Bầu trong một đợt bầu cử của OTW

Để có quyền bầu chọn thành viên cho Ban Giám Đốc của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa), bạn cần phải là thành viên chính thức của OTW trước hoặc trong ngày 30 tháng 6 của năm bầu cử. Hãy kiểm tra Lịch trình để biết về những mốc thời gian quan trọng khác.

Bạn cần quyên góp bằng séc cá nhân, thẻ tín dụng hoặc tài khoản Paypal của mình. Điều nằm nhằm đảm bảo tư cách thành viên của bạn. Chúng tôi cần kết nối khoản quyên góp của bạn với một tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng để kiểm tra rằng bạn là một cá nhân có thực khi chúng tôi tổ chức đợt bầu cử.

Tham gia OTW và nhận quyền bầu cử!

Một khi bạn đã nhận được quyền bầu cử, hãy đọc hướng dẫn bầu cử.

Nếu bạn thực hiện những hành vi sau đây, bạn có thể mất quyền bầu cử vào năm bầu cử đó:

  • Đề nghị thưởng khích lệ cho một phiếu bầu (dù đó là tiền bạc hay bất kì loại phần thưởng gì, bao gồm cả tác phẩm sáng tạo bởi fan).
  • Công bố biệt danh của bất kỳ ứng cử viên nào, hoặc liên kết tên thật với tên fan của một thành viên hoặc tình nguyện viên của OTW trong khi chính họ chưa công khai sự kết nối này.