Att kandidera i ett OTW-val

Tack för ditt intresse för att kandidera till styrelsen för OTW (Organisationen för Transformativa Verk)! För att få information om vad som krävs för att kunna kandidera, vänligen besök sidan Att bli kandidat. Det som här följer är en översikt över kandidaturprocessen.

Vår valsäsong börjar vid slutet av deklarationsperioden, åtta veckor före valet, och varar tills omröstningen stänger. Vi uppmuntrar kandidater att diskutera sina plattformar, åsikter och visioner med OTWs medlemmar i något forum de själva väljer.

Kandidaterna måste lämna in en kort, offentlig redogörelse för sin filosofi, sina mål för organisationen och sina synpunkter på organisationens framtida utveckling. Denna redogörelse kommer att publiceras på OTWs valutskotts webbplats.

Efter att denna redogörelse har presenterats kommer allmänheten att ha möjlighet att skicka in frågor till kandidaterna. Kandidaterna kommer att besvara dessa frågor på OTWs valhemsida, sorterade efter ämne.

Kandidaterna uppmanas också att delta i en offentlig chatt, i ett forum som OTW tillhandahåller, vid en gemensamt överenskommen tidpunkt. En kopia av denna chatt kommer också att publiceras på OTWs valutskotts webbplats.