Andrea Horbinskis biografi og program

Biografi

Andrea Horbinski er bestyrelsessekretær for OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) Ledelse og Ph.D.-kandidat i moderne japansk historie på University of California, Berkeley med fokus på digitale medier. I 2015 blev hun valgt til positionen som bestyrelsessekretær i Ada Initiative’s bestyrelse, som var dedikeret til at øge inddragelsen af kvinder i åben teknologi og kultur. Hun er forhenværende Fulbright Fellow til Japan og fungerede som formand for OTW’s Internationalisering- og Udbredelseskomité, før hun blev valgt til OTW-ledelsen i 2012. Hun sluttede sig til online fandom i 1999, efter hun skrev sin afgangstale om sin kærlighed for Star Wars, og snart blev hun involveret i anime- og manga-fandom som AMV-klipper og senere som fanoversætter. Hun har diskuteret fandom, anime, manga, japansk historie og folklore ved kongresser og konferencer på fem kontinenter, og hendes artikler og anmeldelser er udkommet i The WisCon Chronicles vol. 6, Mechademia, og Transformative Works and Cultures.

Program

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

Jeg har opnået et væld af praktisk erfaring gennem min service hos OTW’s og hos Ada Initiative’s bestyrelser, og jeg er ivrig efter at fortsætte med at bruge mine evner og ekspertise til at styrke OTW og hjælpe med at støtte dens mission. Desuden er Ledelsen blevet et sted, hvor mine evner og erfaringer ikke blot er værdifulde, men også værdsat, hvilket gør valget om at genopstille nemt.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

De evner og erfaringer, som jeg bidrager med til Ledelsen, er forbundet med 3,5 års tjeneste hos Ledelsen (1,5 år af dem som bestyrelsessekretær), hele 7 års erfaring hos OTW i forskellige roller og et bredt kendskab til andre organisationer, der arbejder inden for åbne kilder og åben kultur. For eksempel hjalp jeg dette år anmelderkomitéen for Inspire-kampagnen, en Wikimedia-fond, der forsøger at øge kønsdiversiteten på Wikipedia og dets beslægtede projekter, ved at finansiere fællesfremsatte bestræbelser. Jeg er i øjeblikket også Videoarkivar for WisCon, hvor jeg arbejder med at digitalisere og gøre kongressens rige historie som en feministisk, science fiction kongres tilgængelig. Alle disse erfaringer har i store træk gjort mig bekendt med flere forskellige organisatoriske modeller, såvel som hvilke slags politikker, strukturer og filosofier, der danner grundlaget for en veldrevet organisation.

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

Jeg er bekymret for, at formuleringen af dette spørgsmål giver folk en unøjagtig opfattelse af, hvordan OTW-ledelsen (eller enhver anden ledelse) fungerer! Som bestyrelsesmedlemmer er vi ansvarlige for den overordnede ledelse og styring af OTW, så det fundamentale mål for ethvert bestyrelsesmedlems tjeneste er at udføre deres ansvar efter bedste evne, så de bedst kan tjene organisationen og dens mission. Det sagt, så er Ledelsens overordnede mål for de næste tre år klart: At forsøge at gennemføre OTW’s strategiske plan ved at støtte Strategisk Planlægning- og Frivillige- og Rekrutteringskomitéerne i deres arbejde med at samarbejde med flere komitéer om at gennemføre de mål fra planen, der er relateret til dem og deres roller. Så på en måde er det målet, jeg vil arbejde hen imod med resten af Ledelsen; men mere generelt ønsker jeg, at OTW på tre år bliver en nonprofitorganisation med et voksende budget, som er godt rustet til en langsigtet bæredygtighed. For at være ærlig er dette en udfordring, men det er en, som vi – hele OTW – er i stand til at opnå.

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Som et medlem af Ledelsen har jeg igennem de sidste tre år været i dialog med alle de komitéer, der er ansvarlige for disse projekter, og i mit personlige og professionelle liv udenfor OTW interagerer jeg med dem alle i forskellige former: Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv) er i øjeblikket det primære sted, hvor jeg fortærer fanfic (desværre ikke så meget, som jeg gerne ville!); jeg har udgivet en videnskabelig artikel med Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Værker og Kulturer) og har citeret de essays, de udgiver, i mit eget akademiske arbejde; Fanlore har forklaret mange ting om fandom(s), som jeg ikke vidste; og OTW’s juridiske rådgivning har været vigtig i arbejdet med at forsvare og give beskyttelse til min oplevelse af internettet på flere måder, ikke mindst dets forsøg på at sikre DMCA-dispensation for udformningen af fanvideoer, da jeg selv er en fanvideoklipper. Åbne Døre og deres arbejde har inspireret mig til at tænke grundigt og kritisk på arkiver, arkivering og vigtigheden i at arkivere den ikke-digitale fandom-historie, hvilket hjalp mig til at udforme mine mål for mit arbejde som Videoarkivar for WisCon.

Det er desværre en realitet for OTW’s Ledelse i øjeblikket, at arbejdet med at udføre vores dobbeltansvar for ledelse og styring betyder, at vi ikke har meget tid til aktivt at samarbejde med komitéerne, som vi fører tilsyn med. Det er ofte tilfældet, at komitéer kommer til os med forespørgsler for forskellige projekter, som vi så evaluerer: Det meste af vores samarbejde består i at arbejde med komitéerne i at gennemgå de problemer, som de måske har misset i deres indledende forespørgsel, nogle gange fordi disse problemer involverer aspekter af de organisatoriske procedurer, som de ikke er bekendte med, fordi de hører ind under Ledelsens ansvarsområder. Jeg ser frem til at fortsætte med at arbejde med disse komitéer, så OTW’s projekter kan vokse!

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

Et spørgsmål jeg har tænkt meget på er bæredygtighed. Emnet dukkede første gang op som en del af diskussion om, hvorvidt Ada Initiative skulle lukkes ned, og selvom det var den rigtige afgørelse for Ada, så er det selvfølgelig ikke den rigtige for OTW: Så hvad skal vi gøre for at sikre os, at OTW er bæredygtig over en længere periode og ikke blot tre år, men fem, ti eller tyve år? Der er stadig en flaskehals i OTW, hvor vi forlanger for meget af enkelte frivillige eller ikke har en tilstrækkelig plan i tilfælde af, at vi mister vores nøglepersoner (eksempelvis hvis noget uventet sker, eller noget i den stil), og at håndtere disse fejl er en vigtig del i OTW’s bæredygtighed. At gennemføre den strategiske plan vil selvfølgelig også hjælpe til bæredygtighed, men det er noget, som vi i Ledelsen blot er begyndt at inddrage i vores tankegang, og vi kan og skal inddrage det mere i fremtiden.

Et andet spørgsmål, som jeg har overvejet, er synlighed. En ting, som jeg finder frustrerende i min samtale med folk fra hele verden er, at de aldrig har hørt om OTW, eller hvis de har, så kender de kun til AO3 – og mange AO3-brugere har ingen anelse om, at AO3 er et projekt, og at det er støttet af OTW! Der er tydeligvis et stort spillerum til at øge OTW’s synlighed i forbindelse med åben kultur- og kildeaktivisme og til at advokere på mere synlige måder, for at fandom og fanværker er legitime aktiviteter, uden for den juridiske sfære. At gøre dette ville være en hjælp til vores mission. Dette er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, men det er endnu en opgave, der i sidste ende vil styrke organisationen.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Ledelsens hovedansvarsområder er angivet i reglementet: Ledelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af OTW, så den kan følge sin mission, og siden Ledelsen ikke har uddelegeret nogen af dets ansvarsområder til en betalt medarbejder såsom en administrerende direktør eller en driftschef, så betyder det, at Ledelsen i øjeblikket er ansvarlig for OTW’s daglige ledelse. Som bestyrelsessektretær er en af min hovedansvarsområder at vedligeholde OTW’s reglement; takket være det, samt mit arbejde for OTW’s Ledelse, Ada Initiative og andre organisationer, er jeg bekendt med de juridiske betingelser for en amerikansk baseret nonprofitorganisation.

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

Jeg har i øjeblikket ikke andre roller i OTW.