Bio en Stellingen van Jess White

Bio

Jess White: Jess White is een grootgebruiker van alles dat met fandom te maken heeft en dat al sinds ze de Kirk/Spock zines van haar tante vond begin jaren ‘90. Daarna ging ze al snel met glitterpennen in schriften haar eigen fanfictie schrijven, waarna ze zelf content begon te maken op prikborden, individuele fandomfora, livejournal en uiteindelijk op het Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief). Jess is sinds zes jaar vrijwilliger bij de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken), met name in de Beleid & Misbruik commissie. Ze heeft ook een korte periode bij Support gewerkt (ongeveer twee jaar) en is momenteel ook vrijwilliger bij Fanlore als Beleid & Admin-staflid. Buiten fandom om is Jess al vijftien jaar een lerares.

Stellingen

1. Waarom besloot je mee te doen aan de verkiezingen voor het Bestuur?

Ik besloot om mee te doen met de verkiezingen voor het Bestuur voor veel van dezelfde redenen als waarom ik al zes jaar een vrijwilliger ben: omdat ik sterk geloof in waar de OTW voor staat. Ik wil terug blijven geven aan de gemeenschap waar ik zoveel tijd in doorbreng, zowel als vrijwilliger als producent. Met drie open posities dit jaar, besloot ik dat ik mijn diensten verder aan kan bieden om in het Bestuur te dienen.

2. Welke vaardigheden en/of ervaring breng je naar het Bestuur?

De meeste ervaring die ik met mij meebreng naar het Bestuur is het ‘aanpassen om te overleven’ aspect dat je nodig hebt als onderwijzer in het Amerikaanse openbare schoolsysteem. Ik geef les aan tieners en volwassenen in een ernstig ondergefinancierd district. Het balanceren van conflicterende behoeftes van de leerlingen, hun educatie, het schoolbestuur en de ouders vraagt om aardig wat aanpassingsvermogen, zoals het continu proberen om betere middelen te vinden en te improviseren met de materialen die de school ter beschikking stelt. Ieder van ons moet een weg weten te vinden door een groot aantal meningen en ervaringen om goed te kunnen communiceren. Als Bestuurslid zal ik veel van deze talenten moeten inzetten, maar dan meer gericht op de fanse gemeenschap. Verder geloof ik dat mijn werk bij Beleid & Misbruik mij een unieke kijk kan geven op hoe het werk achter de schermen van projecten als het AO3 werkt; ik heb persoonlijk ondervonden hoe belangrijk het is dat de verschillende commissies met elkaar samenwerken.

3. Kies een of twee doelen voor de OTW die jij belangrijk vindt en waar aan je geïnteresseerd bent te werken. Waarom hecht je waarde aan die doelen? Hoe zou jij met anderen samenwerken om ze te behalen?

Voor mij is het belangrijkste doel voortdurende transparantie tussen de OTW-commissies, maar ook transparantie van onze organisatie naar zowel het fanse en niet-fanse publiek, aangezien ik weet dat dit in het verleden een probleem is geweest. Ik ben van mening dat het huidige Bestuur heel goed werk heeft geleverd wat betreft het opbouwen van transparantie met nieuwsberichten – met name de Financiën commissie, het werk van de Vertaal commissie, AO3 Documentatie en Communicatie om ervoor te zorgen dat ons nieuws een breder publiek bereikt, de vaak immens zware taak van Toegankelijkheid, Ontwerp & Technologie om ervoor te zorgen dat de OTW altijd blijft verbeteren en de updates van het Strategische Plan van de OTW. Ik wil naar deze inspanningen toe blijven werken. Veel mensen gebruiken alleen het AO3 en realiseren zich niet hoeveel er zich achter de schermen van de OTW afspeelt om ervoor te zorgen dat projecten zoals het AO3 blijven werken. We hebben honderden vrijwilligers die aan verschillende projecten werken om ervoor te zorgen dat mensen een plek hebben die werkt om fanse werken te behouden. Het “voor fans door fans” gedeelte van de OTW is altijd iets geweest waarbij ik wil helpen, en ik geloof dat in het Bestuur dienen een ander perspectief geeft. Wat betreft het werken met anderen, ik wil graag waar mogelijk de commissievoorzitters actief ondersteunen en in het verlengde daarvan ook de commissies zelf, en ervoor zorgen dat ze alles hebben wat nodig is om een zo breed mogelijk publiek te blijven bereiken.

4. Wat zijn jouw ervaringen met de projecten van de OTW en hoe zou je samenwerken met de relevante commissies om hen te ondersteunen en sterker te maken? Probeer meerdere projecten te benoemen, maar voel je vrij om de nadruk te leggen op degenen waar je ervaring mee hebt.

Het grootste deel van mijn ervaring komt van de AO3 Beleid & Misbruik commissie en als een staflid van Fanlore. Ik ben ook vrijwilliger geweest bij Support en ben sinds kort ook vrijwilliger voor Fanlore. In Beleid & Misbruik werken we nauw samen met Vertaling, Juridisch, Support en Toegankelijkheid, Ontwerp & Technologie om ervoor te zorgen dat alle meldingen die gebruikers indienen een uitkomst/oplossing krijgen. Ik werk ook in het Fanse Naasten-team, die zich blijft inzetten om te helpen om fanwerken te behouden in het geval een gebruiker hier zelf niet meer toe in staat is. Toegankelijkheid, Ontwerp & Technologie heeft de stafleden van Beleid & Misbruik tools gegeven om ons werk efficiënter te maken. Er is gesproken over de mogelijkheid om de stafleden van Toegankelijkheid, Ontwerp & Technologie en Systemen te betalen om ze te ondersteunen bij het werk dat ze doen, en ik denk dat dit iets is waar we als organisatie actief naartoe moeten werken. Ik word enthousiast als ik zie hoe ver we zijn gekomen sinds ik als vrijwilliger hier begon en ik wil blijven samenwerken met deze en andere commissies om ervoor te zorgen dat we het goed blijven doen. Wat Fanlore betreft is er veel samenwerking tussen de verschillende Fanlore-teams, maar mijn inzet daar is meer om gebruikers te helpen als ze tegen problemen aanlopen. Ik ben nog steeds nieuw, maar tot nu toe laat deze ervaring mij nauwer samenwerken met gebruikers.

5. Hoe zou je je Bestuurswerk met andere rollen in de OTW balanceren of hoe plan je je huidige taken over te dragen om op Bestuurswerk te focussen?

Ik ben al een paar jaar geïnteresseerd in Bestuurslid worden, en dit is voor mij een goed moment om mijzelf verkiesbaar te stellen. Ik heb andere Bestuursleden gevraagd hoe zij alles in balans houden en denk dat me concentreren op Bestuurswerk geen probleem gaat zijn. Een nieuwe taak starten met voorkennis van de verwachtingen zorgt ervoor dat ik de benodigde balans kan vinden om mijn tijd effectief te gebruiken.