Bầu cử ở OTW

Để có quyền bầu cử thành viên Ban Điều Hành của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi), bạn phải là thành viên chính thức của OTW trước hoặc trong ngày 30 tháng 6 của năm bầu cử. Xin lưu ý rằng: thời gian quyên góp trong biên lai ghi nhận được tính theo giờ miền Đông Hoa Kỳ (US Eastern Time); nếu khoản tiền quyên góp của bạn được ghi nhận sau 19:59 ngày 30 tháng 6, bạn chưa có quyền bỏ phiếu trong năm bầu cử ấy. Nếu bạn không xác định được khoản tiền quyên góp của mình kịp thời hạn hay không, vui lòng liên hệ ban Phát Triển và Hội Viên bằng cách điền mẫu tin nhắn liên hệ trên trang web của chúng tôi và chọn “Is my membership current/Am I eligible to vote?” (“Tôi có đang là hội viên không/Tôi có quyền bầu cử không?”). Để biết thêm các mốc thời gian quan trọng khác, vui lòng kiểm tra trang Lịch trình.

Khoản tiền quyên góp phải được gửi bằng séc cá nhân, thẻ tín dụng, hoặc tài khoản PayPal thuộc về bạn. Vì các lý do liên quan tới tư cách thành viên, chúng tôi cần liên kết được khoản tiền quyên góp của bạn với một tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng để xác nhận bạn là một cá nhân có thực ở thời điểm tổ chức bầu cử.

Tham gia OTW để có quyền bỏ phiếu!

Sau khi chắc chắn mình đủ tư cách bỏ phiếu, xin bạn vui lòng đọc tiếp hướng dẫn bầu cử.

Những hành vi sau đây sẽ trở thành cơ sở truất quyền bầu cử của cử tri trong năm bầu cử ở thời điểm xảy ra hành vi:

  • Đề nghị đổi quà lấy phiếu bầu (dưới hình thức tiền bạc hoặc bất kỳ hình thức tặng phẩm nào khác, bao gồm tác phẩm của fan).
  • Công khai biệt danh của bất kỳ ứng cử viên nào; hoặc liên hệ tên thật của bất kỳ thành viên hoặc tình nguyện viên nào của OTW với tên sử dụng với tư cách fan của người ấy, mà chưa được người ấy đồng thuận công khai.