Bio en stellingen van Audrey R.

25 juli: Via een aankondiging heeft Audrey R. zich teruggetrokken van de stemlijst.

Bio

Audrey R. is beleidsleider bij een non-profitorganisatie en zet daarmee haar tienjarige carrière in de overheid en het beleidswerk voort. In haar vrije tijd kun je haar vinden terwijl ze schoenen koopt of luistert naar de nieuwste EP van Qveen Herby. Haar eerste fandom was Harry Potter, maar ze ontdekte fanfictie pas toen ze een universitaire studie over fandom volgde. Het duurde twee jaar voordat ze de sprong waagde om haar eerste verhaal te schrijven en inmiddels heeft ze meer dan zeventig werken gepubliceerd op het archief. Momenteel schrijft ze binnen het Harry Potter-fandom op Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief) en maakt ze deel uit van de Strategische Planningscommissie.

Stellingen

1. Waarom besloot je mee te doen aan de verkiezingen voor het Bestuur?

In de eerste plaats geloof ik in positieve verandering en ben ik enthousiast om de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) te helpen groeien in een positieve richting. Ik besloot ook om me kandidaat te stellen omdat er niet genoeg mensen waren die zich opwierpen, ook al dacht ik aanvankelijk niet dat ik genoeg tijd had geïnvesteerd om de positie te rechtvaardigen. Maar ik denk dat er reden is om me kandidaat te stellen omdat ik tegen AI ben in fandomruimtes en na betrokken te zijn geweest bij het strategische planningsproces, wil ik een rol spelen in de implementatie van het plan. Ik hoop ook nieuwe communicatielijnen te openen tussen vrijwilligers en het Bestuur, zodat we effectief kunnen samenwerken om vooruitgang te boeken die in overeenstemming is met de diverse perspectieven van de organisatie.

2. Welke vaardigheden en/of ervaring breng je naar het Bestuur?

Mijn loopbaan, inclusief mijn huidige functie, is voornamelijk gericht geweest op overheids- en beleidswerk. Ik ben beleidsleider bij een non-profit onderzoeksinstituut dat de impact van sociale media op de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen bestudeert. We richten ons voornamelijk op onderzoek naar schermtijd en het soort inhoud dat kinderen online consumeren, wat naar mijn mening enigszins overlapt met de uitdagingen waar de OTW (in het bijzonder AO3) mee te maken heeft op het gebied van beleid. In het bijzonder met kwesties zoals Sectie 230 en leeftijdsverificatie.

Mijn eerste voltijdse baan was in kennisbeheer. Interne documentatie is iets waar ik veel ervaring mee heb, waaronder het ontwikkelen van een stijlgids, een taxonomie en het migreren van inhoud.

Daarnaast ben ik al tien jaar een gebruiker van AO3 en hecht ik veel waarde aan AO3, zowel als schrijver als als lezer.

3. Kies een of twee doelen voor de OTW die jij belangrijk vindt en waar aan je geïnteresseerd bent te werken. Waarom hecht je waarde aan die doelen? Hoe zou jij met anderen samenwerken om ze te behalen?

Het is belangrijk om te streven naar verbetering van interne documentatie. Het is moeilijk om organisatiebrede verbeteringen door te voeren als we niet duidelijk kunnen zien waar de organisatie staat qua beleid en procedures. Ik geloof dat de overgang van de Wiki naar een systeem zoals ServiceNow voor het vastleggen van problemen, het oplossen van tickets en kennisbeheer nuttig zou zijn om de belasting van sommige vrijwilligers te verminderen en de efficiëntie en doorzoekbaarheid van onze documentatie te vergroten.

Het tweede punt is recentelijk naar voren gekomen, maar we hebben een solide systeem voor conflictbeslechting nodig. Ik ben van mening dat er een betaalde medewerker moet zijn (we moeten financieel investeren in belangrijke posities in de hele organisatie) wiens enige verantwoordelijkheid conflictbeheer en -oplossing is. Als iemand een zorg of klacht heeft en er zich niet prettig bij voelt om naar zijn teamleader te stappen, moet er een onafhankelijke autoriteit zijn. Geschillenbeslechting is essentieel voor het succes van een organisatie en we moeten erin investeren om het welzijn en de tevredenheid van vrijwilligers te waarborgen.

4. Wat zijn jouw ervaringen met de projecten van de OTW en hoe zou je samenwerken met de relevante commissies om hen te ondersteunen en sterker te maken? Probeer meerdere projecten te benoemen, maar voel je vrij om de nadruk te leggen op diegenen waar je ervaring mee hebt.

Het project waar ik ervaring mee heb, is toevallig een van de grootste: het strategisch plan! We werken erg hard om feedback te ontvangen van mensen binnen de hele organisatie en een plan te ontwikkelen dat voldoet aan de behoeften van verschillende belanghebbenden. Het opstellen van het plan was erg nuttig om te begrijpen hoe de OTW functioneert, omdat ik moest leren over de structuur, aangezien we elke commissie aangaan. Ik ben me ook bewust van de tijd die nodig is om de doelen te ontwikkelen en vervolgens de tijd die nodig is om ze te implementeren. Op dit moment werken we met een cyclus van drie jaar voor elk deel, wat een erg lange tijd is. Zes jaar van begin tot voltooiing van een enkel strategisch plan. In sommige gevallen draagt dat weinig bij aan de directe behoeften. We zouden een aanvullend gestandaardiseerd proces moeten creëren om urgente organisatiebrede kwesties aan te pakken, dat transparant is voor vrijwilligers.

5. Hoe zou je je Bestuurswerk met andere rollen in de OTW balanceren of hoe plan je je huidige taken over te dragen om op Bestuurswerk te focussen?

De Strategische Planningscommissie zal de overgang maken van opstellen naar implementatiecontrole. Ik zou één voet in de commissie hebben en één voet in het bestuur, maar ik zal nog steeds in dezelfde vijver staan. Mijn voorzitters, de Verkiezingencommissie en het huidige bestuur waren vriendelijk genoeg om de langdurige functiebeschrijving aan te passen, zodat leden van de Strategische Planningscommissie in het bestuur kunnen zitten. Ze hebben ook een voorbehoud opgenomen dat, als er een waargenomen belangenconflict zou ontstaan, de commissie me kan vragen om tijdelijk terug te treden.