Gimena Calixto – profil a program

Profil

Gimena Calixto je studentkou audiovizuálních médii se zkušenostmi s produkcí a v působení v různorodých projektech v oboru (kamera, střih videa a zvuku atd.), avšak ještě větší zkušeností coby fanynka. K fandomu se nachomýtla v roce 2002 a už u něj zůstala, se zájmy průběžně od anime, přes bandom, knihy a komiks až po televizní seriály. Fandom jí poskytl nejen možnost tvůrčího vyjádření a způsob, jak se spojit s lidmi podobných zájmů, ale také zlepšovat své schopnosti a díky výměně názorů a zkušeností růst jako osobnost. Dobrovolnická práce pro OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) pro představují způsob, jak se fandomu odvděčit. K OTW se připojila v roce 2016 jako správce tagů a později se stala členkou výboru pro Dohled na dodržování zásad serveru.

Celý článek

Milena Popova – profil a program

Kandidát/ka je nonbinární, s ohledem na tuto skutečnost a v rámci srozumitelnosti textu používáme formát byl/a.

Profil

Milena Popova udržuje nestálý vztah s fandomem už více než dvě desetiletí (dál už nepočítejte!). Zjištění, že mainstreamovou populární kulturu už dokáže vnímat pouze jako trpěnou cenu za vstup do nového fandomu vedlo Popova k rozhodnutí postavit si na tom akademickou kariéru. Právě v rámci Ph.D. dokončuje výzkumný projekt týkající se vyjádření sexuálního souhlasu ve fanouškovské tvorbě/fanfikci. Milena má předchozí zkušenosti v technologickém/projektovém managementu ve velké multinárodní firmě a také výrazné zkušenosti v oblasti dobrovolnictví, včetně působení v představenstvech dvou neziskových organizací ve Velké Británii. V OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) slučuje už dva a půl roku dobrovolnou práci správce tagů a od nedávna personálu Výboru pro komunikaci v rámci projektu Fanhackers. Milena je v naprostém područí kočky jménem Chili (známé také jako Kočičí kulturní teoretik), se kterou žije na jihozápadě Anglie.

Celý článek

Jessie Camboulives – profil a program

Profil

Jessie Camboulives vystudovala Sorbonne Law School a pracuje na titulu JUDr. v Digitálním zákoně. Objevila fandom v roce 2007 s Harry Potter fanfikcí, ale od té doby se stala hromaditelkou fandomů s nejnovější vášní pro fandomy Overwatch a Yuri!!! On Ice. Jessie se připojila k OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) jako dobrovolnice pro francouzský překladatelský tým v roce 2015, po tom, co zakopla o jeden z novinkových článků Právního oddělení. Nyní slouží jako správce tagů a personál Podpory, kde zajišťuje nejlepší možnou zkušenost pro všechny náštěvníky Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu).

Celý článek

Termíny pro volby OTW 2017 a získání členství

Výbor pro volby OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) s potěšením oznamuje, že jsme zveřejnili časový rozvrh pro volby 2017 !

Letos se v časovém rozvrhu voleb několik věcí změnilo. Volby jsme přesunuli na dřívější termín, abychom se vyhnuli konfliktu s dalšími událostmi, které bude OTW pořádat. S touto změnou jsme začali již loni, kdy se volby odehrály ke konci září, a letos jsme je přesunuli na srpen, kde by volby měly v dohledné budoucnosti zůstat.

Přesný termín letošních voleb je 11.-14. srpna.

Tento přesun znamená, že termín pro získání členství a možnosti ve volbách hlasovat se také posunul blíže. Stejně jako volby bude i tento termín každý rok stejný. Termín pro získání členství za účelem hlasování je nyní 30. června. Pokud máte zájem hlasovat, ujistěte se, že vaše členství bude k tomuto dni platné.

Na stránce Voleb se můžete dozvědět, jak se stát členem. Pokud už jste s volebním procesem seznámeni, zde můžete přispět!

Máte-li zájem o více informací k samotnému volebnímu procesu, můžete nahlédnout na stránku se zásadami voleb.

Těšíme se na aktivní volební sezónu plnou vzájemné komunikace mezi kandidáty a voliči a doufáme, že se také zúčastníte. Nezapomeňte následovat Výbor pro volby na Twitteru a Tumblr, kde uvidíte nejaktuálnější zprávy!

Máte-li jakýkoli dotaz či komentář, neváhejte prosím kontaktovat Výbor pro volby.

Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

Oznámení volebních kandidátů OTW 2016

Oznámení kandidátů

OTW (Společnost pro transformativní tvorbu) má to potěšení představit následující kandidáty pro volby 2016 (kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořádku podle křestních jmen):

  • James Beal
  • Kristina Busse
  • Priscilla Del Cima

Protože máme k obsazení 2 místa a 3 kandidáty, volby pro rok 2016 budou soutěžní – to znamená, že členové OTW budou volit, kteří z kandidátů místa obsadí. Celý článek

Představenstvo jmenuje na uprázdněnou pozici kandidátku, která se umístila na posledním místě

14. srpna 2015 Představenstvo odhlasovalo, že se počet jeho členstva zvýší ze sedmi na devět. Před hlasováním Představenstvo informovalo Výbor Voleb o tom, že se v tomto roce budou měnit jen dvě křesla. To je v souladu s Článkem V, č. 3 interní směrnice, která stanovuje, že ročně musí být zvoleny/i alespoň dvě/a člen/ky správní rady a v případě, že má Představenstvo sedm a více členek/členů, musí jich být ročně obměněna alespoň třetina.

16. září předsedkyně Voleb upozornila na to, že jelikož je ročně možné obměnit víc než nejmenší předepsaný počet pozic, nabízí se díky nečekaně velkému množství kandidátek/ů příležitost oslabené Představenstvo zrevitalizovat. (Na kandidátce původně bylo osm osob.) Představenstvo tento návrh vetovalo s prohlášením Andrey Horbinski: “Představenstvo schválilo ustanovit počet míst na sedm. Protože jsme minulý rok obměnili tři osoby, můžeme tento a příští rok obsadit po dvou křeslech a tím se dostat na plánovaný počet, který odpovídá velikosti Představenstva před jeho rozšířením na devět osob.”

O něco později Představenstvo odstranilo Nikishu Sanders z kandidátky. Předsedkyně Voleb znovu podala protest, který však byl Představenstvem vetován. Nato Dan Lamson stáhl svou kanditaturu.

Do konečného hlasování tak postoupilo šest kandidátek/kandidátů. Hlasující je podpořili v následujícím pořadí:

  1. Matty Bowers
  2. Atiya Hakeem
  3. Alex Tischer
  4. Katarina Harju
  5. Aline Carrão
  6. Andrea Horbinski

Aline, která se umístila na pátém místě, dostala 2,89krát více hlasů než Andrea, která skončila na místě šestém.

Dnes uspořádalo Představenstvo schůzi na veřejně přístupném kanálu Public Discussion (Veřejná Diskuze). Ačkoliv Představenstvo nedalo ani členské a dobrovolnické základně ani Výboru Voleb na vědomí, že během schůze proběhne volba, odhlasovalo si následně zvolení Andrey Horbinski na místo uprázdněné v roce 2014 odchodem Anny Genoese, a to až do konce funkčního období 31. prosince 2016. Andrea Horbinski, Margaret J. MacRae, Cat Meier a Jessica Steiner hlasovaly pro návrh, Eylul Dogruel se zdržel/a hlasování a Soledad Griffin nebyl/a hlasování přítomný/á. Zápis z hlasování a následné reakce si můžete přečíst po kliknutí na tento odkaz.

Podobná situace nastala v roce 2010, kdy člen/ka Představenstva rezignoval/a okamžitě po volbě. Uprázdněné místo bylo pak obsazeno Hele Braunstein, kandidátkou, která se umístila v původním hlasování na následujícím místě. Tento precedens, selský rozum a etika velí, aby bylo přání členstva vzato v potaz a respektováno. Výbor Voleb podporuje jmenování Alex Tischer na uprázdněné místo. Pokud si Alex nepřeje tuto funkci přijmout, podporujeme jmenování Katariny Harju nebo Aline Carrão, a to v tomto pořadí.

Dodatek k 23. listopadu 2015: Představenstvo pro rok 2015 podalo rezignaci, s účinností od 15. prosince. Nahradí je Atiya Hakeem a Matty Bowers, které/kteří budou do Představenstva jmenovány/i nejpozději 1. prosince.

2. dodatek k 23. listopadu 2015: Vzhledem k těmto neobvyklým událostem zveřejnil personál Voleb výsledky letošního hlasování, a to se souhlasem pěti ze šesti celkových kandidátek/tů. Jelikož je však naším cílem rovný a harmonický přístup Představenstva, nehodláme výsledky příštích voleb zveřejňovat, pokud se nebude opakovat situace, které jsme byli svědky minulý víkend.

Tento příspěvek přeložily/i dobrovolnice a dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.