Atiya Hakeemin henkilökuva ja vaaliohjelma

Henkilökuva

Valmistuttuaan biologian kandidaatiksi Kalifornian teknillisestä instituutista, tuttavallisemmin Caltech, Atiya Hakeem (Lady Oscar) jatkoi opintojaan Havaijin yliopistossa biolääketieteen tohtoriksi asti. Hakeem työskenteli vuosia neurobiologina Caltechissä, missä hän tutki autismia ja sosiaalista kognitiota, mutta on nyt palannut Havaijille ja työskentelee vapaaehtoisena Honolulun eläintarhassa, mistä hänet voi löytää hengailemasta maasikojen kanssa. Fandom on aina ollut Hakeemille pakopaikka ja keino purkaa tuntojaan luovasti: hän on kiinnostunut mm. Star Trekistä, baseballista, purjelaivojen ajasta, Hawaii Five-O:sta ja animesta, joista viimeinen johti paikkaan vänkärinä Anime Expossa ja AX New Yorkissa. Hakeem aloitti Archive of Our Own – AO3:n (Oma Arkisto) Käyttäjätuessa liityttyään OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) vapaaehtoiseksi vuonna 2012, ja on sen jälkeen vastannut noin 5 000 käyttäjiltä tulleeseen kysymykseen. Koska hän halusi olla suoraan osallisena AO3:n pyörittämisessä, Hakeem liittyi Esteettömyys, design & teknologia -toimikuntaan (AD&T, AO3:n ohjelmoinnista ja designista vastaava elin) testaajana. Nykyään hän on laaduntarkkailua ja testausta tekevän alatoimikunnan vetäjä, ja on aikanaan ollut myös mukana Kategoriauudistus- ja Kysely-työryhmissä.

Vaaliohjelma

1. Miksi päätit lähteä ehdokkaaksi johtokunnan vaaleihin?

Kolme ja puoli vuotta OTW:ssä ovat antaneet minulle paljon kokemusta ja tietoa, joita haluaisin hyödyntää järjestön johtamisessa. OTW ei ole tavallinen voittoa tavoittelematon järjestö: olemme kansainvälisiä, virtuaalisia ja fandom-painotteisia, mikä tekee meistä erilaisia. Lisäksi projektimme ovat erityisen monimuotoisia ja laajoja, mutta toisiinsa kytkeytyneitä. Uskon OTW:n tulevaisuuden kannalta olevan ehdottoman tärkeää, että sillä on johtokunta, joka ymmärtää tämän nimenomaisen järjestön ja sen vapaaehtoisten tavoitteita ja toiveita. Taustani vuoksi kykenisin auttamaan johtokuntaa tässä asiassa.

2. Millaisia taitoja ja/tai kokemusta sinulla on annettavana johtokunnalle?

Ensinnäkin olen hyvin kokenut OTW:ssä ylipäätään. AO3:n Käyttäjätuen pitkäaikaisena toimihenkilönä minulla on selkeä käsitys järjestön jäsenten huolenaiheista ja paljon kokemusta niiden kanssa auttamisesta ammattimaisesti. Olen ollut hyvin laajasti tekemisissä fanien kanssa tukipyyntöjen, uutispostausten kommenttien ja AO3 Status -twitterin kautta. AD&T:n vapaaehtoisena olen tietoinen haasteista, jotka ovat osa suuren, monen toimikunnan yhteistyötä vaativan projektin vetämistä. Vaikka olen työskennellyt pääosin AO3:n puitteissa, olen tavannut vapaaehtoisia muualta järjestöstä Kategoriauudistus- ja Kysely-työryhmissä, keskusteluissa ja OTW:n yhteisissä tiloissa.

Oikean elämän puitteissa minulla on kaksi tärkeää kokemuksen lähdettä. Olen työskennellyt vuosia tutkimuslaboratoriossa, joten minulla on kokemusta budjetoinnista, projektisuunnittelusta, henkilökunnan johtamisesta, opastamisesta ja kouluttamisesta. Lisäksi minulla on kokemusta useiden voittoa tavoittelemattomien järjestöjen toiminnasta sekä vapaaehtoisen että lahjoittajan roolissa, joten tiedän omasta kokemuksestani, mitkä “tosielämän” käytännöt toimivat tai eivät toimi eri järjestöissä.

3. Mitä haluaisit saavuttaa kautesi aikana johtokunnassa?

  • Johdonmukaistaa käytäntöjä niin, että kysymykset ja pyynnöt johtokunnalle saavat vastauksen ripeästi ja päätöksiä tehdään nopeammin
  • Tuoda johtokunnan kaiken keskustelun ja päätöksenteon julkiseksi, tietenkin lukuun ottamatta luottamuksellisia asioita
  • Parantaa järjestön taloudellisia puolia mm. lisäämällä ennakoivaa budjetointia ja läpinäkyvyyttä
  • Olla osa johtokuntaa, jonka jäsenet toimivat yhdessä tehokkaasti ja ammattimaisesti

4. Miten koet OTW:n projektien toiminnan ja tekisit yhteistyötä relevanttien toimikuntien kanssa niiden tukemiseksi ja parantamiseksi? Käsittele ainakin AO3:a, TWC:tä, Fanlorea, Legal Advocacyn (Fanien oikeuksien ajaminen) työtä ja Open Doors (Avoimet ovet) -projektia, mutta voit tietenkin painottaa niitä alueita, joista olet kiinnostunut.

Olen toiminut ensisijaisesti AO3:ssa Käyttäjätuen ja Esteettömyys, design & teknologia -toimikunnan (AD&T) kautta. AD&T:n jäsenenä olen tehnyt yhteistyötä kaikkien AO3:n toimikuntien kanssa sivuston ylläpidon ja kehittämisen parissa. Tämä kattaa myös Avoimet ovet, koska AD&T avustaa projektia uhanalaisten arkistojen tuomisessa AO3:een. Tiedän siis erittäin hyvin, millä tavoin toimikunnat tarvitsevat ja eivät tarvitse johtokunnan osallistumista niiden toimintaan, ja haluaisin jakaa tätä tietoutta johtokunnalle itselleen. Koska AO3 on sekä OTW:n suurin taloudellinen menoerä että sen tunnetuin projekti lahjoittajien keskuudessa, mielestäni johtokunnan on ehdottomasti ymmärrettävä ja tuettava sitä.

Fanlorella on joitakin samoja teknisiä pulmia kuin AO3:lla, mutta enemmän toimihenkilö- ja resurssiongelmia. Haluaisin auttaa projektia vakiinnuttamaan perustuksiaan, jolloin toimihenkilöillä olisi enemmän aikaa keskittyä projektin tavoitteisiin.

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatiiviset teokset ja kulttuurit) ja fanien oikeuksia ajava toimikunta ovat tällä hetkellä erittäin tehokkaita ja toimivia. Ulkopuolisena olen vaikuttunut niiden toimihenkilöiden ammattimaisuudesta ja kyvykkyydestä, mitkä ominaisuudet olen pannut merkille ollessani yhteydessä Oikeusneuvontaan Käyttäjätuen asioissa. Nähdäkseni voisin parhaiten tukea projekteja antamalla niille johtokunnan apua sitä pyydettäessä.

5. Valitse kaksi asiaa, joiden tulisi mielestäsi olla OTW:lle erityisen tärkeitä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Mitä ne ovat ja miksi ne ovat sinulle tärkeitä? Miten sisällyttäisit ne toimintaasi johtokunnassa?

Juuri nyt OTW:n pitäisi mielestäni keskittyä oman toimintansa parantamiseen. Taloustilanteemme pitää olla järkevämpi sen sijaan, että vain yksi henkilö hallitsee kaikkia järjestön tilejä valvomatta ja että keräämme varoja ilman suunniteltuja konkreettisia menoeriä tai budjettia. Olen huomannut, että “oikeassa elämässä” toimivat ja menestyvät voittoa tavoittelemattomat järjestöt osaavat tämän, ja käyttäisinkin niiden esimerkkiä mallina.

Vapaaehtoistemme työympäristöä pitää parantaa: vähemmän työkuormaa, parempia työkaluja, parempaa viestintää, sujuvampaa tiedonvälitystä johtokunnasta alaspäin ja toimikuntien kautta.

Törmäsin AO3:n parissa työskennellessäni usein tilanteisiin, joissa työmme vaikeutui ja sivuston jatkuvuus vaarantui johtokunnan tuen puutteen vuoksi. Hitaasti tehdyt päätökset jarruttivat elintärkeiden hankintojen tekemistä, vaikka rahaa niihin olisi ollut. Piilossa ja vähäisin tiedoin tehdyt päätökset käytännöistä johtivat vapaaehtoisten motivaation laskuun ja projektien hidastumiseen. Johtokunnan jäsenenä nämä kokemukset auttaisivat minua parantamaan projektiemme ja vapaaehtoistemme saamaa tukea entistä paremmaksi.

6. Mitä mielestäsi johtokunnan vastuualueeseen kuuluu? Tiedätkö, mitä Yhdysvaltain lainsäädäntö sanoo voittoa tavoittelemattomien järjestöjen johtokunnista?

Olen tutkinut verkossa lainsäädännön vaatimuksia voittoa tavoittelemattomille järjestöille, joiden toiminnan kotipaikka on Yhdysvallat. Niiden lisäksi tarvitsemme johtokunnan, jonka vapaaehtoiset voivat luottaa:

  • Pysyvän ajan tasalla OTW:n projekteista
  • Tekevän läpinäkyviä ja tietoon perustuvia päätöksiä ajallaan
  • Ottavan vastuuta taloushallinnon seuraamisesta
  • Edustavan OTW:tä julkisesti

7. Miten jakaisit aikasi johtokunnassa työskentelyn ja muiden OTW:n vastuualueidesi kesken, tai miten aiot siirtää ne muille keskittyäksesi johtokunnan toimintaan?

Johtokunnan on tärkeää olla tietoinen OTW:n normaalista toiminnasta, joten en aio vetäytyä kaikista muista rooleistani järjestössä. Käyttäjätuki rekrytoi hiljattain lupaavia uusia toimihenkilöitä ja aion keskittyä heidän ohjaamiseensa, jolloin tietotaitoni on toimikunnan käytössä, vaikka itse käytän sen työhön vähemmän aikaa. Laadunvalvonnan ja testauksen saralla aion rekrytoida uuden toimihenkilön auttamaan vapaaehtoisten tehtävien jakamisessa; suunnitelmissa on myös automaattisten testien ohjelman parannus, jolloin manuaalisen testauksen valvontaan ei kuluisi niin paljon aikaa.

Olen onnistunut ennenkin sovittamaan samaan aikatauluun vapaaehtoistyön toimikunnassa ja palkkatyön. Olen tällä hetkellä vapaalla voidakseni keskittyä vapaaehtoistoimintaan ja urani kehittämiseen, joten minulla pitäisi olla riittävästi aikaa myös johtokunnan toimintaan.