آمارهای انتخابات OTW برای سال 2020

حال که انتخابات سال 2020 تمام شده است ما خوشحالیم که می توانیم آمار مشارکت رای دهندگانمان را با شما به اشتراک بگذاریم.

در انتخابات سال 2020 ما مجموعا 13,369 نفر رای دهنده واجد شرایط داشتیم. از این تعداد 2,858 نفر رای دادند که بیانگر 21.4% از رای دهندگان بالقوه است. آمار مشارکت ما پایین تر از سال گذشته بود که آماری معادل 22.5% داشت. هرچند ما همچنین یک رشد در تعداد رای های ریخته شده مشاهده کردیم، از 2,234 عدد به 2,858، که به معنی یک افزایش 28 درصدی است.

کمیته ی انتخابات متعهد است که به ارتباط برقرار کردن با اعضای واجد شرایط ما ادامه دهد تا آنان را برای رای دادن در انتخابات تشویق کند. هر کس که برای عضویت هیئت مدیره انتخاب شود می تواند یک اثر مهم در سلامت بلندمدت پروژه های OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) داشته باشد و ما می خواهیم که اعضایمان در این موضوع حرفی برای گفتن داشته باشند.

برای کسانی که ممکن است علاقه‌مند به دانستن تعداد آرای دریافتی هر کاندیدا باشند، لطفا دقت کنید که پروسه ی انتخابات ما به گونه ای طراحی شده است تا یک گروه برابر از اعضای هیئت مدیره را انتخاب کند تا به آنها این اجازه داده شود تا باهم به خوبی همکاری کنند؛ بنابراین ما این اطلاعات را منتشر نمی کنیم. به عنوان یک قانون کلی این موضوع که کدامیک از کاندیداهای ناموفق ما کمترین آرا را کسب کرده اند را نیز افشا نخواهیم کرد؛ به خاطر اینکه نمی خواهیم آنها را از نامزد شدن در آینده هنگامی که ممکن است شرایط و علاقه ی اعضا متفاوت باشد دلسرد کنیم.

مجددا از تمامی کسانی که در هر مرحله از انتخابات مشارکت کردند بسیار سپاسگزاریم! امیدواریم که شما را در رای گیری مجازی سال آینده دوباره ببینیم.


OTW (سازمانی برای آثار دگرگون شونده) یک سازمان مرجع بدون سود برای چندین پروژه است که شامل AO3 (آرشیوی از آن خودمان)، Fanlore (فنلور)، Open Doors (درهای باز)، TWC (مجله آثار و فرهنگهای دگرگون شونده) و کمیته ی وکالت مدافعی حقوقی OTW می شوند. ما سازمانی هستیم که توسط هواداران اداره و توسط اهدا کنندگان حمایت می شود که کارمندانش داوطلبان هستند. درباره ی ما در وبسایت OTW بیشتر بخوانید. برای اینکه در مورد تیم داوطلبانه ی مترجمان ما که این پست را ترجمه کرده اند بیشتر بدانید به صفحه ی کمیته ی ترجمه سری بزنید.