پس گرفتن کاندیداتوری تایم لاداو

قابل اجرا از تاریخ 26 ام جولای، تایم لاداو کاندیداتوری اش را برای انتخابات هیئت مدیره ی سال 2020 به دلایل شخصی پس گرفته است.

کمیته ی انتخابات برای تایم بهترین ها را در ادامه ی کارهایش در OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) آرزومندست.

علاوه بر این، تایم یک بیانیه ی شخصی درباره ی پس گرفتن کاندیداتوری اش ارائه کرده است که در نسخه ی انگلیسی این پست در دسترس است. از منوی کناری ‘انگلیسی’ را انتخاب کنید تا به آن دسترسی یابید.