بیوگرافی و برنامه کاری Zoë Tucker (زوئی تاکر)

بیوگرافی

زوئی تاکر یک دانشجوی فارغ التحصیل شده در مجموعه ی رشته های STEM (علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات) است. او با خواندن آثار ابتکاری در FictionPress کارش را در فندوم آغاز کرد و اولین فن فیکشنش را در یک دفترچه یادداشت که (خوشبختانه) هیچوقت قرار نیست توسط جهانیان دیده شود نوشت. برای او سه سال طول کشید تا متوجه شود که افراد دیگری هم با نظرات به اندازه کافی قوی در مورد پایان کتاب ها وجود دارند که بخواهند پایان های جدیدی را خودشان بنویسند؛ بنابراین او شروع به خواندن فن فیکشن های fix-it (که پایان داستان ها را اصلاح می کنند) بر روی fanfiction.net کرد. هنگامی که زوئی سیستم فیلتر گذاری فوق العاده ی Archive of Our Own – AO3 (آرشیوی از آن خودمان) را پیدا کرد به این پلتفرم مهاجرت کرد. او کسی است که فندوم های مختلف را مانند ماهی تور کرده و چندین نفر را همزمان باهم شیپ می کند که مشتاق پیشنهادات شیپ های سه نفره ی شماست.

زوئی از سال 2017 شروع به توجه کردن به درخواست نامه های موقعیت های داوطلبانه ی OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) که مناسب او بودند کرد و در سپتامبر تصمیم گرفت که به عنوان یک بررسی کننده ی تگ ها درخواست دهد. او در ژوئن سال بعد به کمیته ی پشتیبانی پیوست (و بعد از آن توانست که تیکت پشتیبانی ای که خودش اخیرا ارسال کرده بود را خودش حل کند!) و در اواخر سال 2019 به تیم سرپرستان بررسی کنندگان تگها پیوست. یکی از اهداف اصلی او کار کردن در راستای بهبود تجربه کاربران در AO3 است. زوئی به خصوص از پاسخ دادن به تیکت های پشتیبانی در مورد بررسی تگ ها لذت می برد و ترجیح می دهد که تگ های مربوط به فندوم های کوچک را بررسی کند؛ چون در این فندوم هاست که او می تواند برای شخصیت ها و روابط تگ های جدیدی که کاربران می خواهند را بسازد. در تمامی زمینه های زندگی اش او تلاش می کند که چیزها پس از او حداقل کمی بهتر از طوری باشند که او در ابتدا آنها را بدست گرفته بود.

برنامه ی کاری

1. چرا تصمیم گرفتید که برای انتخابات هیئت مدیره نامزد شوید؟

اساسا، علتی که من می خواهم عضوی از هیئت مدیره باشم اینست که من عاشق OTW هستم. اگرچه مهارتها و زمان آزاد من این اجازه را به من نمی دهد که به همه ی کمیته ها بپیوندم، اما من همچنان می خواهم که تا آنجا که می توانم برای OTW به صورت یک کل واحد کار انجام دهم. عضوی از هیئت مدیره بودن یک فرصت دیگر برای کمک کردن می دهد. من به ماموریت OTW و هم به جامعه ی درونی سازمان و جایگاهش در بین جامعه های هوادارانه باور دارم. من اطمینان دارم مهارت هایی که در اینجا کسب کرده ام خارج از کاری که در کمیته هایم می توانم انجام دهم، می توانند در کمک کردن به سازمان به طور کلی استفاده شوند. من می خواهم هنگامی که مشکلاتی برای OTW رخ می دهند در عرشه باشم و امیدوارم که در عین درک کردن و احترام گذاشتن به تجربه های مختص کمیته ای رؤسای کمیته هایمان بتوانم از بار مسئولیتی که بر عهده آنهاست بکاهم.

2. چه مهارت هایی و یا تجربه هایی را به هیئت مدیره خواهید افزود؟

نقاط قوت من در ارتباطات و توجه به جزئیات نهفته است. من خودم را شخصی می بینم که می تواند اطلاعات را به طور موثر بدون اینکه تنش بی دلیل ایجاد کند منتقل کند. من در سال آخر دانشگاهم رئیس دو سازمان بوده ام و در سالهای قبل از آن، منشی، نایب رئیس و صندوقدار بوده ام. من می دانم که بودن در صف اولین افرادی که باید با مشکلات درست در زمانی که رخ می دهند برخورد کنند چه حسی دارد. اگرچه رهبری می تواند پراسترس باشد، اما به نظر من ارزشمند است چون به من درک عمیقتری از بنیادها و کارهای اساسی یک سازمان می دهد. آنچه که من امیدوار آن هستم که فرصت افزودنش را به هیئت مدیره داشته باشم تمایل و ظرفیت برای گوش دادن عمیق، میل انجام دادن کار خوب بیشتر از ضرر رساندن و توانایی صحبت متفکرانه و کاملا عادلانه حتی در مواقع استرس است.

3. یک یا دو هدف که برای شما مهم هستند و شما علاقه‌مندید که در طول دوره‌تان بر روی آنها کار کنید برای OTW انتخاب کنید. چرا شما برای این اهداف ارزش قائلید؟ چگونه با دیگران برای دستیابی به آنها همکاری خواهید کرد؟

من در ایجاد اهداف بزرگتری برای OTW خارج از تجربه هایم در آن محتاط هستم، اما دوست دارم که ببینم ما به عنوان یک سازمان در حال تلاش کردن برای بروزرسانی مستندات مختص کمیته ها و مستندات مربوط به کل سازمان هستیم تا بتوانیم در مورد زیربناهای تصمیم هایی که داوطلبان هر روز می گیرند شفافیت بیشتری ارائه کنیم. برای دستیابی به این هدف ما نیاز خواهیم داشت که مستندسازی داخلی مان را بروزرسانی کنیم که این وظیفه ای مداوم است که آنطور که باید قدرش دانسته نمی شود. به عنوان یک سرپرست بررسی کنندگی تگ ها، من خیلی با این موضوع آشنا هستم که اهداف پیش از آنکه یک فرد تمامی جزئیات کارکردهای درونی را ببیند آسانتر به نظر می آیند. اگرچه هر کمیته باید وظایف خاص خودش را در اولویت قرار دهد، من می خواهم که به OTW کمک کنم تا کمی شور و اشتیاق برای ایجاد مستنداتی که به راحتی می توانند در دسترس کارمندان و جامعه ما قرار بگیرند بدست آورد. مستندسازی داخلی خوب باعث کارآمدتر شدن کمیته های ما می شود و به مستندسازی خارجی شفاف تر و تجربه ی کاربری بهتر می انجامد.

4. تجربه ی شما در مورد پروژه های OTW چیست و چگونه با کمیته های مربوطه همکاری خواهید کرد تا این پروژه ها را تقویت و پشتیبانی کنید؟ سعی کنید که گستره ای از پروژه ها را به حساب بیاورید، هرچند در مورد تاکید بر پروژه هایی که در موردشان تجربه دارید راحت باشید.

بیشتر تجربه های من مربوط به AO3 هستند ولی از طریق پلتفرم چت داخل سازمانی من در معرض کار سایر کمیته هایی که مربوط به خیلی از پروژه های OTW هستند قرار گرفته ام. من باور دارم که بهترین کسانی که می دانند چه چیزی برای هر کمیته فایده خواهد داشت افراد درون آن کمیته هستند. به طور کلی، من فکر می کنم بهترین اقدام حمایتی که هیئت مدیره می تواند انجام دهد اینست که بپرسد هر کمیته برای اینکه هموارتر کارش را انجام دهد به چه چیز نیاز دارد و سعی کند که تا جایی که ممکن است مساعدت ارائه کند. علاوه بر آن، برای تمامی پروژه های OTW کار بین کمیته ای ضروری است و من باور دارم که هیئت مدیره می تواند یک منبع مفید برای تسهیل کردن این مکاتبه باشد.

5. چگونه بین وظایفتان در هیئت مدیره و سایر نقش هایتان در OTW تعادل برقرار خواهید کرد، یا برای سپردن نقش های کنونی تان به دیگران برای تمرکز بر روی وظایفتان در هیئت مدیره برنامه ای دارید؟

مسئولیت های کنونی من در OTW تحت عنوان های بررسی کننده ی تگ ها، سرپرست بررسی کنندگان تگ ها و عضوی از کمیته ی پشتیبانی هستند. من احساس نمی کنم که بار کاری کنونی ام بیش از حد سنگین است یا با نامزد شدن من در انتخابات یا عضو هیئت مدیره شدن ناسازگار است؛ اما اگر تغییری در این شرایط ایجاد شود من واگذاری فندوم های بزرگتری که بررسی کرده ام یا بازنشستگی از تیم پشتیبانی را در نظر خواهم گرفت. بسیاری از چیزهایی که به دلیل قرنطینه در زندگی عادی من کند شده اند به آرامی سرعت خواهند گرفت ولی من پیش بینی می کنم، در حین اینکه زندگی به چیزی که نزدیک حالت عادی است برمیگردد، بتوانم مسئولیت های بالقوه ی هیئت مدیره را در کارهای روزمره ام بگنجانم. من پیش بینی نمی کنم که مشکل اساسی ای در برقراری تعادل بین کار هیئت مدیره و سایر مسئولیت هایم در OTW یا مسئولیت های خارجی ام داشته باشم.