Bio en Stellingen van Heather M

Bio

Heather M. weet nog steeds wat haar eerste fanfic was (en neemt elke kans aan om ‘m aan anderen aan te raden). Ze is sinds augustus 2019 vrijwilliger als grafisch ontwerper voor Fanlore. Ze is ook lid geweest van de AO3-Documentatiecommissie en de Beleids- en Misbruikcommissie. Heather is leraar geweest en ontwikkelt nu trainingen en curricula. Ze helpt mensen graag beter begrijpen hoe ze Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief) beter kunnen gebruiken. In haar huidige job pakt Heather zeer technische concepten aan. Ze onderzoekt samen met experts hoe informatie het beste gedeeld kan worden met de mensen die het moeten begrijpen. De photoshopervaring die ze in fandom heeft opgedaan komt hierbij goed van pas. Net als de kennis van HTML en CSS die ze opdeed bij het ontwerpen van persoonlijke fansites en AO3 skins. Als ze gevraagd wordt naar haar favoriete fandoms, antwoordt Heather simpelweg: fandom zelf.

Stellingen

1. Waarom besloot je mee te doen aan de verkiezingen voor het Bestuur?

In de afgelopen drie jaar is de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) een online thuis voor me geworden. De andere vrijwilligers zijn mijn vrienden en hebben van mij een beter persoon gemaakt. Ik geloof in de missie van de OTW en ik wil doen wat ik kan om deze te steunen. Me verkiesbaar stellen voor het Bestuur is nog een manier waarop ik iets terug kan geven aan een organisatie die mij, en zoveel anderen in fandom, zoveel gegeven heeft.

Ik overwoog vorig jaar al me verkiesbaar te stellen, maar toen voldeed ik nog niet aan de voorwaarden. Toen ik zag dat het dit jaar wel kon, wist ik dat ik die kans moest pakken.

2. Welke vaardigheden en/of ervaring breng jij naar het Bestuur?

Volgens mij is mijn grootste kracht dat ik goed kan communiceren. Ik heb 14 jaar als taalinstructeur gewerkt, zowel internationaal als thuis. Dat werk heeft mij geleerd dat duidelijk communiceren moeilijker is dan de meesten denken. Het voelt ook ontzettend goed als het wel lukt.

Op mijn werk word ik vaak gevraagd oplossingen te vinden – maar ik heb geleerd dat je altijd eerst het probleem moet vinden. Als ik niet weet wat mijn doel is, hoe kan ik het dan bereiken? Door de tijd te nemen om de situatie eerst volledig te begrijpen, bespaar je uiteindelijk veel tijd in de rest van het project.

Het is ook vaak mijn taak om grote stukken ongeorganiseerde informatie om te vormen tot een logische cursus, referentiedocument of video. Hiervoor moet ik samenwerken met diverse groepen van mensen. Online samenwerking is een fundamenteel aspect van mijn rol.

In mijn tijd als vrijwilliger bij de OTW heb ik gewerkt met drie commissies (Fanlore, AO3-Documentatie en Beleid & Misbruik) en heb ik ook een hoop geleerd over Support en Tagbeheer. Ik ben altijd benieuwd naar het werk van anderen en ik denk dat die nieuwsgierigheid in deze rol ook een voordeel zal zijn.

3. Kies een of twee doelen voor de OTW die jij belangrijk vindt en waar aan je geïnteresseerd bent te werken. Waarom hecht je waarde aan die doelen? Hoe zou jij met anderen samenwerken om ze te bereiken?

Een van mijn doelen voor de OTW heeft verband met mijn baan in training en documentatie. Ik zou graag alle verschillende commissies willen kunnen ondersteunen met hun eigen procesdocumentatie en het trainen van nieuwe vrijwilligers. Organisaties vallen vaak in de valkuil van “het werkt omdat deze persoon zorgt dat het werkt”. Wat ik daarmee bedoel is dat iedereen de weg kwijt raakt zodra de persoon die Het Ding Doet de organisatie moet verlaten of een langere tijd weg is. Niemand anders weet hoe je Het Ding Doet en er is geen documentatie waarin staat hoe het gedaan moet worden.

De onboarding van nieuwe vrijwilligers wordt ook gedaan uit liefde. Ik weet dat de Commissievoorzitters en ervaren vrijwilligers het niet erg vinden om nieuwe leden bij te praten, maar ik weet ook dat dit veel tijd en energie kost. Het vraagt veel van de voorzitters, de vrijwilligers en de middelen die beschikbaar zijn voor het reguliere werk van de commissie. Ik zou graag met iedere commissie een behoeftebepaling doen om te zien of er gaten in hun training of documentatie zitten die gevuld moeten worden. Ik zou graag analyseren of er aandachtspunten zijn die ik kan helpen verbeteren.

Hiermee samenhangend zou ik graag zien dat er een interne commissie wordt opgezet speciaal voor training en documentatie. Op dit moment is iedere Commissie hier zelf verantwoordelijk voor. Als we een groep mensen uitrusten met educatieve principes en richtlijnen voor projectbeheer, denk ik dat we die last voor de andere Commissies kunnen verlichten.

4. Wat zijn jouw ervaringen met de projecten van de OTW en hoe
zou je samenwerken met de relevante commissies om hen te
ondersteunen en sterker te maken? Probeer meerdere projecten te
benoemen, maar voel je vrij om de nadruk te leggen op degenen
waar je ervaring mee hebt.

Ik ben inmiddels bijna drie jaar vrijwilliger voor Fanlore en heb ook ongeveer vier maanden ervaring met zowel AO3-Documentatie als Beleid & Misbruik. Ik heb ook nauw samengewerkt met Support en verschillende tagbeheerders, zowel voor AO3-Documentatie als voor Beleid & Misbruik (en in andere delen van mijn fandomleven). Ik heb enige kennis van andere OTW-projecten, maar vooral vanwege sociale gesprekken met vrijwilligers of door het lezen van de OTW-website en de sociale media-accounts van deze projecten.

Ik zou als eerste stap tot samenwerking graag individueel het gesprek willen aangaan met de verschillende projecten en commissies. Ik wil graag meer weten over hun zorgen en mogelijkheden. Ik zou graag willen horen hoe zij zelf ondersteund willen worden. Ik wil de goede en kwade kanten van de OTW leren kennen vanuit al deze perspectieven. Als ik dat eenmaal begrijp, denk ik dat we meer zicht krijgen op welke stappen makkelijk haalbaar zijn en welke langdurige planning en samenwerking vereisen.

5. Hoe zou je je Bestuurswerk met andere rollen in de OTW
balanceren of hoe plan je je huidige taken over te dragen om op
Bestuurswerk te focussen?

Ik denk dat ik mijn huidige vrijwilligersrollen kan blijven vervullen terwijl ik in het Bestuur zit, maar ik zal met mijn Voorzitters in gesprek gaan als het teveel wordt. Het grootste deel van mijn werk is redelijk flexibel, dus ik denk niet dat ik moeite zal krijgen met het indelen van mijn tijd. Als het echt moet, zal ik een pauze nemen als vrijwilliger om me te concentreren op het Bestuur, maar ik hoop dat dit niet nodig zal zijn.

Ik heb ook het voordeel dat ik thuis werk, dus de tijd waarin ik anders onderweg naar mijn werk was, kan ik nu gebruiken voor de OTW.