Antonius Melisses biografi och plattform

Biografi

Antonius Melisse är en person från Nederländerna vars starka övertygelse är att man ska aldrig sluta lära sig nya saker. Han är certifierad i engelska språket och engelsk litteratur, journalistisk, två metoder för mjukvarutestning (ISTQB och TMAP Next) och PHP-utveckling från universitet och andra ställen. För tillfället arbetar han som back-end-utvecklare av Symfony.

Hans tidigare erfarenheter av ledanskap är att han har varit styrelsemedlem för en musikalteatergrupp som han var med i (han sjöng bas) och haft chefspositioner i yrkeslivet där han ansvarade för studenter som sökte sommarjobb.

Han introducerades till fandom av några gamla vänner han fått när han spelat World of Warcraft. Tillsammans skrev de fanfiction och originalberättelser på deras guilds forum. När en av vännerna nämnde att de arbetat med översättning för OTW (Organisationen för transformativa verk) ett tag och att det fanns en ledig plats i det holländska språkteamet tog han chansen och har varit med i Översättningskommittén sen februari 2016. Tidigare har han även volontärarbetat för kommittén för Policy och missbruk.

För tillfället gör han lite podfics då och då, oftast för The Witcher, men han uppskattar de flesta fandomarna för fantasy och sci-fi.

Plattform

1. Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

Ända sedan jag gick med i Översättningskommittén har jag känt att jag träffat många nya människor inom och omkring OTW, och de bildar en varierad och intressant grupp. Den här gemenskapen är väldigt värd att främja. Min främsta anledning att kandidera är för att ge tillbaka på ett meningsfullt vis till den här gemenskapen av underbara, olika människor eftersom jag har tiden och energin.

Utöver det finns det ett ständigt växande antal människor med konton och verk på Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv), så det är viktigt att vi fortsätter erbjuda en plats där människor kan göra detta, och där verken kan bevaras. Av den anledningen är det vi gör som organisation värt att göra och – där det är möjligt – förbättra. Med tanke på detta och på de färdigheter och erfarenheter jag har fått hittills i livet så tror jag att kandidera till styrelsen är det bästa sättet jag kan hjälpa till att bidra till våra framtida projekt och vårt uppdrag.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Som någon som regelbundet arbetar med mjukvara måste jag vara väldigt analytisk och detaljorienterad. Jag tenderar att tänka lösningsorienterat och jag ger inte upp i första taget om jag börjar arbeta på något. Jag är väldigt van att arbeta mot deadlines, så jag tycker definitivt inte att lite tidspress är något dåligt.

Jag har också arbetat som ledare. I och med att jag hade ansvar för studenter som sökte sommarjobb krävdes det att jag kommunicerade tydligt och hade tålamod. Dessutom vet jag hur viktigt det är att lyssna på alla som har något att bidra med i diskussionen och att ta hänsyn till många olika synsätt när man fattar beslut, något jag tror är grundläggande för alla som tänker arbeta med olika människor och åsikter.

3. Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Ett av de viktigaste målen för OTW internt är att öka samarbetet mellan kommittéerna. Även om alla kommittéer arbetar mot OTW:s uppdrag vet de för närvarande sällan något om de andra teamens dagliga arbete eller sammanhanget bakom deras beslut – grundläggande information vars frånvaro kan komma i vägen för samarbeten. Vad som är oklart internt får stor påverkan externt: vi kan inte på ett tillfredsställande sätt informera fans om OTW ifall våra diskussioner och strukturer är oorganiserade. Det är svårt att få alla att dra åt samma håll när vi sällan är överens om vilket håll vi ska dra åt – för att inte tala om hur svårt det blir att dela det med fans. Därför skulle jag försöka använda min tid i styrelsen till att främja fler samarbeten mellan kommittéerna. Enligt min uppfattning uppnås det bäst genom att få bättre förståelse för andras arbetsprocesser och genom att fastställa fler kommunikationsvägar mellan olika grupper.

Det kommer också göra oss mer effektiva när det gäller att besvara fans frågor och önskemål. Att ha mer välinformerade och välintegrerade volontärer kommer öka möjligheten för oss att hantera potentiellt komplicerade problem snabbare och mer professionellt, vilket gör att vi kan undvika missförstånd och andra fallgropar som kommer av att inte ha sett på problemet från alla möjliga vinklar. På det här sättet kommer vi kunna vara öppnare med hur vi kommunicerar med fandomgemenskapen i stort, vilket ger oss möjlighet att främja bättre förståelse för vårt arbete och våra begränsningar.

4. Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Som de flesta har jag mer erfarenhet av AO3, vårt största projekt. Eftersom jag inte har engelska som modersmål hoppas jag att vi kan fortsätta arbeta tillsammans med kommittéerna för Tillgänglighet, design och teknologi och Översättning för att komma närmare att en dag ha sidan tillgänglig på flera språk. Som styrelsemedlem skulle jag vilja arbeta med vårt utvecklingsteam för att fortsätta öka och stärka vår kapacitet att använda konsulter som hjälper till med kodning vid sådant som översättning av sidan och andra förbättringar, samt det nödvändiga bakgrundsarbetet som behövs för daglig drift.

Jag har också tidigare arbetat med Open Doors (Öppna dörrar) för att översätta deras nyheter om importering. Arbetet Öppna dörrar gör för att bevara fandomarkiv som annars skulle gå förlorade för alltid är väldigt viktigt i mina ögon. Om jag blir vald till styrelsen vill jag se till att de kan fortsätta göra detta genom att säkerställa att de får de verktyg och resurser de behöver för att kunna genomföra sitt jobb på bästa sätt.

Jag har personligen mindre erfarenhet av de andra projekten, men jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dem. De gör alla ett otroligt imponerade arbete. Jag beundrar verkligen det förespråkande arbetet Juridiska gör; fandom skulle vara en helt annorlunda plats utan dem just nu. Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) är en av de viktigaste akademiska publikationerna om fans. Fanlore har blivit ett väldigt viktigt kollektivt register över fandomhistoria för vår gemenskap och det är en glädje att se det växa varje dag. Jag hoppas lära mig mer om deras behov och se hur vi som styrelsemedlemmar kan stötta detta, om jag blir vald.

5. Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag planerar att behålla min nuvarande position i Översättningskommittén. Det är ett fantastiskt sätt att få kontakt med våra översättare och hålla reda på allt som pågår i ett stort antal OTW-teams. Att jonglera båda positionerna borde inte vara något problem, eftersom vi ledare för översättarvolontärerna helt styr över vår egen tidsplanering: vi gör våra egna scheman och tar olika typer av uppgifter beroende på vad vårt schema tillåter. Andra före mig har klarat av båda dessa roller samtidigt utan problem och jag tror att jag kan göra detsamma. Om det blir för mycket kan jag alltid diskutera att ta ett uppehåll som kommittéordförande.