Andrea Horbinskin henkilökuva ja vaaliohjelma

Henkilökuva

Andrea Horbinski on OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) johtokunnan sihteeri ja Japanin uuden ajan historian ja erityisesti uusmedian tohtoriopiskelija Kalifornian yliopistossa Berkleyssä. Hänet valittiin Ada Initiativen johtokunnan sihteeriksi vuonna 2015. Ada Initiativen tavoitteena oli edistää naisten osallistumista avoimeen teknologiaan ja kulttuuriin. Aiemmin hän on ollut Fulbright-stipendiaatti Japanissa ja toimi OTW:n Kansainvälisyys ja näkyvyys -toimikunnan puheenjohtajana kunnes hänet valittiin OTW:n johtokuntaan vuonna 2012. Hän liittyi internetfandomiin vuonna 1999 kirjoitettuaan valmistujaispuheensa rakkaudestaan Tähtien sotaan. Pian sen jälkeen hän lähti mukaan anime- ja mangafandomiin ensin AMV-tekijänä ja myöhemmin fanikääntäjänä. Hän on keskustellut fandomista, animesta, mangasta ja japanilaisesta historiasta sekä kansantarustosta eri kokoontumisissa ja konferensseissa viidessä maanosassa. Hänen artikkeleitaan on ilmestynyt The WisCon Chronicles -julkaisun numerossa 6, Mechademia- ja Transformative Works and Cultures (Transformatiiviset teokset ja kulttuurit)- julkaisuissa.

Vaaliohjelma

1. Miksi päätit pyrkiä OTW:n johtokuntaan??

Olen kerännyt paljon käytännön kokemusta sekä OTW:n että Ada Initiativen johtokunnissa palvellessani ja haluan käyttää taitojani ja erikoisosaamistani OTW:n vahvistamiseen ja sen tavoitteiden tukemiseen. Tämän lisäksi johtokunnasta on tullut paikka jossa osaamiseni ei ole vain arvokasta, mutta myös arvostettua, mikä teki päätöksen seuraavalle kaudelle pyrkimisestä helpoksi.

2. Mitä tietoja ja taitoja tai kokemusta sinä toisit johtokuntaan?

Tuon johtokuntaan yhteensä kolmen ja puolen vuoden kokemuksen johtokunnissa toimimisesta (mistä puolitoista vuotta olivat sihteerin toimessa), yhteensä seitsemän vuotta kokemusta OTW:n toiminnasta eri tehtävissä, sekä laajan tuntemuksen muista avoimen lähdekoodin ja avoimen kulttuurin alueella toimivista järjestöistä. Esimerkiksi tänä vuonna olin Inspire-kampanjan arvosteluryhmässä. Kampanja on Wikimedia Foundation -järjestön pyrkimys lisätä sukupuolten moninaisuutta Wikipediassa ja siihen liittyvissä muissa projekteissa rahoittamalla yhteisön ehdottamia projekteja. Olen tällä hetkellä myös WisConin videoarkistoija, tehtävänäni digitoida ja tehdä saatavaksi kyseisen conin rikas historia feministisenä science fiction -tapahtumana. Kaikki nämä kokemukset ovat antaneet minulle laajan tuntemuksen monista erilaisista järjestömalleista sekä siitä, millaiset toimintatavat, rakenteet ja ajattelumallit luovat toimivan järjestön.

3. Mitä tuloksia haluaisit saavuttaa kautesi aikana?

Minua huolestuttaa, että tämän kysymyksen asettelu antaa ihmisille epätarkan kuvan siitä, miten OTW:n johtokunta (tai mikään johtokunta) toimii! Johtokunnan jäseninä vastuullamme on OTW:n yleinen johtaminen ja hallinto, joten kunkin johtokunnan jäsenen palvelusajan perimmäinen tavoite on täyttää velvollisuutensa parhaansa mukaan palvellakseen järjestöä ja sen tehtävää. Itse johtokunnan tavoite seuraavalle kolmelle vuodelle on selvä: toimia OTW:n strategisen suunnitelman toteutumisen edistämiseksi auttamalla Strateginen suunnittelu sekä Vapaaehtoistyö & rekrytointi -toimikuntia työssään, työskentelemällä eri toimikuntien kanssa suunnitelmassa nimettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi kyseisiin toimikuntiin ja niiden projekteihin liittyviltä osin, sekä työskentelemällä johtokunnan omiin rooleihin liittyvien tavoitteiden täyttämiseksi. Tietyllä tasolla tämä on siis se tulos, johon haluan pyrkiä yhdessä muun johtokunnan kanssa; laajemmalti haluan OTW:n olevan kolmen vuoden kuluttua voittoa tavoittelematon järjestö jolla on kasvava budjetti ja hyvät edellytykset pitkäaikaiseen jatkuvuuteen. Tämä on selvästikin haaste, mutta se on haaste, johon me–OTW kokonaisuudessaan–pystymme ehdottomasti vastaamaan.

4. Millaista kokemusta sinulla on OTW:n projekteista ja miten tekisit yhteistyötä kunkin projektin parissa työskentelevien toimikuntien kanssa tukeaksesi ja vahvistaaksesi niitä? Ole hyvä ja sisällytä vastaukseesi AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy -työmme (Fanien oikeuksien ajaminen), ja Open Doors (Avoimet ovet). Voit kuitenkin vapaasti painottaa niitä alueita, joista olet erityisen kiinnostunut.

Johtokunnan jäsenenä olen ollut vuorovaikutuksessa kaikkien näistä projekteista vastaavien toimikuntien kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana, ja toimin niiden parissa sekä yksityisellä että ammatillisella tasolla myös OTW:n ulkopuolella: Archive of Our Own – AO3 (Oma arkisto) on tällä hetkellä pääasiallinen paikka, josta löydän fanifiktiota (joskaan minulla ei ole sille koskaan niin paljon kuin haluaisin!); olen julkaissut artikkelin Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatiiviset teokset ja kulttuurit) -julkaisussa sekä viitannut sen julkaisemiin esseisiin omassa akateemisessa työssäni; Fanlore on selittänyt minulle monia asioita fandom(e)ista, joita en ole ennen tiennyt; ja OTW:n oikeusneuvonta on ollut monin tavoin tärkeässä osassa puolustamassa ja laajentamassa suojauksia minun internetkokemukselleni, joista ei suinkaan vähäisimpänä voidaan mainita DMCA-erivapauksien saaminen fanivideoiden tuottamiselle, olenhan fanivideoiden tekijä. Avoimet Ovet ja sen työ ovat inspiroineet minua ajattelemaan tarkasti ja kriittisesti arkistoja, arkistointia, sekä niiden arvoa myös ei-digitaaliselle fandomin historialle, mikä puolestaan on auttanut minua asettamaan tavoitteet työlleni WisConin videoarkistoijana.

On ikävää todellisuutta, että OTW:n johtokunnan nykyinen asema kaksoistehtävässä sekä hallinnoimassa että ohjaamassa OTW:tä tarkoittaa, ettei meillä ole ollut paljon aikaa olla aktiivisesti yhteistyössä valvomiemme toimikuntien kanssa. Paljon useammin tapahtuu niin, että toimikunnat tuovat meille ehdotuksia eri projekteista, ja me arvioimme ehdotukset: suurin osa yhteistyöstämme koostuu toimikuntien kanssa toimimisesta tässä vaiheessa korjataksemme ongelmat, joita ei ehkä ole huomattu alkuperäisessä ehdotuksessa, joskus siksi, että nämä ongelmat liittyvät sellaisiin järjestön toimintaa koskeviin asioihin, joista he eivät ole olleet tietoisia, koska ne kuuluvat johtokunnan toimialaan. Maltan tuskin odottaa, että saan jatkaa työtä näiden toimikuntien kanssa kasvattaaksemme OTW:n projekteja!

5. Valitse kaksi aihetta/ongelmaa, joiden pitäisi sinun mielestäsi olla korkealla OTW:n tärkeysjärjestyksessä, sekä järjestön sisällä että ulkoisesti. Mitä nämä aiheet merkitsevät sinulle ja miksi arvostat niitä? Miten aiot tehdä niistä osan työtäsi?

Eräs kysymys, jota olen pohtinut paljon viime aikoina, on kestävyys. Aihe nousi minulle esiin ensimmäistä kertaa osana keskusteluja Ada Initiative -projektin lopettamisesta, ja vaikka tämä oli oikea valinta Adalle, ei se selvästikään ole sitä OTW:lle: mitä meidän siis pitää tehdä, jotta OTW olisi kestävä pitkällä tähtäimellä, ei vain kolmen tai viiden vuoden päähän vaan vielä kymmenen tai kaksikymmentäkin vuotta tulevaisuuteen? OTW:ssä on vielä paljon pullonkauloja, joiden kohdalla vaadimme liikaa yksittäisiltä vapaaehtoisilta tai joissa meillä ei ole riittäviä valmiuksia avainhenkilöiden menetyksen varalta (“bussin alle jääminen” -tilanteessa tai mistä tahansa muusta syystä), ja näihin ongelmakohtiin puuttuminen on selvästi tärkeä osa OTW:n muuttamista kestävämmäksi. Strategisen suunnitelman toimeenpano auttaa tietysti myös kestävyyden luomisessa, mutta olemme johtokunnassa vasta alkaneet tuoda aihetta tarkemmin pinnalle ajattelussamme, ja me voimme ja meidän tulisi tehdä näin jatkossa entistä enemmän.

Toinen asia, jota olen ajatellut, on näkyvyys. Keskustellessani ihmisten kanssa eri puolilla maailmaa koen toisinaan turhautumista koska he eivät ole kuulleet OTW:stä, tai jos ovatkin, he tietävät ainoastaan AO3:n–jopa monet AO3:n käyttäjistä ovat tietämättömiä sen suhteen, että AO3 on OTW:n luoma ja tukema projekti! OTW:lle on selvästi vielä paljon enemmän tilaa olla näkyvillä avoimen kulttuurin ja avoimen lähdekoodin aktivismin alalla sekä ajaa fandomin ja faniteosten asemaa legitiimeinä aktiviteetteina entistä näkyvämmin lakiasioiden ulkopuolella, ja tällainen toiminta olisi avuksi toiminta-ajatuksellemme. Se on tietysti helpommin sanottu kuin tehty, mutta tämä tehtävä tulee loppujen lopuksi vahvistamaan järjestöä.

6. Mitkä ovat mielestäsi johtokuntien/johtokunnan tärkeimpiä vastuita? Tunnetko Yhdysvalloissa sijaitsevien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen johtokuntia koskevat lailliset vaatimukset?

Johtokunnan tärkeimmät tehtävät löytyvät järjestön säännöistä: johtokunta vastaa OTW:n yleisestä hallinnosta sen toiminta-ajatuksen palvelemiseksi, ja koska johtokunta ei ole luovuttanut mitään velvollisuuksiaan palkatulle työntekijälle kuten toiminnanjohtajalle, on johtokunta tällä hetkellä myös vastuussa OTW:n päivittäisistä hallintotehtävistä. Johtokunnan sihteerinä yksi päätehtävistäni on pitää yllä OTW:n sääntöjä. Johtuen tästä tehtävästä sekä palveluksestani OTW:n ja Ada Initiative -järjestön johtokunnissa, tunnen hyvin Yhdysvalloissa sijaitsevia voittoa tavoittelemattomia järjestöjä koskevat lailliset vaatimukset.

7. Kuinka tasapainottaisit johtokuntatyön muiden OTW:n sisäisten rooliesi kanssa, tai kuinka aiot luopua nykyisistä rooleistasi keskittyäksesi johtokuntatyöhön?

Minulla ei tällä hetkellä ole muita OTW:n sisäisiä rooleja.