رای دادن در یک انتخابات OTW

برای اینکه بتوانید برای اعضای هیئت مدیره ی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) رای دهید، شما باید تا تاریخ 30 ام ژوئن سال انتخابات یک عضو پرداخت کننده ی OTW که کاملا تسویه کرده باشد باشید. به جدول زمانی برای سایر تاریخ های مهم سری بزنید.

شما باید یک کمک مالی با استفاده از یک چک شخصی، کارت اعتباری یا یک اکانت پی‌پال (PayPal) که متعلق به شماست انجام داده باشید. برای اهداف عضویتی ما نیاز داریم تا بتوانیم پرداخت شما را به یک حساب بانکی یا یک کارت اعتباری مرتبط کنیم تا برای وقتی که انتخابات را برگزار می کنیم تایید کنیم که شما یک فرد حقیقی هستید.

به OTW ملحق شوید و حق رای کسب کنید!

پس از اطمینان از صلاحیت خودتان به عنوان یک رای دهنده لطفا دستورالعمل های رای دادن را بخوانید.

اقدامات ذیل زمینه ی رد صلاحیت رای دهندگان برای سال انتخاباتی خواهند بود که شامل فعالیت های زیر است:

  • ارائه ی هرگونه انگیزه برای رای دادن (چه مالی و چه از هر گونه ی دیگر، از جمله آثار خلاقانه ی هوادارانه).
  • افشا کردن نام مستعار یک کاندیدا و یا مرتبط کردن نامهای حقیقی و هوادارانه ی هر یک از اعضا و داوطلبان OTW که انتخاب نکرده اند که این رابطه را عمومی کنند.