Alex Tischers biografi och platform

Biografi

Alex Tischer, DrMedVet: arbetar som veterinär med inriktning på akut- och intensivvård i Storbritannien, har varit i fandom sedan innan millennieskiftet och rört sig mellan fler fandoms än vad som kan räknas upp här. Alex har varit medlem i OTW (Organisationen för transformativa verk) sedan starten och arbetat som volontär lika länge. Vid sidan av media-fandom har Alex också på något vis hamnat i sportens märkliga och fantastiska värld — vilket är väldigt nischade grupper som är överraskande likt fandom. När Alex inte arbetar med sjuka husdjur deltar Alex i självförsvarskurser och lägger nästan lika mycket tid på klättring och terränglöpning som på att konsumera media.

Plattform

Varför har du valt att kandidera till styrelsen?

När min mandatperiod som styrelsemedlem tog slut 2017 tyckte jag att jag skulle stå över några år innan jag kandiderar igen. Tre år känns som en bra paus.

Jag har varit involverad i OTW i tolv år nu, arbetat i många kommittéer, och fastän förbättringarna i miljön har varit fantastiska så tror jag att vi kan bli ännu bättre. Jag har inte uttömt min förmåga att hjälpa OTW in på bättre vägar än.

Vilka färdigheter och erfarenheter tar du med dig till styrelsen?

Genom åren har jag varit en aktiv medlem i många organisationer och kommittéer. Där har jag arbetat i olika roller, från kassör i en studentkår till medlem i webbkommittér och arbetsmiljökommittér på mina arbetsplatser.

Alla dessa erfarenheter har lärt mig en hel del om att hantera människor – jag kommer ihåg när jag höll på med att planera scheman för 40+ doktorander och praktikanter. De har också tillåtit mig att få lära mig ta mig an en uppgift från olika vinklar, och att komma med kreativa lösningar när det uppstår problem.

Inom OTW så har jag varit både medarbetare i flera kommittéer och kommittéordförande och jag har också suttit i Styrelsen tidigare.

Jag vet vilka vanliga utmaningar som vi måste hantera och hur vi löser dem. Jag skulle bidra med kunskap om hur saker hänger samman inom OTW och jag önskar kunna hjälpa till att främja en bra arbetsmiljö i organisationen.

Välj ett eller ett par mål för OTW som är viktiga för dig och som du skulle vara intresserad av att arbeta mot under din tid i styrelsen. Varför värdesätter du dessa mål? Hur skulle du arbeta med andra för att nå dessa mål?

Jag skulle vilja fortsätta jobba för att befästa transparensen och samarbetet inom organisationen som vi lagt grunden till sedan 2015 års Styrelse och försäkra oss om att vi har det strukturella ramverket på plats för att ge våra användare vad de verkligen förtjänar: en väloljad organisation som kan fokusera all sin energi på att utveckla och förbättra projekt istället för att tappa fart på grund av internt gnabbande.

De stora visionära drömmarna är att jag skulle vilja förbättra ramverket för att ge tillräckligt stöd för de kärnprojekten som är anledningen till att OTW grundades — som Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv) , Fanlore, Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer) och Legal Advocacy (Juridisk rådgivning) — i större utsträckning än vad som redan gjorts.

I korthet, jag vill göra tråkiga, men nödvändiga, bakom-kulisserna saker för att hjälpa organisationen i stort att fungera så smidigt som möjligt och låta de olika projekten fokusera på sina expertområden.

Vad är din erfarenhet av OTW:s projekt och hur skulle du samarbeta med de berörda kommittéerna för att stödja och stärka dem? Försök inkludera ett brett urval av olika projekt, men du är givetvis fri att betona områden som är av speciellt intresse för dig.

Jag har varit med i ett antal kommittéer inom OTW över åren och jag är väldigt van att kommunicera och interagera med så många av dem som möjligt för att få en uppgift gjord. Enbart inom Översättning har vi vid något tillfälle samarbetet med de flesta kommittéer för att hjälpa dem med översättningar de behöver. Jag tycker att tydlig kommunikation, att svara på mail så snart som möjligt och att vara öppen för alla möjligheter är det viktigaste som finns.

Jag har märkt att kommittéerna är oftast ganska medvetna om vad deras största svagheter är, och jag tror det är viktigt att inte påtvinga prioriteringar ovanifrån, utan att säkerställa att det samarbete och den stöttning som erbjuds är välkommen och behövd.

Hur skulle du balansera ditt styrelsearbete mot andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Generellt är jag rätt effektiv och bra på att planera min tid. Att inte kliva ner från mitt kommittéarbete medan jag satt i Styrelsen var inte något stort problem förra gången och jag tycker den nuvarande Styrelsen är i bättre skick än den 2015.

Om det skulle bli nödvändigt skulle jag utarbeta en lösning med mina andra kommittémedarbetare.