Astrid Olins biografi og plattform

Biografi

Astrid Olin er regnskapsfører og senioradministrator i en liten bedrift. Hun bor i Minneapolis-Saint Paul (også kjent som Tvillingbyene) sammen med sin ektemann, som hun møtte i 2015 da hun først ble med i komiteen for retningslinjer og misbruk (joda, du leste riktig – denne fanficen skriver seg selv), og deres to katter. Hennes første forsiktige steg inn i online fandom skjedde en gang på slutten av 90-tallet, storhetstiden til Geocities, videospill-guider i rent tekstformat, og figurshrines for Final Fantasy (nettsider til ære for karakterene). Hun ble en del av Archive of Our Own AO3 (Vårt eget arkiv) som bruker i 2011 under påskuddet å delta i en gaveutveksling for Final Fantasy. Hun leser et bredt og eklektisk utvalg av fandommer, og har en forkjærlighet for kanoniske ships, sjeldne pairings, og femslash. Hennes nåværende fandommer inkluderer Dragon Age, Veep og Stardew Valley.

Plattform

1. Hvorfor bestemte du deg for å stille til valg i styret?

Jeg bestemte meg for å stille til valg i styret i år fordi jeg har stor tro på viktigheten av å ha nok kandidater til å holde et valg med konkurranse. Jeg tror sterkt på OTW (Organisasjonen for transformative verk) sitt arbeid, dens misjon, verdier og mål, og vil veldig gjerne fortsette å gi min støtte gjennom hva enn jeg kan, enten det er ved å fortsette frivillig arbeid i komiteen for retningslinjer og misbruk, eller i en eller annen grad som et potensielt medlem av styret. Jeg er heldig nok til å finne meg selv i en posisjon i mitt voksne profesjonelle liv hvor jeg har tilegnet meg ferdighetene, bakgrunnen og det utenforstående perspektivet som kan vise seg å være nyttig i en styresammenheng, og jeg ønsker å ta dette med meg til styret.

2. Hvilke ferdigheter og/eller erfaringer tar du med deg til styret?

I den daglige jobben min er jeg regnskapsfører og senioradministrator i en liten bedrift i USA. Jeg har foreløpig ingen profesjonelle sertifiseringer innen regnskapsføring, men jeg håper å endre på dette i nær fremtid. Dette betyr at dersom du gir meg et budsjett eller et regnskap, så kan jeg se på det og si “Dette gir mening, ja.” Ettersom jeg jobber for et veldig lite firma, har jeg endt opp med å spille mange ulike roller, enten jeg vil det eller ikke – jeg har nesten to års erfaring med administrasjon og ledelse, og jobber tett med forhandlere, entreprenører, og med å forsikre at kjernen av våre operasjoner går som de skal.

Når det kommer til OTW, så ble jeg først medlem i komiteen for retningslinjer og misbruk i 2015, da det fortsatt het komiteen for misbruk. Jeg er komfortabel med å mekle i konflikter og samarbeide i en online setting hvor avstandene i det virkelige liv er store.

Jeg er ikke redd for å få skitt på hendene eller lære meg hvordan ting gjøres slik at jeg bedre kan vite hvordan jeg kan hjelpe fra et administrativt standpunkt. Dette gjelder både online og offline. Dersom det finnes hull i min kunnskap – og det kommer det alltid til å være – så kommer jeg alltid til å gjøre mitt beste for å rette på det, enten det er gjennom å stille spørsmål, eller en mer direkte tilnærming. Evnen til å stille spørsmål er en viktig egenskap å ha når du skal samarbeide og kommunisere med andre!

3. Velg ett eller to av OTWs mål som er viktige for deg og som du er interessert i å jobbe med i løpet av din periode. Hvorfor verdsetter du disse målene? Hvordan ønsker du å samarbeide med andre for å oppnå dem?

Ettersom regnskapsføring er en av ansvarene jeg har i jobben min, er jeg interessert i finanskomiteen og deres arbeid. Jeg synes det er skikkelig kult at etter at de ble brakt tilbake som en komité, så har informasjon om vårt budsjett vært åpent tilgjengelig for offentligheten, i tillegg til våre nyligste reviderte regnskap og rapporter. Som en ideell organisasjon er det essensielt at vi fortsetter å være opptatt av åpenhet, spesielt med tanke på våre økonomiske aktiviteter – vi ville ikke kunne fortsatt som en ideell organisasjon uten den generøse støtten fra våre medlemmer.

Vi er en liten ideell organisasjon som driver utifra et budsjett bestående av noen tråder og litt lim; våre medlemmer, frivillige og komiteer trenger å vite at de blir tatt godt vare på, at det kommer til å være nok ressurser til alle, og at deres behov for prosjektene de driver blir møtt slik at vi kan fremme OTWs mål.

Når det gjelder dette, er det alltid rom for forbedring! Jeg vil gjerne se at vi fortsetter å jobbe med å gjøre denne informasjonen så tilgjengelig og lett forståelig som mulig for de som ser ordet “budsjett” og umiddelbart løper i motsatt retning.

4. Hvilken erfaring har du med OTWs prosjekter, og hvordan ville du samarbeidet med de relevante komiteeene for å støtte og styrke dem? Prøv å inkludere et utvalg av prosjekter, men legg gjerne vekt på spesifikke prosjekter du har erfaring med.

Jeg er godt kjent med AO3 gjennom mitt arbeid med retningslinjer og misbruk-komiteen. Jeg har kun vag kjennskap til OTWs andre prosjekter, selv om jeg har en personlig hobby-interesse i Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative verk og kulturer). Jeg vil gjerne forbedre min kunnskap om OTWs andre prosjekter slik at jeg bedre kan vite hvordan jeg kan hjelpe dem! Et bra sted å starte er å stille spørsmål og få en følelse for hva deres ansvarsområder er og hvilke problemer de prøver å løse for øyeblikket.

Jeg ønsker å være så tilnærmelig som mulig og hjelpe med å sette i stand kryss-kommunikasjon mellom komiteene.

5. Hvordan ville du balansert ditt arbeid for styret med andre roller i TOW, eller hvordan tenker du å si fra deg dine nåværende roller for å fokusere på arbeid for styret?

For øyeblikket har jeg kun én rolle i OTW som personale i komiteen for retningslinjer og misbruk. Vi tok nylig inn en ny gruppe med rekrutter som ivrig hjelper oss med å eliminere etterslepen vår på supportforespørsler. Jeg ser at jeg har trappet ned på min egen arbeidsbyrde for å ta på meg de vanskelige sakene som forekommer her og der, og byttet fokuset mitt over på å få fortgang i køen av ventende forespørsler. Jeg tror ikke at det å finne mer tid til å jobbe for OTW kommer til å bli et problem, men dersom det skulle vise seg å være tilfelle, vil jeg gladelig endre på prioriteringene mine som nødvendig.