Az OTW választási rendszer működése

Az OTW szavazási folyamata

Az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) egy sor különféle preferenciális szavazási rendszert használ az igazgatótanácsi választások során, melyek az Instant Runoff Voting – IRV rendszeren alapulnak. Ez a módszer megengedi az egyszavazásos folyamatot, és minden egyes szavazatnak súlyt ad.

A szavazatok leadása során az egyes szavazók első preferenciáit összeszámláljuk, és ezeket felhasználva a jelöltekről számozott listát állítunk fel. Ha az egyik jelölt többséggel rendelkezik az összes első preferencia megszámolása után, akkor az a jelölt az első győztesünk. Ezután a győztest levesszük a szavazócéduláról annak érdekében, hogy az IRV több győztes elfogadására is képes legyen. Az így eltávolított jelölthöz tartozó szavazócédulákat ezután újraszámláljuk. Az ezeken a cédulákon szereplő második preferenciákat arra használjuk fel, hogy a megmaradt jelöltekhez rendeljük a szavazatokat. A jelöltek egy újabb rangsorát állítjuk fel, és az így létrejövő lista listavezetője a második nyertes.

A lépésről lépésre levezetett útmutatóért tekintsd meg a szavazási útmutatónkat.

Az IRV-ről

Az Instant Runoff Voting (Azonnali Többfordulós Szavazás) egy olyan szavazási rendszer, ami megengedi, hogy a döntést egy egyfordulós szavazás során hozzuk meg azáltal, hogy a szavazókat egy preferenciasorrend felállítására kérjük. A rendszer legnagyobb előnye a számunkra az, hogy kiküszöböli a holtverseny esetén szükséges kiegészítő szavazást. Emellett az azonnali többfordulós szavazás általában ellenáll a taktikai szavazatoknak – annak a jelenségnek, amikor az ellen a jelölt ellen szavaznak, akit nem akarnak győzni látni, mintsem hogy arra a jelöltre szavaznának, akit ténylegesen támogatnak –, mivel ez az eljárás lecsökkenti annak a lehetőségét, hogy valamelyik jelölt a rontó hatás áldozatává váljon. Egyetlen szavazat sem vész kárba, ami azt jelenti, hogy a szavazónak több lehetőség is a rendelkezésére áll. A rangsorolási folyamat szintúgy csökkentheti a negatív kampányt és a különböző jelöltek támogatói közt fellépő viszálykodást — hiszen így egy jelöltnek sem kell elidegeníteni magától egy másik jelölt támogatóit, mivel bármelyik szavazó támogathatja mind a két személyt egyszerre!

Az OTW szavazati céduláján a szavazók annyi jelöltet rangsorolnak, amennyit csak szeretnének, amennyiben minimum egy jelöltet rangsorolnak.

A szavazatok leadása során az egyes szavazók első preferenciáit összeszámláljuk, és ezeket felhasználva a jelöltekről számozott listát állítunk fel. Ha az egyik jelölt többséggel rendelkezik az összes első preferencia megszámolása után, akkor az a jelölt az első győztesünk. Ha nincs többség, akkor az a jelölt esik ki, aki a legkevesebb szavazatot kapta az első körben. Az így kiesett jelölthöz tartozó szavazócédulákat ezután újraszámláljuk. Az ezeken a cédulákon található második preferenciákat arra használjuk fel, hogy a megmaradt jelöltekhez rendeljük a szavazatokat. A jelöltek egy újabb rangsorát állítjuk fel; a folyamat addig ismétlődik, amíg egy többségi győztes nem kerül ki.

Az azonnali többfordulós szavazás olyan jelölt mellett dönt, aki a szavazók többsége számára elfogadható — nem pedig a legtöbb szavazattal rendelkező jelölt mellett, ami egy fennálló lehetőség bármilyen preferenciasorrendet mellőző választáson, ahol kettőnél több jelölt szerepel a szavazólapon.

Meghatalmazott útján történő szavazás

A meghatalmazott útján történő szavazás egy módja annak, hogy valaki mást bízzatok meg egy választáson, hogy helyettetek szavazzon.

Az OTW a delaware-i jog által kötelezett a meghatalmazott útján történő szavazás biztosítására, mely jog meghatározza, hogy: “egy részvényes meghatalmazhat egy másik személyt vagy személyeket arra, hogy a részvényes nevében cselekedjen, mint meghatalmazott azáltal, hogy átruházza vagy engedélyt ad egy elektronikus átruházási folyamatra annak a személynek, aki a meghatalmazás birtokosa lesz”.

Egy testületi szavazás során a meghatalmazott útján történő szavazást akkor használják, amikor az egyik szavazó tag nem tud személyesen jelen lenni. A meghatalmazott útján történő szavazás számos indoka nem alkalmazható egy meghosszabbított elektronikus szavazás során. Azonban a szavazati periódus eshet egy olyan időintervallumra, amikor a szavazó tagnak nem biztos, hogy van internet-hozzáférése, vagy más kötelezettségei vannak.

Ha csak meghatalmazott útján tudtok szavazni, egészen két héttel a választásig meg tudtok hatalmazni valakit. A meghatalmazás egészen hat hónapig érvényes, és amíg az a hat hónap le nem telik, nem tudjuk megvonni vagy megváltoztatni a meghatalmazást. A meghatalmazott útján történő szavazati jogot nem lehet átruházni.

A meghatalmazást e-mail útján adjuk ki. Amikor egy meghatalmazási kérvényt küldtök nekünk, az egy olyan e-mail címről kell érkezzen, amit már korábban használtatok az OTW-nél, és címzettként mind az [email protected]-nek, mind pedig a meghatalmazottnak szerepelnie kell. Az emailnek tartalmaznia kell továbbá a hivatalos neveteket, és egy nyilatkozatot, mely szerint a email címzettjére szeretnétek átruházni a szavazati jogotokat. A meghatalmazottnak ezután válaszolnia kell az összes címzettnek, amelyben elismeri az átvételt, és meg kell adnia a hivatalos nevét az e-mailben. Ezt a választ az [email protected] címnek a választás előtt két héttel meg kell kapnia.

Amikor meghatalmaztok valakit, egy olyan embert válasszatok, akiben megbíztok. Általában a köztetek és a meghatalmazottatok között létrejövő megegyezés tartalmazhat olyan kikötéseket, amilyeneket ti szeretnétek, de csak két természetes személy között létrejövő szerződés formájában. Az OTW nem felelős az általatok megszabott kikötések betartatásáért, és nem tudjuk bizonyítani, hogy a meghatalmazottatok felhasználta-e a szavazati lehetőségeteket, illetve nem tudjuk megmondani, hogy melyik jelöltekre szavazott.

Fellebbezés

Csakis jelöltek kérvényezhetik az újraszámlálást vagy az új szavazást. Bármely jelölt, aki ezt kívánja tenni, egy magyarázó melléklettel ellátott kérvényt köteles elküldeni a Választások bizottságnak a szavazás lezárását követő egy héten belül. A Választások bizottság a kérvény megérkezése utáni egy héten belül hoz döntést. Ha egy új szavazólap kiállítása szükséges, akkor a határozat kiadása utáni két héten belül ismét megkezdődik a szavazás.