Tillkännagivande av kandidater i OTWs val 2017

Tillkännagivande av kandidater

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) har nöjet att tillkännage följande kandidater för 2017 års val (i alfabetisk ordning efter förnamn):

  • Claire P. Baker
  • Danielle Strong
  • Erica Dulin
  • Gimena Calixto
  • Jessie Camboulives
  • Milena Popova

Eftersom vi har tre platser att fylla och sex kandidater kommer 2017 års val att ha konkurrens – det vill säga, OTWs medlemmar kommer att rösta om vilka kandidater som ska fylla platserna.

Valkommittén är glada att få presentera kandidaterna för alla OTWs medlemmar! I det här inlägget finns länkar till korta presentationer och plattformar (valmanifest) skrivna av kandidaterna. Dessutom kommer vi att hålla en serie live-chattar – datum och tider för dessa kommer att annonseras utifrån kandidaternas tillgänglighet. Information om röstningsperioden och hur man röstar kommer också att publiceras inom kort.

Fram tills dess finns det en tidslinje för val-evenemang tillgänglig här för kännedom. Läs vidare för att lära dig mer om våra kandidater!

Läs mer

2017 års valresultat

Valutskottet vill tacka alla våra kandidater för deras hårda arbete i det här årets val. Därmed har vi glädjen att presentera [2017] års valresultat.

Följande namn (i alfabetisk ordning) har officiellt valts in i styrelsen.

  • Claire P. Baker
  • Danielle Strong
  • Jessie Camboulives

De nya styrelsemedlemmarna kommer formellt att påbörja sin överlappande mandatperiod den 1 oktober. Vi önskar dem allt gott med sina mandatperioder.

Därmed avslutas valsäsongen. Tack till alla som involverade sig genom att sprida ordet, ställa frågor till kandidater och, såklart, rösta! Vi ser fram emot att återse er alla igen nästa år.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Daniel Lamsons biografi och manifest

Tillagdt den 29 September: enligt ettmeddelande från Dan, Dan Lamson har dragit sig tillbaka från omröstningen.

Biografi

Dan Lamson är verkställande direktör för en liten ideell organisation i Florida, USA, som fokuserar på frågor kring miljö och livskvalitet. Han tog examen vid Ursinus College 2007 och har en kandidatexamen i politik och internationella relationer, samt kreativt skrivande som biämne. Han har arbetat med insamlingsaktioner för ett härbärge för hemlösa i fem års tid och har medverkat till att samla in en stor del av organisationens budget på 300 000 US$. Dan har använt sin erfarenhet av ideella organisationer till gagn för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) som ordförande i kommittén för Utveckling och Medlemskap under det senaste året. Han har erfarenhet av att arbeta tillsammans med såväl styrelser som medarbetare och volontärer. Dan förstår fullständigt det ansvar han vill ta på sig. Dan älskar att resa och tycker om att träffa nya människor och göra nya saker. Han gillar att spela dataspel och deltar i flera mediafandom som Star Wars, Harry Potter, Marvel och Warcraft.

Manifest

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Jag älskar OTW. Det har jag gjort sedan jag först hörde talas om organisationen. Jag startade min karriär i OTW i Missbrukskommittén när jag såg ett inlägg på Tumblr om att de rekryterade. Senare gick jag med i Utveckling och Medlemskap eftersom jag alltid har älskat insamlingsaktioner; jag är för närvarande en av kommitténs ordförande. Genom dessa tjänster, såväl som i samspelet med andra kommittéer, har jag kommit att se och förstå mer av OTW.

Allteftersom min roll i OTW har vuxit har jag kommit att uppskatta arbetet, människorna och projekten mer och mer och vill ge tillbaka så mycket jag kan. Jag har alltid varit motiverad att ge av min tid och jag kännar att med min relevanta erfarenhet från både OTW och mitt liv utanför organisationen så kommer jag att vara ett bra tillskott till OTWs styrelse. Jag vet att min erfarenhet och min entusiasm kommer att göra mig till en effektiv styrelsemedlem och lagspelare.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Hela mitt yrkesliv har ägnats åt nonprofit-organisationer. Jag har arbetat tillsammans med styrelser ‘i verkliga livet’ under de senaste åren och jag förstår hur viktigt deras arbete är och vilket ansvar som ligger i det. Jag tar med mig mina erfarenheter av detta till styrelsen. Jag är också en mycket optimistisk person. Jag ser alltid på den ljusa sidan av saker och ting, och jag känner att med en bra attityd kan man få mycket gjort. Jag har inte varit involverad i OTW lika länge som en del andra, vilket jag inte tror är negativt för mig som kandidat. Jag känner att jag kan komma med en ny synvinkel på saker och ting och en annan strategi för problemlösning som kommer att hjälpa OTW inte bara att växa, men också erbjuda ett nytt synsätt på såväl gårdagens som dagens frågor.

3. Vilka mål vill du uppnå under din period i styrelsen?

Jag tror på öppenhet i kommunikation och jag tror på att föra saker framåt i en vettig takt. Om jag blir vald skulle jag vilja se styrelsen bli lättare att närma sig och mer kommunikativ. När jag först blev volontär för OTW var styrelsen som koncept lite skrämmande. Styrelsemedlemmarna var engagerade, men högdragna och avsides. Detta har blivit bättre på senare tid, men jag vill hjälpa till att skapa en kultur där det inte är så, och där styrelsen är lätt att närma sig för vem som helst som vill det för att underlätta konstruktiv dialog. Jag känner att en avmystifiering av styrelsen kommer att hjälpa till att stärka organisationen.

Vidare tycker jag om att få saker gjorda. Det finns inget som riktigt går upp mot att bocka av något från att-göra-listan. Jag känner att OTW ibland rör sig väldigt sakta. Ibland är det så det måste vara, men jag känner att det finns tillfällen när organisationen skulle kunna nå sina mål snabbare. Mitt övergripande mål är att uppmuntra effektivitet utan att påverka det kvalitetsarbete som görs av styrelsen och organisationen som helhet.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med relevanta kommittéer för att stödja och stärka dem? Var vänlig låt svaret inbegripa AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy (Juridisk rådgivning), samt Open Doors (Öppna dörrar), men betona gärna särskilda aspekter du själv är intresserad av.

Jag har varit volontär i kommittén för Missbruk och tjänstgör för närvarande som en av ordförandena i kommittén för Utveckling och Medlemskap. Dessförinnan var jag en ivrig användare av Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv), såväl som Fanlore, alltefter behov.

Jag är den förste att säga att jag inte vet allt. Inte på långa vägar. Som styrelsemedlem skulle jag respektera de olika projekten och de kommittéer som är knutna till dem eftersom jag känner att de vet mer om vad de behöver än jag (som potentiell outsider). Om ett projekt skulle säga att de behöde något för sitt fortsatta arbete och berättade varför för styrelsen skulle jag mest troligt stödja en sådan åtgärd. Jag skulle inte tvinga min vilja på en kommitté eller ett projekt utan att först prata med dem. Jag kan ge förslag, men till slut är det kommittéerna eller projektet ifråga som bestämmer om den dagliga verksamheten på de områden som hör till dem.

5. Välj två ämnen/frågor som du tycker borde ha hög prioritet för OTW, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig och varför värdesätter du dem? Hur kommer du göra dem till en del av ditt uppdrag?

Jag känner att styrelsemedlemmarna borde vara mer involverade i insamlingsaktionerna än vad OTWs styrelse traditionellt har varit. Detta inbegriper mer än att styrelsemedlemmarna lämnar ett årligt bidrag till organisationen. Alla styrelsemedlemmar bör ha en verklig förståelse för hur vi samlar in medel och varför vi gör det vi gör. Styrelsemedlemmarna bör också vara mer involverade i att kommunicera direkt med givarna och i att utöka vårt medlemsantal. Detta är en nyckelkomponent i många ideella styrelser. OTW är en organisation som skiljer sig från mängden, så en del av de traditionella metoderna kanske inte fungerar, men det finns massor av sätt att få med styrelsen i insamlingsaktionerna. Om jag blir vald planerar jag att fortsätta som medlem av kommittéen för Utveckling och Medlemskap för att bättre underlätta kommunikation mellan styrelse och insamlingsaktioner.

Som det är nu är OTW mestadels skild från andra organisationer som arbetar med liknande frågor gällande yttrandefrihet, upphovsrättsskydd och fankultur. Jag känner att vi skulle kunna sträcka ut en hand till andra organisationer och arbeta tillsammans för att uppnå mer. Vi är fundamentalt starkare tillsammans än var för sig. Som exempel skulle jag vilja undersöka närmare relationer med organisationer som Comic Book Legal Defense Fund, Wikimedia Foundation, First Amendment Coalition och många fler. Fan-frågor och yttrandefrihet faller under många organisationers intresseområden och givarnas stöd sprids mellan många av dessa. Att samarbeta med dessa andra organisationer som jag också stödjer är relevant för mig och jag skulle vilja uppmuntra relationer med dem.

6. Vad tror du är de viktigaste ansvarsområdena för en styrelse? Är du bekant med de rättsliga kraven för en styrelse för en ideell verksamhet i USA?

Jag känner till de juridiska kraven på en styrelse för en ideell organisation enligt 501(c)(3), och jag tror på de tre primära juridiska åtagandena för en styrelse: omsorgsplikt, lojalitetsplikt och lydnadsplikt.

Styrelsemedlemmar har ett förtroendeansvar gentemot organisationen de tjänar. Omsorgsplikten säger att styrselemedlemmarna ska ha omsorg om alla människor OTW berör, alla dess aktiviteter, likväl som de är förvaltare för dess uppdrag. Lojalitetsplikten säger att styrelsemedlemmar ska sätta OTW över sina egna intressen om konflikt skulle uppstå mellan dessa två. Slutligen säger lydnadsplikten att den ideella organisationen gör vad den ska juridiskt och etiskt och att den håller sig till och arbetar för sitt uppdrag. Jag tror också fullt och fast att en styrelsemedlem ska vara ambassadör för organisationen.

7. Hur kommer du att balansera ditt arbete i styrelsen med andra roller inom OTW? Hur planerar du att lämna över dina andra roller för att bättre kunna fokusera på styrelsearbetet?

För närvarande tjänstgör jag som en av ordförandena i kommittén för Utveckling och Medlemskap, tillsammans med en väldigt talangfull och kompetent person. Jag har under flera månader planerat att avgå som ordförande efter oktoberkampanjen för att låta fler röster få bli hörda i kommittén. Detta är föregångaren till ett ledarskapsspår i kommittén, så att kunskap och procedurer i organisationen inte går förlorade. Jag planerar att stanna kvar i kommittéen som medarbetare för att hjälpa till med insamlingsaktioner och verka för att vårt medlemsantal ska växa.

Nikisha Sanders biografi och manifest

Tillägg: Som detta tillkännagivande anger har Nikisha Sanders tagits bort från valblanketten 2015 av OTWs styrelse.

Biografi

Nikisha Sanders har en kandidatexamen i sociologi och antropologi från Earlham College där hon skrev en avhandling om könsrepresentation bland queerkvinnor. Hon har arbetat som aktivist för medvetenhet och utbildning när det gäller AIDS, lobbat för hbt-rättigheter på lokal och delstatlig nivå som medarbetare för Fairness Campaign och tjänstgjort som styrelseledamot för Kentuckykoalitionen av Jobs with Justice. 2007-2011 var hon medarbetare i OTWs (Organisationen för Transformativa Verks) finanskommitté. 2011-2014, tjänstgjorde hon i OTWs styrelse. 2011-2015 var hon organisationens kassör och ordförande för finanskommittén. I början av 2015 gick hon med i kommittén för Utveckling och Medlemskap och tillförde erfarenhet av ledning av ickekommersiella organisationer, insamlingar och finansiell redovisning, samt ett personligt intresse av att nå ut till gemenskaper av rasifierade fans i alla sina roller. Hon gick med i fandom på nätet år 2000 som ivrig läsare av Buffy the Vampire Slayer-fanfic och har skrivit i olika tv- och filmfandoms sedan 2006. På senare tid har hennes intressen vuxit till att inbegripa videoskapande, webbserier och Marvel Cinematic Universe.

Manifest

1. Varför bestämde du dig för att kandidera till styrelsevalet?

Jag har suttit tre år i styrelsen sedan jag blev vald 2011. Att delta igen efter att under ett år ha arbetat som tjänsteman och vanlig personal hos OTW är ett beslut som jag har funderat över i månader. För att vara helt uppriktig så är jag fortfarande inte säker på att jag har fattat rätt beslut. Jag gjorde en del misstag förra gången och jag är säker på att jag kommer göra några misstag igen. Däremot vet jag att för varje misstag jag gjorde så gjorde jag vad jag kunde för att be om ursäkt ändra mitt beteende och hur jag tänkte, samt ta på mig ansvaret för misstagen.

Under min första period förde jag medarbetarnas talan i styrelsen när andra ledamöter inte lyssnade på dem eller sade något å deras vägnar. Jag lyckades bygga upp och hålla vid liv relationer med ett antal olika kommittéer och individer som kände sig bortstötta av styrelsen, vilket gjorde att kontakten dem emellan blev mycket starkare. Jag kunde ge konkret stöd till genomförandet av flera projekt och metoder som har förändrat den interna verksamheten i organisationen till det bättre.

Jag känner att jag inte bara kan göra om detta utan att det också är nödvändigt. Jag håller inte med om den riktning som styrelsen har tagit 2015. De har arbetat på ett sätt som är mindre genomsynligt istället för mer och upphävt framsteg som gjordes under min första period när det gäller att diskutera fler frågor i öppna styrelsemöten och främja bredare dialog mellan styrelseledamöter och anställda. Jag har personligen sett en spricka mellan kommittéer och styrelseledamöter. Jag har också sett att nästan inget har blivit gjort för att tillhandahålla regelbunden kontakt med medarbetare utöver ordföranden. Istället har jag sett hur styrelsen tar beslut som påverkar kommittéernas arbete, utan att ha förståelse eller engagemang för hur detta arbete egentligen utförs. Detta kan bara ändras från insidan.

2. Vilka kunskaper och/eller vilken erfarenhet tar du med dig till styrelsen?

Erfarenheterna från min tidigare karriär omfattar tjugo år i ickekommersiell verksamhet. Jag har tjänstgjort som allt från volontär till verkställande direktör. I mina arbetsuppgifter ingick bland annat finansiering, tillsyn och mentorskap av volontärer, uppsökande verksamhet, ekonomiförvaltning och mötessamordnare. På grund av mina olika roller inom OTW, tidigare och nuvarande, har jag även erfarenhet av dessa arbetsuppgifter inom organisationen.

Som medlem av OTWs styrelse var jag en av två ledamöter som hade ansvaret för uppstarten av arbetsgruppen Strategisk Planering. Vi hjälpte till med att utveckla och genomföra de första faserna av vägkartan för strategisk planering. Jag arbetade med kommittén för Volontärer och Rekrytering för att säkra uppförandekoden och ordningen för konstruktiva åtgärder och lade då till skydd för OTWs medarbetare. Dessutom förespråkade jag ändringar inom Volontärer & Rekrytering när det gäller praxis för rekrytering och introduktion. Inom styrelsen hjälpte jag respektive ledamöter när de pushade för bättre dokumentation inom styrelsen och öppna styrelsemöten. Jag hjälpte också till att lägga grunden för praxis inom konfliktlösning, vilket ökade ansvarstagandet för all personal, inklusive medlemmar av styrelsen.

Var och en av dessa insatser resulterade i praxis som jag har haft som arbetsmetod under större delen av 2015; både som vanlig personal och som tjänsteman utanför styrelsen. Jag har personlig erfarenhet av de styrkor, svagheter och följder som de beslut jag fattade resulterade i, och jag har också erfarenhet av hur dessa beslut påverkade arbete för både personal och kommittéer. Det är få av OTWs medarbetare som har detta perspektiv – att återvända som medarbetare efter att man har suttit med i styrelsen är sällsynt – och det är något som jag starkt känner att styrelsen skulle få stor nytta av.

3. Vilka mål skulle du vilja uppnå under din mandatperiod?

Jag vill att OTW fortfarande ska vara livskraftigt om femtio år, till att börja med genom att genomföra den strategiska planen och leta upp kontrakterad verkställande personal. Som ett minimum behöver vi följande: verkställande direktör, ekonomi- och finansdirektör, teknisk chef eller huvudkodare och systemansvarig/analytiker, intern jurist, samt personalchef. Det bästa vore om prioritet kunde ges till att befordra personal på OTW som redan har arbetat med liknande roller till betalda hel- eller deltidspositioner. I samband med detta mål, skulle jag vilja att några av våra nuvarande medarbetare efterhand som det behövs drar ner på antalet timmar de lägger på volontärarbete, till en nivå som är mer hanterbar och balanserad.

Vår möjlighet att bibehålla denna utveckling beror också på hur mycket vi kan utöka vår kapacitet för insamlingar och uppsökande verksamhet. Kommittén för Utveckling och Medlemsskap har bra idéer som jag vill se genomförda, först och främst att bygga upp ett stort bidragsprogram, att strukturera planerade gåvor och minnesdonationer, samt att öka OTWs närvaro på kongresser och konferenser. Som styrelseledamot skulle jag stödja dem i att bygga en grundlig plan för dessa saker och arbeta med andra nuvarande och tidigare styrelsemedlemmar för att hitta de bästa möjligheterna till att både få kontakt med befintliga och potentiella anhängare och marknadsföra OTWs projekt för en ny publik.

Slutligen vill jag vid slutet av min mandatperiod se styrelsen fungera på ett sätt som påminner mer om en traditionell styrelse; en som fokuserar på den gemensamma bilden i organisationen. För att vi ska kunna ta oss dit måste styrelsen förbättra styrelseledamöternas ledarförmåga och hitta en balans mellan godartad försummelse och detaljstyrning. Införlivandet av extern utbildning och uppbyggnaden av en styrgrupp av personal, ordförande och entreprenörer kommer att förbättra skötseln av OTW och samtidigt frigöra styrelsen till att fokusera på organisationens långsiktiga mål.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med relevanta kommittéer för att stödja och stärka dem? Var vänlig låt svaret inbegripa AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy (Juridisk rådgivning), samt Open Doors (Öppna dörrar), men betona gärna särskilda aspekter du själv är intresserad av.

Som styrelsemedlem och senare kassör har jag arbetat med alla OTWs kommittéer på ett eller annat sätt och jag är väl förtrogen med alla våra projekt. Jag vet av erfarenhet att min roll som styrelseledamot i stort sett kommer vara att följa dit kommittéerna leder, lita på deras expertis och vara lyhörd för deras önskemål, samtidigt som jag ibland måste ställa svåra frågor för att vara säker på att deras arbete uppfyller de övergripande mål, uppdrag och behov som organisationen har, samt de rättsliga krav vi står inför som en registrerad välgörenhetsorganisation.

Ett specifikt exempel på detta kom upp i slutet av förra året och i början av 2015. Förslaget gällde ett projekt som definitivt passar in i vårt uppdrag och våra mål, men berörde inte nödvändig samverkan med andra kommittéer och tog inte full hänsyn till några av planens ekonomiska konsekvenser. Jag hade möjlighet att ställa dessa frågor och tillsammans med kommittéerna diskutera sätt att åtgärda bristerna, vilket ledde till en starkare förståelse för projektet, dess behov och dess potentiella inverkan på organisationen.

Generellt sett så tror jag att det är något av det bästa som jag tar med mig: att arbeta med varje kommitté på det sätt som behövs för att se olika perspektiv på deras arbete och hjälpa dem att ansluta dessa projekt till våra övergripande, gemensamma mål.

5. Välj två ämnen/problem som du tycker att OTW bör sätta som högsta prioritet, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig och varför värdesätter du dem? Hur kommer du att göra dem till en del av din tjänst i styrelsen?

I grunden närmar jag mig fortfarande arbetet i OTW genom ett perspektiv från insamlingar och ekonomi. Dessa områden hör till dem som jag tror kommer behöva prioriteras internt. När det gäller insamlingar och ekonomisk förvaltning så har vi aldrig tidigare varit i så bra form som vi är nu. Vi måste se till att detta håller i sig såvä som att utöka våra insamlingar till att innebära en mängd olika aktiviteter, skapa ett stort bidragsprogram, strukturera planerade bidrag och gåvor, samt starta ytterligare konton med en bra sparränta. Allt detta skulle öka våra intäkter.

Externt skulle jag vilja se att OTW bygger fler kontakter med andra fangemenskaper både online och offline. Mitt personliga intresse ligger i att öka vår närvaro på kongresser, konferenser och andra fysiska mötesplatser. Möjligheten att möta andra fans ansikte mot ansikte och skapa kontakter är ett privilegium. Vi kan ge fler ur vår personal och våra volontärer denna möjlighet, samtidigt som vi främjar OTWs verksamhet. Vi kan använda dessa plattformar för att stå värd för paneler eller erbjuda huvudtalare, såväl som få tillgång till andra möjligheter att samtala om verk av fans, de rättsliga hinder vi står inför som skapare av dessa verk, de framväxande akademiska fälten för fanstudier, samt hur viktigt det är att bevara fanhistoria och artefakter. Mitt mål är att arbeta tillsammans med styrelsen och kommittén för Utveckling och Medlemsskap för att skapa ett program för uppsökande verksamhet som tar tillvara på de möjligheter vi har att nätverka och främja vår verksamhet.

6. Vilka tycker du är styrelsens främsta ansvarsområden? Känner du till de juridiska kraven för en ickekommersiell styrelse baserad i USA?

Jag är väl förtrogen med de rättsliga krav som gäller för en ickekommersiel styrelse, då jag tidigare har suttit i styrelsen för två andra organisationer, redan innan jag gick med i OTW som företrädare för personalen och som styrelseledamot. Under mina 20 år i ideell verksamhet har jag även arbetat med många andra organisationer.

För mig bryts frågan om huvudsakliga ansvarsområden ner i två delar. Först kommer ansvaret för juridik och förvaltning, den lojalitet, omsorg och hörsamhet som styr ekonomi och resurshantering. Dessa är de grundläggande principerna i ickekommersiell förvaltning. Sedan känner jag att styrelser har ett mer komplicerat och ibland oklart ansvar gentemot dem som de arbetar med och för. Detta ansvar innefattar främst ärlighet och ansvarskyldighet, att vara tillgänglig för personalen för stöd, mentorskap, vägledning och samarbete och att samtidigt se helheten som de hela tiden jobbar emot, medan de också gör alla rimliga ansträngningar för att förstå detaljer, så att de kan slå fast en plan som kan stötta organisationen in i framtiden.

7. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot dina andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina andra roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag har redan avgått från min position som kassör för styrelsen, vilket jag hade bestämt mig för att göra innan årets slut oavsett hur valet går. Jag kommer att, oavsett utgången av valet, förbli en del av personalen i Utveckling och Medlemsskap. Med tanke på den relativt låga arbetsbelastningen för Utveckling och Medlemsskap utanför de två årliga kampanjerna och min önskan att styrelsen tar en mer aktiv roll i insamingarna, så är jag inte orolig över att kunna balansera de två rollerna.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Matty Bowers Biografi och manifest

Biografi

Matty trillade in i fandom för första gången i maj 1998, men hon blev inte riktigt inblandad förrän 2001. Hennes tidigaste fandoms var Highlander och Buffy, men hon fortsatte raskt in i en mängd andra fandoms. Nuförtiden är hon i hög grad ett fan av fandom som helhet; hon läser i stort sett vilken superlång berättelse som helst i vilken fandom som helst! Matty höll sig i bakgrunden under de första åren, men började så småningom bidra till olika fanprojekt som nyhetsbrev och grupper för rekommendationer. Hon var fascinerad och nyfiken när hon för första gången hörde rykten om att en plats skulle byggas där fandom ägde servrarna, och gick med i OTW (Organisationen för Transformativa Verk) när rekryteringen av volontärer påbörjades 2009. Sedan dess har hon arbetat på Support, Archive of Our Own – AO3s Dokumentations kommitté, samt Missbrukskommittén. Matty har en lärarexamen och undervisade i över tio år innan hon fortsatte till det teknologiska fältet. Hon arbetar för närvarande som chef för ett lokalt företag och på fritiden fungerar hon som teknisk support för sina många vänner och sin familj.

Manifest

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Jag har jobbat för OTW som volontär, medarbetare och ordförande i olika kommittéer under olika situationer — jag har jobbat i team som har fungerat och sådana som inte har fungerat, och lärt mig vad som behövs för att förbättras. Det har inte alltid varit lätt, men jag är redo att lägga ner det arbete som behövs.
Tillsammans med några fantastiska medarbetare hjälpte jag till att göra om både Support och Missbruk från kommittéer som inte fungerade till blomstrande sådana. Denna erfarenhet har hjälpt mig förstå hur OTW fungerar, eller inte fungerar, på ett flertal nivåer. Jag tror att vi har nått en kritisk punkt i OTWs utveckling och jag vill hjälpa Styrelsen och OTW att växa och utvecklas.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Under min karriär både som lärare och företagschef har jag fått en enorm erfarenhet av att hantera människor i en mängd olika situationer med olika deadlines och behov. Att kommunicera snabbt och effektivt är en viktig del av läraryrket och det är ytterligare en förmåga som jag tror kommer att vara mig till nytta i styrelsen. Att arbeta i grundskolan med utbildning har också lärt mig hur jag ska hantera flera projekt samtidigt och få saker gjorda.

Dessa erfarenheter var till stor nytta för mig när jag fick uppgiften att återföra först Support och sedan Missbruk från kollapsens brant. Båda kommittéerna var överväldigade av arbetsbördan och hade en allvarlig personalbrist. Med stöd från några fantastiska medarbetare kunde jag förbättra vårt arbetsflöde och vår träning, skapa mer effektiva sätt att kommunicera med andra kommittéer, samt behålla en stabil kärna av hängivna och aktiva volontärer som lät oss svara på användarnas behov mycket snabbare. Den grund vi har byggt borde kunna hjälpa båda kommittéerna att växa i takt med användarnas krav. Jag är mycket stolt över detta arbete och över de team vi tillsammans har byggt upp.

Jag tycker att även styrelsen har nått en kritisk punkt och jag tror att det jag har lärt mig genom mitt arbete för Support och Missbruk kommer att vara till stor nytta i mitt styrelsearbete.

3. Vilka mål vill du uppnå under din period i styrelsen?

En av de första sakerna vi behöver göra är att se var vi befinner oss just nu och lära oss vad kommittéerna i själva verket behöver från styrelsen. För att åstadkomma detta är det viktigt att involvera alla kommittéeordförande i en dialog om OTWs och dess kommittéers tillstånd. Jag vill vara del av en styrelse som kan ha denna dialog med ordföranden — som är medvetna om pågående problem och som kan främja integration och samarbete mellan ordförande för att nå lösningar på gemensamma problem.

Under de senaste åren har vi haft svårt att få till ett konsekvent arbetssätt. Vissa kommittéer har blomstrat, medan andra har fortsatt att kämpa. Det är nödvändigt för OTW att hitta en balans och försäkra att alla dess kommittéer samt styrelsen arbetar tillsammans, innan mitt uppdrag tar slut. Vår interna och externa kommunikation verkar ofta fragmenterad; detta står i vägen för våra projekts framsteg och för en positiv och produktiv miljö för våra volontärer. Detta behöver förändras och jag tror att det första viktiga steget är att styrelsekulturen förändras.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med relevanta kommittéer för att stödja och stärka dem? Var vänlig låt svaret inbegripa AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy (Juridisk rådgivning), samt Open Doors (Öppna dörrar), men betona gärna särskilda aspekter du själv är intresserad av.

Jag har arbetat med Support, AO3s Dokumentation, Missbruk och Taggorganisering i flera år och som ordförande har jag ofta samarbetat med medarbetare inom Tillgänglighet, Design & Teknologi (AS&T), System, Juridiska, Översättning, Kommunikation och Öppna Dörrar. Jag har med egna ögon sett hur oerhört hängivna alla är inom dessa projekt och hur effektivt samarbete dem emellan kan vara, om rätt procedurer finns på plats. På ett personligt plan tycker jag om att arbeta med Fanlore och slukar entusiastiskt varje tidskrift, båda viktiga fandomresurser enligt mig.

Jag tror att det viktigaste jag kan göra som styrelsemedlem är att ta reda på vad varje projekt behöver och göra mitt bästa för att tillmötesgå det. Styrelsen borde vara redo och tillgänglig för att erbjuda resurser och vägledning till kommittéer och medarbetare när de behöver detta, men också låta dem självständigt sköta sitt dagliga arbete. En av de första sakerna jag skulle vilja göra som styrelsemedlem är att kontakta alla projekt och ha en öppen, ärlig dialog när det gäller var de befinner sig och hur de vill utvecklas. Jag kommer sedan att prioritera dessa behov och försäkra att alla projekt har de verktyg, personal och resurser som behövs för ett framgångsrikt arbete.

5. Välj två ämnen/frågor som du tycker borde ha hög prioritet för OTW, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig och varför värdesätter du dem? Hur kommer du göra dem till en del av ditt uppdrag?

Jag skulle vilja se mer öppen och rättfram kommunikation mellan styrelsen och OTWs volontärer och medlemmar. OTWs volontärer bör kunna förstå varför styrelsen fattar de beslut den gör och vad den planerar inför framtiden. Ökad rättframhet innebär inte bara ökade krav på ansvar från styrelsemedlemmarna, utan ger också medarbetare och volontärer bättre förståelse för vad som händer inom organisationen. Att kunna se det stora hela gör att alla kan se hur deras ansträngningar formar OTW och detta gör dem mer engagerade i organisationen.

Jag vill också försäkra mig om att alla kommittéer har den hjälp och de resurser de behöver för att lyckas. Från mina tidigare erfarenheter vet jag exakt hur svårt det är att vara ordförande för en kommitté utan tillräckligt mycket personal eller rätt verktyg. Jag anser att det är väsentligt att kommittéer som desperat behöver nya verktyg för att kunna sköta sitt jobb inom en rimlig tidsram ska få stöd och tillstånd från styrelsen för att kunna implementera dem. Kommittéer borde kunna få sina räkningar betalda i tid. Epost borde besvaras omgående. Detta har inte varit fallet hittills och är något jag hoppas kunna ändra.

6. Vad tror du är de viktigaste ansvarsområdena för en styrelse? Är du bekant med de rättsliga kraven för en styrelse för en ideell verksamhet i USA?

Jag har spenderat åtskilliga år med att arbeta för ideella organisationer offline, och som ordförande för Support undersökte jag på egen hand kraven för ideella organisationer i USA.

Styrelsen måste vara ansvarig för att ha överblick över OTW och fatta de beslut som bäst tjänar organisationen och dess medlemmar. Jag anser att det är styrelsens uppdrag att försäkra att volontärer och medlemmar är är medvetna om vad som händer i organisationen, från ekonomin till styrelsens dagliga beslut. Vi måste försäkra oss om att OTW är stabilt nog att nå sitt uppdrag att tjäna fans intressen genom att erbjuda tillgång till, och bevara historien bakom, verk av fans och fans kultur i alla dess former.

7. Hur kommer du att balansera ditt arbete i styrelsen med andra roller inom OTW? Hur planerar du att lämna över dina andra roller för att bättre kunna fokusera på styrelsearbetet?

Jag har nyss avslutat mitt arbete både för Taggorganisering och Support och har påbörjat ett program för träning av nästa ordförande för Missbruk. När nästa mandatperiod börjar borde jag ha en splitterny medordförande i Missbruk. När nästa mandatperiod slutar borde vi ha ett antal andra medarbetare som har klarat av sin träningsperiod som ordförande; en av dessa lyckliga medarbetare kommer att bli ny medordförande och jag kan återgå till att vara vanlig medarbetare. Mitt mål är att stanna kvar inom Missbruk på något sätt, för att kunna hålla mig a jour med kommitténs frågor. Jag tycker att det är viktigt att styrelsemedlemmar fortfarande är engagerade i kommittéerna och förstår deras behov. Genom att stanna hos Missbruk, en kommitté inom Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) som arbetare med alla de andra AO3-kommittéerna såväl som direkt med användarbasen, kan jag hålla kontakt med dessa andra delar av OTW och med AO3s användarbas.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.

Katarina Harjus biografi och manifest

Biografi

Katarina är svensktalande finsk, och jobbar just nu mot en examen i informationsteknologi. Innan det jobbade hon som revisor i många år. År 2000 gav hon sig ut på jakt efter fandom efter att ha läst om det i en tidning (och är evigt tacksam för att ha plockat upp just den tidningen i ett ögonblick av uttråkning). Hon har skapat verk av fans för en mängd olika fandoms, många av dessa kan hittas på hennes Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) användarsida. Någonstans längs vägen föll hon för podfics, och hon skriver fortfarande fanfic, spelar in podfics och gör till och med en del fandom-hantverk då och då, fast inte så ofta som hon skulle vilja. Katarina följde OTW:s (Organisationen för Transformativa Verk) arbete nära från början, och blev själv involverad år 2013 som en medlem av översättningskommittén, där hon nu är översättare och medarbetare. Hon var taggorganisatör under en period 2014, och sitter just nu i AO3:s missbrukskommitté.

Manifest

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Under min tid i OTW har jag kommit att bry mig mycket om OTW:s mål, mina medvolontärer, och användarna av våra projekt. Det finns dock ett flertal områden av OTW:s funktionssätt som jag inte är nöjd med, inklusive vissa aspekter av hur den nuvarande styrelsen fungerar. Jag kände att en styrelsekandidatur var det bästa sättet att arbeta för alla de tidigare nämnda parternas bästa intressen, och att hjälpa styrelsens arbete att reflektera dessa intressen. Jag har följt OTW:s utveckling från början, och jag är väldigt investerad i dess uppdrag och projekt. De senaste två åren har jag sett många kommittéer utvecklas, samarbeta och göra framsteg mot sina mål, medan andra kämpar, på grund av problem med kommunikationen och misskötsel från styrelsen. Jag tror att det logiska sättet att försöka hjälpa till att fixa detta är att anmäla mig som frivillig att gå med i styrelsen.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Jag har professionell erfarenhet av bokföring, och trots att reglerna skiljer sig åt eftersom OTW är baserat i USA, är huvudbeståndsdelarna och bästa praxis för redovisning och budgethållning lika sanna för OTW som för de företag jag tidigare har arbetat med.

Som en del av översättningspersonalen har jag praktisk erfarenhet av både förvaltning och administrativt arbete, inklusive att hantera en stor mängd e-mail med extremt varierande frågor på kort tid, hantera uppgiftsutdelning för våra över 150 volontärer, skriva dokumentation och samarbeta med andra kommittéer.
Jag har erfarenhet av att arbeta med människor från olika bakgrunder och kulturer, både inom OTW och i mitt liv utanför internet, vilket är en bra grund för att arbeta i styrelsen för en organisation med så mycket mångfald som OTW. Jag har också erfarenhet inom IT, och trots att jag aldrig har varit en del av den grupp som ser till att AO3 håller igång, har jag en förståelse för vad de gör (och uppskattar det enormt mycket).

3. Vilka mål skulle du vilja uppnå under din mandatperiod?

Jag skulle vilja se styrelsen röra sig i en riktning där den inte ser det som en nödvändighet att bli involverad i den dagliga hanteringen av saker – en styrelse som inte detaljstyr, och istället fokuserar på beslut på hög nivå och planer som gör det möjligt för organisationen att fullgöra sitt uppdrag. När styrelseinblandning krävs, vilket det ibland gör, skulle jag göra mitt bästa för att se till att saker går smidigt och, ännu viktigare, snabbt, så att kommittéernas arbete inte försenas i onödan.

Dessutom skulle jag vilja se Ekonomikommittén återinstallerad i någon form, eller göra någon annan sorts rimliga arrangemang för sättet som våra finanser hanteras. Det verkar inte rimligt att allt detta arbete faller på endast en persons axlar, som det gör nu. Oberoende av den personens förmåga att göra arbetet är det bara oansvarigt att inte ha någon inbyggd överlappning vad det gäller vår ekonomi. Eftersom vår bokföring hanteras av en enda person, som också är ansvarig för att tolka ekonomirapporterna till styrelsen (och till och med kan vara en del av styrelsen), finns det inte tillräckligt med översikt över ekonomin och bokföringen. Det finns just nu ingen intern eller extern revision, vilket betyder att det inte finns något sätt för oss att demonstrera att vi tar vårt ansvar på allvar.

4. Vad är din erfarenhet med OTW:s projekt, och hur skulle du samarbeta med de relevanta kommittéerna för att stötta och stärka dem? Vänligen inkludera AO3, TWC, Fanlore, vårt arbete med Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning), och Open Doors (Öppna Dörrar), men känn dig fri att betona specifika områden som du är intresserad av.

Jag var taggorganisatör under en period, och jag är just nu medlem av AO3:s missbrukskommitté, och är dessutom en AO3-användare, så jag har mer praktisk erfarenhet av AO3 än de andra projekten. Dock är jag också medlem av översättningskommittén, som arbetar tillsammans med många av OTW:s projekt, så på så sätt har jag haft många tillfällen att bekanta mig med deras arbete, så väl som med de kommittéer som gör projekten möjliga.

Överlag tycker jag att det är viktigt att styrelsen är tillgänglig, och att styrelsen kan ta reda på kommittéernas behov genom öppen dialog, eftersom kommittéerna själva vet bäst. Ofta verkar det som att ta ett förslag till styrelsen är mer som ett hinder på vägen mot att få saker gjorda än en möjlighet för förändring och användbara förfinanden av planer. Därför vill jag vara så tillgänglig som möjligt för alla projekt, och göra mitt jobb i tid.

Jag anser att kommittéerna borde få förtroendet att göra det arbete de har visat sig kapabla att hantera, utan onödig inblandning. För de som behöver hjälp och stöd borde det erbjudas, men inte tvingas på dem. Vi borde lyssna på andra kommittéer som har klarat av att ta sig igenom liknande problem, lära oss hur de klarade av det, och uppmuntra de som kämpar att göra likadant. Styrelsen kan inte genom magi fixa allting, eller vara överallt, men den kan ha den bakgrundskunskap som krävs för att skapa länkar mellan människor som kan hjälpa varandra.

5. Välj två ämnen/frågor som du tycker borde vara av hög prioritet för OTW, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig, och varför värderar du dem högt? Hur ska du göra dem till en del av ditt arbete?

I min professionella karriär har jag arbetat med att hantera andra människors ekonomi och bokföring, och jag kan inte låta bli att fokusera på hur OTW:s ekonomi just nu hanteras. Det verkar väldigt olämpligt att ha allt det ansvaret på en enda persons axlar. Vad händer om den enda personen, av vilken anledning som helst, plötsligt blir otillgänglig? Dessutom har vi inte ett framtida budget förslag just nu, vilket är viktigt när man planerar för framtiden, och för att sätta insamlingsmål.

Och på tal om ekonomi, så tycker jag att vi ska tänka över den på andra sätt också – nämligen vår insamling. Vi har haft ett flertal väldigt framgångsrika medlemskapskampanjer (och vi är djupt tacksamma till alla våra donatorer), men sanningen är att det mesta av de pengarna fortfarande sitter på ett bankkonto och inte används till något. Hur kan vi rättfärdiga att be våra användare om mer när vi inte har använt pengarna de redan har donerat? Det finns användbara saker som skulle kunna göras med dem, som att betala någon för att hjälpa oss med AO3-kodning eller OTW:s hemsida, eller att se till att vi investerar i nya servrar för våra projekt i god tid. Om vi inte kan komma på några bra användningsområden för pengarna vi har, borde vi vara tydliga med det när vi ber om donationer.

6. Vad tycker du att nyckelansvarsområdena för styrelsen är? Är du bekant med de juridiska kraven på en USA-baserad ideell organisations styrelse?

Jag är inte amerikansk medborgare, men jag är bekant med de juridiska kraven på en USA-baserad ideell organisation, och ansvaret hos den här styrelsen specifikt. Jag skulle inte söka en position om jag inte först hade efterforskat det ansvar som kommer med den till min bästa förmåga. Jag tror att det mest grundläggande juridiska kravet på en styrelseledamot är omsorgsplikten om organisationen och dess medlemmar: att hålla sig informerad om vad som pågår i organisationen och ta beslut baserat på dess bästa intressen och uppdrag.

Jag anser att det är styrelsens ansvar att se till det stora perspektivet, och att leda organisationen enligt dess mål. Styrelsen borde inte vara ansvarig för den dagliga hanteringen av saker. OTW:s styrelse har ibland funnit det nödvändigt att blanda sig i till en grad som inte är ideal, eftersom OTW:s interna struktur inte var anpassad för att växa i den hastighet som den har gjort. När sådan inblandning händer borde det hanteras effektivt och på ett sätt som säkerställer att det dagliga arbetet inte hindras, eller, om det inte är möjligt, att det tillåts återgå så snabbt som möjligt.

Jag anser också att det är en del av styrelsens ansvar att vara så öppen som möjligt om sitt arbete. För tillfället sker mycket av styrelsens arbete på ställen där det inte är åtkomligt för de som inte är medlemmar av styrelsen, även när det handlar om frågor där sådan avskildhet är långt ifrån nödvändigt. Ett sådant uppträdande – även om det är oavsiktligt – är något som styrelsen sträva efter att undvika.

7. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete med andra uppdrag inom OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande uppdrag för att fokusera på styrelsearbete?

Jag är just nu medarbetare i kommittéerna för Missbruk och Översättning. Jag är tacksam för att arbeta i kommittéer som är stabila nog att jag vet att jag kan lämna mina uppdrag utan att besvära resten av laget för mycket. Jag vet att de kan ta över min andel av arbetet utan någon omfattande omstrukturering.

I översättningskommittéen sitter jag som medarbetare, vilket är en mer förvaltningsinriktad position, samt som översättare. Om jag blir vald kommer jag att ha kvar min position i översättningskommittén, eftersom jag finner arbetet tillfredsställande. Känslan av gemenskap som finns där hjälper mig att minnas varför OTW är så viktigt för mig. Jag känner likadant för missbrukslaget, och jag gläds åt möjligheten att interagera med och hjälpa AO3-användare, även om det ofta är under känsliga och mindre glada omständigheter. Jag vill helst inte lämna någon av mina roller, men om det visar sig att styrelsearbetet är för ansträngande för mig att sitta kvar i båda kommittéerna skulle jag överväga att sluta i missbrukslaget.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.