Atiya Hakeems biografi og program

Biografi

Atiya Hakeem (Lady Oscar) modtog sin eksamen i biologi fra California Institute of Technology og fortsatte derefter til University of Hawaii for en PhD i biomedicin. Efter at have arbejdet som neurobiolog på Caltech, hvor hun studerede autisme og social kognition i flere år, er hun for nylig vendt tilbage til Hawaii, hvor hun på nuværende tidspunkt hænger ud med jordsvin som frivillig i Honolulu Zoo. Hun har altid brugt fandom som en virkelighedsflugt og som et kreativt afløb, med interesser, der inkluderer Star Trek, baseball, sejlskibenes tidsalder, Hawaii Five-O og anime, hvilket har ført hende til at arbejde på konventioner som Anime Expo og AX New York. Hun blev en del af OTW (Organisationen for Transformative Værker) i 2012 som frivillig ved Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv) Support og har siden besvaret omkring 5.000 brugerforespørgsler. Da hun gerne ville være direkte involveret i at holde AO3 kørende, sluttede hun sig til Accessibility, Design & Technology (AO3’s kodning og designkomité) som tester og er nu formand i Quality Assurance & Testing-underkomitéen. Hun har også arbejdet for arbejdsgrupperne Category Change og Survey.

Program

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

Efter at have brugt de sidste tre et halvt år på at arbejde for OTW, er jeg nået til et punkt, hvor jeg gerne vil bruge den erfaring og viden, jeg har opnået, til at hjælpe med at lede organisationen. Vi er ikke en almindelig nonprofitorganisation – vores position som en international, virtuel, fandom-orienteret gruppe gør os usædvanlige, og det samme gør vores meget mangfoldige, men sammenhængende projekter. Jeg mener, at det er af afgørende betydning for OTW’s fremtid at have en Ledelse, der forstår OTW’s og dens frivilliges særlige karakteristika, og jeg er i stand til at hjælpe med at levere en del af den forståelse.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

For det første bidrager jeg med min erfaring inden for OTW. Som en erfaren AO3 Support-medarbejder har jeg en god fornemmelse for de meninger og problemer, vores medlemmer har, samt stor erfaring med at håndtere disse problemstillinger på en hjælpsom og professionel måde. Jeg har i stort omfang interageret med offentligheden i fandom gennem Support-anmodninger, kommentarer på nyhedsindlæg og AO3 Status-twitterprofilen. Som et medlem af AD&T har jeg oplevet udfordringerne ved at drive et stort projekt med flere komitéer. Selv om jeg primært har arbejdet med AO3, har jeg også haft kontakt med frivillige fra alle andre dele af organisationen i arbejdsgrupperne Category Change og Survey, aktuelle samtaler og i OTW’s sociale steder.

Fra den virkelige verden har jeg to relevante kilder til erfaring. For det første har jeg i mange år arbejdet i akadamiske laboratorieomgivelser. Fra dette har jeg fået erfaring i at lave budgetter, planlægge projekter, personaleledelse, i oplæring og i at være mentor. For det andet har jeg erfaring med flere nonprofitorganisationer som medlem og som bidragsyder og har selv oplevet, hvordan mange “virkelige” nonprofitorganisationer virker og hvad, der ikke virker for dem.

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

  • At effektivisere processer, så alle henvendelser til Ledelsen modtager et rettidigt svar, og så alle beslutninger tages omgående
  • Flytte Ledelsens debatter og beslutninger til åbne steder på alle områder med undtagelser af fortrolige personalesager
  • Forbedre administration af finanser, inklusive tilføjelse af forudsigende budgetering og gennemsigtighed
  • Være en del af en Ledelse, hvori alle medlemmer kan arbejde sammen, produktivt og professionelt

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Min primære erfaring er hos AO3, både ved Support og Accessibility, Design & Technology (AD&T). Som medlem af AD&T har jeg samarbejdet med alle AO3’s komitéer, mens vi arbejder sammen om at vedligeholde og forbedre AO3. Dette inkluderer Åbne Døre-projektet, da AD&T støtter Åbne Døre og deres arbejde med at importere truede arkiver til AO3. Min erfaring betyder, at jeg har et indgående og vedvarende kendskab til, hvad AO3-komitéer har og ikke har brug for i forhold til assistance og opsyn fra Ledelsen, og jeg håber, at jeg kan bidrage med den forståelse til Ledelsen som helhed. Fordi AO3 både er den største forbruger af OTW’s økonomiske ressourcer og det mest synlige projekt til at tiltrække donationer, mener jeg, at det er af afgørende betydning, at Ledelsen forstår og støtter AO3 fuldt ud.

Fanlore er et projekt, der har nogle af de samme tekniske udfordringer som AO3, men med endnu større medarbejder- og ressourceproblemer. Jeg vil gerne hjælpe dem med at skabe et stærkere fundament, der kan give de frivillige større frihed til at fokusere på projektets målsætninger.

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Værker og Kulturer) og Juridisk Rådgivning er på nuværende tidspunkt meget effektive og funktionsdygtige. Jeg er imponeret over de frivilliges professionalisme og kompetencer både som udefrakommende og i mit samarbejde med Juridisk Rådgivning om Support-anliggender. Jeg mener, at det bedste, jeg kunne gøre som Ledelse, ville være bare at give dem den støtte, de beder om.

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

Jeg tror, at den første prioritet for OTW lige nu bør være at få bedre styr på vores egne sager. Vores økonomiske varetagelse skal være mere holdbar: det skal ikke bare være én person, der fører tilsyn med vores regnskaber, som ikke er auditeret, og det skal være slut med at fundraise uden konkrete mål og planlagte budgetter. Det er noget, som de succesfulde “virkelige” nonprofitorganisationer, som jeg har været involveret i, gør godt, og jeg har tænkt mig at bruge deres arbejde som en model.

Vores frivilliges arbejdsmiljø skal være bedre: mindre overarbejde, bedre værktøjer, bedre kommunikation og bedre informationsstrøm fra Ledelsen og gennem komitéerne.

Mens jeg har arbejdet på AO3, har jeg ofte oplevet situationer, hvor vores arbejde blev mere besværliggjort, og AO3’s stabilitet blev bragt i fare af mangel på støtte fra Ledelsen. Forsinkede beslutninger forhindrede indkøb af vigtigt udstyr, da det var nødvendigt, selv om pengene var der. Beslutninger om målsætninger, der blev taget uden gennemskuelighed og uden tilstrækkelig forståelse for problemstillingerne, ledte til dalende moral hos frivillige og afsporing af projekter. Som bestyrelsesmedlem vil jeg lade disse tidligere erfaringer guide mig i arbejdet med at forbedre støtte til alle vores projekter og frivillige.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Jeg har undersøgt de juridiske krav til en amerikanskbaseret nonprofit bestyrelse online. Udover disse krav har vi brug for, at Ledelsen er en gruppe, som vores frivillige kan regne med:

  • Holder sig selv informeret om OTW’s projekter
  • Tager gennemskuelige, kvalificerede og rettidige beslutninger
  • Yder ansvarligt økonomisk opsyn
  • Representærer OTW i offentligheden

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

Det er vigtigt for Ledelsen at forblive i kontakt med det daglige arbejde i OTW’s komitéer. Derfor har jeg ikke planer om at træde helt tilbage fra mine roller. Support har for nylig rekrutteret en lovende gruppe nye medarbejdere, og jeg har tænkt mig at fokusere min tilknytning dertil på at vejlede og skabe et forråd af viden og dermed mindske den tid, jeg bruger der. Som QA&T-formand har jeg planer om at rekruttere en medarbejder, der kan hjælpe med varetagelse af frivillige; vi arbejder også på at forbedre vores automatiske tests, så jeg ikke er nødt til at overvåge manuelle tests.

Tidligere har jeg udført mit arbejde hos komitéerne ved siden af et fuldtidsjob i det virkelige liv. På nuværende tidspunkt har jeg taget fri for at fokusere på mit frivillige arbejde og karriereudvikling, hvilket skulle give mig tid nok til mine forpligtelser i Ledelsen.