Astrid Olins biografi och plattform

Biografi

Astrid Olin är bokhållare och huvudadministratör för ett litet företag. Hon bor i Twin Cities med sin man, som hon träffade 2015 när hon gick med i kommittén för Policy & Missbruk (ja, du läste rätt – fanficen skriver sig själv), samt deras två katter. Hennes första prövande steg in i fandomvärlden på internet skedde någon gång i slutet av 90-talet, på den tiden det fanns Geocities, datorspelsguider i ren text och helgedomar tillägnade Final Fantasy-karaktärer. Hon gick med som användare i Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) år 2011 med förevändningen att hon skulle delta i ett gåvoutbyte för Final Fantasy. Hon läser i en bred och eklektisk mängd olika fandoms och är särskilt förtjust i kanoniska relationer, ovanliga relationer och femslash. Hennes nuvarande fandoms inkluderar Dragon Age, Veep och Stardew Valley.

Plattform

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Jag bestämde mig för att kandidera i styrelsevalet i år eftersom jag tror på vikten av att ha tillräckligt med kandidater för att det ska finnas valalternativ. Jag har en stark tro på OTWs (Organisationen för Transformativa Verks) arbete, uppdrag, värderingar och mål och jag vill mycket gärna fortsätta att ge mitt stöd på alla sätt som funkar, vare sig det är genom mitt fortsatta volontärarbete med kommittén för Policy & Missbruk, eller på något vis som möjlig styrelsemedlem. Jag har turen att vara i en sådan ställning i mitt vuxna arbetsliv att jag har uppnått förmågor, bakgrund och perspektiv utifrån som alla kan vara till nytta i styrelsen och jag vill gärna bidra med detta.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

I mitt vanliga jobb är jag bokhållare och huvudadministratör för ett litet företag i USA. Jag har inte ännu någon professionell certifiering inom bokhållning eller administration, men hoppas snart kunna ändra på det. Vad detta betyder är att om du ger mig en budget eller finansieringsöversikt kan jag titta på den och säga: “Åh, jag förstår”. Eftersom jag arbetar för ett mycket litet företag har jag många strängar på min lyra vare sig jag vill eller inte — jag har nästan två års erfarenhet av administration och ledarskap, nära samarbete med försäljare och leverantörer, samt att se till att kärnan i vår verksamhet fortsätter som den ska.

När det gäller OTW gick jag med i kommittén för Policy & Missbruk år 2015, på den tiden den fortfarande bara hette Missbruk. Jag är van vid att medla i konflikter och att samarbeta på distans online.

Jag är inte rädd att göra grovjobbet och lära mig hur saker går till, så att jag bättre förstår hur jag kan vara till stöd från administrativt håll. Detta stämmer i mitt liv både online och offline. Om det finns luckor i min kunskap — och det finns det ju alltid — kommer jag alltid att försöka fylla dem, vare sig det blir genom att ställa frågor, eller genom praktisk övning. Förmågan att ställa frågor är viktig att ha när du samarbetar och kommunicerar med andra!

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför sätter du värde på dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Eftersom bokföring är ett av mina ansvarsområden till vardags är jag intresserad av kommittén för Ekonomi och dess arbete. Jag tycker det är fantastiskt att, efter att de återuppstod som kommitté, vår budgetinformation har blivit lättillgänglig och åtkomlig för allmänheten, såväl som våra senast reviderade bokslut och rapporter. Som en icke vinstdriven organisation är det väsentligt att vi upprätthåller hängivenheten att hålla verksamheten öppen, särskilt när det gäller våra ekonomiska göranden och låtanden — vi skulle inte kunna fungera som organisation utan våra medlemmars generösa gåvor.

Vi är en liten, icke vinstdriven organisation som jobbar utifrån en minimal budget och lite klister; våra medlemmar, volontärer och kommitteer behöver veta att de är i goda händer, att resurserna kommer att räcka och att deras behov för olika projekt kommer att täckas så att OTWs uppdrag kan framskrida.

I denna fråga finns det alltid möjlighet till förbättring! Jag vill att vi ska fortsätta arbeta för att göra informationen så tillgänglig och förståelig som möjligt för personer som kanske läser ordet “budget” och omedelbart springer i motsatt riktning och skriker.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

AO3 är välbekant för mig genom mitt arbete inom Policy & Missbruk. Jag har bara grundläggande kunskaper om OTWs andra projekt, även om jag som privatperson och som hobby är intresserad av Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer). Jag skulle vilja förbättra mina kunskaper om OTWs projekt så att jag bättre vet hur jag ska kunna stödja dem! Det är lika bra att börja ställa frågor och få en känsla för vad deras åtaganden är och vilka problem de har för närvarande.

Jag vill vara så lättillgänglig som möjligt och underlätta för kommunikation mellan olika kommittéer.

5. Hur skulle du avväga ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag har för närvarande bara en enda roll i OTW, som medarbetare inom Policy & Missbruk. Vi antog nyligen ett nytt gäng rekryter som ivrigt hjälper till att bli av med våra obesvarade ärenden. Jag har märkt att jag har dragit ner på min egen arbetsbörda så att jag bara tar ett och annat konstigt komplicerat fall, medan huvuddelen av mitt fokus har ändrats till att få undan kön av ärenden som väntar på att hanteras. Jag tror inte att det kommer att bli svårt att klara av mer tid att jobba för OTW, men om det visar sig att det blir ett problem kommer jag gladeligen att omprioritera efter behov.