Alex Tischer Biografija ir Platforma

Biografija

Alex Tischer, DrMedVet: dirba skubios ir intensyvios pagalbos veterinarijos srityje, šiuo metu – JK; fanų grupėse dalyvauja nuo tūkstantmečio pradžios ir pakeitė daugiau fanų grupių, nei tilptų čia išvardyti. Priklauso OTW (Transformacinių Darbų Organizacijai) nuo pat jos įsteigimo ir savanoriauja dar tiek pat. Greta be populiariosios kultūros fanų grupių kažkokiu būdu taip pat atsidūrė keistame ir nuostabiame sporto pasaulyje – ganėtinai nišinėje srityje, kuri dažnai netikėčiausiais būdais primena fanų grupes. Kai nesirūpina sergančiais gyvūnėliais, Alex galima rasti ne tik vartojant medijas, bet ir treniruojantis kliūčių ruožuose, laipiojant ar bėgiojant bekele.

Platforma

Kodėl nusprendėte kandidatuoti į Tarybą?

Kai 2017 m. baigėsi mano kadencija Taryboje, norėjau porą metų palaukti prieš kandidatuojant vėl. Trys metai buvo gera pertrauka.

OTW veikloje dalyvauju jau 12 metų, dirbau daugelyje komitetų, ir nors per pastaruosius porą metų aplinka itin pagerėjo, tikiu, kad galime dar daugiau. Manau, kad dar neišsėmiau visų savo galimybių tiesiant kelią į geresnę OTW.

Kokiais įgūdžiais ir (ar) patirtimi papildytumėte Tarybą?

Daug metų aktyviai dalyvavau ne vienos organizacijos ir komiteto veikloje. Užėmiau įvairias pozicijas: nuo Studentų sąjungos iždininko, Tinklo nario, iki savo profesinių organizacijų Sveikatos ir saugos komitetų nario.

Visa ši patirtis padėjo man daug išmokti apie vadovavimą žmonėms – prisimenu laikus, kai turėjau rengti darbo tvarkaraščius 40+ klinikinių specialistų ir (ar) praktikantų. Tai taip pat išmokė mane į kiekvieną užduotį pažvelgti iš įvairių pusių ir ieškoti kūrybiškų problemų sprendimo būdų.

OTW organizacijoje buvau įvairių komitetų personalo nariu, komiteto nariu, taip pat esu išmėginęs savo jėgas ir Taryboje.

Žinau, su kokiais iššūkiais kasdien susiduriame ir kaip galime kai kuriuos iš jų įveikti.
Į Tarybą atsineščiau savo žinias apie tai, kaip veikia vidinė OTW sistema ir siekčiau padėti gerinti organizacijos darbo aplinką.

Pasirinkite vieną ar du tikslus, kurie jums yra svarbūs ir su kuriais norėtumėte dirbti OTW savo kadencijos metu. Kodėl šie tikslai yra jums svarbūs? Kaip bendradarbiautumėte su kitais, kad juos pasiektumėte?

Norėčiau toliau dirbti stiprinant skaidrumą ir bendradarbiavimą organizacijos viduje, ką pradėjome daryti nuo 2015 m. Tarybos kadencijos, taip pat siekčiau užtikrinti, kad turėtume struktūrinius pagrindus savo naudotojams suteikti tai, ko jie nusipelnė: gerai veikiančią organizaciją, kuri skiria visą dėmesį ir energiją savo projektų tobulinimui vietoje to, kad švaistytų juos vidaus rietenoms.

Kalbant apie dideles svajones, norėčiau pagerinti tinkamos pagalbos pagrindiniams mūsų projektams, kuriems OTW ir buvo sukurta – pavyzdžiui, Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyvui) , Fanlore, Transformative Works and Cultures – TWC (Transformaciniams Darbams ir Kultūroms) bei Legal Advocacy (Teisinei Pagalbai) – teikimo sistemą dar labiau, nei tai buvo padaryta iki šiol.

Iš esmės tiesiog noriu daryti visus tuos nuobodžius užkulisinius darbus, kurių reikia tam, kad didelė organizacija veiktų sklandžiai, o jos projektai galėtų visą dėmesį skirti savo sritims.

Kokia yra jūsų patirtis su OTW projektais ir kaip bendradarbiautumėte su atitinkamais komitetais siekdami juos paremti ir sustiprinti? Pasistenkite nurodyti įvairius projektus, tačiau galite pabrėžti tuos, su kuriais turite patirties.

Per daugelį narystės OTW metų aktyviai veikiau ne viename komitete, bendraudavau ir bendradarbiaudavau su kiek įmanoma daugiau jų tam, kad įvykdyčiau savo užduotis. Vien Vertimuose vienu ar kitu metu dirbome su didžiąja dauguma kitų komitetų, kad parengtume jiems reikalingus vertimus. Įsitikinau, kad svarbiausi dalykai yra aiški komunikacija, greitas atsakymas į el. laiškus ir atvirumas visoms galimybėms – bendriausia to prasme.

Kiek teko susidurti, komitetai dažniausiai gana gerai žino, kur slypi jų silpnybės ir stiprybės, todėl manau, kad itin svarbu ne „nuleisti iš viršaus“ tam tikrus prioritetus, o vietoje to užtikrinti bendradarbiavimą ir pagalbos teikimą tada, kai jos prašoma ir reikia.

Kaip išlaikytumėte pusiausvyrą tarp Tarybos darbo ir kitų pareigų OTW ar kaip planuotumėte perduoti savo pareigas tam, kad galėtumėte susikaupti ties Tarybos darbu?

Iš esmės dirbu gan efektyviai ir moku gerai planuoti laiką. Kai praeitą kartą buvau Taryboje, neturėjau didelių sunkumų susitvarkant ir su savo komitetų darbais, be to, manau, kad dabartinė Taryba yra kur kas geresnėje padėtyje, nei buvo 2015 m.

Jei būtų būtina, neabejoju, kad kartu su savo komitetų nariais ką nors sugalvotume.