Alex Tischers biografi og program

Biografi

Alex Tischer, Dr.Med.Vet: er en ECC dyrlæge. Voksede op i Tyskland og bor i øjeblikket i Storbritannien. Har været i fandom siden før årtusindskiftet og har bevæget sig gennem flere fandoms, end vi kan liste her. De seneste omfatter Rivers of London, Person of Interest og Mad Max: Fury Road. Har været et medlem af OTW (Organisationen for Transformative Værker) mere eller mindre fast siden 2008 og har været frivillig efter bedste evne i lige så lang tid. Udover medie-fandom er hun også endt i den mærkelige og vidunderlige verden af sport, som er en niche, der ligner fandoms på en overraskende måde. Når hun ikke har med syge dyr at gøre, kan Alex findes i gang med en forhindringsbane eller med klatring og trailløb næsten lige så ofte, som hun fortærer medier.

Manifest

1. Hvorfor besluttede du dig for at stille op som kandidat til Ledelsen?

Den nuværende Ledelse er stødt på nogle strukturelle og interne problemer, som de endnu ikke har været i stand til at løse på en tilfredsstillende måde. Tværtimod reflekteres disse problemer i resten af organisationen i dens samspil med vores komitéer. Der er en mangel på vision, kommunikation og prioritering, som jeg finder bekymrende. Nogle komitéer er kørt så fast i deres egen dokumentation og proceduremæssige forpligtelser, at de ikke kan opretholde en stabil fremgang på deres daglige opgaver eller udforme mål for deres fremtid. I stedet for at styrke komitéerne, gør den nuværende Ledelse bare situationen værre.

Vi lider stadig under en høj udskiftning af frivillige og under seriøse organisationsomfattende, strukturelle problemer, såsom en mangel på en solid, financiel kontrol, som ikke afhænger af én person til bogføring. Jeg mener, at hvis jeg bliver en del af Ledelsen, ville jeg kunne tilbyde og gennemføre pålidelige ændringer, der ville være mere end bare proceduremæssige ændringer for ændringernes skyld, og gøre os i stand til at bevæge os mod fremtiden i stedet for hele tiden at prøve at genopfinde hjulet.

2. Hvilke evner og/eller hvilken erfaring ville du bidrage med til Ledelsen?

Gennem årene har jeg været et aktivt medlem af en del organisationer og komitéer. Der fungerede jeg inden for flere områder, lige fra kasserer for en studenterforening til medlem af webkomitéen og sundheds- og sikkerhedskomitéen i mine professionelle organisationer. Alle disse erfaringer har lært mig meget om at håndtere folk – jeg husker de dage, hvor jeg udarbejdede turnusordninger for 40+ kliniske postgraduerede og/eller praktikanter. De har også lært mig at gå til en opgave på forskellige måder, og hvordan man finder en kreativ løsning på et problem. Jeg mener, at Ledelsen i høj grad mangler disse evner til at løse problemer, og jeg ønsker at udfylde det hul.

Når det kommer til min fortid inden for OTW, så blev jeg medarbejder hos Oversættelse for over et år siden, efter jeg havde været frivillig i forskellige komitéer i seks år. Det har gjort det muligt for mig at finde frem til alle de udfordringer, vi støder på fra dag til dag, og hjælpe med at overkomme nogle af dem så godt som muligt. Det har også sat mig i forbindelse med de andre komitéer, hvor jeg har fået en forsmag på deres ambitioner for fremtiden, men også deres begrænsninger. Jeg vil bringe den vision, som Ledelsen desperat har brug for, til bordet, samt et kendskab til, hvordan vores største komitéer fungerer.

Ledelsen lider også under jævnlige kommunikationsproblemer med vores frivillige, medarbejdere og formænd. Klar og effektiv kommunikation er noget jeg har lært i mit arbejde som dyrlæge og i Oversættelseskomitéen med dets 170+ medlemmer, og jeg er sikker på, at jeg kan fremme et godt arbejdsmiljø i organisationen.

3. Hvilke mål vil du gerne opnå i din periode?

Hvis jeg kunne ende min periode med at have rykket organisationen tættere på en mere åben kommunikation, og hvis jeg har kunne opløse indspistheden i komitéerne til en vis grænse, vil jeg se det som en succes. Vi bliver nødt til at stræbe efter mere åbenhed og samarbejde internt i organisationen, for at vores brugere kan få, hvad de i sandhed fortjener: En velfungerende maskine, som fokuserer al dens energi på at forbedre dets projekter i stedet for at bruge energi på interne konflikter.

Hvis vi taler om større ambitioner, så ville et bedre grundlag for støtte til OTW’s projekter ligge højt på listen. For eksempel er Tidsskriftkomitéen en gruppe, der mere eller mindre er blevet overladt til sig selv med støtte fra Ledelsen, når de har brug for det, og træffer derfor deres egne beslutninger. De har haft minimal udskiftning i de sidste fem år og udgiver deres 20. udgave denne september. Selvom ikke alle komitéer skal eller kan være ligeså uafhængige, så er Tidsskriftkomitéen et glimrende eksempel på, hvordan Ledelsen konstruktivt kan støtte en komité ved at stole på dem.

Et andet godt eksempel er Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv): Ledelsens fokus i OTW har haft en tendens til at skifte væk fra AO3 af grunde, jeg ikke selv kan forstå. I betragtning af, hvor dyrebart dette projekt er for os alle, ville det kun give mening at behandle den så godt og kærligt som muligt. Jeg ville især gerne bringe noget af det overordnede fokus tilbage på den, så vi virkelig kan give vores små grupper af frivillige programmører muligheden for at forbedre AO3 endnu mere og aldrig overlade dem til den kamp, det er at vedligeholde den, når der hverken er finansiering eller redskaber.

4. Hvilke erfaringer har du med OTW’s projekter, og hvordan vil du samarbejde med de relevante komitéer for at støtte og styrke dem? Inkludér venligst AO3, TWC, Fanlore, vores Legal Advocacy (Jurdisk Rådgivning)-arbejde og Open Doors (Åbne Døre), men du er fri til at fremhæve områder, du er særligt interesseret i.

Jeg sluttede mig til OTW i 2008, hvilket betyder, at jeg har set OTW og dets komitéer blive født. Gennem årene har jeg hjulpet adskillige komitéer: som tester, tagorganisator, Support-medarbejder og oversætter. For nylig har mit arbejde som oversættelsesmedarbejder lært mig at kommunikere med de fleste af vores nuværende komitéer, så de kunne få den support, som de havde brug for, mens de fandt deres egen stil og atmosfære. Jeg har opdaget, at det at kommunikere klart, besvare e-mails så hurtigt som muligt og generelt forholde sig åbent og fleksibelt til hver eneste mulighed, er vigtige forudsætninger. Måden, hvorpå vi forholder os til hver komité, er nødt til at være skræddersyet til hver enkeltes behov: At samarbejde med Juridisk Rådgivning er oftest anderledes end at arbejde med Tidsskriftet, ligesom Fanlore og Åbne Døre har deres egne udfordringer.

Komitéerne er oftest opmærksomme på deres egne svagheder og styrker, og jeg synes, det er vigtigt ikke at prøve at påtvinge hjælp oppefra. Tværtimod er vi nødt til at sikre os, at samarbejde og støtte rent faktisk er ønsket og nødvendigt. Selvfølgelig har vi brug for mere interpersonel kontakt end proformadokumentation for at kunne konstatere dette, hvilket får vores udsigt til en produktiv fremtid til at virke meget dyster.

Det er utroligt svært for mig at fremhæve ét af vores projekter, da de alle bidrager til et specifikt og essentielt behov i fandom. Det glæder mig at se dem alle trives, og jeg vil fortsat gøre mit bedste for at hjælpe de komitéer, som udvikler dem. At være med i Ledelsen ville generelt gøre det nemmere for mig at gøre mere for dem alle, mens jeg også får lov at løse nogle vigtige problemer, såsom manglen på gensidig respekt og forståelse i deres forhold til Ledelsen.

5. Vælg to emner/problemstillinger, som du mener, bør prioriteres hos OTW, både internt og eksternt. Hvad betyder disse emner for dig, og hvorfor vægter du dem højt? Hvordan vil du gøre dem til en del af din periode?

Jeg synes, at ordne vores administrative struktur burde være en prioritet. Det er afslørende, at vi ikke har en funktionel enhed dedikeret til finanser. Dette er pinligt for organisationen udadtil og en ligeså stor bekymring internt. Det faktum, at folk stadig er villige til at donere til vores organisation uden en pålidelig finanskomité eller revisionsstruktur, er et bevis på vigtigheden og brugbarheden af vores projekter. Dog ville det være uforsvarligt at være udelukkende afhængige af brugernes tiltro til os; de fortjener bedre end det. Den nuværende administrative struktur bliver udelukkende holdt sammen af ren viljestyrke og den urokkelige dedikation fra nogle af vores mere aktive formænd, medarbejdere og frivillige. Det mindste, vi kan gøre for at gengælde deres arbejde, er at effektivisere processerne for tværkommunikation og reducere de administrative byrder på brugerbetjeningskomitéer. Det ville gøre os i stand til at reducere graden af udskiftning blandt vores frivillige, udglatte vores produktionsprocesser og opmuntre til udgivelse af mere indhold og nye funktioner til glæde for vores brugere.

Som et mere udadgående mål bliver vi nødt til at arbejde på internationalisering. Dette er en af OTW’s vigtigste aspekter for mig – at forbinde fans rundt om i verden gennem deres passion for fandom. At oversætte alle vores projekter og opnå ressourcerne til at vedligeholde vores Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning)-projekt uden for USA er fantastiske mål, men vi kan ikke opnå dem med vores nuværende begrænsninger, og indtil videre har løsningerne, som Ledelsen er kommet med, ikke hjulpet. At koncentrere alt internationalisering på én komité eller arbejdsgruppe med store ambitioner, men ingen midler til at opnå dem virker ikke på en brugbar måde. Jeg ønsker at flytte vores strategis fokus på dette område og i stedet give hver komité friheden til at arbejde på disse sager effektivt.

6. Hvad mener du, at Ledelsens hovedansvarsområder er? Er du bekendt med de juridiske krav til en amerikansk baseret, nonprofit bestyrelse?

Ja, selvfølgelig er jeg bekendt med de juridiske krav. Det ville være meget uklogt at stille op som kandidat for Ledelsen uden at læse den nødvendige dokumentation og de nødvendige love!

Udover de juridiske opgaver mener jeg, at vores Ledelses hovedansvar er at have et driftsmæssigt overblik over OTW. Ledere har ansvaret for at huske på finansielle begrænsninger og strategiske mål, mens de fører tilsyn med vores komitéer og stiller den støtte til rådighed, som de har brug for. De er nødt til at være visionen for organisationen, men også den drivende kraft.

Mere konkret betyder det, at Ledelsens medlemmer skal møde op til møder og gøre det til tiden. De er nødt til at besvare e-mails i tide og danne gode forhold til vores professionelle partnere (både fra andre organisationer og alle virksomheder, som vi har kontrakt med—vi skal for eksempel betale vores regninger til tiden) og frivillige. Det er et krav, at de holder sig opdateret om de vigtigste udviklinger i hver af vores komitéer, men de skal ikke være så involveret, at de taber vores langsigtede missioner af syne. Sidst, men ikke mindst, skal de sikre, at de er ansvarlige for deres arbejde, da de er den del af organisationen, som vores brugere kan få et indtryk af vores frivillige, gennem. Dette betyder, at ledere skal sigte efter mere åbenhed og ærlighed og konstant arbejde for, at deres arbejde, diskussioner og beslutningstagen bliver mere åben over for medlemmerne og for OTW’s frivillige.

7. Hvordan vil du balancere dit Ledelsesarbejde med dine andre roller i OTW, eller hvordan planlægger du at overdrage dine nuværende roller for at fokusere på Ledelsesarbejdet?

Jeg er generelt effektiv og god til at disponere min tid, hvilket er grunden til, at jeg ikke ser nogen grund til at forlade mine pladser i Oversættelses- og Support-komitéen, hvis jeg bliver valgt ind i Ledelsen. Over årene har jeg udarbejdet en produktiv måde at fordele min tid for at færdiggøre mine daglige opgaver og mere. I øjeblikket formår jeg helt uproblematisk at jonglere mit professionelle og private liv med mit arbejde i OTW-komitéerne. Det vil ikke være noget problem at afsætte noget tid til Ledelsesarbejde og samtidig have tid nok i tilfælde af uventede og hastende opgaver.

Det afhænger i sidste ende af at have gode organisatoriske evner, og hvilket Ledelsesmedlem ville jeg være, hvis jeg ikke engang kunne disponere min tid? Det virker til, at du i det mindste skulle kunne det for at sidde ved roret i en international organisation, med tanke på, at det er en stor del af vores hverdag at arbejde med tidszoner og begrænsede tidsplaner at gøre.