Astrid Olin’s Bio en Stellingen

Bio

Astrid Olin is een boekhouder en senior administratief medewerker voor een klein bedrijf. Ze woont in de Twin Cities met haar echtgenoot die ze in 2015 leerde kennen toen ze voor het eerst bij de Policy & Abuse (Beleid & Misbruik)-commissie kwam (Ja, dat lees je goed — de fic schrijft zichzelf) en hun twee katten. Haar eerste kleine stapjes in de wereld van online fandom werden ergens eind jaren ‘90 gezet, in de tijd van Geocities, tekstuele videogame walkthroughs en altaren voor Final Fantasy personages. Ze kwam bij het Archive of Our Own AO3 (Ons Eigen Archief) als gebruiker in 2011 met als excuus dat ze meedeed met een Final Fantasy cadeau-uitwisseling. Ze leest in een brede en uitgebreide variatie fandoms en heeft een voorkeur voor canon ships, zeldzame paren en femslash. Onder haar huidige fandoms bevinden zich Dragon Age, Veep en Stardew Valley.

Stellingen

1. Waarom besloot je mee te doen aan de verkiezingen voor het Bestuur?

Ik besloot om dit jaar mee te doen met de Bestuursverkiezingen omdat ik geloof in het belang van het hebben van genoeg kandidaten om betwiste verkiezingen te hebben. Ik geloof in het werk, de missie, waarden en doelen van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) en wil heel graag mijn steun blijven geven op alle voor de hand liggende mogelijkheden, of dat nu is via mijn vrijwilligerswerk bij de Beleid & Misbruik-commissie, of in een rol als een mogelijk lid van het Bestuur. Ik heb het geluk om op een punt te zijn gekomen in mijn volwassen leven waar ik de vaardigheden, achtergrond en het buitenliggende perspectief heb die nuttig kunnen zijn in een Bestuursomgeving, en hier maak ik graag gebruik van.

2. Welke vaardigheden en/of ervaring breng je naar het Bestuur?

Ik ben een boekhouder en een senior administratief medewerker voor een klein bedrijf in de V.S. Ik heb mijn professionele boekhoudings- of accountingsdiploma nog niet gehaald, maar ik hoop dat daar in de nabije toekomst verandering in komt. Wat dit betekent is dat als je mij een budget of bankafschrift geeft, ik ernaar kan kijken en kan zeggen, “Oh, dit is logisch.” Omdat ik voor een zeer klein bedrijf werk draag ik meerdere petten, of ik dat nu wil of niet — ik heb bijna twee jaar administratieve en leidinggevende ervaring en werk nauw samen met verkopers en ingehuurd personeel om ervoor te zorgen dat onze werkzaamheden altijd soepel blijven verlopen.

Aan de OTW-kant kwam ik voor het eerst bij de Beleid & Misbruikcommissie in 2015, toen het nog steeds de Misbruikcommissie heette. Ik heb geen problemen om te bemiddelen bij onenigheden en werk gemakkelijk samen in een online situatie.
Ik schroom er niet voor om mijn handen vies te maken en leer hoe de zaken werken zodat ik beter weet hoe ik meer ondersteuning kan leveren uit een administratief standpunt. Dit geldt voor zowel mijn online als offline leven. Als er zich gaten in mijn kennis bevinden — en dat zal altijd zo zijn — zal ik er altijd naar streven om dit te verhelpen, door het stellen van vragen of door een meer pragmatische aanpak. De mogelijkheid om vragen te durven stellen is een belangrijke vaardigheid als je met anderen samenwerkt en communiceert!

3. Kies een of twee doelen voor de OTW die jij belangrijk vindt en waar aan je geïnteresseerd bent te werken. Waarom hecht je waarde aan die doelen? Hoe zou jij met anderen samenwerken om ze te behalen?

Omdat boekhouden een van de verantwoordelijkheden van mijn baan is, ben ik geïnteresseerd in de Finance (Financiën)commissie en hun werk. Ik vind het geweldig dat sinds zij terug zijn als commissie, onze budgetinformatie gemakkelijk beschikbaar en toegankelijk is voor het publiek, naast onze onlangs geauditeerde financiële overzichten en rapportagedocumenten. Als een organisatie zonder winstoogmerk is het heel belangrijk dat we deze toewijding voor transparantie vol blijven houden, met name als het aankomt op onze financiële activiteiten—we zouden als organisatie niet kunnen functioneren zonder de gulle donaties van onze leden.

We zijn een kleine organisatie zonder winstoogmerk die draait op een houtje-touwtje budget en wat lijm; onze leden, vrijwilligers en commissies moeten weten dat ze in goede handen zijn, dat er genoeg middelen zijn en dat de behoeftes van onze projecten altijd worden vervuld zodat we de missie van de OTW kunnen blijven voortzetten.

Hier is altijd ruimte voor verbetering! Ik zou graag zien dat we blijven werken om deze informatie zo toegankelijk en behapbaar mogelijk te maken voor iedereen die het woord “budget” ziet en meteen gillend in de tegenovergestelde richting rent.

4. Wat zijn jouw ervaringen met de projecten van de OTW en hoe zou je samenwerken met de relevante commissies om hen te ondersteunen en sterker te maken? Probeer meerdere projecten te benoemen, maar voel je vrij om de nadruk te leggen op degenen waar je ervaring mee hebt.

Ik ben intiem bekend met het AO3 via mijn werk voor Beleid & Misbruik. Met de andere projecten van de OTW ben ik slechts oppervlakkig bekend, hoewel ik wel persoonlijke interesse heb vanuit mijn hobbies voor Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen). Ik zou heel graag mijn kennis van de projecten van de OTW willen uitbreiden zodat ik weet hoe ik ze beter kan helpen! Een goed startpunt zou zijn om vragen te stellen en een gevoel te krijgen bij hun verantwoordelijkheden en tegen welke problemen ze momenteel aanlopen.

Ik wil zo aanspreekbaar mogelijk zijn en communicatie tussen de verschillende commissies helpen faciliteren.

5. Hoe zou je je Bestuurswerk met andere rollen in de OTW balanceren of hoe plan je je huidige taken over te dragen om op Bestuurswerk te focussen?

Ik heb momenteel maar één rol binnen de OTW, als Beleid & Misbruik staflid. We hebben onlangs een nieuwe lichting mensen geworven die gretig helpen om onze achterstand in de tickets weg te werken. Ik heb mijn eigen werk hierin op een wat lager pitje gezet om de wat moeilijkere zaken op te pakken en heb mijn focus verlegd om onze tickets die bekeken moeten worden vóór we ze naar gebruikers kunnen verzenden in beweging te houden. Ik denk niet het vinden van meer tijd om voor de OTW te werken een probleem zal zijn, maar mocht dit toch het geval blijken dan zal ik graag mijn prioriteiten opnieuw bekijken waar nodig.