Audrey R.s Biografi og Platform

25. juli: Gennem en meddelelse trak Audrey R. sit kandidatur tilbage.

Biofragi

Audrey R. står i spidsen for retningslinjerne hos en nonprofitorganisation og har en ti år lang karriere inden for offentligt arbejde, herunder indenfor retningslinjer. I sin fritid kan Audrey godt lide at shoppe efter sko eller lytte til den nyeste Qveen Herby EP. Hendes første fandom var Harry Potter, men hun vidste ikke noget om fanfiction, før hun tog et universitetskursus om fandom. Det tog to års læsning, før hun kastede sig ud i at skrive sin egen historie, og hun har nu udgivet over halvfjerds værker på arkivet. I øjeblikket skriver hun i Harry Potter-fandommen på Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv) og er medlem af komitéen for Strategisk Planlægning.

Platform

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op til bestyrelsesvalget?

Først og fremmest tror jeg på positive forandringer, og jeg glæder mig til at hjælpe OTW (Organisationen for Transformative Værker) med at udvikle sig i en positiv retning. Jeg besluttede mig også for at stille op, fordi der ikke var nok kandidater, selvom jeg oprindeligt ikke troede, at jeg kunne investere nok tid til at gøre mig fortjent til posten. Jeg føler dog, at der er grund til at stille op, fordi jeg er imod AI i fandom og efter at have været en del af den strategiske planlægningsproces, vil jeg gerne spille en rolle i planens implementering. Jeg håber også på at kunne åbne op for nye kommunikationslinjer mellem frivillige og bestyrelsen, så vi effektivt kan arbejde sammen om at gøre fremskridt, der stemmer overens med organisationens forskellige perspektiver.

2. Hvilke færdigheder og/eller erfaringer kan du bidrage med til bestyrelsen?

Min karriere, inklusive min nuværende stilling, har primært været inden for offentligt arbejde. Jeg står i spidsen for retningslinjerne hos et nonprofit forskningsinstitut, der undersøger sociale mediers indvirkning på børns kognitive og sociale udvikling. Vi fokuserer meget på forskning af skærmtid og de typer af indhold, som børn konsumerer online, hvilket jeg tror overlapper lidt med nogle af de udfordringer, OTW (specifikt AO3) står over for, når det kommer til retningslinjer. Mere specifikt problemer som Sektion 230 og aldersverifikation.

Det første fuldtidsjob, jeg havde, var inden for videnstyring. Jeg har meget erfaring med intern dokumentation, herunder: udvikling af en stilguide, en taksonomi og migrering af indhold.

Jeg har også været AO3-bruger i ti år og holder meget af AO3 som både skribent og læser.

3. Vælg et eller to mål for OTW, som er vigtige for dig, og som du vil være interesseret i at arbejde med i løbet af din periode. Hvorfor synes du, at disse mål er vigtige? Hvordan vil du arbejde sammen med andre for at opnå dem?

Det er vigtigt at arbejde på at forbedre den interne dokumentation. Det er svært at foretage forbedringer i hele organisationen, hvis vi ikke klart kan se, hvor organisationen befinder sig med hensyn til retningslinjer og procedurer. Jeg tror, at overgangen fra Wiki til et ServiceNow-lignende system til problemregistrering, billetløsning og videnstyring ville være med til at lette byrden for nogle frivillige og samtidig øge effektiviteten og søgbarheden af vores dokumentation.

Den anden ting er opstået for nylig, men vi har brug for et solidt konfliktløsningssystem. Jeg mener, at der bør være en lønnet medarbejder (vi er nødt til at foretage en økonomisk investering i nøglepositioner i hele organisationen), hvis eneste ansvar er konflikthåndtering og -løsning. Hvis nogen har en bekymring eller en klage og ikke føler sig tryg ved at gå til deres overordnede, bør der være en form for uafhængig instans. Konfliktløsning er nøglen til en organisations succes, og vi bør investere i det for at sikre de frivilliges trivsel og tilfredshed.

4. Hvordan er dine erfaringer med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Prøv at inkludere en række projekter, men du er velkommen til at fremhæve nogle af dem, du har erfaring med.

Det projekt, jeg har erfaring med, er tilfældigvis et af de største: den strategiske plan! Vi arbejder meget hårdt på at modtage feedback fra folk i hele organisationen og udvikle en plan, der passer til de forskellige interessenters behov. Udarbejdelsen af planen var meget nyttig for at forstå, hvordan OTW fungerer. Da vi er i kontakt med alle komitéer, var jeg nødt til at lære om OTW’s struktur. Jeg erkender også den tid, det tager at udvikle og derefter den tid, det tager at implementere målene. Lige nu er vi på en treårig cyklus for hver halvdel, hvilket er meget lang tid. Seks år fra begyndelsen til afslutningen af en enkelt strategisk plan. I nogle tilfælde gør det ikke meget for at imødekomme de umiddelbare behov. Vi bør skabe en yderligere standardiseret proces til at tage hånd om forudseende problemer i hele organisationen, som er transparent for de frivillige.

5. Hvordan vil du balancere dit bestyrelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på bestyrelsesarbejdet?

Udvalget for strategisk planlægning vil gå fra at udarbejde til at overvåge implementeringen. Jeg vil have en fod i udvalget og en i bestyrelsen, men det er egentlig det samme sted. Mine formænd, valgkomitéen og den nuværende bestyrelse var så venlige at ændre den mangeårige stillingsbeskrivelse, så medlemmer af strategisk planlægning kunne sidde i bestyrelsen. De inkluderede også et forbehold om, at hvis der skulle opstå en konflikt, kan komitéen bede mig om at træde tilbage i en periode.