Matty Bowers biografi og program

Biografi

Matty stødte først på fandom tilbage i maj 1998, men hun blev ikke for alvor involveret før 2001. Hendes første fandoms var Highlander og Buffy, men hun blev hurtigt involveret i en række andre fandoms. I dag er hun generelt en fan af fandom; hun vil læse mere eller mindre ethvert omfattende værk i alle fandoms! Matty gemte sig hovedsageligt de første par år, men med tiden begyndte hun at bidrage til fanprojekter som nyhedsbreve og anbefalingsfællesskaber. Hun var fascineret og interesseret, da hun første gang fik nys om et sted, hvor fandom ejede serverne, og hun sluttede sig til OTW (Organisationen for Transformative Værker) som tagorganisator i 2009, da man søgte frivillige. Siden da har hun arbejdet for Support, AO3 Dokumentation og Misbrugskomitéen. Matty dimitterede med en grad inden for uddannelse og brugte over 10 år på at undervise, før hun bevægede sig videre til et job inden for teknologi. I øjeblikket arbejder hun som leder for et lokalt firma, og i sin fritid arbejder hun som tech-support for sine mange venner og familie.

Program

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

Jeg har arbejdet i OTW som frivillig, medarbejder og som formand i flere komitéer under forskellige omstændigheder—jeg har arbejdet for funktionelle og dysfunktionelle grupper, og det har lært mig, hvad det tager at forbedre dem. Dette har ikke altid været let, men jeg er villig til at arbejde for det. Sammen med nogle fantastiske kollegaer, hjalp jeg med at forvandle både Support og Misbrug fra dysfunktionelle komitéer til velfungerende komitéer. Denne erfaring har hjulpet mig med at forstå, hvordan OTW fungerer, og hvordan den ikke fungerer på flere niveauer. Jeg mener, at vi har nået et kritisk punkt i OTW’s udvikling, og jeg vil hjælpe Ledelsen og OTW med at vokse og bevæge sig fremad.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

Gennem min karriere som både underviser og virksomhedsleder har jeg opnået en massiv mængde erfaring i at omgås mennesker i forskellige situationer og med forskellige deadlines og behov. At kommunikere hurtigt og effektivt er en vigtig del af det at undervise; dette er endnu en kvalitet, som jeg tror vil tjene mig godt i Ledelsen. At arbejde inden for grundskolen har også lært mig, hvordan jeg håndterer flere projekter, og hvordan jeg får tingene gjort.

Disse erfaringer har tjent mig godt, da jeg stod ansigt til ansigt med opgaven om at bringe Support, og senere Misbrug, tilbage fra kanten af kollaps. Begge komitéer var overvældet af arbejdsbyrden og stod over for alvorlig medarbejdermangel. Med hjælp fra nogle fantastiske medarbejdere var jeg i stand til at forbedre vores arbejdsprocedure og træning, at skabe mere effektive måde at kommunikere med andre komitéer på og vedligeholde en stabil kerne af dedikerede og aktive frivillige, som gjorde det muligt for os at svare på brugernes behov inden for kortere tid. Fundamentet, som vi byggede, skulle hjælpe begge komitéer med at vokse i takt med, at efterspørgslen fra vores brugere gjorde det. Jeg er meget stolt af dette arbejde og de grupper, som vi bygget sammen.

Jeg synes, at også Ledelsen har nået et kritisk punkt, og jeg mener, at de ting, jeg lærte ved at arbejde med Support og Misbrug, vil være til stor nytte for Ledelsen.

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

En af de første ting, der er nødvendige, er at kigge på, hvor vi er nu, og hvad komitéerne har brug for fra Ledelsen. For at kunne gøre dette er det vigtigt at involvere alle formændene i en dialog om OTW’s og dens komitéers tilstand. Jeg vil gerne være en del af en Ledelse, der kan have den dialog med dens formænd — som er opmærksom på vedvarende problemer, og som kan promovere integration og samarbejde blandt formændene for at opnå løsninger til de problemer, som vi har tilfælles.

I de sidste par år har vi haft problemer med ensartethed. Nogle komitéer virker til at trives, mens andre fortsat har problemer. Det er nødvendigt, at OTW finder en balance og sikrer sig, at alle dens komitéer og Ledelsen samarbejder, inden jeg forlader min stilling. Vores interne og eksterne kommunikation synes ofte usammenhængende; dette står i vejen for fremgang i vores projekter og for et godt og produktivt miljø for vores frivillige. Dette er nødt til at ændre sig, og jeg tror, at det første vigtige skridt er at ændre Ledelsens kultur.

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Jeg har arbejdet for Support, AO3 Dokumentation, Misbrug og Organisering af Tags i flere år, og som formand har jeg ofte samarbejdet med staben fra Tilgængelighed, Design og Teknologi (AD&T), Systemer, Juridiske Rådgivere, Oversættelse, Kommunikation og Åbne Døre. Jeg har set på første hånd, hvor dedikerede alle i disse projekter er, og hvor effektiv samarbejdet blandt dem kan være, så længe de følger de rigtige fremgangsmåder. På et personligt plan nyder jeg at arbejde på Fanlore, og jeg fortærer hver artikel med stor entusiasme og ser dem som vigtige ressourcer for fandom.

Jeg tror, at det vigtigste, jeg kan gøre som Ledelsesmedlem, er at finde ud af, hvad hvert projekt har brug for og gøre mit bedste for at imødekomme dette. Ledelsen skal være klar og til rådighed til at tilbyde ressourcer og vejledning til komitéer og medarbejdere, hvis de har brug for det, men også tillade dem at bestemme over deres egne daglige handlinger. En af de første ting, som jeg gerne vil gøre som Ledelsesmedlem, er at kontakte hvert projekt og have en åben, ærlig dialog om, hvor de er, og hvor de gerne vil hen. Jeg vil derefter prioritere disse ønsker og sikre mig, at alle projekter har den stab og de værktøjer og ressourcer, som de har brug for for at blive en succes.

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

Jeg vil gerne ser mere åbenhed og kommunikation mellem Ledelsen og OTW’s frivillige og medlemmer. OTW-frivillige skal kunne forstå, hvorfor Ledelsen tager de beslutninger, som de gør, og hvad den planlægger for fremtiden. Ikke alene tillader en øget åbenhed bedre ansvarlighed fra Ledelsesmedlemmerne, det giver også medarbejdere og frivillige en bedre forståelse for, hvad der foregår i organisationen. At være i stand til at se det store billede gør det muligt for alle at se, hvordan deres anstrengelser er med til at forme OTW, og at føle sig mere involveret i organisationen som en helhed.

Jeg vil også sikre mig, at alle komitéer har den hjælp og de ressourcer, som de har brug for. Fra tidligere erfaringer ved jeg, hvor svært det er at være leder for en komité uden særlig mange medarbejdere eller værktøjer. Jeg mener, at det er livsnødvendigt, at komitéer, som har hårdt brug for værktøjer til at gøre deres arbejde, får den støtte og anerkendelse fra ledelsen til at udføre dem inden for en overkommelig tidsperiode. Komitéer burde være i stand til at få alle deres regninger betalt i tide. Medarbejdere burde blive godkendt i god tid. E-mails burde blive besvaret så hurtigt som muligt. Dette har ikke været tilfældet indtil nu, og jeg håber på at ændre dette.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Jeg har tilbragt flere år med at arbejde for offline nonprofitorganisationer og som Support-formand, og jeg lavede en del privat research om kravene med hensyn til amerikansk baserede nonprofitorganisationer.

Ledelsen er ansvarlige for at overse OTW og tage beslutninger, som tjener organisationen og dens medlemmer bedst. Jeg mener, at det er Ledelsens ansvar at sikre sig, at frivillige og medlemmer bliver holdt ajour med, hvad der sker i organisationen, lige fra finanser til Ledelsens daglige beslutninger. Vi er nødt til at sikre, at OTW er i en stabil tilstand, hvor den kan opnå dens mission om at tjene fans’ interesse ved at give dem tilgang til og bevare historien bag fanværker og fankultur i dens utallige former.

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

For nyligt trådte jeg tilbage fra Organisering af Tags og Support, og jeg har påbegyndt en jagt efter og en optræning af en ny formand for Misbrug. Ved begyndelsen af næste periode burde jeg have en helt ny medformand i Misbrug. I begyndelsen af næste periode burde vi have flere andre medarbejdere, som har færdiggjort denne træning som formand; en af disse heldige medarbejdere vil slutte sig til som medformand, hvilket gør det muligt for mig at træde tilbage til bare at være en del af staben. Mit mål er fortsat at være involveret i Misbrug i et vist omfang for at være up-to-date med komitéernes problemer. Jeg synes, at det er vigtigt, at Ledelsesmedlemmer forbliver involveret og forstår komitéernes behov. At blive ved Misbrug, en Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv)-komité, som arbejder med alle de andre AO3-komitéer, såvel som direkte med brugerbasen, tillader mig fortsat at være forbundet med de andre dele af OTW og med AO3’s brugerbase.

Andrea Horbinskis biografi og program

Biografi

Andrea Horbinski er bestyrelsessekretær for OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) Ledelse og Ph.D.-kandidat i moderne japansk historie på University of California, Berkeley med fokus på digitale medier. I 2015 blev hun valgt til positionen som bestyrelsessekretær i Ada Initiative’s bestyrelse, som var dedikeret til at øge inddragelsen af kvinder i åben teknologi og kultur. Hun er forhenværende Fulbright Fellow til Japan og fungerede som formand for OTW’s Internationalisering- og Udbredelseskomité, før hun blev valgt til OTW-ledelsen i 2012. Hun sluttede sig til online fandom i 1999, efter hun skrev sin afgangstale om sin kærlighed for Star Wars, og snart blev hun involveret i anime- og manga-fandom som AMV-klipper og senere som fanoversætter. Hun har diskuteret fandom, anime, manga, japansk historie og folklore ved kongresser og konferencer på fem kontinenter, og hendes artikler og anmeldelser er udkommet i The WisCon Chronicles vol. 6, Mechademia, og Transformative Works and Cultures.

Program

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

Jeg har opnået et væld af praktisk erfaring gennem min service hos OTW’s og hos Ada Initiative’s bestyrelser, og jeg er ivrig efter at fortsætte med at bruge mine evner og ekspertise til at styrke OTW og hjælpe med at støtte dens mission. Desuden er Ledelsen blevet et sted, hvor mine evner og erfaringer ikke blot er værdifulde, men også værdsat, hvilket gør valget om at genopstille nemt.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

De evner og erfaringer, som jeg bidrager med til Ledelsen, er forbundet med 3,5 års tjeneste hos Ledelsen (1,5 år af dem som bestyrelsessekretær), hele 7 års erfaring hos OTW i forskellige roller og et bredt kendskab til andre organisationer, der arbejder inden for åbne kilder og åben kultur. For eksempel hjalp jeg dette år anmelderkomitéen for Inspire-kampagnen, en Wikimedia-fond, der forsøger at øge kønsdiversiteten på Wikipedia og dets beslægtede projekter, ved at finansiere fællesfremsatte bestræbelser. Jeg er i øjeblikket også Videoarkivar for WisCon, hvor jeg arbejder med at digitalisere og gøre kongressens rige historie som en feministisk, science fiction kongres tilgængelig. Alle disse erfaringer har i store træk gjort mig bekendt med flere forskellige organisatoriske modeller, såvel som hvilke slags politikker, strukturer og filosofier, der danner grundlaget for en veldrevet organisation.

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

Jeg er bekymret for, at formuleringen af dette spørgsmål giver folk en unøjagtig opfattelse af, hvordan OTW-ledelsen (eller enhver anden ledelse) fungerer! Som bestyrelsesmedlemmer er vi ansvarlige for den overordnede ledelse og styring af OTW, så det fundamentale mål for ethvert bestyrelsesmedlems tjeneste er at udføre deres ansvar efter bedste evne, så de bedst kan tjene organisationen og dens mission. Det sagt, så er Ledelsens overordnede mål for de næste tre år klart: At forsøge at gennemføre OTW’s strategiske plan ved at støtte Strategisk Planlægning- og Frivillige- og Rekrutteringskomitéerne i deres arbejde med at samarbejde med flere komitéer om at gennemføre de mål fra planen, der er relateret til dem og deres roller. Så på en måde er det målet, jeg vil arbejde hen imod med resten af Ledelsen; men mere generelt ønsker jeg, at OTW på tre år bliver en nonprofitorganisation med et voksende budget, som er godt rustet til en langsigtet bæredygtighed. For at være ærlig er dette en udfordring, men det er en, som vi – hele OTW – er i stand til at opnå.

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Som et medlem af Ledelsen har jeg igennem de sidste tre år været i dialog med alle de komitéer, der er ansvarlige for disse projekter, og i mit personlige og professionelle liv udenfor OTW interagerer jeg med dem alle i forskellige former: Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv) er i øjeblikket det primære sted, hvor jeg fortærer fanfic (desværre ikke så meget, som jeg gerne ville!); jeg har udgivet en videnskabelig artikel med Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Værker og Kulturer) og har citeret de essays, de udgiver, i mit eget akademiske arbejde; Fanlore har forklaret mange ting om fandom(s), som jeg ikke vidste; og OTW’s juridiske rådgivning har været vigtig i arbejdet med at forsvare og give beskyttelse til min oplevelse af internettet på flere måder, ikke mindst dets forsøg på at sikre DMCA-dispensation for udformningen af fanvideoer, da jeg selv er en fanvideoklipper. Åbne Døre og deres arbejde har inspireret mig til at tænke grundigt og kritisk på arkiver, arkivering og vigtigheden i at arkivere den ikke-digitale fandom-historie, hvilket hjalp mig til at udforme mine mål for mit arbejde som Videoarkivar for WisCon.

Det er desværre en realitet for OTW’s Ledelse i øjeblikket, at arbejdet med at udføre vores dobbeltansvar for ledelse og styring betyder, at vi ikke har meget tid til aktivt at samarbejde med komitéerne, som vi fører tilsyn med. Det er ofte tilfældet, at komitéer kommer til os med forespørgsler for forskellige projekter, som vi så evaluerer: Det meste af vores samarbejde består i at arbejde med komitéerne i at gennemgå de problemer, som de måske har misset i deres indledende forespørgsel, nogle gange fordi disse problemer involverer aspekter af de organisatoriske procedurer, som de ikke er bekendte med, fordi de hører ind under Ledelsens ansvarsområder. Jeg ser frem til at fortsætte med at arbejde med disse komitéer, så OTW’s projekter kan vokse!

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

Et spørgsmål jeg har tænkt meget på er bæredygtighed. Emnet dukkede første gang op som en del af diskussion om, hvorvidt Ada Initiative skulle lukkes ned, og selvom det var den rigtige afgørelse for Ada, så er det selvfølgelig ikke den rigtige for OTW: Så hvad skal vi gøre for at sikre os, at OTW er bæredygtig over en længere periode og ikke blot tre år, men fem, ti eller tyve år? Der er stadig en flaskehals i OTW, hvor vi forlanger for meget af enkelte frivillige eller ikke har en tilstrækkelig plan i tilfælde af, at vi mister vores nøglepersoner (eksempelvis hvis noget uventet sker, eller noget i den stil), og at håndtere disse fejl er en vigtig del i OTW’s bæredygtighed. At gennemføre den strategiske plan vil selvfølgelig også hjælpe til bæredygtighed, men det er noget, som vi i Ledelsen blot er begyndt at inddrage i vores tankegang, og vi kan og skal inddrage det mere i fremtiden.

Et andet spørgsmål, som jeg har overvejet, er synlighed. En ting, som jeg finder frustrerende i min samtale med folk fra hele verden er, at de aldrig har hørt om OTW, eller hvis de har, så kender de kun til AO3 – og mange AO3-brugere har ingen anelse om, at AO3 er et projekt, og at det er støttet af OTW! Der er tydeligvis et stort spillerum til at øge OTW’s synlighed i forbindelse med åben kultur- og kildeaktivisme og til at advokere på mere synlige måder, for at fandom og fanværker er legitime aktiviteter, uden for den juridiske sfære. At gøre dette ville være en hjælp til vores mission. Dette er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, men det er endnu en opgave, der i sidste ende vil styrke organisationen.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Ledelsens hovedansvarsområder er angivet i reglementet: Ledelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af OTW, så den kan følge sin mission, og siden Ledelsen ikke har uddelegeret nogen af dets ansvarsområder til en betalt medarbejder såsom en administrerende direktør eller en driftschef, så betyder det, at Ledelsen i øjeblikket er ansvarlig for OTW’s daglige ledelse. Som bestyrelsessektretær er en af min hovedansvarsområder at vedligeholde OTW’s reglement; takket være det, samt mit arbejde for OTW’s Ledelse, Ada Initiative og andre organisationer, er jeg bekendt med de juridiske betingelser for en amerikansk baseret nonprofitorganisation.

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

Jeg har i øjeblikket ikke andre roller i OTW.

Aline Carrãos biografi og program

Biografi

Aline har en eksamen i jura fra Universidade de Juiz de Fora (i Brasilien). Hun har arbejdet med forbrugerbeskyttelse og civilret og er i øjeblikket i gang med at udvide sin uddannelse, så hun kan arbejde som embedsmand. Aline opdagede fandom, da Harry Potter overtog verden, og vendte aldrig om. Du kan finde hende under hendes fanidentitet, LilyC, på Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv) og på Tumblr. Hun sluttede sig til OTW (Organisationen for Transformative Værker) i 2013 som en tagorganisator og blev derefter langsomt involveret i andre dele af organisationen; hun er nu en del af staben hos Support og Oversættelse. Hos Support har hun håndteret problemer, spørgsmål og feedback fra brugere, mens hun hos Oversættelse administrerer mere end 150 frivillige og har fuldført projekter med stramme deadlines i et miljø med konstant, produktiv og omfattende kommunikation.

Program

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

Jeg mener, at jeg kan bringe værdifuld erfaring til Ledelsen som medlem af flere OTW-komitéer og samarbejdspartner hos endnu en. Det er nyttigt at have personer fra flere forskellige komitéer i Ledelsen; forskellige hold har forskellige erfaringer og behov. Hvis man samler personer, der har haft kontakt med forskellige projekter, og som har erfaring med, hvordan arbejdet forløber effektivt, vil det hjælpe Ledelsen til at få et bredere perspektiv på OTW og komitéerne.

Desuden har mit arbejde med de frivillige hos Oversættelse givet indblik i at arbejde med en meget international og mangfoldig gruppe af mennesker, hvilket er en erfaring, som jeg håber vil gøre det lettere at få Ledelsen og komitéerne til at arbejde frem mod de samme mål.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

Det sidste år har jeg arbejdet med at håndtere frivillige hos OTW’s Oversættelseskomitée, føre tilsyn med selvstændige hold med forskellige behov, mål og kapaciteter. Nogle af de mange opgaver inkluderer at arrangere og lede møder med personer fra hele verden; at rekruttere og træne frivillige og medarbejdere; at håndtere i gennemsnit 50-100 e-mails dagligt; at skrive intern dokumentation; at lede og deltage i store og små projekter og at samarbejde med et stort antal komitéer. Fordi Oversættelse arbejder med flere forskellige dele af OTW, har jeg lært at arbejde tæt sammen med andre hold og at tage hensyn til deres behov og særlige restriktioner. Jeg mener, at disse erfaringer vil være meget nyttige til at udføre Ledelsesarbejde.

Jeg har arbejdet meget med at administrere personale og med koordinering af projekter i organisationen og har lært, hvad fungerer, og hvad ikke fungerer. Jeg mener, at lige nu har OTW brug for, mere end noget andet, at kunne organisere sig selv på en praktisk og målorienteret måde, så vores frivilliges og projekters målsætninger kan fuldføres inden for en fornuftig tidsramme med så lidt bøvl som muligt for alle involverede. Jeg mener, at min erfaring indtil nu kan hjælpe med det.

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

Jeg vil gerne opnå en Ledelse, der er mere åben over for feedback og mere imødekommende: en Ledelse, der anerkender, at komitéerne selv er bedst i stand til at vurdere, hvad deres daglige behov og mål er, og en Ledelse, der arbejder henimod at støtte og muliggøre disse mål uden at skabe unødvendige forhindringer og forsinkelser. En Ledelse, der forpligter sig til at besvare spørgsmål, forslag og anmodninger, rettidigt og udførligt, med tanke på, at alles tid og evner er værdifulde og skal respekteres.

Jeg vil gerne se en Ledelse, der kan være åben omkring deres planer, og som kan forklare baggrunden for og indholdet af deres beslutninger til resten af organisationen og medlemmerne. En Ledelse, der kan kommunikere åbent og informere OTW’s frivillige om igangværende diskussioner på en tilgængelig og forståelig måde, og en Ledelse, hvis medlemmer kan lægge gamle nag og personlige forhistorier bag sig og arbejde med andre komitéer og medarbejdere på en produktiv måde.

OTW ville drage fordel af en Ledelse, der kan acceptere, at planer og “best practice”, selvom de er nyttige, skal tilpasses til virkeligheden og til vores specifikke omstændigheder; og at rutiner, procedurer og værktøjer altid skal være genstand for ændringer, efterhånden som OTW vokser.

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Jeg har længe været en AO3-bruger, og det ville ikke være en overdrivelse at sige, at jeg åbner siden mindst en gang om dagen—endda udover at være tagorganisator og del af AO3’s Supporthold, der arbejder tæt sammen med alle andre komitéer, der vedligeholder AO3. Jeg har også kontakt med alle andre OTW-projekter i forskellige grader, om det er at slå en artikel op på Fanlore, at oversætte et nyhedsindlæg om Juridisk Rådgivnings arbejde eller at kontakte Åbne Døre om en importeringsannoncering.

Jeg mener, at vores projekter har brug for støtte, der styrker dem, og hjælper dem til at gøre deres arbejde så godt som muligt. Den bedste måde at samarbejde med enhver komité eller projekt er, som det første, at acceptere, at de alle er forskellige og har forskellige kulturer og miljøer. Derfor bør vi lytte til, hvad komitéerne siger til os, forstå, hvordan de arbejder, og planlægge og handle derefter, så vidt det er muligt. For eksempel, hvis Åbne Døre har brug for et nyt værktøj, eller Fanlore har brug for flere medarbejdere, eller AO3’s programmører har brug for at hyre en konsulent, så skal vi gøre disse ting mulige, så komitéerne kan gøre deres arbejde.

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

Forklarlighed: Jeg vil gerne ændre, hvordan forklarlighed lige nu kun går den ene vej i OTW. Komitéer forventes at føre åbne, klare og opdaterede mødereferater og programmer; at rapportere månedligt om, hvad de har lavet til Ledelsen og til andre komitéer; at præsentere grundigt researchede forslag, hver gang de overvejer at gøre noget og at dokumentere deres interne procedurer og strukturer grundigt. Denne standard bliver ikke fulgt af Ledelsen, og det skal ændres. Ledelsen bør rette sig efter de samme regler om forklarlighed, som forventes af OTW-komitéerne—Ledelsen bør statuere et eksempel, ikke være flere år bagud.

Praktisk set betyder dette, at diskussion af ikke-personalerelaterede sager som standard foregår på åbne møder, medmindre andet specifikt er ønsket af de involverede komitéer eller personer; at dagsordener og mødereferater er tilgængelige og forståelige og inkluderer kontekst og relevant information om de beslutninger, der er taget; at Ledelsen månedligt rapporterer til alle frivillige og komitéer, hvad de har arbejdet med og at holde Ledelsens wiki-sektion opdateret med al relevant dokumentation om deres interne struktur, ansvarsområder, roller, køreplan, projekter og ikke-personalerelaterede sager under diskussion. OTW’s frivillige burde ikke blive informeret om organisationens store nyheder gennem twitter eller tumblr, der burde være intern kommunikation, om hvad, der foregår, og på nuværende tidspunkt er der overhovedet ingen.

Samarbejde på tværs af komitéer: Der er meget mindre samarbejde på tværs af komitéer i OTW, end der kunne og burde være: vi mangler værktøjerne, åbne kommunikationskanaler og fleksibiliteten. Det gør, at næsten alle er uvidende om, hvad alle andre laver—og at lave noget sammen er unødvendigt besværligt. Vi er nødt til at arbejde på at gøre kommunikation mellem forskellige komitéer lettere uden at gøre det ved at skabe en usmidigt plan eller hieraki. Det kan kun gavne OTW at bevæge sig væk fra blokeringer i kommunikationen, og vi bør gøre alt, hvad vi kan for at tilegne os de værktøjer og skabe et miljø, der gør dette muligt.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Jeg har læst på de juridiske krav til nonprofitorganisationer i Delaware, hvor OTW er indregistreret, og mere specifikt, hvad der er forventet af en nonprofit bestyrelse under amerikansk lovgivning: i bund og grund, juridisk, forvaltning og økonomisk opsyn, udført med fornøden agtpågivenhed med loyalitet mod medlemmerne og i god tro.

Ledelsen har ansvaret for at opretholde OTW’s og vores projekters mål og mission og for at støtte de frivillige, der arbejder frem mod disse mål. Dette betyder, at vi skal netværke med andre organisationer og individer, der arbejder mod samme målsætninger, men også, at vi skal sikre, at alle komitéer og medarbejdere har de værktøjer, de har brug for for at udføre deres arbejde. Ledelsen har pligt til at føre tilsyn med organisationens økonomiske trivsel samt pligt til at sikre at fundraising, pengeforbrug og regnskabsførelse foregår ansvarligt og ærer alle de fans, der betror os med deres donationer. Ledelsen bør kommunikere effektivt med de forskellige formænd og optræde med integritet og dedikation for at sikre en overordnet stemning af feedback, hjælpsomhed og produktivitet.

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

Jeg har ikke nogen formandspositioner i øjeblikket, og jeg kan træde tilbage fra mine nuværende positioner, hvis det skulle blive nødvendigt. Jeg har tænkt mig at vente og se, hvor meget tid og arbejde Ledelsen vil kræve, og omstrukturere mine OTW-roller om nødvendigt.

Dette nyhedsindlæg blev oversat af OTW’s frivillige oversættere. Vil du vide mere om vores arbejde, kan du besøge Oversættelsessiden på transformativeworks.org.

Alex Tischers biografi og program

Biografi

Alex Tischer, Dr.Med.Vet: er en ECC dyrlæge. Voksede op i Tyskland og bor i øjeblikket i Storbritannien. Har været i fandom siden før årtusindskiftet og har bevæget sig gennem flere fandoms, end vi kan liste her. De seneste omfatter Rivers of London, Person of Interest og Mad Max: Fury Road. Har været et medlem af OTW (Organisationen for Transformative Værker) mere eller mindre fast siden 2008 og har været frivillig efter bedste evne i lige så lang tid. Udover medie-fandom er hun også endt i den mærkelige og vidunderlige verden af sport, som er en niche, der ligner fandoms på en overraskende måde. Når hun ikke har med syge dyr at gøre, kan Alex findes i gang med en forhindringsbane eller med klatring og trailløb næsten lige så ofte, som hun fortærer medier.

Manifest

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

Den nuværende Ledelse er stødt på nogle strukturelle og interne problemer, som de endnu ikke har været i stand til at løse på en tilfredsstillende måde. Tværtimod reflekteres disse problemer i resten af organisationen i dens samspil med vores komitéer. Der er en mangel på vision, kommunikation og prioritering, som jeg finder bekymrende. Nogle komitéer er kørt så fast i deres egen dokumentation og proceduremæssige forpligtelser, at de ikke kan opretholde en stabil fremgang på deres daglige opgaver eller udforme mål for deres fremtid. I stedet for at styrke komitéerne, gør den nuværende Ledelse bare situationen værre.

Vi lider stadig under en høj udskiftning af frivillige og under seriøse organisationsomfattende, strukturelle problemer, såsom en mangel på en solid, financiel kontrol, som ikke afhænger af én person til bogføring. Jeg mener, at hvis jeg bliver en del af Ledelsen, ville jeg kunne tilbyde og gennemføre pålidelige ændringer, der ville være mere end bare proceduremæssige ændringer for ændringernes skyld, og gøre os i stand til at bevæge os mod fremtiden i stedet for hele tiden at prøve at genopfinde hjulet.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

Gennem årene har jeg været et aktivt medlem af en del organisationer og komitéer. Der fungerede jeg inden for flere områder, lige fra kasserer for en studenterforening til medlem af webkomitéen og sundheds- og sikkerhedskomitéen i mine professionelle organisationer. Alle disse erfaringer har lært mig meget om at håndtere folk – jeg husker de dage, hvor jeg udarbejdede turnusordninger for 40+ kliniske postgraduerede og/eller praktikanter. De har også lært mig at gå til en opgave på forskellige måder, og hvordan man finder en kreativ løsning på et problem. Jeg mener, at Ledelsen i høj grad mangler disse evner til at løse problemer, og jeg ønsker at udfylde det hul.

Når det kommer til min fortid inden for OTW, så blev jeg medarbejder hos Oversættelse for over et år siden, efter jeg havde været frivillig i forskellige komitéer i seks år. Det har gjort det muligt for mig at finde frem til alle de udfordringer, vi støder på fra dag til dag, og hjælpe med at overkomme nogle af dem så godt som muligt. Det har også sat mig i forbindelse med de andre komitéer, hvor jeg har fået en forsmag på deres ambitioner for fremtiden, men også deres begrænsninger. Jeg vil bringe den vision, som Ledelsen desperat har brug for, til bordet, samt et kendskab til, hvordan vores største komitéer fungerer.

Ledelsen lider også under jævnlige kommunikationsproblemer med vores frivillige, medarbejdere og formænd. Klar og effektiv kommunikation er noget jeg har lært i mit arbejde som dyrlæge og i Oversættelseskomitéen med dets 170+ medlemmer, og jeg er sikker på, at jeg kan fremme et godt arbejdsmiljø i organisationen.

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

Hvis jeg kunne ende min periode med at have rykket organisationen tættere på en mere åben kommunikation, og hvis jeg har kunne opløse indspistheden i komitéerne til en vis grænse, vil jeg se det som en succes. Vi bliver nødt til at stræbe efter mere åbenhed og samarbejde internt i organisationen, for at vores brugere kan få, hvad de i sandhed fortjener: En velfungerende maskine, som fokuserer al dens energi på at forbedre dets projekter i stedet for at bruge energi på interne konflikter.

Hvis vi taler om større ambitioner, så ville et bedre grundlag for støtte til OTW’s projekter ligge højt på listen. For eksempel er Tidsskriftkomitéen en gruppe, der mere eller mindre er blevet overladt til sig selv med støtte fra Ledelsen, når de har brug for det, og træffer derfor deres egne beslutninger. De har haft minimal udskiftning i de sidste fem år og udgiver deres 20. udgave denne september. Selvom ikke alle komitéer skal eller kan være ligeså uafhængige, så er Tidsskriftkomitéen et glimrende eksempel på, hvordan Ledelsen konstruktivt kan støtte en komité ved at stole på dem.

Et andet godt eksempel er Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv): Ledelsens fokus i OTW har haft en tendens til at skifte væk fra AO3 af grunde, jeg ikke selv kan forstå. I betragtning af, hvor dyrebart dette projekt er for os alle, ville det kun give mening at behandle den så godt og kærligt som muligt. Jeg ville især gerne bringe noget af det overordnede fokus tilbage på den, så vi virkelig kan give vores små grupper af frivillige programmører muligheden for at forbedre AO3 endnu mere og aldrig overlade dem til den kamp, det er at vedligeholde den, når der hverken er finansiering eller redskaber.

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Jeg sluttede mig til OTW i 2008, hvilket betyder, at jeg har set OTW og dets komitéer blive født. Gennem årene har jeg hjulpet adskillige komitéer: som tester, tagorganisator, Support-medarbejder og oversætter. For nylig har mit arbejde som oversættelsesmedarbejder lært mig at kommunikere med de fleste af vores nuværende komitéer, så de kunne få den support, som de havde brug for, mens de fandt deres egen stil og atmosfære. Jeg har opdaget, at det at kommunikere klart, besvare e-mails så hurtigt som muligt og generelt forholde sig åbent og fleksibelt til hver eneste mulighed, er vigtige forudsætninger. Måden, hvorpå vi forholder os til hver komité, er nødt til at være skræddersyet til hver enkeltes behov: At samarbejde med Juridisk Rådgivning er oftest anderledes end at arbejde med Tidsskriftet, ligesom Fanlore og Åbne Døre har deres egne udfordringer.

Komitéerne er oftest opmærksomme på deres egne svagheder og styrker, og jeg synes, det er vigtigt ikke at prøve at påtvinge hjælp oppefra. Tværtimod er vi nødt til at sikre os, at samarbejde og støtte rent faktisk er ønsket og nødvendigt. Selvfølgelig har vi brug for mere interpersonel kontakt end proformadokumentation for at kunne konstatere dette, hvilket får vores udsigt til en produktiv fremtid til at virke meget dyster.

Det er utroligt svært for mig at fremhæve ét af vores projekter, da de alle bidrager til et specifikt og essentielt behov i fandom. Det glæder mig at se dem alle trives, og jeg vil fortsat gøre mit bedste for at hjælpe de komitéer, som udvikler dem. At være med i Ledelsen ville generelt gøre det nemmere for mig at gøre mere for dem alle, mens jeg også får lov at løse nogle vigtige problemer, såsom manglen på gensidig respekt og forståelse i deres forhold til Ledelsen.

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

Jeg synes, at ordne vores administrative struktur burde være en prioritet. Det er afslørende, at vi ikke har en funktionel enhed dedikeret til finanser. Dette er pinligt for organisationen udadtil og en ligeså stor bekymring internt. Det faktum, at folk stadig er villige til at donere til vores organisation uden en pålidelig finanskomité eller revisionsstruktur, er et bevis på vigtigheden og brugbarheden af vores projekter. Dog ville det være uforsvarligt at være udelukkende afhængige af brugernes tiltro til os; de fortjener bedre end det. Den nuværende administrative struktur bliver udelukkende holdt sammen af ren viljestyrke og den urokkelige dedikation fra nogle af vores mere aktive formænd, medarbejdere og frivillige. Det mindste, vi kan gøre for at gengælde deres arbejde, er at effektivisere processerne for tværkommunikation og reducere de administrative byrder på brugerbetjeningskomitéer. Det ville gøre os i stand til at reducere graden af udskiftning blandt vores frivillige, udglatte vores produktionsprocesser og opmuntre til udgivelse af mere indhold og nye funktioner til glæde for vores brugere.

Som et mere udadgående mål bliver vi nødt til at arbejde på internationalisering. Dette er en af OTW’s vigtigste aspekter for mig – at forbinde fans rundt om i verden gennem deres passion for fandom. At oversætte alle vores projekter og opnå ressourcerne til at vedligeholde vores Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning)-projekt uden for USA er fantastiske mål, men vi kan ikke opnå dem med vores nuværende begrænsninger, og indtil videre har løsningerne, som Ledelsen er kommet med, ikke hjulpet. At koncentrere alt internationalisering på én komité eller arbejdsgruppe med store ambitioner, men ingen midler til at opnå dem virker ikke på en brugbar måde. Jeg ønsker at flytte vores strategis fokus på dette område og i stedet give hver komité friheden til at arbejde på disse sager effektivt.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Ja, selvfølgelig er jeg bekendt med de juridiske krav. Det ville være meget uklogt at stille op som kandidat for Ledelsen uden at læse den nødvendige dokumentation og de nødvendige love!

Udover de juridiske opgaver mener jeg, at vores Ledelses hovedansvar er at have et driftsmæssigt overblik over OTW. Ledere har ansvaret for at huske på finansielle begrænsninger og strategiske mål, mens de fører tilsyn med vores komitéer og stiller den støtte til rådighed, som de har brug for. De er nødt til at være visionen for organisationen, men også den drivende kraft.

Mere konkret betyder det, at Ledelsens medlemmer skal møde op til møder og gøre det til tiden. De er nødt til at besvare e-mails i tide og danne gode forhold til vores professionelle partnere (både fra andre organisationer og alle virksomheder, som vi har kontrakt med—vi skal for eksempel betale vores regninger til tiden) og frivillige. Det er et krav, at de holder sig opdateret om de vigtigste udviklinger i hver af vores komitéer, men de skal ikke være så involveret, at de taber vores langsigtede missioner af syne. Sidst, men ikke mindst, skal de sikre, at de er ansvarlige for deres arbejde, da de er den del af organisationen, som vores brugere kan få et indtryk af vores frivillige, gennem. Dette betyder, at ledere skal sigte efter mere åbenhed og ærlighed og konstant arbejde for, at deres arbejde, diskussioner og beslutningstagen bliver mere åben over for medlemmerne og for OTW’s frivillige.

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

Jeg er generelt effektiv og god til at disponere min tid, hvilket er grunden til, at jeg ikke ser nogen grund til at forlade mine pladser i Oversættelses- og Support-komitéen, hvis jeg bliver valgt ind i Ledelsen. Over årene har jeg udarbejdet en produktiv måde at fordele min tid for at færdiggøre mine daglige opgaver og mere. I øjeblikket formår jeg helt uproblematisk at jonglere mit professionelle og private liv med mit arbejde i OTW-komitéerne. Det vil ikke være noget problem at afsætte noget tid til Ledelsesarbejde og samtidig have tid nok i tilfælde af uventede og hastende opgaver.

Det afhænger i sidste ende af at have gode organisatoriske evner, og hvilket Ledelsesmedlem ville jeg være, hvis jeg ikke engang kunne disponere min tid? Det virker til, at du i det mindste skulle kunne det for at sidde ved roret i en international organisation, med tanke på, at det er en stor del af vores hverdag at arbejde med tidszoner og begrænsede tidsplaner at gøre.

Offentliggørelse af OTW’s valgkandidater for 2015

Offentliggørelse af kandidater

OTW (Organisationen for Transformative Værker) kan med glæde offentliggøre følgende kandidater til 2015 valget (i alfabetisk rækkefølge efter fornavn):

 • Alex Tischer
 • Aline Carrão
 • Andrea Horbinski
 • Atiya Hakeem
 • Daniel Lamson
 • Katarina Harju
 • Matty Bowers
 • Nikisha Sanders

Fordi vi har 2 pladser, der skal udfyldes og 8 kandidater, vil 2015 valget være omstridt, det vil sige, at medlemmerne af OTW vil stemme om, hvilke kandidater, der skal udfylde pladserne.

Valgkomitéen glæder sig til at introducere kandidaterne for alle medlemmerne af OTW! I dette indlæg er der vedhæftet links til korte biografier og manifester skrevet af kandidaterne. Dette indlæg markerer også begyndelsen på vores Q&A-periode, hvor vi inviterer offentligheden til at stille spørgsmål til vores kandidater. Derudover vil vi holde en række live chats – dato og tid for disse vil blive offentliggjort alt efter kandidaternes tilgængelighed. Information om stemmeperioden, og hvordan man stemmer, vil også snart bliver offentliggjort.

I mellemtiden er der her en tidslinie tilgængelig vedrørende valgbegivenheder. Læs videre for at lære mere om vores kandidater, og hvordan du kan stille sprøgsmål til dem!

Manifester og biografier

Vi bad hver kandidat om at give os en bio, der opsummerer deres profesionelle og fanbaserede erfaring, samt at skrive et manifest om deres mål for deres periode i Ledelsen ud fra følgende spørgsmål:

 1. Hvorfor valgte du at stille op til valg til Ledelsen?
 2. Hvilke færdigheder og erfaringer kan du bidrage med til Ledelsen?
 3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?
 4. Hvad er din oplevelse af OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Vær venlig at inkludere Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv), Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Værker og Kulture), Fanlore, vores Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du må gerne lægge vægt på særlige områder, som du er interesseret i.
 5. Vælg to emner/problemer, som du synes skal have høj prioritet for OTW både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor lægger du vægt på dem? Hvordan vil du gøre dem til en del af din tjeneste?
 6. Hvad synes du, at hovedansvaret for en/denne ledelse er? Er du bekendt med de juridiske betingelser for en US-baseret, nonprofit ledelse?
 7. Hvordan vil du balancere dit arbejde for Ledelsen med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at give din nuværende rolle videre, så du kan fokusere udelukkende på Ledelsesarbejdet?

Du kan læse både kandidaternes svar på disse spørgsmål og deres biografier ved at følge linksene nedenunder.

Spørgsmål og svar (Q&A)

Kandidaterne vil også svare på spørgsmål fra offentligheden. Alle kan stille spørgsmål via valgformularen. Vær venlig at indsende alle spørgsmål senest d. 21. september 23.59 UTC. (Hvad tid er det, hvor jeg bor? ) Alle 8 kandidater vil besvare hvert spørgsmål, så længe de er underlagt følgende restriktioner:

 • Spørgsmål må ikke gentage spørgsmål fra manifestet. Dette er for at give kandidaterne mulighed for at besvare nye spørgsmål.
 • Spørgsmål, der ligner hinanden, vil blive grupperet sammen, så kandidater ikke er nødt til at gentage dem selv. Valgpersonalet beslutter hvilke spørgsmål, der skal grupperes.
 • Hvis du har en opfølgning på et spørgsmål fra manifestet, udtryk da klart, at det er en opfølgning, så det ikke bliver anset som en gentagelse.

Datoen for besvarelserne bliver fastlagt, når vi kender antallet af spørgsmål.

Dette nyhedsindlæg blev oversat af OTW’s frivillige oversættere. Vil du vide mere om vores arbejde, kan du besøge Oversættelsessiden på transformativeworks.org.