Bestyrelsesudnævnelse af den sidst placerede kandidat til den tomme bestyrelsesplads

Den 14. august 2015 stemte Ledelsen om at ændre størrelse fra 9 bestyrelsesmedlemmer til 7. Før denne afstemning havde Ledelsen informeret Valgkomitéen, at kun 2 pladser ville være åbne for nye bestyrelsesmedlemmer i år. Dette er i overenstemmelse med Paragraf V, #3 af vedtægterne, som angiver, at mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal vælges årligt, og hvis Ledelsen har 7 eller flere bestyrelsesmedlemmer, skal mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmer vælges årligt.

Den 16. september påpegede Valgkomitéens formand, at vi havde mulighed for at genoplive en svindende Ledelse på grund af det overraskende antal kandidater i år (der var oprindeligt i alt 8 kandidater), da det er muligt at vælge flere end mindstekravet af 2 på et givent år. Ledelsen afviste dette med Andrea Horbinskis svar: “Ledelsen har stemt om at fastsætte størrelsen af Ledelsen til syv bestyrelsesmedlemmer. Fordi vi valgte tre personer sidste år, kan vi vælge to personer i år og næste år og nemt holde et regelmæssigt program–det samme vi holdte, før Ledelsens størrelse steg til ni.”

Senere fjernede Ledelsen Nikisha Sanders fra afstemningen. Igen protesterede Valgkomitéens formand og blev underkendt af Ledelsen. Efterfølgende trak Dan Lamson sit kandidatur tilbage.

6 kandidater stillede op til den endelige afstemning. De fik stemmer af og rangeret af medlemmerne på følgende måde:

 1. Matty Bowers
 2. Atiya Hakeem
 3. Alex Tischer
 4. Katarina Harju
 5. Aline Carrão
 6. Andrea Horbinski

Kandidaten på 5. pladsen, Aline, fik 2.89 gange flere stemmer end kandidaten på 6. pladsen, Andrea.

I dag afholdte Ledelsen et åbent bestyrelsesmøde i den offentligt tilgængelige Public Discussion-kanal. Uden at advare frivillige, medlemmer eller Valgkomitéen, at denne afstemning ville finde sted, stemte Ledelsen for, at Andrea Horbinski skulle vende tilbage til Ledelsen for at færdiggøre perioden, der ender d. 31. december 2016, som blev forladt i slutningen af 2014 af Anna Genoese. Andrea Horbinski, Margaret J. MacRae, Cat Meier og Jessica Steiner stemte for, Eylul Dogruel undlod af stemme, og Soledad Griffin var fraværende. Du kan læse en transkription af denne afstemning og de efterfølgende reaktioner gennem dette link.

I 2010 opstod en lignende situation, da et medlem af Ledelsen trak sig tilbage umiddelbart efter valget det år. Dengang valgte man, at indkalde den næstbedst placerede kandidat, Hele Braunstein, til at udfylde pladsen. Præcedens, sund fornuft og etik dikterer, at medlemmernes valg i en afstemning bør tages i betragtning og respekteres. Valgkomitéen støtter udnævnelsen af Alex Tischer til at udfylde Annas plads. Hvis Alex ikke ønsker at tage pladsen, støtter vi udnævnelsen af Katarina Harju eller Aline Carrão, i den rækkefølge.

ETA 23. november 2015: 2015 Ledelsen har taget sin afsked gældende fra d. 15. december. De vil blive erstattet af Atiya Hakeem og Matty Bowers, som vil slutte sig til Ledelsen senest d. 1. december.

ETA2 23. november 2015: På grund af disse usædvanlige begivenheder har Valgkomitéen frigivet information om rangeringen af dette års kandidater med tilladelse fra 5 af de 6 kandidater. Imidlertid er vores mål at fremme en ligeværdig og harmonisk Ledelse, og derfor har vi ikke til hensigt at afsløre disse informationer ved fremtidige valg, medmindre der igen opstår en situation, ligesom den vi oplevede i weekenden.

Dette nyhedsindlæg blev oversat af OTW’s frivillige oversættere. Vil du vide mere om vores arbejde, kan du besøge Oversættelsessiden på transformativeworks.org.

Daniel Lamsons biografi og program

Redigeret for at tilføje: I henhold til Dans bekendtgørelse er Dan Lamson trådt tilbage fra afstemningen.

Biografi

Dan Lamson er administrerende direktør i en lille nonprofitorganisation i Florida, USA, med fokus på lokalmiljø og livskvalitetsemner. Han dimitterede fra Ursinus College i 2007 med en bachelorgrad i Politik og internationale forhold og en tilvalgsbachelor i kreativ skrivning. Han arbejdede som fundraiser for et herberg i fem år og hjalp med at rejse en stor del af organisationens 300.000 USD budget. Dan har lagt sin erfaring med nonprofitorganisationer i OTW (Organisationen for Transformative Værker) ved at være formand og medformand for Udvikling og Medlemskabskomitéen det sidste år. Han har tidligere erfaring med at arbejde med bestyrelser samt medarbejdere og frivillige. Dan er helt klar over, hvilket ansvar han vil påtage sig. Dan elsker at rejse og holder af at møde nye mennesker og lære nye ting. Han kan godt lide at spille computerspil og er en del af flere mediefandoms, inklusive Star Wars, Harry Potter, Marvel og Warcraft.

Program

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

Jeg elsker OTW. Det har jeg gjort, siden jeg fandt ud af, at det fandtes. Jeg startede min karriere hos OTW i Misbrugskomitéen, da jeg så et opslag på Tumblr om, at de var i gang med at rekruttere. Senere blev jeg en del af Udvikling og Medlemskabskomitéen, fordi jeg altid har elsket fundraising; på nuværende tidspunkt er jeg en af medformændene i den komité. Gennem disse stillinger samt mine interaktioner med andre komitéer har jeg fået større forståelse for OTW.

Efterhånden som min rolle i OTW er vokset, sætter jeg også mere og mere pris på arbejdet, menneskene og projekterne, og jeg vil gerne give så meget tilbage, som jeg kan. Jeg har altid været motiveret mod service, og jeg føler, at mit relevante virkelige liv og min erfaring hos OTW gør mig til en egnet tilføjelse til OTW’s Ledelse. Jeg ved, at mine erfaringer og entusiasme vil gøre mig til et effektivt medlem af Ledelsen og en holdspiller.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

Hele mit professionelle liv har været dedikeret til nonprofitorganisationer. Jeg har arbejdet med bestyrelser de sidste adskillige år i “det virkelige liv”. Den erfaring tager jeg med til Ledelsen. Endvidere er jeg en meget optimistisk person. Jeg ser altid på den lyse side, og jeg mener, at man kan nå langt med en positiv attitude. Jeg har ikke været involveret i OTW lige så lang tid, som andre har, men det, mener jeg ikke, er en ulempe. Jeg føler, at jeg vil kunne bringe et nyt syn på tingene og en anderledes tilgang til problemløsning, der vil hjælpe OTW ikke bare med at vokse, men også give nyt syn på tidligere og nuværende problemstillinger.

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

Jeg tror på åbenhed i kommunikation, og jeg tror på at bevæge sig fremad i et fornuftigt tempo. Jeg vil gerne se Ledelsen blive mere tilgængelig og meddelsom, hvis jeg bliver valgt. Da jeg først startede som frivillig for OTW, intimiderede konceptet “Ledelsen” mig. Bestyrelsesmedlemmer var involverede, men fjerne. Dette er blevet bedre i den seneste tid, men jeg vil gerne hjælpe med at udvikle en kultur, hvor det ikke er sådan, og Ledelsen er let tilgængelig for enhver, der er interesseret, for at lette konstruktiv dialog. Jeg mener, at en de-mystifikation af Ledelsen vil hjælpe med at gøre organisationen stærkere.

Endvidere, kan jeg godt lide at få ting gjort. Der er intet som at krydse noget af din to-do-liste. Jeg mener, at OTW til tider bevæger sig meget langsomt. Sådan er det nogle gange nødt til at være, men jeg føler, at der er tider, hvor organisationen kunne nå sine mål meget hurtigere. Mit overordnede mål er at opmuntre til effektivitet uden at lade det gå ud over kvaliteten af det arbejde, som Ledelsen og organisationen som hele laver.

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Jeg har været frivillig ved Misbrugskomitéen og er på nuværende tidspunkt medformand for Udvikling og Medlemskabskomitéen. Før det var jeg en ivrig bruger af Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv), samt Fanlore, når jeg havde brug for det.

Jeg skal være den første til at sige, at jeg ikke ved alt. Ikke engang tæt på. Som medlem af Ledelsen ville jeg respektere forskellige projekter og deres tilhørende komitéer, fordi jeg mener, at de ved, hvad de har brug for, bedre end jeg (som en potentiel udenforstående) ville gøre. Hvis et projekt sagde, at de havde brug for noget til deres vedvarende drift og fortalte Ledelsen hvorfor, ville jeg højst sandsynligt støtte det. Jeg ville ikke tvinge en komité til at følge min vilje uden at snakke med dem først. Jeg kommer måske med forslag, men når det kommer til stykket, er det op til komitéerne/projekterne at bestemme over hverdagsdriften af sager under deres ansvarsområder.

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

Jeg mener, at Ledelsen bør være mere involveret i fundraising, end den traditionelt har været. Dette inkluderer mere end en årlig donation til organisationen af bestyrelsesmedlemmerne. Alle medlemmer af Ledelsen bør have en indgående forståelse for, hvordan vi fundraiser, og hvorfor vi gør det. Medlemmer af Ledelsen bør også involveres mere i at kommunikere direkte med donorer og i at kultivere vores medlemmer. Dette er en hovedkomponent i mange nonprofit bestyrelser. OTW er en anderledes organisation, så nogle af de traditionelle metoder kan måske ikke bruges, men der er masser af måder at få Ledelsen til at deltage i fundraising. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg fortsætte som medlem af Udvikling og Medlemskabskomitéen for at lette Ledelse/fundraising kommunikation.

Lige nu holder OTW sig meget tilbage fra andre organisationer, der håndterer lignende emner som ytringsfrihed, ophavsret og fankultur. Jeg mener, at vi kunne opsøge andre organisationer og samarbejde om at udrette mere. Vi er stærere sammen end hver for sig. For eksempel kunne jeg godt tænke mig at prøve at få et tættere forhold til organisationer som Comic Book Legal Defense Fund, Wikimedia Foundation, First Amendment Coalition og mange flere. Fandom-sager og ytringsfrihed går ind under mange organisationers virkefelt, og donorstøtte spredes imellem mange af disse. Samarbejde med andre organisationer, som jeg også støtter, giver mening for mig, og jeg ville opmuntre til forhold til dem.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Jeg er bekendt med de juridiske krav til en bestyrelse af en 501(c)(3) nonprofitorganisation, og jeg tror på bestyrelsens tre primære juridiske pligter: “diligenspligt”, “loyalitetspligt” og “lydighedspligt”.

Bestyrelsesmedlemmer har en betroet forpligtelse over for den organisation, de tjener. “Diligenspligt” betyder, at Ledelsens medlemmer skal tage sig af alle de mennesker, som OTW rører, alle organisationens aktiviteter samt være tillidsmand for dens mission. “Loyalitetspligt” betyder, at Ledelsens medlemmer skal sætte OTW højere end deres egne interesser, skulle de to være modstridende. Endelig betyder “lydighedspligt”, at organisationen gør, som den skal rent juridisk og etisk, og at den holder fast ved og arbejder for dens mission. Jeg mener også bestemt, at et medlem af Ledelsen bør være en fortaler for organisationen.

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

På nuværende tidspunkt er jeg medformand i Udvikling og Medlemskabskomitéen sammen med en meget dygtig og kompetent person. Jeg har planlagt i flere måneder at træde tilbage som medformand efter Medlemskabskampagnen i oktober, så flere stemmer kan blive hørt i komitéen. Dette er en forløber for en ledelsesbane i komitéen, så institutionel viden og procedurer ikke går tabt. Min plan er at blive i komitéen som medarbejder for at hjælpe med fundraising og med at dyrke vores medlemskab i fremtiden.

Katarina Harjus biografi og program

Biografi

Katarina er en svensktalende finne, der på nuværende tidspunkt arbejder frem mod en eksamen i informationsteknologi. Før det har hun arbejdet i bogholderi i mange år. Hun gav sig til at lede efter fandom i 2000, efter hun havde læst om det i et blad (og er for evigt taknemmelig for, at hun tilfældigvis tog det bestemte blad i et øjebliks kedsomhed). Hun har skabt fanværker for flere fandoms, hvoraf man kan finde mange på hendes Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv)-bruger. På et tidspunkt faldt hun for podfics, og hun skriver stadig fics, optager podfics og laver endda til tider fanbaseret håndarbejde, selv om det ikke bliver så ofte, som hun gerne ville. Katarina har fulgt OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) arbejde tæt fra begyndelsen og blev involveret i 2013 som medlem af Oversættelseskomitéen, hvor hun på nuværende tidspunkt er oversætter og medarbejder. Hun havde en periode som tagorganisator i 2014 og arbejder for tiden også hos AO3’s Misbrugskomité.

Program

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

I løbet af min tid hos OTW er jeg kommet til at sætte stor pris på OTW’s mål, på mine medfrivillige og på brugerne af vores projekter. Der er dog visse områder af OTW’s funktion, som jeg ikke er tilfreds med, inklusiv nogle aspekter af, hvordan den nuværende Ledelse fungerer. Jeg følte, at det at stille op til Ledelsen var den bedste måde at tjene alle de tidligere nævnte grupper og at hjælpe Ledelsens arbejde til at reflektere disse behov. Jeg har fulgt OTW’s udvikling fra begyndelsen, og jeg er meget investeret i dens mission og projekter. De sidste to år har jeg set mange komitéer blomstre op, samarbejde og gøre fremskridt med deres mål, mens andre komitéer har kæmpet på grund af fejlkommunikation og dårlig ledelse fra Ledelsens side. Jeg mener, at blive medlem af Ledelsen er den logiske måde at prøve at hjælpe på.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

Jeg har professionel erfaring med bogholderi, og selv om reglerne afviger, fordi OTW er baseret i USA, holder de væsentligste forudsætninger og best practice for bogholderi og budgetering for OTW, ligesom det holder for de andre firmaer, jeg har arbejdet hos.

Som en del af staben hos Oversættelse har jeg praktisk erfaring både med ledelse og administrativt arbejde, herunder håndtering af store mængder e-mails med meget forskelligartede forespørgsler på kort tid, tildeling af opgaver til vores mere end 150 frivillige, nedskrivning af dokumentation og samarbejde med andre komitéer.
Jeg har erfaring med at arbejde med mennesker fra mange forskellige baggrunde og kulturer, både i OTW og i mit online liv, hvilket er et godt fundament for at arbejde hos en Ledelse af en så mangfoldig organisation som OTW. Jeg har også erfaring med IT, og selv om jeg aldrig har været en del af den gruppe, der sikrer, at AO3 kører og forbedres, har jeg forståelse for deres arbejde (og sætter stor pris på det).

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

Jeg vil gerne se Ledelsen bevæge sig i en retning, hvor den ikke finder det nødvendigt at involvere sig selv i hverdagsanliggender—en Ledelse, der ikke kontrollerer hver eneste detalje, og i stedet fokuserer på større beslutninger og planer om at flytte organisationen nærmere dens mål. Der hvor Ledelsens involvering er nødvendig, som det somme tider er, vil jeg gøre mit bedste for at sikre at tingene går glat og, endnu vigtigere, går hurtigt, så komitéernes arbejde ikke forsinkes unødvendigt.

Derudover vil jeg gerne se den Økonomiske komité genoprettet i en eller anden form eller arrangere en anden måde, som vores finanser kan håndteres på. Det er ikke rimeligt, at alt arbejdet ligger på kun én persons skuldre, som det gør nu. Ligegyldigt om personen har evnen til at håndtere arbejdet, er det uansvarligt ikke at have en form for indbygget redundans i forhold til håndteringen af vores finanser. Fordi vores regnskab føres af en enkelt person, der også er ansvarlig for at fortolke de økonomiske rapporter for Ledelsen (og som måske endda også er en del af Ledelsen), er der ikke nok opsyn med finanserne eller med bogholderiet. På nuværende tidspunkt er der hverken en intern eller ekstern revision, hvilket betyder, at vi ikke kan udvise forklarlighed på tilstrækkelig vis.

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Jeg var tagorganisator i en periode, for tiden er jeg medlem af AO3’s Misbrugkomité, og jeg er også en AO3-bruger, så jeg har mere praktisk erfaring med AO3 end med de andre projekter. Jeg er dog også medlem af Oversættelseskomitéen, som arbejder sammen med mange af OTW’s projekter, og på den måde har jeg haft mange muligheder for at blive fortrolig med deres arbejde, samt med de komitéer, der gør projekterne mulige.

Overordnet mener jeg, at det er vigtigt, at Ledelsen er tilgængelig, og at Ledelsen er i stand til at finde frem til komitéernes behov gennem åben dialog, eftersom komitéerne selv er bedst stillede til at vide det. Ofte virker det som om, det at indsende et forslag til Ledelsen er mere en forhindring end en mulighed for forandring og brugbar videreudvikling af planerne. Så én ting, jeg vil gøre for alle projekterne, er at være så tilgængelig som muligt og gøre mit arbejde på en rettidig måde.

Jeg mener, at man skal have tiltro til, at komitéerne kan lave det arbejde, de har vist, at de er i stand til at håndtere, uden unødvendig indblanding. For dem, der har brug for hjælp og støtte, skal det tilbydes, ikke tvinges på dem. Vi bør lytte til andre komitéer, der har været i stand til at overvinde lignende problemer, lære hvordan de håndterede det og opfordre de, der kæmper, til at følge eksemplet. Ledelsen kan ikke løse alt eller være overalt, men den kan have en baggrundsviden, der kan bidrage til at skabe forbindelser mellem folk, der kan hjælpe hinanden.

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

I min professionelle karriere har jeg arbejdet med at håndtere andre menneskers finanser og bogføring, og jeg kan ikke lade være med at fokusere på den måde, OTW’s finanser på nuværende tidspunkt bliver håndteret på. Det virker meget uklogt at lægge alt ansvaret på én persons skuldre. Hvad sker der, hvis den person pludselig ikke er til rådighed af den ene eller anden grund? Derudover har vi på nuværende tidspunkt ikke et fremtidigt budget, hvilket er vigtigt, når man planlægger fremtiden, og når man sætter mål for fundraising.

Og med hensyn til finanser, så mener jeg, at vi også skal gentænke dem på andre områder—navnlig vores fundraising. Vi har haft flere succesfulde medlemskabskampagner (og vi er umådeligt taknemmelige for alle vores donorer), men sandheden er, at de fleste af de penge stadig ligger på en bankkonto uden at blive brugt til noget. Hvordan kan vi retfærdiggøre at bede vores brugere om flere, når vi ikke har brugt de penge, de allerde har doneret? Der er brugbare ting, der kunne gøres med de penge, såsom at betale for eksterne konsulenter, der kan hjælpe med AO3-koden eller OTW’s hjemmeside, eller rettidig investering i nye servere til vores projekter. Hvis vi ikke kan komme på noget at bruge vores penge på, bør vi være åbne omkring det, når vi beder om donationer.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Jeg er ikke amerikansk statsborger, men jeg er bekendt med de juridiske krav til en amerikanskbaseret nonprofitorganisation og særligt denne Ledelses ansvarsområder. Jeg ville ikke have ansøgt nogen position, hvis jeg ikke først havde undersøgt ansvarsområderne, der følger med den, så godt som muligt. Jeg mener, at det mest essentielle juridiske krav er et bestyrelsesmedlems pligt til at sørge for organisationen og dens medlemmer: at forblive informeret om, hvad der sker i organisationen, tage beslutninger baseret på organisationens bedste interesser og mål.

Jeg mener, at det er Ledelsens ansvar at se det store billede og vejlede organisationen i forhold til dens mål. Ledelsen bør ikke være ansvarlig for den daglige gang i organisationen. OTW’s Ledelse har til tider fundet det nødvendigt at involvere sig i en grad, der ikke er ideel; fordi OTW’s interne struktur ikke var egnet til at vokse i den fart, den har — hvor sådan en indblanding sker — bør det håndteres effektivt og på en måde, der sikrer, at det daglige arbejde ikke hindres, eller, hvis det ikke er muligt, at det kan genoptages så hurtigt som muligt.

Jeg mener også, at det er en del af Ledelsens ansvarsområder at være så åben som muligt omkring dens arbejde. På nuværende tidspunkt foregår en del af Ledelsens arbejde på steder, hvor personer, der ikke er medlem af Ledelsen, ikke har adgang, selv diskussioner, hvor sådan en privathed langt fra er nødvendig. Sådan en hemmelig fremtræden—selv om det er utilsigtet—er noget, Ledelsen bør bestræbe sig på at komme væk fra.

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

På nuværende tidspunkt er jeg en del af staben i Misbrug- og Oversættelseskomitéerne. Jeg er taknemmelig for at arbejde i komitéer, der er stabile nok, til at jeg ved, at jeg kan træde tilbage fra mine roller uden at ulejlige resten af holdet for meget. Jeg ved, at de kan overtage min del af arbejdet, uden at det er nødvendigt at lave en betydelig omstrukturering.

Hos Oversættelse er jeg medarbejder, hvilket mere er en ledelsesrolle, såvel som oversætter. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg beholde min position i Oversættelseskomitéen, fordi jeg finder arbejdet tilfredsstillende. Følelsen af fællesskab, som jeg finder der, hjælper mig også til at huske, hvorfor OTW er så vigtig for mig. Jeg har det på samme måde med Misbrug-holdet, og jeg holder af muligheden for at interagere med og hjælpe AO3-brugere, selv om det ofte er i mere følsomme og knap så glade omstændigheder. Jeg ville hade at træde tilbage fra nogen af mine roller; men hvis det viser sig, at Ledelsesarbejdet er for krævende til at jeg kan blive i begge komitéer, vil jeg overveje at forlade Misbrug-holdet.

Nikisha Sanders’ biografi og program

Redigeret for at tilføje: I henhold til denne bekendtgørelse er Nikisha Sanders blevet fjernet fra 2015 stemmeseddlen af OTW’s Ledelse.

Biografi

Nikisha Sanders har en BA i sociologi og antropologi fra Earlham College, hvor hun skrev sin afsluttende opgave om køn og repræsentation blandt queer kvinder. Hun har arbejdet som aktivist for bevidsthed og uddannelse om AIDS, kæmpet for LGBT-rettigheder på et lokalt og statsligt plan som medarbejder hos Fairness-kampagnen og været medlem af bestyrelsen for Kentucky-afdelingen af Jobs with Justice. Fra 2007-2011 var hun medarbejder ved OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) Økonomikomité. Hun var medlem af OTW’s Ledelse fra 2011-2014, var organisationens kasserer og formand for Økonomikomitéen fra 2011-2015 og blev en del af staben i Udvikling og Medlemskabskomitéen i begyndelsen af 2015. Til hver af disse roller har hun bragt erfaring i nonprofit ledelse, fundraising og bogholderi og en personlig interesse i udbredelse til farvede fanfællesskaber. Hun blev en del af online fandom i 2000 som en ivrig læser af Buffy the Vampire Slayer-fanfic og har skrevet fanfiction i flere forskellige tv- og filmfandoms siden 2006. På det seneste er hendes fan-interesser vokset til at inkludere vidding, online tegneserier og Marvel Cinematic Universe.

Program

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

Jeg var en del af Ledelsen i tre år, efter jeg blev valgt i 2011. Beslutningen om at stille op igen efter et år som bestyrelsesmedlem for OTW og som almindelig medarbejder er én, jeg har brugt måneder på at overveje. For at være ærlig: jeg er stadig ikke sikker på, at det er den rigtige beslutning. Jeg begik fejl den første gang. Jeg er sikker på, at jeg kommer til at begå fejl denne gang. Jeg ved dog at for hver fejl, jeg begik, gjorde jeg en indsats for at undskylde, at rette op på mine fejltagelser i handling eller tankegang og at være ansvarlig for disse fejl.

Under min første periode kunne jeg være en stemme i Ledelsen for medarbejderne, når andre bestyrelsesmedlemmer ikke støttede eller lyttede til dem. Jeg var i stand til at bygge og bevare forhold til flere komitéer og individer, der følte sig stødt væk fra Ledelsen, hvilket har efterladt disse forhold meget stærkere. Jeg kunne give konkret støtte til implementering af flere projekter og praksisser, der har ændret de indre processer i organisationen til det bedre.

Jeg mener, at jeg ikke bare kan gøre dette igen, men også at det er meget nødvendigt. Jeg er uenig med den retning 2015 Ledelsen har taget. De har arbejdet på en måde, der er mindre gennemsigtig, ikke mere, og har vendt det fremskridt om, der blev skabt under min periode, og som fokuserede på at diskutere flere emner på åbne Ledelsesmøder og at fremelske bredere dialoger mellem Ledelsen og staben. Jeg har personligt set en usammenhæng mellem komitéerne og samarbejdspartnere i Ledelsen. Jeg har set meget lidt blive gjort for at skabe regelmæssig samspil med medarbejdere, der ikke er formænd og har i stedet set en Ledelse, der tager beslutninger, som påvirker komitéernes opgaver uden forståelse for eller engagement omkring opgavernes realiteter. Dette kan kun ændres indefra.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

Min tidligere karriere inkluderer tyve år på nonprofit områder som alt fra frivillig til generaldirektør. Mine ansvarsområder inkluderede fundraising, opsyn og vejledning af frivillige, udbredelse, økonomistyring og mødeplanlægning og mere. På grund af mine tidligere og nuværende roller i OTW har jeg også erfaring med at udfylde disse ansvarsområder inden for organisationen.

Som medlem af OTW’s Ledelse var jeg én af to bestyrelsesmedlemmer, der var ansvarlige for at skabe den første Strategisk Planlægning-arbejdsgruppe og at implementere de første faser af den strategiske køreplan. Jeg arbejdede med Frivillige og Rekrutteringskomitéen om at sikre det Etiske regelsæt og proceduren for konstruktiv udbedring af fejl, der er til beskyttelse af alle frivillige hos OTW. Derudover gik jeg ind for Frivillige og Rekrutterings ændringer til rekruttering og deres politikker for indslusning. Inden for Ledelsen har jeg hjulpet andre bestyrelsesmedlemmer med deres respektive fremstød for øget dokumentation i Ledelsen, åbne Ledelsesmøder og for at lægge et fundament for politikker om konfliktløsning og øget ansvarlighed for hele staben, inklusiv Ledelsens medlemmer.

Hver af disse bedrifter resulterede i politikker, som jeg har arbejdet under det meste af 2015 som almindelig medarbejder og som bestyrelsesmedlem uden for Ledelsen. Jeg har set med egne øjne styrkerne, svaghederne og konsekvenserne ved de beslutninger, jeg tog, mens jeg var i bestyrelsen, og hvordan disse ting indvirker på medarbejdernes og komitéernes arbejde. Denne indsigt har kun ganske få af OTW’s personale—det er sjældent at vende tilbage til staben efter at have været en del af Ledelsen—og det er et perspektiv, som Ledelsen ville får stor fordel af.

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

Jeg vil gerne sætte OTW op til stadig at være væsentlig om halvtreds år med udgangspunkt i implementering af den strategiske plan og fortsættelse med administrerende medarbejdere på kontrakt. Som minimum vil jeg gerne se os have følgende: administrerende direktør, finansdirektør, teknisk direktør eller en ledende programmør og ledende systemleder/analytiker, intern juridisk rådgivning og personalechef. Ideelt set bør det prioriteres at forfremme OTW-medarbejdere, der allerede har haft lignende roller til betalte fuld- eller deltidsstillinger. I denne sammenhæng vil jeg gerne se nogle af vores nuværende medarbejdere begrænse deres frivillige timer til et mere håndterlig og balanceret antal som tiltrængt.

Vores bæredygtighed afhænger også af at udvide vores fundraising og kapacitet for udbredelse. Udvikling og Medlemskabskomitéen har allerede flere gode idéer til dette, som jeg gerne vil se blive implementeret, hovedsageligt udvikling af et større donorprogram, strukturering af organiseret donationer og testamentariske gaver, samt øgning af OTW’s tilstedeværelse ved konventioner og konferencer. Som bestyrelsesmedlem vil jeg støtte dem i at skabe en solid plan for disse ting, og i arbejdet med andre nuværende og forhenværende bestyrelsesmedlemmer, med at finde de bedste muligheder både til at forbinde med eksisterende og potentielle tilhængere og med at promovere OTW’s projekter til et nyt publikum.

I sidste ende vil jeg gerne se en Ledelse, der fungerer på en måde, der er nærmere traditionelle bestyrelser, med fokus på den overordnede styring. For at nå dertil skal Ledelsen forbedre bestyrelsesmedlemmernes ledelsesevner og finde en balance mellem velment ligegyldighed og detailstyring. Inkorporering af udefrakommende træning og opbyggelse af en styrende komité af erfarne medarbejdere, formænd og eksterne konsulenter vil give mulighed for en bedre tilgang til ledelse, samt give Ledelsen frie tøjler til at fokusere på organisationens langsigtede mål.

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Som medlem af Ledelsen og senere som Kasserer har jeg samarbejdet med alle OTW’s komitéer i forskellige omfang, og jeg er godt bekendt med alle vores projekter. Jeg ved af erfaring, at min rolle som bestyrelsesmedlem overvejende vil være at følge komitéernes eksempel, stole på deres ekspertise og være modtagelig over for deres forespørgsler, men samtidig også stille hårde spørgsmål for at være sikker på, at deres arbejde udfylder organisationens overordnede mission og behov, samt de juridiske krav, som vi skal udfylde som en registreret velgørende organisation.

Et specifikt eksempel på dette dukkede op i slutningen af sidste år og starten af 2015. Et projekt blev foreslået, som bestemt passede ind i vores mission og mål, men forslaget tiltalte ikke nødvendig samarbejde med andre komitéer og tog ikke udførligt højde for nogle af planens økonomiske konsekvenser. Jeg var i stand til at tage disse emner op og diskutere måder at håndtere disse mangler med komitéen, hvilket førte til en større forståelse for projektet, dets behov og dets potentielle indvirkning på organisationen som helhed.

Generelt mener jeg, at dette er en af de bedste ting, jeg kan tage med: samarbejde med hver enkel komité efter behov for at se forskellige perspektiver i deres arbejde og for at hjælpe dem forbinde disse projekter med vores overordnede fælles mål.

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

Grundlæggende er min tilgang til arbejdet med OTW stadig med en fundraising og økonomisk optik, og de er nogle af de emner, som jeg mener bør prioriteres internt. Vi er i bedre stand, end vi nogensinde har været, både med hensyn til fundraising-evner og økonomisk styring. Vi skal opretholde begge dele, samt udvide vores fundraising til at inkludere forskellige aktiviteter: opbygning af et større donorprogram, strukturering af organiserede donationer og tilføjelse af yderligere rentebærende konti vil alt sammen øge vores indtægter.

Eksternt vil jeg gerne se OTW skabe forhold til flere fanfællesskaber både online og offline. Jeg er særligt interesseret i at øge vores tilstedeværelse ved konventioner, konferencer og andre fysiske steder. Evnen til at få personlig kontakt med andre fans er et privilegie, og vi har ressourcerne til at gøre det muligt for flere af vores medarbejdere og frivillige, mens OTW’s arbejde promoveres. Vi kan bruge disse platforme til at hoste paneler, skaffe hovedtalere og få adgang til andre muligheder for at starte og fremme samtale om fanværker, de juridiske udfordringer, vi står overfor, det fremspirende akademiske felt med fanstudier og vigtigheden af at bevare fanhistorier og kulturgenstande. Mit mål er at arbejde sammen med Udvikling og Medlemskab og Ledelsen om at bygge et fokuseret udbredelsesprogram og udnytte de muligheder, vi har, til at netværke og promovere vores arbejde.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Jeg er godt bekendt med de juridiske krav til en nonprofit bestyrelse, da jeg har været del af to bestyrelser, før jeg blev en del af OTW, både som medarbejderrepræsentant og som bestyrelsesmedlem, og da jeg har arbejdet med endnu flere henover de mere end tyve år, jeg har brugt i nonprofit feltet.

Spørgsmålet om hovedansvarsområder har, i mine øjne, to aspekter. For det første er der de rent juridiske og betroede ansvarsområder som god forvaltningspraksis, loyalitetsforpligtelse, diligenspligt og lydighedspligt, der styrer økonomisk og ressourceforvaltning. Det er grundprincipperne i en nonprofit ledelse. For det andet mener jeg, at bestyrelser har et mere kompliceret og til tider uklart ansvar overfor de mennesker, som de arbejder med og for. Det ansvar inkluderer primært ærlighed og ansvarlighed; være tilgængelig for medarbejdere som støtte, vejledning og samarbejde; og at holde overblik over helhedsbilledet, samtidig med at de skal gøre, hvad de kan for at forstå detaljerne, så de kan skabe en plan for at opretholde organisationen i fremtiden.

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

Jeg har allerede fratrådt min position som kasserer, noget jeg alligevel havde tænkt mig at gøre inden slutningen af året. Uanset valgresultatet har jeg planer om at forblive del af Udvikling og Medlemskab-staben. Da Udvikling og Medlemskab har en relativt lille arbejdsbyrde uden for de halvårlige medlemskabskampagner, og da jeg har et ønske om at se Ledelsen tage mere del i fundraising, har jeg ingen betænkeligheder ved at balancere de to roller.

Atiya Hakeems biografi og program

Biografi

Atiya Hakeem (Lady Oscar) modtog sin eksamen i biologi fra California Institute of Technology og fortsatte derefter til University of Hawaii for en PhD i biomedicin. Efter at have arbejdet som neurobiolog på Caltech, hvor hun studerede autisme og social kognition i flere år, er hun for nylig vendt tilbage til Hawaii, hvor hun på nuværende tidspunkt hænger ud med jordsvin som frivillig i Honolulu Zoo. Hun har altid brugt fandom som en virkelighedsflugt og som et kreativt afløb, med interesser, der inkluderer Star Trek, baseball, sejlskibenes tidsalder, Hawaii Five-O og anime, hvilket har ført hende til at arbejde på konventioner som Anime Expo og AX New York. Hun blev en del af OTW (Organisationen for Transformative Værker) i 2012 som frivillig ved Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv) Support og har siden besvaret omkring 5.000 brugerforespørgsler. Da hun gerne ville være direkte involveret i at holde AO3 kørende, sluttede hun sig til Accessibility, Design & Technology (AO3’s kodning og designkomité) som tester og er nu formand i Quality Assurance & Testing-underkomitéen. Hun har også arbejdet for arbejdsgrupperne Category Change og Survey.

Program

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

Efter at have brugt de sidste tre et halvt år på at arbejde for OTW, er jeg nået til et punkt, hvor jeg gerne vil bruge den erfaring og viden, jeg har opnået, til at hjælpe med at lede organisationen. Vi er ikke en almindelig nonprofitorganisation – vores position som en international, virtuel, fandom-orienteret gruppe gør os usædvanlige, og det samme gør vores meget mangfoldige, men sammenhængende projekter. Jeg mener, at det er af afgørende betydning for OTW’s fremtid at have en Ledelse, der forstår OTW’s og dens frivilliges særlige karakteristika, og jeg er i stand til at hjælpe med at levere en del af den forståelse.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

For det første bidrager jeg med min erfaring inden for OTW. Som en erfaren AO3 Support-medarbejder har jeg en god fornemmelse for de meninger og problemer, vores medlemmer har, samt stor erfaring med at håndtere disse problemstillinger på en hjælpsom og professionel måde. Jeg har i stort omfang interageret med offentligheden i fandom gennem Support-anmodninger, kommentarer på nyhedsindlæg og AO3 Status-twitterprofilen. Som et medlem af AD&T har jeg oplevet udfordringerne ved at drive et stort projekt med flere komitéer. Selv om jeg primært har arbejdet med AO3, har jeg også haft kontakt med frivillige fra alle andre dele af organisationen i arbejdsgrupperne Category Change og Survey, aktuelle samtaler og i OTW’s sociale steder.

Fra den virkelige verden har jeg to relevante kilder til erfaring. For det første har jeg i mange år arbejdet i akadamiske laboratorieomgivelser. Fra dette har jeg fået erfaring i at lave budgetter, planlægge projekter, personaleledelse, i oplæring og i at være mentor. For det andet har jeg erfaring med flere nonprofitorganisationer som medlem og som bidragsyder og har selv oplevet, hvordan mange “virkelige” nonprofitorganisationer virker og hvad, der ikke virker for dem.

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

 • At effektivisere processer, så alle henvendelser til Ledelsen modtager et rettidigt svar, og så alle beslutninger tages omgående
 • Flytte Ledelsens debatter og beslutninger til åbne steder på alle områder med undtagelser af fortrolige personalesager
 • Forbedre administration af finanser, inklusive tilføjelse af forudsigende budgetering og gennemsigtighed
 • Være en del af en Ledelse, hvori alle medlemmer kan arbejde sammen, produktivt og professionelt

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Min primære erfaring er hos AO3, både ved Support og Accessibility, Design & Technology (AD&T). Som medlem af AD&T har jeg samarbejdet med alle AO3’s komitéer, mens vi arbejder sammen om at vedligeholde og forbedre AO3. Dette inkluderer Åbne Døre-projektet, da AD&T støtter Åbne Døre og deres arbejde med at importere truede arkiver til AO3. Min erfaring betyder, at jeg har et indgående og vedvarende kendskab til, hvad AO3-komitéer har og ikke har brug for i forhold til assistance og opsyn fra Ledelsen, og jeg håber, at jeg kan bidrage med den forståelse til Ledelsen som helhed. Fordi AO3 både er den største forbruger af OTW’s økonomiske ressourcer og det mest synlige projekt til at tiltrække donationer, mener jeg, at det er af afgørende betydning, at Ledelsen forstår og støtter AO3 fuldt ud.

Fanlore er et projekt, der har nogle af de samme tekniske udfordringer som AO3, men med endnu større medarbejder- og ressourceproblemer. Jeg vil gerne hjælpe dem med at skabe et stærkere fundament, der kan give de frivillige større frihed til at fokusere på projektets målsætninger.

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Værker og Kulturer) og Juridisk Rådgivning er på nuværende tidspunkt meget effektive og funktionsdygtige. Jeg er imponeret over de frivilliges professionalisme og kompetencer både som udefrakommende og i mit samarbejde med Juridisk Rådgivning om Support-anliggender. Jeg mener, at det bedste, jeg kunne gøre som Ledelse, ville være bare at give dem den støtte, de beder om.

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

Jeg tror, at den første prioritet for OTW lige nu bør være at få bedre styr på vores egne sager. Vores økonomiske varetagelse skal være mere holdbar: det skal ikke bare være én person, der fører tilsyn med vores regnskaber, som ikke er auditeret, og det skal være slut med at fundraise uden konkrete mål og planlagte budgetter. Det er noget, som de succesfulde “virkelige” nonprofitorganisationer, som jeg har været involveret i, gør godt, og jeg har tænkt mig at bruge deres arbejde som en model.

Vores frivilliges arbejdsmiljø skal være bedre: mindre overarbejde, bedre værktøjer, bedre kommunikation og bedre informationsstrøm fra Ledelsen og gennem komitéerne.

Mens jeg har arbejdet på AO3, har jeg ofte oplevet situationer, hvor vores arbejde blev mere besværliggjort, og AO3’s stabilitet blev bragt i fare af mangel på støtte fra Ledelsen. Forsinkede beslutninger forhindrede indkøb af vigtigt udstyr, da det var nødvendigt, selv om pengene var der. Beslutninger om målsætninger, der blev taget uden gennemskuelighed og uden tilstrækkelig forståelse for problemstillingerne, ledte til dalende moral hos frivillige og afsporing af projekter. Som bestyrelsesmedlem vil jeg lade disse tidligere erfaringer guide mig i arbejdet med at forbedre støtte til alle vores projekter og frivillige.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Jeg har undersøgt de juridiske krav til en amerikanskbaseret nonprofit bestyrelse online. Udover disse krav har vi brug for, at Ledelsen er en gruppe, som vores frivillige kan regne med:

 • Holder sig selv informeret om OTW’s projekter
 • Tager gennemskuelige, kvalificerede og rettidige beslutninger
 • Yder ansvarligt økonomisk opsyn
 • Representærer OTW i offentligheden

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

Det er vigtigt for Ledelsen at forblive i kontakt med det daglige arbejde i OTW’s komitéer. Derfor har jeg ikke planer om at træde helt tilbage fra mine roller. Support har for nylig rekrutteret en lovende gruppe nye medarbejdere, og jeg har tænkt mig at fokusere min tilknytning dertil på at vejlede og skabe et forråd af viden og dermed mindske den tid, jeg bruger der. Som QA&T-formand har jeg planer om at rekruttere en medarbejder, der kan hjælpe med varetagelse af frivillige; vi arbejder også på at forbedre vores automatiske tests, så jeg ikke er nødt til at overvåge manuelle tests.

Tidligere har jeg udført mit arbejde hos komitéerne ved siden af et fuldtidsjob i det virkelige liv. På nuværende tidspunkt har jeg taget fri for at fokusere på mit frivillige arbejde og karriereudvikling, hvilket skulle give mig tid nok til mine forpligtelser i Ledelsen.

Matty Bowers biografi og program

Biografi

Matty stødte først på fandom tilbage i maj 1998, men hun blev ikke for alvor involveret før 2001. Hendes første fandoms var Highlander og Buffy, men hun blev hurtigt involveret i en række andre fandoms. I dag er hun generelt en fan af fandom; hun vil læse mere eller mindre ethvert omfattende værk i alle fandoms! Matty gemte sig hovedsageligt de første par år, men med tiden begyndte hun at bidrage til fanprojekter som nyhedsbreve og anbefalingsfællesskaber. Hun var fascineret og interesseret, da hun første gang fik nys om et sted, hvor fandom ejede serverne, og hun sluttede sig til OTW (Organisationen for Transformative Værker) som tagorganisator i 2009, da man søgte frivillige. Siden da har hun arbejdet for Support, AO3 Dokumentation og Misbrugskomitéen. Matty dimitterede med en grad inden for uddannelse og brugte over 10 år på at undervise, før hun bevægede sig videre til et job inden for teknologi. I øjeblikket arbejder hun som leder for et lokalt firma, og i sin fritid arbejder hun som tech-support for sine mange venner og familie.

Program

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

Jeg har arbejdet i OTW som frivillig, medarbejder og som formand i flere komitéer under forskellige omstændigheder—jeg har arbejdet for funktionelle og dysfunktionelle grupper, og det har lært mig, hvad det tager at forbedre dem. Dette har ikke altid været let, men jeg er villig til at arbejde for det. Sammen med nogle fantastiske kollegaer, hjalp jeg med at forvandle både Support og Misbrug fra dysfunktionelle komitéer til velfungerende komitéer. Denne erfaring har hjulpet mig med at forstå, hvordan OTW fungerer, og hvordan den ikke fungerer på flere niveauer. Jeg mener, at vi har nået et kritisk punkt i OTW’s udvikling, og jeg vil hjælpe Ledelsen og OTW med at vokse og bevæge sig fremad.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

Gennem min karriere som både underviser og virksomhedsleder har jeg opnået en massiv mængde erfaring i at omgås mennesker i forskellige situationer og med forskellige deadlines og behov. At kommunikere hurtigt og effektivt er en vigtig del af det at undervise; dette er endnu en kvalitet, som jeg tror vil tjene mig godt i Ledelsen. At arbejde inden for grundskolen har også lært mig, hvordan jeg håndterer flere projekter, og hvordan jeg får tingene gjort.

Disse erfaringer har tjent mig godt, da jeg stod ansigt til ansigt med opgaven om at bringe Support, og senere Misbrug, tilbage fra kanten af kollaps. Begge komitéer var overvældet af arbejdsbyrden og stod over for alvorlig medarbejdermangel. Med hjælp fra nogle fantastiske medarbejdere var jeg i stand til at forbedre vores arbejdsprocedure og træning, at skabe mere effektive måde at kommunikere med andre komitéer på og vedligeholde en stabil kerne af dedikerede og aktive frivillige, som gjorde det muligt for os at svare på brugernes behov inden for kortere tid. Fundamentet, som vi byggede, skulle hjælpe begge komitéer med at vokse i takt med, at efterspørgslen fra vores brugere gjorde det. Jeg er meget stolt af dette arbejde og de grupper, som vi bygget sammen.

Jeg synes, at også Ledelsen har nået et kritisk punkt, og jeg mener, at de ting, jeg lærte ved at arbejde med Support og Misbrug, vil være til stor nytte for Ledelsen.

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

En af de første ting, der er nødvendige, er at kigge på, hvor vi er nu, og hvad komitéerne har brug for fra Ledelsen. For at kunne gøre dette er det vigtigt at involvere alle formændene i en dialog om OTW’s og dens komitéers tilstand. Jeg vil gerne være en del af en Ledelse, der kan have den dialog med dens formænd — som er opmærksom på vedvarende problemer, og som kan promovere integration og samarbejde blandt formændene for at opnå løsninger til de problemer, som vi har tilfælles.

I de sidste par år har vi haft problemer med ensartethed. Nogle komitéer virker til at trives, mens andre fortsat har problemer. Det er nødvendigt, at OTW finder en balance og sikrer sig, at alle dens komitéer og Ledelsen samarbejder, inden jeg forlader min stilling. Vores interne og eksterne kommunikation synes ofte usammenhængende; dette står i vejen for fremgang i vores projekter og for et godt og produktivt miljø for vores frivillige. Dette er nødt til at ændre sig, og jeg tror, at det første vigtige skridt er at ændre Ledelsens kultur.

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Jeg har arbejdet for Support, AO3 Dokumentation, Misbrug og Organisering af Tags i flere år, og som formand har jeg ofte samarbejdet med staben fra Tilgængelighed, Design og Teknologi (AD&T), Systemer, Juridiske Rådgivere, Oversættelse, Kommunikation og Åbne Døre. Jeg har set på første hånd, hvor dedikerede alle i disse projekter er, og hvor effektiv samarbejdet blandt dem kan være, så længe de følger de rigtige fremgangsmåder. På et personligt plan nyder jeg at arbejde på Fanlore, og jeg fortærer hver artikel med stor entusiasme og ser dem som vigtige ressourcer for fandom.

Jeg tror, at det vigtigste, jeg kan gøre som Ledelsesmedlem, er at finde ud af, hvad hvert projekt har brug for og gøre mit bedste for at imødekomme dette. Ledelsen skal være klar og til rådighed til at tilbyde ressourcer og vejledning til komitéer og medarbejdere, hvis de har brug for det, men også tillade dem at bestemme over deres egne daglige handlinger. En af de første ting, som jeg gerne vil gøre som Ledelsesmedlem, er at kontakte hvert projekt og have en åben, ærlig dialog om, hvor de er, og hvor de gerne vil hen. Jeg vil derefter prioritere disse ønsker og sikre mig, at alle projekter har den stab og de værktøjer og ressourcer, som de har brug for for at blive en succes.

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

Jeg vil gerne ser mere åbenhed og kommunikation mellem Ledelsen og OTW’s frivillige og medlemmer. OTW-frivillige skal kunne forstå, hvorfor Ledelsen tager de beslutninger, som de gør, og hvad den planlægger for fremtiden. Ikke alene tillader en øget åbenhed bedre ansvarlighed fra Ledelsesmedlemmerne, det giver også medarbejdere og frivillige en bedre forståelse for, hvad der foregår i organisationen. At være i stand til at se det store billede gør det muligt for alle at se, hvordan deres anstrengelser er med til at forme OTW, og at føle sig mere involveret i organisationen som en helhed.

Jeg vil også sikre mig, at alle komitéer har den hjælp og de ressourcer, som de har brug for. Fra tidligere erfaringer ved jeg, hvor svært det er at være leder for en komité uden særlig mange medarbejdere eller værktøjer. Jeg mener, at det er livsnødvendigt, at komitéer, som har hårdt brug for værktøjer til at gøre deres arbejde, får den støtte og anerkendelse fra ledelsen til at udføre dem inden for en overkommelig tidsperiode. Komitéer burde være i stand til at få alle deres regninger betalt i tide. Medarbejdere burde blive godkendt i god tid. E-mails burde blive besvaret så hurtigt som muligt. Dette har ikke været tilfældet indtil nu, og jeg håber på at ændre dette.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Jeg har tilbragt flere år med at arbejde for offline nonprofitorganisationer og som Support-formand, og jeg lavede en del privat research om kravene med hensyn til amerikansk baserede nonprofitorganisationer.

Ledelsen er ansvarlige for at overse OTW og tage beslutninger, som tjener organisationen og dens medlemmer bedst. Jeg mener, at det er Ledelsens ansvar at sikre sig, at frivillige og medlemmer bliver holdt ajour med, hvad der sker i organisationen, lige fra finanser til Ledelsens daglige beslutninger. Vi er nødt til at sikre, at OTW er i en stabil tilstand, hvor den kan opnå dens mission om at tjene fans’ interesse ved at give dem tilgang til og bevare historien bag fanværker og fankultur i dens utallige former.

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

For nyligt trådte jeg tilbage fra Organisering af Tags og Support, og jeg har påbegyndt en jagt efter og en optræning af en ny formand for Misbrug. Ved begyndelsen af næste periode burde jeg have en helt ny medformand i Misbrug. I begyndelsen af næste periode burde vi have flere andre medarbejdere, som har færdiggjort denne træning som formand; en af disse heldige medarbejdere vil slutte sig til som medformand, hvilket gør det muligt for mig at træde tilbage til bare at være en del af staben. Mit mål er fortsat at være involveret i Misbrug i et vist omfang for at være up-to-date med komitéernes problemer. Jeg synes, at det er vigtigt, at Ledelsesmedlemmer forbliver involveret og forstår komitéernes behov. At blive ved Misbrug, en Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv)-komité, som arbejder med alle de andre AO3-komitéer, såvel som direkte med brugerbasen, tillader mig fortsat at være forbundet med de andre dele af OTW og med AO3’s brugerbase.