OTW) de moeite is om voor te gaan.

Mijn andere grote doel is meer open communicatie binnen de OTW aan te moedigen. We hebben een regelmatige nieuwsbrief en de Raad heeft een anoniem feedbackformulier, maar ik zou graag meer mogelijkheden onderzoeken om transparantie zowel tussen als binnen de verschillende commissies aan te moedigen.

4. Wat zijn jouw ervaringen met de projecten van de OTW en hoe zou je samenwerken met de relevante commissies om hen te ondersteunen en sterker te maken? Probeer meerdere projecten te benoemen, maar voel je vrij om de nadruk te leggen op degenen waar je ervaring mee hebt.

Ik ken vooral Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief) (via mijn werk als tagbeheerder), maar ik heb ook ervaring met Fanlore (persoonlijk gebruik) en Open Doors (Open Deuren) (tags in kaart brengen en enthousiaste ondersteuning).

Ik zou graag gesprekken hebben met de minder gekende projecten, zoals Fanhackers en Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen) om te weten te komen of zij geïnteresseerd zijn in manieren vinden om hun zichtbaarheid te vergroten, intern (binnen de OTW) of extern voor niet-vrijwilligers. Ik weet bijvoorbeeld dat Fanlore door het jaar heen verschillende leuke activiteiten organiseert; misschien is een soortgelijk idee interessant voor andere projecten? Het sleutelwoord is hier natuurlijk uitreiken naar de commissies om te zien hoe zij erover denken om zoiets op zich te nemen en hen te ondersteunen als ze geïnteresseerd zijn.

Ik wil ook graag meer leren over andere projecten zodat ik meer op de hoogte ben als er zich vragen of problemen voordoen. Ik heb het gevoel dat meer weten over de projecten waar ik geen rechtstreeks contact mee heb, mijn begrip en ondersteuning van de OTW als een geheel alleen kan helpen.

Ondanks mijn opwinding om meer te leren over minder gekende projecten, ben ik ook toegewijd om de meer zichtbare interne commissies, zoals Tagbeheer, Beleid en Misbruik, Support en Vertaling, te ondersteunen in welke capaciteit zij dit willen of nodig hebben. Ik heb ondervonden dat je veel gedaan kan krijgen door opmerking aan te moedigen en oprecht naar de antwoorden te luisteren – ik zou graag met deze commissies, en andere, spreken, leren waar hun zwakke punten zijn en ondersteuning aanbieden.

5. Hoe zou je je Bestuurswerk met andere rollen in de OTW balanceren of hoe plan je je huidige taken over te dragen om op Bestuurswerk te focussen?

Ik ben niet van plan mijn huidige rol in te perken, gezien het Tagbeheer supervisieteam groot genoeg is om mij op te vangen als ik de frequentie van sommige van mijn huidige taken moet verlagen . Ik ben ook niet van plan mijn werk in tagbeheer terug te schroeven, gezien dat iets is dat gemakkelijk onder te verdelen is in kleine, goed verwerkbare stukken. Ik kan echter wel het aantal fandoms dat ik beheer verkleinen als ik mij meer moet focussen op werk gerelateerd aan de Raad van Bestuur.