Estadistika ng Halalan 2022 ng OTW

Ngayong tapos na ang Halalan 2022, ikinalulugod naming ibahagi sa inyo ang mga estadistika ukol sa pakikilahok ng mga botante!

Nagtala ang Halalan 2022 ng kabuuang 11,643 na mga rehistradong botante. Sa mga botanteng ito, 4,574 ang nagpasa ng balidong balota, na kumakatawan sa 39.3% ng mga potensyal na botante.

Ipinagmamalaki naming ipahayag na mas mataas ang pakikilahok ng mga botante ngayon kumpara sa nakaraang taon, na may pakikilahok na 20.5%.

May nakitang pagtaas ng bilang ng mga ipinasang balota, mula 2,305 hanggang sa 4,574, na aabot sa 98.4% na paglaki. Read More

Bukas na ang Halalan para sa 2022 Lupon ng OTW!

Sinimulan na ang halalan!

Dapat may balota na ang bawat kasapi ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumali mula ika-1 ng Hulyo 2021 hanggang ika-30 ng Hunyo 2022. Kung hindi mo pa ito natanggap, mangyaring tingnan muna ang iyong spam folder, bago makipag-ugnayan sa amin gamit ang form para sa pakikipag-ugnayan. Mangyaring tandaan na nakatakda ang petsa ng resibo ng iyong donasyon sa US Eastern Time, kaya kung nailista ang iyong donasyon pagkatapos ng alas 19:59 sa ika-30 ng Hunyo 2022 sa resibo nito, hindi ka maaaring bumoto. Kung hindi ka sigurado kung nagawa ang iyong donasyon bago ang takdang oras, mangyaring makipag-ugnayan sa aming Komite ng Pagpapaunlad at Kaaniban sa pamamagitan ng paggamit sa form para sa pakikipag-ugnayan na nasa aming website at sa pagpili sa “Is my membership current/Am I eligible to vote?” (Kasalukuyan ba ang aking pagiging miyembro/Maaari ba akong bumoto?).

Magtatagal ang halalan hanggang ika-15 ng Agosto, 2022, alas 23:59 UTC; maaaring gamitin ang palitan ng time zone para alamin kung anong oras ito para sa iyo.

Pagkatapos mong bumoto, maaari ka nang pumunta sa Twitter at gamitin ang hashtag na #OTWE2022 para makipagkilala at makipag-usap sa iba pang mga botante! Nasasabik kaming makarinig mula sa iyo!


Isang organisasyong di-pangkalakal ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod ng OTW. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Maaari niyong alamin ang higit pa tungkol sa amin sa pagbisita sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

2017 Kronolohiya ng Halalan ng OTW at Takdang Oras ng Pagkamiyembro

Malugod na ibinabalita ng komite ng Halalan ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) na nakapaksil na ang kronolohiya para sa halalan ng 2017!

Mayroong mga pagbabago sa kronolohiya ngayong taon. Upang maiwasang magkasabay ito sa ibang mga pangyayari sa OTW, mas maagang itinakda sa taon ang halalan. Sinimulan ang pagbabagong ito noong nakaraang taon, kung kailan ginanap ang halalan sa huling bahagi ng Septiyembre. Ngayong taon ito ay ililipat sa Agosto, kung saan inaasahan itong manatili sa nalalapit na hinaharap.

Gaganapin ang halalan ngayong taon mula ika-11 hanggang ika-14 ng Agosto.

Dahil dito, malilipat din ang takdang oras ng rehistrasyon upang maging miyembro. Tulad ng petsa ng halalan, hindi magbabago ang petsang ito kada taon. Ngayon, ang tinakdang oras upang maging miyembro ay sa o bago mag ika-30 ng Hunyo. Kung ikaw ay interesadong bumoto, pinakikiusapan naming tiyakin ninyo na aktibo ang inyong pagkakaanib pagdating ng petsang iyon.

Maari mong malaman kung paano maging miyembro sa website ng komite ng Halalan, o kung pamilyar ka na sa proseso, maari kang magbigay ng donasyon dito!

Para sa karagdagang impormasyon ukol sa proseso ng halalan, maaring tingnan ang pahina ng mga Patakaran Ukol sa Halalan.

Maligaya naming inaabangan ang isang masiglang panahon ng halalan na mayroong sapat na pagpapanayam sa pagitan ng mga kandidato at ng mga botante, at umaasa kaming ikaw ay maging bahagi nito. Huwag kalimutang subaybayan ang komite ng Halalan sa Twitter at Tumblr upang maging batid sa mga pinakabagong balita!

Kung mayroon kang kahit anong katanungan o komentaryo, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa komite ng Halalan.

Ang balitang ito ay isinalin ng mga boluntaryong tagasalin ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa aming gawain, maanong tumungo sa pahina para sa Pagsasalin sa transformativeworks.org.