Att rösta i ett OTW-val

För att kunna rösta vid val av medlemmar i styrelsen för OTW (Organisationen för transformativa verk) måste du ha betalat ditt OTW-medlemskap senast 30 juni det år då valet äger rum. Vänligen observera att ditt gåvobevis kommer vara daterat med US Eastern Time, så om din gåva är stämplad efter 19:59 den 30 juni kommer du inte vara röstningsberättigad. Om du är osäker om din gåva kommit in före utsatt tid eller inte, var god kontakta kommitéen för Utveckling och medlemskap via kontaktformuläret på vår hemsida där du väljer “Is my membership current/ Am I eligible to vote?” (Är mitt medlemskap aktivt/ Är jag röstberättigad?) Kolla tidslinjen för övriga viktiga datum.

Du måste ha skänt en gåva via personlig check, kredit- eller betalkort, eller en PayPal som tillhör dig. När det gäller medlemskap behöver vi kunna knyta din betalning till ett bankkonto eller ett kredit- eller betalkort så att vi när val hålls kan bekräfta att du är en riktig människa och en fysisk person.

Gå med i OTW och få rätt att rösta!

När du har försäkrat dig om att du är berättigad att rösta, vänligen läs röstningsinstruktionerna.

Att göra något av följande innebär att röstaren diskvalificeras från att rösta under det valår handlingen sker:

  • Att erbjuda någon sorts incitament för en röst (vare sig det gäller pengar eller någon annan sorts belöning, inklusive kreativa verk av fans).
  • Att avslöja en kandidats pseudonym, eller sammanlänka en OTW-medlems eller OTW-volontärs riktiga namn med vederbörandes fandom-namn om personen i fråga inte har valt att offentliggöra den kopplingen.