Resultat för 2023 års OTW-val

Valutskottet vill tacka alla våra kandidater för deras hårda arbete i det här årets val. Därmed har vi glädjen att presentera 2023 års valresultat.

Följande kandidater (i alfabetisk ordning) har officiellt valts till att delta hela löptiden (3 år) i Styrelsen:

  • Anh Pham
  • Kathryn Soderholm
  • Qiao Chu

Som tidigare framförts, steg Heather McGuire ner från sin position i Styrelsen innan 2023 års val. Även ledamoten Natalia Gruber avsteg juni 2023. Vi tackar Heather och Natalia för deras tjänstgöring och för deras arbete och dedikation.

För att fylla den tomma platsen utser Styrelsen den kvarvarande kandidaterna, Jennifer Haynes och Zixin Zhang (i alfabetisk ordning), som nya styrelsemedlemmar. De kommer att tjänstgöra under de resterande två åren som finns kvar av Heather och Natalias löptider, så att vi har en full styrelse till nästa val.

De nya styrelsemedlemmarna kommer formellt att påbörja sin överlappande mandatperiod den 1 oktober. Vi önskar dem allt gott under deras tid i styrelsen.

Därmed avslutas valsäsongen. Tack till alla som involverade sig genom att sprida medvetenhet om valet, ställa frågor till kandidater och såklart rösta! Vi ser fram emot att återse er alla igen nästa år.

15 augusti 2023: Redigerat för att klargöra att styrelsemedlemmar nämns i alfabetisk ordning.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Statistik för 2023 års val till OTW

Nu när valet 2023 är över vill vi gärna dela med oss av statistiken för valdeltagandet!

Inför valet 2023 hade vi totalt 15 274 röstberättigade. Av dessa röstade 4 247 personer, vilket motsvarar 27,8 % av de möjliga väljarna.

Valdeltagandet är lägre än förra året, när valdeltagandet var 39,3%.

Vi har också sett en minskning i antalet lagda röster, från 4 574 till 4 247, vilket motsvarar en minskning med 7,1 %.

Valkommittén fortsätter att nå ut till våra röstberättigade medlemmar för att uppmuntra dem att rösta i valen. Vem som väljs till styrelseledamot kan ha stor påverkan på hur det går med de projekt som drivs inom OTW (Organisationen för transformativa verk) och vi vill att våra medlemmar ska vara delaktiga i detta.

För er som är intresserade av hur många röster var och en av kandidaterna fick, vänligen observera att vår valprocess är tänkt att välja en jämbördig grupp styrelsemedlemmar för att ge dem förutsättningar att kunna bygga ett bra samarbete och därför lämnar vi inte ut den informationen. Som regel avslöjar vi inte heller hur kandidaterna blev rankade.

Än en gång, ett stort tack till alla som medverkat i valets olika delar! Vi hoppas att vi ses igen nästa år i den virtuella vallokalen.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Röstningen i OTW:s styrelseval 2023 har startat!

Valet har nu öppnat!

Varje medlem som har gått med i OTW (Organisationen för transformativa verk) mellan 1 juli 2022 och 30 juni 2023 bör ha en röstsedel vid det här laget. Om du inte har fått en, var vänlig att kolla i mappen för skräppost först. Kontakta oss sedan via vårt kontaktformulär.Vänligen observera att ditt gåvobevis kommer vara daterat med US Eastern Time, så om din gåva är stämplad efter 19:59 den 30 juni 2023 kommer du inte vara röstningsberättigad. Om du är osäker om din gåva kommit in före utsatt tid eller inte, var god kontakta kommitéen för Utveckling och medlemskap via kontaktformuläret på vår hemsida där du väljer “Is my membership current/Am I eligible to vote?” (Är mitt medlemskap aktivt/Är jag röstberättigad?)

Valet kommer att pågå fram till och med den 14 augusti 2023; kolla in denna konverterare för att ta reda på vilken tid det är för dig i din tidszon.

När du har röstat kan du twittra om det eller skriva på Tumblr och använda taggen #OTWE23 för att träffa oss och chatta med andra som röstat! Vi skulle bli så glada att höra från dig!


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Medlemmar hos OTW – Kolla er e-post för röstningsinstruktioner

Nu ska alla röstberättigade medlemmar av OTW (Organisationen för transformativa verk) ha fått ett e-postmeddelande med en länk till röstningsinstruktionerna för år 2023. Ämnesraden är “Voting Instructions for Organization for Transformative Works (OTW) Board Election” (Röstningsinstruktioner för styrelsevalet i Organisationen för transformativa verk (OTW). Vänligen observera att de som inte fått detta e-post inte finns med i årets röstlängd och därför inte kommer att få något röstkort.

E-postmeddelandet med röstningsinstruktionerna innehåller en länk till en testversion av röstkortet. Vänligen följ länken för att säkerställa att sidan visas korrekt och att kandidaterna är synliga. Om sidan ser konstig ut eller kandidaterna inte syns, se till att din webbläsare inte blockerar JavaScript från ajax.googleapis.com och/eller bootstrapcdn.com. Läs mer