Am y Pwyllgor Etholiadau

Mae’r Pwyllgor Etholiadau yn gyfrifol am redeg etholiadau bwrdd OTW. Ffuriwyd yng nghanol 2014 i symud etholiadau allan o fwrdd OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) ac i mewn grŵp ar wahân, rydym yn sicrhau tegwch, amseroldeb, a chyfrinachedd o’r broses etholiad. Fel tîm, rydym yn diweddaru’r gweithdrefnau, cyfathrebu gydag aelodau OTW a’r pwyllgorau arall am y broses, helpu ymgeiswyr i baratoi am a chyflawni eu tasgiau, a rhedeg yr etholiad.

Er pob aelod o’r pwyllgor yn gweithio gydag gilydd i hyrwyddo amgylchedd tîm a chyflawni prosiectau penodol, mae pump swyddi arbenigol ein staff yn cyflawni. Mae hwn yn canlyn:

Cyswllt Ymgeiswyr

Mae Cysylltiadau Ymgeiswyr yn gyfrifol am allgymorth a chefnogaeth ar gyfer ymgeiswyr etholiad. Mae nhw’n gweithio yn uniongyrchol gydag ymgeiswyr i arwain nhw drwy ddatganiad ymgeisyddiaeth a’r broses etholiad.

Arbenigwr Cyfathrebu

Mae Arbenigwyr Cyfathrebu yw ysgrifenwyr arweiniol a golygyddion o’r pwyllgor. Mae nhw’n paratoi postiau newyddion cyhoeddus a cyhoeddiadau mewnol, hefyd helpu gyda’r ysgrifen a golygu’r dogfennaeth y pwyllgor.

Cydlynydd Tîm

Mae Cydlynwyr Tîm yn gyfrifol am bopeth gweinyddol a trefniadol i yn y pwyllgor. Mae nhw’n creu gweithdrefnau, rhedeg recriwtio, trefnu cyfarfodydd, helpu gyda chreu cynlluniau prosiectau, a cjynnal dogfennaeth.

Pensaer Proses Bleidleisio

Mae Penseiri Proses Bleidleisio yn creu a chynnal ein prosesau bleidleisio a meddalwedd. Mae nhw’n creu, diweddaru a gwirio’r broses etholiad y pwyllgor i leihau’r risg o ymyryd. Hefyd, maen nhw’n cynghori’r pwyllgor am y strategaethau orau i gadw preifatrwydd pleidleisiwr ac ymgeisydd ac yr uniondeb o’r broses bleidleisio.

Staffydd Trac Cadeirydd

Mae Staffydd Trac Cadeirydd yn canolbwyntio ar ddysgu pob agweddau o weithgareddau’r pwyllgorau i baratoi am fod ystyried ar gyfer swydd Cadeirydd. Bydd nhw wario chwe mis dysgu rolau pawb trwy gysgodi aelodau arall a helpu nhw i gyflawni eu tasgiau.

Os ydach chi eisiau gwbod mwy neu gennych chi ddidordeb i ymuno ein tîm, cysylltwch â ni!