Alex Tischers biografi og valgprogram

Biografi

Alex Tischer, DrMedVet: arbejder som akutdyrlæge, i øjeblikket i England. Har været en del af fandom siden før årtusindskiftet og har været igennem flere fandoms, end der kan nævnes her. Har været medlem af OTW (Organisationen for Transformative Værker) siden begyndelsen og har været frivillig lige så længe. Udover medie-fandom er Alex også på en eller anden måde endt i den mærkelige og fantastiske verden af sport – som er en niche, der på overraskende måder minder om fandom. Når der ikke er syge kæledyr at tage sig af, kan man finde Alex på forhindringsbaner, ude at klatre eller til trailløb næsten lige så ofte som Alex bruger medier.

Valgprogram

Hvorfor har du valgt at stille op til bestyrelsesvalget?

Da min periode som bestyrelsesmedlem sluttede i 2017, tænkte jeg, at jeg ville give det et par år, før jeg stillede op igen. Tre år føles som en passende pause.

Jeg har været en del af OTW i 12 år nu, arbejdet for flere komitéer og selvom der er sket en stor forbedring i miljøet i de seneste år, så mener jeg, at vi kan gøre det endnu bedre. Jeg mener ikke, at jeg har opbrugt mine evner endnu til at hjælpe med at bane vejen til det bedre OTW.

Hvilke kompetencer og/eller erfaringer ville du bidrage med til Bestyrelsen?

Igennem årene har jeg været et aktivt medlem af adskillige organisationer og komitéer. Jeg har haft forskellige roller, alt fra kassérer i en studenterunion til medlem af Web samt sikkerhedskomitéer i arbejdsrelaterede organisationer.

Alle disse erfaringer har lært mig en del om at håndtere mennesker – jeg husker de dage, hvor jeg lavede vagtplaner for 40+ kliniske forskere og/eller praktikanter. Mine erfaringer har også lært mig, hvordan man griber en opgave an på forskellige måder, og hvordan man finder kreative løsninger på problemer.

Inden for OTW har jeg været medarbejder i flere komitéer, samt formand, og jeg har også tidligere været i bestyrelsen i en periode.

Jeg kender til de udfordringer, vi står over for i hverdagen, og hvordan vi kan håndtere nogle af dem. Jeg ville bidrage med en viden om, hvordan alting er forbundet inden for OTW, og jeg ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø i organisationen.

Vælg et eller to mål for OTW, som er vigtige for dig, og som du gerne vil arbejde med under din periode. Hvorfor er disse mål vigtige for dig? Hvordan ville du arbejde sammen med andre for at opnå dem?

Jeg vil gerne fortsætte arbejdet med at forankre gennemsigtigheden og samarbejdet internt i organisationen, som vi startede i 2015 med udskiftningen af bestyrelsen og sikre, at vi har den fundamentale struktur på plads, så vi kan give vores bruger det, de fortjener: en velfungerende organisation, der kan bruge al sin energi på at forbedre vores projekter, i stedet for at tabe pusten på interne diskussioner.

I det store billede vil jeg gerne forbedre rammen for at give tilstrækkelig support til de kerneprojekter, som OTW blev oprettet for – såsom Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv), Fanlore, Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Værker og Kulturer) og Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning) — endnu mere, end det allerede er blevet gjort.

Dybest set vil jeg lave det kedelige, men nødvendige arbejde bag kulisserne, så organisationen som helhed kan køre glat, og projekterne kan fokusere på deres ekspertområder.

Hvad er dine erfaringer med OTW’s projekter, og hvordan ville du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Forsøg at inkludere flere projekter, men fokusér endelig på dem, du har erfaring med, hvis du vil.

Jeg har været aktiv i adskillige komitéer gennem mine år hos OTW, og jeg er vant til at kommunikere og interagere med så mange af dem som muligt for at få løst den aktuelle opgave. Alene i Oversættelseskomitéen har vi samarbejdet med de fleste komitéer på et eller andet tidspunkt for at give dem de oversættelser, de ønskede. Min oplevelse er, at klar kommunikation, hurtige svar på e-mails og en åbenhed over for alle muligheder er det vigtigste.

Det er min erfaring, at komitéerne som regel er helt klar over, hvor deres svagheder og styrker ligger, og jeg mener, at det er vigtigt ikke at pådutte nogle prioriteter oppefra, men i stedet sørge for, at den hjælp og støtte, der gives, rent faktisk er ønsket og nødvendig.

Hvordan vil du balancere dit bestyrelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på bestyrelsesarbejdet?

Jeg er generelt ret effektiv og god til tidsstyring. Det var ikke et problem at beholde mit daværende komitéarbejde samtidig med bestyrelsesarbejdet, da jeg sidst sad i bestyrelsen, og jeg mener, at den nuværende bestyrelse er i bedre tilstand end i 2015.

Hvis det skulle blive nødvendigt, ville jeg finde ud af noget med de andre medlemmer af mine komitéer.