Medlemmar av OTW – Kolla er mail för röstningsinstruktioner

Nu ska alla röstberättigade medlemmar av OTW (Organisationen för transformativa verk) ha fått ett e-postmeddelande med en länk till röstningsinstruktionerna för år 2020. Ämnesraden är “Voting Instructions for Organization for Transformative Works (OTW) Board Election” (Röstningsinstruktioner för styrelsevalet i Organisationen för transformativa verk (OTW). Vänligen observera att de som inte fått detta mail inte finns med i årets röstlängd och därför inte kommer att få något röstkort.

Epostmeddelandet med röstningsinstruktionerna innehåller en länk till en testversion av röstkortet. Vänligen följ länken för att säkerställa att sidan visas korrekt och att kandidaterna är synliga. Om sidan ser konstig ut eller kandidaterna inte syns, se till att din webbläsare inte blockerar JavaScript från ajax.googleapis.com, bootstrapcdn.com och/eller opavote.com. Läs mer

Tillkännagivande av kandidater i OTW:s val 2020

Tillkännagivande av kandidater

OTW (Organisationen för transformativa verk) har nöjet att tillkännage följande kandidater för 2020 års val (i alfabetisk ordning efter förnamn):

  • Alex Tischer
  • Jess White
  • Kati Eggert
  • Nicole Abraham
  • Tyme LaDow
  • Zoë Tucker

26 Juli: Enligt ett tillkännagivande drar Tyme LaDow tillbaka sin kandidatur.

Eftersom vi har 3 platser att fylla och 6 kandidater, kommer 2020 års val att konkurrensutsättas – det vill säga OTW:s medlemmar kommer att rösta om vilka kandidater som ska fylla platserna. Läs mer

Alex Tischers biografi och platform

Biografi

Alex Tischer, DrMedVet: arbetar som veterinär med inriktning på akut- och intensivvård i Storbritannien, har varit i fandom sedan innan millennieskiftet och rört sig mellan fler fandoms än vad som kan räknas upp här. Alex har varit medlem i OTW (Organisationen för transformativa verk) sedan starten och arbetat som volontär lika länge. Vid sidan av media-fandom har Alex också på något vis hamnat i sportens märkliga och fantastiska värld — vilket är väldigt nischade grupper som är överraskande likt fandom. När Alex inte arbetar med sjuka husdjur deltar Alex i självförsvarskurser och lägger nästan lika mycket tid på klättring och terränglöpning som på att konsumera media. Läs mer

Jess Whites biografi och plattform

Biografi

Jess White: Jess White slukar ivrigt allt som har med fandom att göra, och så har det varit sedan hon upptäckte sin mosters Kirk/Spock-fanzine under tidigt 90-tal. Därefter gick hon vidare till att klottra ner egna fanfiktion-alster i anteckningsböcker med glittriga pennor, och så småningom skapa innehåll på digitala anslagstavlor, i fandom-forum, på Livejournal och slutligen i Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv). Jess har varit volontär för OTW (Organisationen för transformativa verk) under de senaste sex åren, företrädesvis i kommittén Policy & missbruk. Hon har också arbetat en tid inom Support (i ungefär två år) och är för närvarande också volontär inom Fanlore, som admin och policy-medarbetare. Utanför fandom är Jess sedan femton år tillbaka lärare. Läs mer

Kati Eggerts biografi och plattform

Biografi

Kati Eggert arbetar som projektledare, framförallt i projekt som innebär samarbete mellan avdelningar med fokus på IT och digitalisering.

Hon föll för science fiction och fantasy strax efter att hon lärde sig läsa. Hon blev involverad i organiserad fandom under de fysiska zinens och månatliga pappersnyhetsbrevens tid efter att hon stötte på en annons för en fan club för Star Trek inuti en bok.

Hon gillar att cosplaya och vara volontär på konvent, speciellt små fan-drivna sådana. Kati är fortfarande intresserad av Star Trek, men hon har också gett sig in på ett flertal andra fandoms och tycker om att läsa meta om fandom och verk av fans.

Kati följde utvecklingen av OTW (Organisation för transformativa verk) från starten år 2008. Hon gick till slut med i Policy och missbruk år 2015, följt av Översättning (Tyska teamet) år 2019. Läs mer