Alex Tischerin henkilökuva ja vaaliohjelma

Henkilökuva

Alex Tischer, DrMedVet: on pieneläinlääkäri. Kasvoi Saksassa, asuu tällä hetkellä Isossa-Britanniassa. On kuulunut fandomiin jo viime vuosituhannelta, ja on kulkenut useamman fandomin kautta kuin tässä mahtuu listaamaan. Viimeisimpiä niistä ovat Rivers of London, Person of Interest ja Mad Max: Fury Road. On kuulunut OTW:hen (Transformatiivisten teosten järjestö) aika lailla jatkuvasti vuodesta 2008, ja on toiminut vaihtelevissa vapaaehtoisrooleissa koko tämän ajan. Mediafandomeiden lisäksi on jotenkin eksynyt urheilun outoon ja ihmeelliseen maailmaan – nämä hyvin kuppikuntaiset ryhmittymät muistuttavat fandomia yllättävillä tavoilla. Silloin, kun hän ei työskentele sairaiden lemmikkien kanssa, Alex kuluttaa aikaansa lähes yhtä paljon esteradoilla, kiipeilemällä ja maastojuoksulla kuin mediankin parissa.

Vaaliohjelma

1. Miksi päätit pyrkiä OTW:n johtokuntaan??

Nykyisellä johtokunnalla on ollut joitakin rakenteellisia ja sisäisiä ongelmia, joita se ei ole kyennyt selvittämään tyydyttävästi. Sen sijaan se heijastaa näitä ongelmia muuhun organisaatioon vuorovaikutuksissaan toimikuntiemme kanssa. Johtokuntaa vaivaa vision, kommunikaation ja priorisoinnin puute, mitä pidän huolestuttavana. Jotkut toimikunnista ovat niin vaaditun dokumentaation ja toimintaohjeiden tukkeuttamia, etteivät ne voi edetä jokapäiväisissä tehtävissään, tai edes määritellä tulevia tavoitteitaan. Sen sijaan, että se auttaisi edistämään toimikuntien työtä, nykyinen johtokunta pyrkii pikemminkin pahentamaan tilannetta.

Kärsimme yhä suuresta vapaaehtoisten vaihtuvuudesta sekä vakavista koko organisaation laajuisista rakenteellisista ongelmista. Meiltä puuttuu muun muassa vahva taloudellinen valvonta, joka ei riipu yhden ainoan henkilön tekemästä kirjanpidosta. Uskon, että liittymällä johtokuntaan voin tarjota ja toteuttaa luotettavia muutoksia, jotka eivät ole vain toimintaohjeita toimintaohjeiden takia, vaan auttavat meitä todella astumaan tulevaisuuteen sen sijaan, että yrittäisimme jatkuvasti keksiä pyörän uudestaan.

2. Mitä tietoja ja taitoja tai kokemusta sinä toisit johtokuntaan?

Olen vuosien kuluessa ollut aktiivisena jäsenenä useissa eri järjestöissä ja toimikunnissa. Olen toiminut useissa eri rooleissa, kuten oppilaskunnan rahastonhoitajana, Web-toimikunnan jäsenenä ja ammatillisten järjestöjeni työturvallisuustoimikunnassa. Kaikki nämä kokemukset ovat opettaneet minulle paljon ihmisten kanssa toimimisesta – muistan yhä, kuinka tein vuorolistoja yli neljällekymmenelle jatko-opiskelijalle ja/tai harjoittelijalle. Olen myös oppinut lähestymään tehtäviä monin erin tavoin, sekä löytämään luovia ratkaisuja ongelmiin. Uskon, että johtokunnassa on puutetta näistä ongelmanratkaisutaidoista, ja toivon täyttäväni tämän vajeen.

Mitä tulee historiaani OTW:n parissa, minusta tuli Käännös-toimikunnan toimihenkilö yli vuosi sitten, oltuani aiemmin vapaaehtoisena useissa muissa toimikunnissa kuuden vuoden ajan. Tämä on antanut minulle mahdollisuuden nähdä kaikki ne haasteet, joita kohtaamme joka päivä, ja auttaa joidenkin niiden voittamisessa siinä määrin kuin kykenin. Olen myös saanut olla yhteydessä muihin toimikuntiimme ja saada jotain käsitystä sekä niiden toiveista tulevaa varten että niiden rajoituksista. Tämä antaa minulle näkemystä, jota johtokunta kipeästi tarvitsee, sekä tietämystä siitä, miten suurimmat toimikuntamme toimivat onnistuneesti.

Johtokunta kärsii myös toistuvista väärinymmärryksistä vapaaehtoisten, toimihenkilöiden ja toimikuntien puheenjohtajien kanssa. Selkeä ja tehokas viestintä on asia, jota olen oppinut sekä työssäni eläinlääkärinä että yli 170 jäsenen Käännös-toimikunnassa, ja olen varma, että voin auttaa luomaan hyvää työympäristöä järjestön sisällä.

3. Mitä tuloksia haluaisit saavuttaa kautesi aikana?

Jos kauteni lopussa olen vähänkään auttanut järjestöä siirtymään avoimemman kommunikaation suuntaan ja rikkonut eri toimikuntien nurkkakuntaistumista, lasken sen voitoksi. Meidän täytyy pyrkiä läpinäkyvämpään toimintaan ja tiiviimpään järjestön sisäiseen yhteistyöhön antaaksemme käyttäjillemme sen, mitä he ansaitsevat: hyvin toimivan koneiston, joka keskittyy projektiensa parantamiseen sen sijaan, että se hukkaisi energiaansa sisäiseen kiistelyyn.

Jos taas puhutaan suurista unelmista, listan kärkipäässä on parempi järjestelmä OTW:n eri projektien tukemiseen. Esimerkiksi Aikakausjulkaisu-toimikunta on enimmäkseen jätetty omiin oloihinsa, ja vaikka johtokunta on tukenut sitä tarvittaessa, toimikunta on saanut päättää omista asioistaan. Heidän vaihtuvuutensa viimeisen viiden vuoden aikana on ollut häviävän pientä, ja he julkaisivat 20. numeronsa tämän vuoden syyskuussa. Vaikka kaikki toimikunnat eivät voi eikä niiden pidäkään olla yhtä itsenäisiä, Aikakausjulkaisu-toimikunta on hyvä esimerkki siitä, miten johtokunta voi rakentavasti tukea toimikuntaa luottamalla siihen.

Toinen hyvä esimerkki on Archive of Our Own – AO3 (Oma arkisto): johtokunta on siirtänyt OTW:n huomiota pois AO3:sta syistä, joita en voi ymmärtää. Ottaen huomioon, kuinka tärkeä tämä projekti on meille kaikille, tuntuisi luonnolliselta tarjota sille niin hyvää hoivaa ja huolta kuin mahdollista. Haluaisin erityisesti saada sille taas enemmän johtotason huomiota, jotta voisimme tarjota pienelle vapaaehtoiskoodaajien joukollemme paremmat resurssit AO3:n parantamiseen entisestään, jottei heidän enää ikinä tarvitsisi kamppailla sen ylläpidon kanssa rahoituksen tai työkalujen puutteen vuoksi.

4. Millaista kokemusta sinulla on OTW:n projekteista ja miten tekisit yhteistyötä kunkin projektin parissa työskentelevien toimikuntien kanssa tukeaksesi ja vahvistaaksesi niitä? Ole hyvä ja sisällytä vastaukseesi AO3, TWC, Fanlore, Legal Advocacy -työmme (Fanien oikeuksien ajaminen), ja Open Doors (Avoimet ovet). Voit kuitenkin vapaasti painottaa niitä alueita, joista olet erityisen kiinnostunut.

Liityin OTW:hen vuonna 2008, joten olen nähnyt OTW:n ja sen toimikuntien muodostuvan alusta alkaen. Vuosien varrella olen auttanut useissa toimikunnissa: testaajana, järjestelijänä, käyttäjätuessa ja kääntäjänä. Viimeisimpänä työni toimihenkilönä Käännös-toimikunnassa on auttanut minua oppimaan, miten voin olla vuorovaikutuksessa useimpien nykyisten toimikuntiemme kanssa tarjotakseni niille niiden tarvitsemaa tukea samalla, kun opin tuntemaan niiden yksilöllisiä tyylejä ja ilmapiiriä. Olen huomannut, että tärkeimpiä vaatimuksia ovat selkeä viestintä, pikaiset vastaukset sähköposteihin ja yleisesti ottaen joustavuus ja avoimuus eri mahdollisuuksille. Tapa, jolla lähestymme kutakin toimikuntaa, tulee sovittaa niiden omiin tarpeisiin: yhteistyö Oikeusneuvonnan kanssa on pakostakin erilaista kuin Aikakausjulkaisun kanssa toimiminen, aivan kuten Fanlorella ja Avoimilla ovilla on omat haasteensa.

Toimikunnat ovat yleensä hyvin tietoisia omista heikkouksistaan ja vahvuuksistaan, ja minusta on tärkeää, ettei apua yritetä pakottaa ylhäältäpäin. Päinvastoin meidän tulee varmistaa, että tarjottu yhteistyö ja tuki ovat haluttuja ja tarpeellisia. Tämän varmistamiseksi tarvitsemme tietysti enemmän suoraa ihmiskontaktia kuin pelkkää muodollista dokumentaatiota, mikä saa toimivan tulevaisuuden näköalat vaikuttamaan kovin synkältä.

Minulle olisi erityisen vaikeaa korostaa yhtä ainoaa projekteistamme, koska ne kaikki vastaavat hyvin erityisiin ja välttämättömiin tarpeisiin fandomissa. Olen iloinen nähdessäni niiden kaikkien menestyvän, ja tulen tekemään parhaani tarjotakseni kaiken avun, jota voin niistä huolehtiville toimikunnille. Johtokuntaan kuuluminen vain antaisi minulle paremman mahdollisuuden auttaa niitä kaikkia entistä enemmän, ja ratkaisisi joitakin välittömistä ongelmista, kuten molemminpuolisen kunnioituksen ja ymmärryksen puutteen toimikuntien suhteessa johtokuntaan.

5. Valitse kaksi aihetta/ongelmaa, joiden pitäisi sinun mielestäsi olla korkealla OTW:n tärkeysjärjestyksessä, sekä järjestön sisällä että ulkoisesti. Mitä nämä aiheet merkitsevät sinulle ja miksi arvostat niitä? Miten aiot tehdä niistä osan työtäsi?

Mielestäni hallinnollisen rakenteemme järjestelyn pitäisi olla tärkeysjärjestyksessämme ensimmäisenä. Kertoo paljon, ettei meillä ole toimivaa taloudelle omistettua yksikköä. Tämä on noloa järjestölle ulospäin ja jatkuva organisaation sisäinen huolenaihe. Se, että ihmiset ovat edelleen halukkaita lahjoittamaan järjestöllemme ilman luotettavaa taloustoimikuntaa tai tarkastusjärjestelmää, kertoo projektiemme tärkeydestä ja käytettävyydestä. Olisi kuitenkin vastuutonta tukeutua yksinomaan käyttäjien luottamukseen hyvään tahtoomme; olemme heille velkaa enemmän. Nykyinen hallintojärjestelmämme pysyy kasassa lähinnä tahdonvoimalla ja joidenkin aktiivisempien puheenjohtajiemme, toimihenkilöidemme ja vapaaehtoistemme omistautumisella ansiosta. Vähin, mitä voimme tehdä vastineeksi heidän palveluksestaan, on parantaa toimikuntien välistä toimintaa ja vähentää käyttäjäpuolen toimikuntien johtotehtäviä. Tämä auttaisi meitä vähentämään vapaaehtoisten loppuunpalamista, helpottamaan tuotantoprosessia ja rohkaisemaan uuden sisällön ja toimintojen valmistumista käyttäjiemme iloksi.

Mitä tulee enemmän ulospäin suuntautuneisiin tavoitteisiin, meidän tulee työstää kansainvälisyyttämme. Se on minulle yksi OTW:n tärkeimmistä osista—fanien yhdistäminen kautta maailman heidän intohimossaan fandomiin. Kaikkien projektiemme kääntäminen sekä resurssien hankkiminen Legal Advocacy (Lakineuvonta) -projektimme ulottamiseen Yhdysvaltain ulkopuolelle ovat mahtavia tavoitteita, muttemme kykene niihin nykyisillä rajoituksillamme, ja toistaiseksi johtokunnan tarjoamat ratkaisut eivät ole auttaneet. Kansainvälisyysajattelun keskittäminen yhteen kunnianhimoiseen mutta toimivallattomaan toimikuntaan tai työryhmään ei yksinkertaisesti toimi. Haluaisin muuttaa strategiaamme tässä aiheessa ja antaa kullekin toimikunnalle vapautta toimia näissä asioissa tehokkaammin.

6. Mitkä ovat mielestäsi johtokuntien/johtokunnan tärkeimpiä vastuita? Tunnetko Yhdysvalloissa sijaitsevien voittoa tavoittelemattomien järjestöjen johtokuntia koskevat lailliset vaatimukset?

Tietysti tunnen lailliset vaatimukset. Olisi hyvin ajattelematonta pyrkiä johtokuntaan lukematta asiaankuuluvia asiakirjoja ja lakipykäliä!

Laillisten tehtävien lisäksi uskon, että johtokunnan tärkein vastuualue on OTW:n toiminnan valvominen. Johtokunnan jäsenet ovat vastuussa taloudellisten rajoitusten ja toimintatavoitteiden seuraamisesta samalla, kun he seuraavat toimikuntiemme toimintaa ja tukevat niitä tarvittaessa. Heidän tulee olla sekä järjestön visio että sen kantava voima.

Käytännön tasolla tämä tarkoittaa, että johtokunnan jäsenten tulisi olla läsnä kokouksissa ja saapua sinne oikeaan aikaan. Heidän tulee vastata sähköposteihin ajallaan ja pitää yllä hyviä välejä ammatillisiin kontakteihimme (sekä muista organisaatioissa että yhtiöissä, joiden kanssa meillä on sopimuksia—esimerkiksi laskut tulisi ehdottomasti maksaa ajoissa) sekä vapaaehtoisiimme. Heidän tulee pysyä ajan tasalla kunkin toimikunnan viimeisimmistä tärkeistä askeleista, mutta heidän ei pidä olla niin kiinni päivittäisissä asioissa, että he unohtavat pitkän linjan tavoitteemme. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, heidän pitäisi varmistaa, että he ottavat vastuun teoistaan, koska he ovat ainoa ikkuna, joka käyttäjillämme on järjestön työhön. Tämä tarkoittaa, että johtokunnan jäsenten tulee pyrkiä parempaan läpinäkyvyyteen ja rehellisyyteen sekä tehdä jatkuvasti töitä tehdäkseen työtään, keskustelujaan ja päätöksentekoaan avoimemmaksi jäsenillemme ja OTW:n vapaaehtoisille.

7. Kuinka tasapainottaisit johtokuntatyön muiden OTW:n sisäisten rooliesi kanssa, tai kuinka aiot luopua nykyisistä rooleistasi keskittyäksesi johtokuntatyöhön?

Olen yleisesti ottaen tehokas ja hyvä ajanhallinnassa, joten en näe mitään syytä luopua nykyisistä toimistani Käännös- ja Käyttäjätuki-toimikunnissa, jos minut valitaan johtokuntaan. Vuosien varrella olen kehittänyt toimivan tavan jakaa aikani niin, että se riittää kaikkien päivittäisten tehtävieni hoitamiseen. Tällä hetkellä pyöritän niin työtäni kuin yksityiselämääni sekä OTW:hen liittyviä tehtäviäni ilman minkäänlaisia ongelmia. Minulle ei tuottaisi lainkaan vaikeuksia lisätä aikatauluuni tietty määrä johtokunnan tehtäviä, mukaanlukien reilu joustovara odottamattomille ja kiireellisille tehtäville.

Loppujen lopuksi kyse on vain järjestelytaidoista, ja millainen johtokunnan jäsen minä olisin, jos en kykenisi huolehtimaan edes omasta ajanhallinnastani? Minusta kyseessä on minimivaatimus sille, että voi olla vastuussa kansainvälisestä organisaatiosta, ottaen huomioon, että olemme joka päivä tekemisissä aikavyöhykkeiden ja rajoittavien aikataulujen kanssa.