Audrey R.’s biografi och plattform

25 juli: Enligt ett tillkännagivande drar Audrey R. tillbaka sin kandidatur.

Biografi

Audrey R. är en ansvarig för policy i en ideell organisation, där hon fortsätter ett flera decennier långt arbete inom styrning och policyarbete. På fritiden hittar du henne i en skoaffär, eller så lyssnar hon på den senaste Qveen Herby EP:n. Hennes första fandom var Harry Potter, men hon upptäckte inte fanfiction förrän hon tog en collegekurs i ämnet. Hon läste fanfiction i 2 år innan hon skrev sitt första verk och nu har hon mer än 70 verk publicerade i arkivet. För tillfället skriver hon inom fandomen för Harry Potter på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) och är medlem i kommittén Strategisk planering.

Plattform

1. Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

För det första tror jag på positiva förändringar och jag är glad att jag kan hjälpa OTW (Organisationen för transformativa verk) växa i en positiv riktning. Jag bestämde mig också för att kandidera eftersom det inte fanns tillräckligt många som gjorde det, även om jag till en början inte trodde att jag skulle kunna lägga ner tillräckligt med tid för att förtjäna positionen. Jag känner dock att det finns en anledning att kandidera eftersom jag är emot AI i fandomutrymmen och efter att ha varit del av den strategiska planeringsprocessen vill jag vara delaktig i planens genomförande. Jag hoppas också kunna öppna upp nya kommunikationsvägar mellan volontärer och styrelsen så att vi effektivt kan arbeta tillsammans för att göra framsteg som ligger i linje med organisationens olika perspektiv.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Min karriär, inklusive min nuvarande position, har huvudsakligen varit inom styrnings- och policyarbete. Jag är ansvarig för policys inom ett ideellt forskningsinstitut som studerar vilken påverkan sociala medier har på barns kognitiva och sociala utveckling. Vi fokuserar mycket på forskning om skärmtid och vilket innehåll barn konsumerar online, vilket jag tror kan överlappa lite grann med de utmaningar som OTW (speciellt AO3) står inför när det kommer till policy. Speciellt med problem som avsnitt 230 och åldersverifiering.

Det första heltidsjobb jag hade var inom kunskapshantering. Intern dokumentation är något som jag har mycket erfarenhet av, inklusive att utveckla en stilguide, en taxonomi och flytta innehåll.

Jag har också varit AO3-användare i tio år och bryr mig mycket om AO3, både som författare och läsare.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Det är viktigt att arbeta för att förbättra den interna dokumentationen. Det är svårt att göra organisationsövergripande förbättringar om vi inte kan se var organisationen befinner sig när det gäller policy och rutiner. Jag tror att en övergång från Wiki till ett ServiceNow-liknande system för problemhantering, ärendelösning och kunskapshantering skulle vara till hjälp för att underlätta belastningen för vissa volontärer, samtidigt som effektiviteten och sökbarheten i vår dokumentation ökar.

Den andra saken har uppstått nyligen, men vi behöver ett solitt system för konfliktlösning. Jag anser att det borde finnas en avlönad anställd (vi måste göra en ekonomisk investering i nyckelpositioner i hela organisationen) vars enda ansvar är konflikthantering och lösning. Om någon har ett förslag eller är orolig för något, och inte känner sig bekväm med att gå till sin handledare, bör det finnas en oberoende instans av något slag. Konfliktlösning är nyckeln till en organisations framgång och vi bör investera i det för att säkerställa volontärernas välbefinnande och tillfredsställelse.

4. Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Det projekt jag har erfarenhet av råkar vara ett av de största: strategisk planering!
Vi arbetar hårt med att ta emot feedback från människor i hela organisationen och tar fram en plan som passar olika intressenter. Att skapa planen var en stor hjälp för att förstå hur OTW fungerar, eftersom den berör alla kommittéer och jag därför var tvungen att lära mig organisationens struktur. Jag erkänner också hur lång tid det tar att utveckla och sedan implementera målen. För tillfället ligger vi på en 3 års cykel för varje halva, vilket är en väldigt lång tid. 6 år från start till slutförande av en enda strategisk plan. I vissa fall är detta inte tillräckligt för att tillgodose omedelbara behov. Vi borde skapa ytterligare en standardiserad process för att ta itu med förutsedda organisationsövergripande frågor som är tydliga för våra volontärer.

5. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Kommittén för strategisk planering kommer att övergå från planeringsstadiet till att övervaka utförandet av planen. Jag skulle ha en fot i kommittén och en i styrelsen, men befinna mig inom samma område. Mina ordföranden, valutskottet och den nuvarande styrelsen var vänliga nog att modifiera beskrivningen av positionen så att medlemmar av strategisk planering kan sitta i styrelsen. De inkluderade också en varning om att ifall en konflikt skulle uppstå så kan kommittén för strategisk planering begära att jag drar mig tillbaka från styrelsen under en tid.