Alex Tischers biografi och manifest

Biografi

Alex Tischer är veterinär, inriktad på akut- och intenssivvård. Växte upp i Tyskland och bor för närvarande i Storbritannien. Har har varit involverad i fandom sedan före millennieskiftet och har gått igenom fler fandom än vad som kan räknas upp här. Några av de senaste är Rivers of London, Person of Interest and Mad Max: Fury Road. Har varit medlem i OTW (Organisationen för transformativa verk) stort sett oavbrutet sedan 2008 och under samma tid haft olika uppdrag som volontär. pretty much continuously since 2008. Förutom mediafandom har hen också på något sätt hamnat i sportens knäppa och härliga värld, vilket innebär väldigt nischade grupper som liknar fandom på häpnadsväckande sätt. När hen inte tar hand om sjuka husdjur kan man se Alex klättra och springa hinderbanor nästan lika ofta som hen konsumerar media.

Manifest

1. Varför bestämde du dig för att ställa upp i valet till styrelsen?

Den nuvarande styrelsen har stött på ett antal strukturella och interna problem som den hittills inte kunnat lösa på ett tillfredsställande sätt. Tvärtom reflekterar den dessa frågor mot resten av organisationen i sina många interaktioner med våra kommittéer. Det finns en brist på vision, kommunikation och prioritering som jag tycker är oroande. En del kommittéer är så nedtyngda av sin egen dokumentation och sina procedurer att de inte kommer någonstans i sina dagliga uppgifter och inte ens kan sätta upp mål för sin framtid. Istället för att stärka kommittéerna försöker den nuvarande styrelsen förvärra situationen.

Vi lider fortfarande av hög omsättning på volontärer och av allvarliga strukturella problem som löper genom hela organisationen, som brist på stadig ekonomisk tillsyn som inte hänger på att en enda person ska göra all bokföring. Jag tror att jag genom att gå med i styrelsen kan erbjuda och genomföra pålitliga förändringar som skulle gå bortom procedurförändringar för deras egen skull, och ge oss möjlighet att på riktigt komma in i framtiden i stället för att hela tiden försöka uppfinna hjulet på nyttl.

2. Vilken kompetens och/eller erfarenhet skulle du ta med dig till styrelsen?

Genom åren har jag varit aktiv medlem av ett antal organisationer och kommittéer. I dessa har jag tjänstgjort i olika roller, från att vara kassör i en studentkår till att vara medlem i webbkommittén och arbetsmiljökommittén i yrkesrelaterade organisationer. Dessa erfarenheter har lärt mig en hel del om att handskas med folk – jag minns när jag höll på med att planera scheman för 40+ doktorander och praktikanter. De har också gjort att jag fått lära mig ta mig an en uppgift från olika vinklar, och att komma med kreativa lösningar på ett problem. Jag tror att styrelsen lider allvarlig brist på sådan kompetens och jag vill fylla det gapet.

Vad gäller min historia inom OTW, så blev jag medarbetare i Översättningskommittén för över ett år sedan, efter att ha varit volontär i diverse olika kommittéer under sex års tid. Detta har gjort att jag fått bli väl förtrogen med de utmaningar vi möter i vardagen, och fått hjälpa till med att lösa några av dem i den skala jag kunnat arbeta med. Det har också gett mig tillfälle att ha kontakt med våra andra kommittéer och få en försmak av deras ambitioner vad gäller framtiden, men också av deras begränsningar. Jag skulle föra med mig den vision styrelsen så desperat behöver, liksom kunskapen om hur våra största kommittéer fungerar och vad som får dem att blomstra.

Styrelsen lider också av frekventa problem i kommunikationen med våra volontärer, medarbetare och ordförande. Rak och effektiv kommunikation är något mitt arbete som veterinär, liksom i Översättningskommittén med dess 170+ volontärer, har lärt mig hantera, och jag är övertygad om att jag kan bidra till en god arbetsmiljö i organisationen.

3. Vilka mål skulle du vilja uppnå under din tid i styrelsen?

Om jag när min tid i styrelsen är slut har kunnat föra organisationen mot öppnare kommunikation och brutit upp de vattentäta skotten mellan kommittéerna bara lite grann, så skulle jag se det som en framgång. Vi måste verkligen sträva mot mer transparens och samarbete inom organisationen för att ge våra användare vad de verkligen förtjänar: en väljoljad maskin som kan rikta all sin energi mot att förbättra sina projekt i stället för att tappa fart på internt kivande.

Om vi talar om stora drömmar här så skulle ett bättre ramverk för att ge tillräckligt stöd till OTWs projekt vara högt upp på listan. Exempelvis är Tidskriftskommittén en grupp som för det mesta lämnats åt sig själv, med stöd av styrelsen vid behov, men har i övrigt fått förtroende att fatta sina egna beslut. De har haft en minimal omsättning under de senaste fem åren och publicerar sitt tjugonde nummer i september i år. Alla kommittéer kan och bör inte vara lika oberoende, men Tidskriftskommittén är ett exempel på hur styrelsen konstruktivt kan stödja en kommitté genom att lita på den.

Ett annat gott exempel är Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv): Styrelsens fokus tenderar att vika från AO3 av anledningar jag inte kan förstå. Med tanke på hur kärt detta projekt är för oss alla skulle det verka naturligt att ge det bästa möjliga omsorg och näring. Jag skulle särskilt vilja få lite av ledningens fokus tillbaka till det, så att vi verkligen kan ge vårt lilla team av volontärkodare resurser att förbättra AO3 ännu mer och aldrig mer lämna dem att kämpa med att hålla sajten vid liv på grund av brist på medel eller verktyg.

4. Vilken erfarenhet har du av OTWs projekt och hur skulle du samarbeta med de relevanta kommittéerna för att stödja och stärka dem? Vänligen inkludera AO3, TWC, Fanlore, vårt arbete med Legal Advocacy (Juridisk rådgivning) och Open Doors (Öppna Dörrar), men känn dig fri att lägga emfas på områden du är särskit intresserad av.

Jag gick med i OTW 2008, vilket innebär att jag har sett OTW och dess kommittéer bli till från första början. Under åren har jag hjälpt till i ett antal kommittéer: som testare, taggorganisatör, support-personal och översättare. Under senare tid har mitt arbete som medarbetare i Översättningskommittén gett mig möjlighet att lära mig att interagera med de flesta av de kommittéer vi har idag, för att ge dem det stöd de behöver samtidigt som jag fått lära mig mer om deras individuella sätt och kultur. Jag har upptäckt att nyckelkraven är att kommunicera klart, svara på epostmeddelanden så fort som möjligt och generellt vara öppen och flexibel inför alla möjligheter. Det sätt på vilket vi närmar oss varje kommittée måste anpassas efter deras specifika behov: att samarbeta med Juridiska är av nödvändighet annorlunda än att arbeta med Tidskriftskommittén, precis som Fanlore och Öppna Dörrar har sina egna utmaningar.

Kommittéerna känner ofta väl till sina styrkor och svagheter, och jag tror att det är viktigt att inte försöka pracka på hjälp uppifrån. Tvärtom behöver vi försäkra oss om att det samarbete och stöd som ges faktiskt är önskat och fyller ett behov. För att försäkra oss om detta behöver vi naturligtvis mer kontakt mellan olika personer än formaliadokumentation, och där ser våra utsikter för en produktiv framtid ganska dystra ut.

Det skulle vara extra svårt för mig att välja ut ett av våra projekt att lägga mer emfas på, eftersom de alla svarar mot specifika och viktiga behov i fandom. Jag är glad att se dem alla blomstra och kommer att fortsätta att göra mitt bästa för att ge all hjälp jag kan till kommittéerna som är närande för dem. Att vara med i styrelsen skulle helt enkelt bara sätta mig i ett läge där jag kan göra mer för dem alla, samtidigt som jag kan lösa ett antal akuta orosmoment som bristen på ömsesidig respekt och förståelse i deras relation med styrelsen.

5. Välj två områden/frågor som du tycker borde vara högt prioriterade för OTW, både internt och externt. Vad betyder dessa områden för dig och varför sätter du värde på dem? Hur kommer du att göra dem till en del av ditt arbete?

Jag tror att det borde vara prioriterat att få ordning på vår administrativa struktur. Det är signifikativt att vi inte har en funktionell enhet som sysslar med ekonomi. Det är något organisationen får skämmas över externt, och en ständig källa till oro internt. Det faktum att folk fortfarande är villiga att ge pengar till vår organisation utan att det finns en pålitlig ekonomikommittée eller granskningsstruktur vittnar om vikten och nyttan av våra projekt. Dock skulle det vara oansvarigt att fortsätta att förlita sig enbart på användarnas förtroende för vår goda vilja; vi är skyldiga dem mer än så. Den nuvarande administrativa strukturen håller ihop genom ren viljekraft och tack vare den stadiga hängivenheten hos några av våra mer aktiva ordföranden, medarbetare och volontärer. Det minsta vi kan göra för att återgälda deras arbete är att förenkla processerna för kommunikation över kommittéerna och minska den administrativa bördan på de kommittéer som har en användarleverans. Detta skulle göra att vi kunde minska omsättningen på volontärer, göra vår produktionsprocess smidigare och uppmuntra nya släpp med mer innehåll och nya funktioner till glädje för våra användare.

Som ett mer utåtriktat mål behöver vi arbeta med internationaliseringen. Det är en av OTWs viktigaste aspekter för mig – att föra samman fans över hela värden genom deras passion för fandom. Att översätta alla våra projekt och skaffa resurser för att sköta vårt juridiska rådgivningsprojekt utanför USA är fantastiska mål, men vi kan inte uppnå dem med våra nuvarande begränsningar, och än så länge har de lösningar styrelsen fört fram inte hjälpt. Att koncentrera allt internationaliseringstänkande till en kommittée eller arbetsgrupp med stora ambitioner men inga medel att genomföra dem fungerar inte på ett nyttigt sätt. Jag skulle vilja ändra fokus för vår strategi på det här området, och i stället ge varje kommittée frihet att arbeta effektivt med dessa frågor.

6. Vad tror du nyckelansvaret för en styrelse/styrelsen är? Känner du till de juridiska kraven på styrelse i en USA-baserad nonprofit-organisation?

Ja, naturligtvis känner jag till de juridiska kraven. Det skulle vara väldigt illa genomtänkt att ställa upp som kandidat till styrelsen utan att ta del av lagarna och den nödvändiga dokumentationen!

Utöver det juridiska ansvaret anser jag att vår styrelses huvudansvar ligger i att ha en operativ tillsyn över OTW. Det är styrelsemedlemmarna som är ansvariga för att ha ekonomiska begränsningar och strategiska mål i åtanke medan de har uppsikt över våra kommittéer och ger dem det stöd de behöver. De måste vara organisationens vision, men också dess drivkraft.

Mer konkret innebär det att styrelsemedlemmar ska komma till möten och göra det i tid. De måste svara på epostmeddelanden inom rimlig tid och bidra till goda relationer med våra professionella partner (både från andra organisationer och de företag vi har avtal med—vi ska till exempel betala våra fakturor i tid) liksom med våra volontärer. De måste hålla sig uppdaterade på huvuddragen i den senaste utvecklingen i var och en av våra kommittéer, men inte vara så involverade att de tappar siktet på vårt uppdrag på lång sikt. Sist men inte minst ska de försäkra sig om att de tar ansvar för sitt arbete, eftersom de är det enda riktiga fönstret våra användare har till de arbetande medlemmarna i vår organisation. Detta innebär att styrelsemedlemmarna måste eftersträva mer öppenhet och ärlighet, och ständigt sträva efter att göra sitt arbete, sina diskussioner och sitt beslutsfattande mer öppet för medlemmarna och för OTWs volontärer.

7. Hur skulle du balansera ditt arbete i styrelsen med andra roller i OTW, eller hur planerar du att lämna över dina nuvarande roller för att fokusera på styrelsearbetet?

Jag är generellt effektiv och bra på att styra min tid och ser därför ingen anledning att lämna min nuvarande plats i Översättning och Support om jag blir vald till styrelsen. Genom åren har jag arbetat fram ett produktivt sätt för att ge mig tid till att fullgöra mina dagliga uppgifter och mer än så. Jag klarar för närvarande att kombinera mitt yrkesliv, mitt privatliv och mitt åtagande i OTWs kommittéer utan någon svårighet över huvud taget. Det skulle inte alls vara svårt att lägga in tid för styrelsearbete i mitt schema, och ändå ha god marginal att ta hand om oväntade och akuta uppgifter.

Allt handlar om att vara en god organisatör, och ärligt talat, vad skulle jag vara för styrelsemedlem om jag inte ens kunde hantera lite tidsplanering? Det känns som att det skulle vara ett absolut minimikrav för att få sitta bakom ratten på en internationell organisation, med tanke på att vi alla dagligen får hantera tidszoner och pressade scheman.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.