نامزد شدن در یک انتخابات OTW

از علاقه‌مندی شما برای نامزد شدن در انتخابات هیئت مدیره ی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) سپاسگزاریم! برای اطلاعاتی در زمینه ی واجد شرایط بودن برای نامزد شدن لطفا به صفحه ی کاندیدا شدن ما سری بزنید. در ادامه یک بررسی اجمالی در مورد پروسه ی کاندیداتوری آمده است.

فصل انتخابات پس از پایان دوره ی اعلامیه، هشت هفته پیش از انتخابات، آغاز شده و تا پایان رای گیری ادامه دارد. ما کاندیداها را تشویق می کنیم تا در مورد برنامه های کاریشان، دیدگاه ها و چشم اندازشان با اعضای OTW در هر انجمنی که انتخاب می کنند بحث کنند.

نامزدها موظف هستند که یک بیانیه ی عمومی کوتاه که خلاصه ای از فلسفه ها، اهدافشان برای سازمان و دیدگاه هایشان برای مسیرهای آینده برای سازمان را ارائه کنند. این بیانیه در وبسایت کمیته ی انتخابات OTW در دسترس قرار داده خواهد شد.

پس از ارائه شدن این بیانیه، عموم فرصت این را خواهند داشت که سوالاتی را برای نامزدها ارسال کنند. کاندیداها به این سوالات، در مجموعه هایی مرتب شده بر اساس موضوع، در وبسایت کمیته ی انتخابات OTW پاسخ خواهند داد.

همچنین نامزدها تشویق می شوند که در چت های عمومی، در انجمنی که OTW آن را فراهم می کند، در زمانی که متقابلا بر روی آن موافقت شده است شرکت کنند. رونوشت این چت هم در وبسایت کمیته ی انتخابات OTW در دسترس قرار خواهد گرفت.