Audrey R. biografija ir rinkimų programa

Liepos 25 d.: Kaip jau minėta pranešime, Audrey R. pasitraukė iš rinkimų.

Biografija

Audrey R. jau dešimtmetį dirba vyriausybiniame sektoriuje formuojant politiką, o šiuo metu yra politikos vadovė vienoje ne pelno siekiančioje organizacijoje. Laisvalaikiu ją galite rasti apsipirkinėjančią batų parduotuvėse ar klausantis naujausio Qveen Herby albumo. Hario Poterio fanų grupė buvo pirmoji, prie kurios ji prisijungė, tačiau tik universiteto laikais užsiregistravusi į paskaitas apie fanų grupes, ji atrado fanų istorijas. Tik po dviejų metų skaitymo ji galų gale išdrįso parašyti pirmąją savo istoriją, o dabar ji jau turi daugiau nei septyniasdešimt Archyve paskelbtų darbų. Šiuo metu ji rašo Hario Poterio fanų grupėje Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyve), o taip pat savanoriauja Strateginio planavimo komitete.

Rinkimų programa

1. Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

Svarbiausia dėlto, kad tikiu pozityviais pokyčiais ir nekantrauju prisidėti prie OTW (Transformacinių Darbų Organizacijos) augimo teigiama linkme. Kandidatuoti nusprendžiau ir todėl, kad buvo per mažai žmonių, norinčių prisiimti atsakomybę. Nors iš pradžių maniau, kad dar nepakankamai daug laiko skyriau organizacijai, kad būčiau nusipelniusi tokios pozicijos. Visgi, manau, kad yra priežasčių, kodėl verta kandidatuoti, kadangi aš esu prieš dirbtinį intelektą (AI) fanų erdvėse, o po bendradarbiavimo kuriant strateginius planavimo procesus, noriu prisidėti prie plano įgyvendinimo. Taip pat viliuosi atverti naujus komunikacijos kanalus tarp savanorių ir Tarybos tam, kad galėtume efektyviai dirbti kartu ir padaryti pažangą, kuri atspindėtų organizacijos įvairiapusišką požiūrį.

2. Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Didžiąją savo karjeros dalį, įskaitant ir mano dabartinę poziciją, praleidau vyriausybiniame sektoriuje formuojant politiką. Esu organizacijos politikos vadovė ne pelno siekiančiame tyrimų institute, tiriančiame socialinių medijų įtaką vaikų kognityvinei ir socialinei raidai. Ypatingą dėmesį skiriame ekrano naudojimo laiko ir turinio tipų, kuriuos vaikai vartoja internete tyrimams. Manau, kad tai šiek tiek sutampa su politikos iššūkiais su kuriais šiuo metu susiduria OTW (o ypač AO3). Ypatingai kalbant apie tokias problemas kaip (JAV Komunikacijos Padorumo Įstatymo) 230 Dalis bei amžiaus patikra.

Pirmasis mano darbas pilnu etatu buvo žinių valdymo srityje. Vidinė dokumentacija taip pat yra sritis, kurioje turiu daug patirties, įskaitant ir tokius dalykus kaip stiliaus vadovo kūrimas, taksonomija, turinio migracija.

Taip pat dešimt metų esu AO3 vartotoja, todėl man AO3 nuoširdžiai rūpi ir kaip rašytojai, ir kaip skaitytojai.

3. Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

Yra labai svarbu pagerinti vidinę dokumentaciją. Vykdyti pokyčius visos organizacijos mastu yra sunku, jeigu negalime aiškiai matyti, kur organizacija yra, kalbant iš politikos ir procedūrų pusės. Tikiu, kad perėjimas iš Wiki į „ServiceNow“ stiliaus sistemą, skirtą problemų užfiksavimui, užklausų sprendimui ir žinių valdymui būtų naudingas siekiant palengvinti kai kuriems savanoriams tenkantį krūvį, o tuo pačiu padidintų mūsų dokumentacijos efektyvumą ir turinio paieškos galimybes.

Antra problema yra neseniai iškilusi, tačiau mums reikia tvirtos konfliktų sprendimo sistemos. Tikiu, kad turėtų būti apmokamas etatas (mums reikia finansiškai investuoti į pagrindines pozicijas organizacijoje) darbuotojui, kurio vienintelė užduotis būtų konfliktų valdymas ir sprendimas. Jeigu kažkas yra susirūpinęs ar turi nusiskundimų, tačiau nesijaučia galintis apie tai pasikalbėti su savo vadovu, turėtų būti nepriklausomas žmogus, į kurį būtų galima kreiptis. Konfliktų sprendimas yra esminis faktorius organizacijos sėkmei ir mes turėtume į tai investuoti ir užtikrinti savanorių gerovę ir pasitenkinimą.

4. Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Taip jau nutiko, kad projektas, su kuriuo turiu patirties, yra vienas didžiausių projektų – strateginis planavimas! Mes dirbame labai sunkiai tam, kad gautume atgalinį ryšį iš žmonių organizacijoje ir išvystytume planą, kuris atitiktų įvairių suinteresuotų šalių poreikius. Plano sudarymas labai padėjo suprasti kaip OTW veikia, kadangi susiduriant su kiekvienu komitetu reikėjo suprasti jų struktūrą. Taip pat pripažįstu, kad reikia daug laiko išvystyti, o po to ir įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Šiuo metu esame trijų metų cikle kiekvienai daliai, o tai yra labai ilgas laiko tarpas. Šešeri metai nuo vieno strateginio plano pradžios iki jo įgyvendinimo. Kai kuriais atvejais, tai nelabai padeda norint patenkinti dabartinius poreikius. Mums reikėtų sukurti papildomą standartizuotą ir savanoriams suprantamą procesą, skirtą spręsti numatomas, visos organizacijos mastu kylančias problemas.

5. Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Strateginio planavimo komitetas netrukus pereis iš plano ruošimo į įgyvendinimo stebėsenos stadiją. Pusę savo laiko skirčiau komitetui, o kitą pusę – Tarybos reikalams, tačiau bet kuriuo atveju, sukčiausi tame pačiame rate. Mano pirmininkai, rinkimų komitetas ir dabartinė taryba, buvo itin geranoriški ir pakeitė ilgalaikį pozicijos aprašymą, kad ir Strateginio planavimo komiteto nariai galėtų būti Taryboje. Jie taip pat įtraukė ir išlygą, kad esant galimam interesų konfliktui, komitetas galėtų paprašyti manęs nusišalinti tam tikram laikotarpiui.