Andrea Horbinskis biografi och manifest

Biografi

Andrea Horbinski är sekreterare i styrelsen för OTW (Organisationen för Transformativa Verk) och filosofie doktor i modern japansk historia, med betoning på New Media vid University of California, Berkeley. 2015 valdes hon till sekreterare i styrelsen för Ada Initiative, som ägnade sig åt att öka kvinnors deltagande i öppen teknik och kultur.
Hon har tidigare varit Fulbright-stipendiat i Japan, och var en av grundarna av OTWs kommitté för Internationalisering och Spridning innan hon valdes in i OTWs styrelse 2012. Hon gick med i onlinefandom 1999, efter att hon skrivit ett examenstal i skolan om hur mycket hon älskar Star Wars. Snart därefter blev hon involverad i anime och mangafandoms som AMV-skapare och senare fan-översättare. Hon har diskuterat fandom, anime, manga, japansk historia och folklore på konvent och konferenser på fem kontinenter, och hennes artiklar och recensioner har dykt upp i The WisCon Chronicles vol. 6, Mechademia ochTransformativa Verk och Kulturer.

Manifest

1. Varför valde du att kandidera i styrelsevalet?

Jag har tillägnat mig mycket praktisk erfarenhet genom mitt tidigare arbete i OTWs och Ada-Initiativets styrelse, och jag vill gärna fortsätta att använda mina färdigheter och erfarenheter till att stärka OTW och hjälpa till med att stödja dess uppdrag. Dessutom har styrelsen blivit en plats där mina färdigheter och erfarenheter inte bara är värdefulla, utan också högt värderade, vilket gör beslutet att kandidera för ytterligare en period enkelt att fatta.

2. Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

De färdigheter och erfarenheter som jag tar med mig till styrelsen är en kombination av totalt 3 år och 6 månader som jag har tjänstgjort i olika styrelser (varav 18 månader som sekreterare), 7 års erfarenhet av OTW i olika roller, och en bred kännedom om andra organisationer som arbetar inom öppna källor och öppna kulturer. Till exempel, i år var jag medlem i recensionskommiteén för the Inspire campaign, ett försök av Wikimedia Foundation att öka jämställdheten på Wikipedia och dess relaterade projekt genom att finansiera insatser föreslagna av gemenskapen. För närvarande är jag också videoarkivarie för WisCon, och arbetar med att digitalisera WisCons rika historia som feministiskt science fiction-konvent. Alla dessa erfarenheter har gjort att jag har en bred kännedom om ett flertal organisationsmodeller, och vilken sorts struktur, filosofi, och politik som generellt behövs för en välskött organisation.

3. Vilka mål vill du uppnå under din period i styrelsen?

Jag är lite orolig för att sättet som den här frågan är formulerad på ger våra användare en felaktig idé om hur OTWs styrelse (eller vilken styrelse som helst) fungerar! Som styrelsemedlemmar är vi ansvariga för organisationens styrning och förvaltning, så det grundläggande målet för varje styrelsemedlem är att under sin period utföra sina ålägganden så gott de kan för att på bästa sätt hjälpa organisationen. Med det sagt är styrelsens övergripande mål för de kommande tre åren klart: att arbeta för att implementera OTWs strategiska plan genom att stödja kommittéerna för Strategisk Planering samt Volontärer och Rekrytering i deras arbete, genom att samarbeta med andra kommitteér för att nå de mål som identifieras i den plan som relaterar till dem och deras projekt, och genom att göra det arbete för att nå målen som relaterar till den egna rollen. Så på ett sätt är detta det mål jag vill arbeta tillsammans med resten av styrelsen för att uppnå, men ska jag bredda det vill jag att OTW om tre år ska vara en ideell organisation med en växande budget och en bra position för långsiktig hållbarhet. Detta är helt klart en utmaning, men det är en som vi – OTW som en helhet – är väl rustade inför.

4. Vad är din erfarenhet av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Var god inkludera AO3, TWC, Fanlore, vårt arbete med Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning), och Open Doors (Öppna Dörrar), men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Som medlem av styrelsen har jag under de senaste tre åren haft kontakt med alla de kommittéer som ansvarar för dessa projekt, och har kontakt med dem på olika sätt både privat och i mitt yrkesliv, även utanför OTW: Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) är huvudsajten som jag läser fanfiction på just nu (men inte så mycket som jag vill!); jag har skrivit en vetenskaplig artikel om Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer) och har refererat till och citerat uppsatserna som TWC har publicerat i mitt eget akademiska arbete. Fanlore har förklarat så mycket som jag inte visste om fandoms för mig och OTWs juridiska rådgivningsverksamhet har varit jätteviktigt när det gäller att försvara och utvidga skyddet för min upplevelse av internet på många olika sätt, inte minst deras arbete om att få till undantag från DMCA för fanvideor; eftersom jag själv skapar egna fanvideos. Open Doors och dess arbete har inspirerat mig till att tänka kritiskt kring arkiv, arkivering, och värdet av att göra samma sak för fandomhistoria som inte finns i digital form, vilket hjälpte mig att formulera mina mål för mitt arbete som videoarkivarie för WisCon.

Det är en beklaglig realitet för OTWs styrelse som ser ut just nu, att utförandet av våra dubbla arbetsuppgifter med styrning och förvaltning innebär att vi egentligen inte har så mycket tid till att aktivt samarbeta med de kommittéer som vi har tillsyn över. Oftare är det så att kommittéer kommer med förslag till oss om olika projekt, som vi sedan lämnar omdömen om: det mesta av vårt samarbete med olika kommittéer består av att vi arbetar med kommittéer i denna fas för att behandla eventuella problem som de kanske har missat i sitt förslag, ibland därför att dessa problem har att göra med delar av organisationen som de inte är bekanta med därför att dessa delar faller under styrelsens ledning. Jag ser fram emot att fortsätta att arbeta med våra kommittéer och låta OTWs projekt växa!

5. Välj två ämnen/frågor som du tycker borde ha hög prioritet för OTW, både internt och externt. Vad betyder dessa ämnen för dig och varför värdesätter du dem? Hur kommer du göra dem till en del av ditt uppdrag?

En fråga som jag har funderat på en hel del på sistone är hållbarhet. För mig komm ämnet först upp som en del i diskussionerna om att stänga Ada-initiativet, och trots att detta var rät beslut för Ada; så är det uppenbart att det inte är rätt för OTW: så vad behöver vi göra för att försäkra oss om att OTW finns kvar i ett längre perspektiv, inte bara tre år, utan kanske fem, tio eller tjugo år in i framtiden? Det finns fortfarande en hel del flaskhalsar inom OTW där ve begär för mycket av enskilda volontärer, eller inte har tillräckliga resurser för att täcka förlusten av viktiga medarbetare (i ett scenario som “påkörd av en buss” eller av någon annan anledning), och att hantera dessa punkter är definitivt en stor del av att göra OTW hållbart inför framtiden. Att genomföra den strategiska planen kommer också hjälpa till med hållbarheten, men det är något som jag tror att vi i styrelsen bara har börjat tänka på, och vi kan och borde tänka mer på det framöver.

En annan fråga jag har funderat en del på är synlighet. Något som jag ofta blir irriterad på när jag pratar med folk runt om i världen är att de aldrig har hört talas om OTW, eller om de har hört om det. så känner de bara till AO3 – och många användare av AO3 har ingen aning om att AO3 är ett projekt som stöds av och skapades av OTW! Det finns helt klart gott om utrymme för OTW som organisation att synas mer där öppen kultur- och öppen källkod-aktivism finns, och att på mer synliga sätt förespråka att fandoms och verk av fans är legitim verksamhet utanför det rättsliga området, och att göra detta vore att arbeta mot vårt mål. Detta är lättare sagt än gjort, naturligvis, men det är ytterligare en uppgift som definitivt kommer göra organisationen starkare.

6. Vad tror du är de viktigaste ansvarsområdena för en styrelse? Är du bekant med de rättsliga kraven för en styrelse för en ideell verksamhet i USA?

De viktigaste ansvarsområdena för styrelsen finns nedskrivet i stadgarna: styrelsen är ansvarig för organisationens styrning och förvaltning, och eftersom styrelsen inte har delegerat någon av dessa förpliktelser till en avlönad anställd såsom verkställande direktör eller verksamhetsansvarig, så innebär detta att styrelsen för närvarande också är ansvarig för OTWs dagliga skötsel. Som sekreterare är det en av mina viktigaste förpliktelser att upprätthålla OTWs stadgar; tack vare att jag har suttit i styrelsen både för OTW och Ada-initiativet, och mitt arbete med andra organisationer, så är jag väl bekant med de rättsliga kraven för en styrelse för en ideell verksamhet i USA.

7. Hur kommer du att balansera ditt arbete i styrelsen med andra roller inom OTW? Hur planerar du att lämna över dina andra roller för att bättre kunna fokusera på styrelsearbetet?

Jag har för närvarnde inte några andra roller inom OTW.

Notering från Valutskottet: ett skrivfel i svaret på fråga 4 (första paragrafen, sista meningen) åtgärdades den 14 september med tillstånd från kandidaten.