שאלות נפוצות

סקירה כללית

עבור אילו תפקידים ב-OTW מתקיימות בחירות?

חברות הדירקטוריון הן בעלות התפקידים היחידות העומדות לבחירה. הדירקטוריון הוא קבוצת האנשים העומדת בראש ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות). הוא כולל שלוש בעלות תפקידים מוגדרים (נשיאה, גזברית, ומזכירה), וכן חברות דירקטוריון כלליות. ההתמודדות בבחירות לדירקטוריון אינה על תפקיד מסוים, אלא על מקום בדירקטוריון. חברות הדירקטוריון בוחרות את בעלות התפקידים מבין עצמן כשתקופת הכהונה של נושאות התפקידים מסתיימת (תקופת הכהונה כנושאת תפקיד קצרה יותר מתקופת הכהונה כחברת דירקטוריון).

בכל שנה נבחרות לפחות שתי חברות דירקטוריון (בהצבעה על ידי חברות OTW משלמות/תורמות), ותקופת הכהונה היא שלוש שנים, נכון לעכשיו.

מה עושה חברת דירקטוריון?

תפקידיהן של חברות הדירקטוריון כקבוצה כוללים את הוצאתו לפועל של התכנון האסטרטגי וכן קבלת החלטות בתחומים כגון מטרת ה-OTW (הארגון למען יצירות טרנספורמטיביות), התקציב השנתי, מיזמים וסדרי עדיפויות; שמירה על מיקוד במטרות ארוכות הטווח של הארגון; מעקב אחר ההתקדמות בהשגת יעדים אסטרטגיים; שמירה על התנהלות ארגונית תקינה מבחינה משפטית; נטילת אחריות על פעולות הנעשות מטעם הארגון; נשיאה באחריות משפטית לארגון וענייניו הכספיים אל מול רשות המסים הפדרלית האמריקאית; חתימה על חוזים, הוצאת כספים, ועריכת עסקאות מסוגים שונים.

באופן פרטני, מצופה מחברת דירקטוריון כי תשתתף בפגישות צ’אט; תתעדכן בתקשורת ובדו”חות ארגוניים רלוונטיים; ותפעל בתום לב לטובת ה-OTW.

מי זכאית להגיש מועמדות?

פרטים לגבי זכאות נמצאים לעיונך בעמוד הגשת מועמדות.

מדוע עליי לשרת בוועדה בטרם אוכל להתמודד לדירקטוריון?

השירות באחת מוועדות הארגון עוזרת להבטיח כי למועמדת רמת היכרות מסוימת עם דרכי התנהלותו הפנימית של ה-OTW (הארגון למען יצירות טרנספורמטיביות), וכן משקפת את יכולתה של המועמדת לעבוד היטב עם אחרים בתפקיד התנדבותי מקוון. כמו כן, מדובר בהפגנת מחויבות מצד המועמד ל-OTW ולערכיו.

מדוע עליי להשתמש בשמי החוקי?

משום שחברות הדירקטוריון נושאות באחריות משפטית ל-OTW (הארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) ולענייניו הכספיים, צריכה להיות אפשרות לקשור את פעולותיהן בארגון לזהותן המשפטית. זהו חלק מתקנות רשות המסים הפדרלית האמריקאית עבור ארגונים ללא מטרת רווח, עליהם נמנה ה-OTW.

האם שמי החוקי יקושר לזהותי בפאנדום?

רק אם בחרת לקשר ביניהם בעצמך, למשל על ידי אזכור זהותך בפאנדום במסגרת טקסט ההיכרות של המועמדת, אותו עלייך להגיש כחלק מהליך הבחירות. סגל ה-OTW (הארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) ומסמכים ארגוניים יתייחסו אלייך בשמך החוקי בלבד.

האם יש לתפקידים מסוימים בדירקטוריון דרישות מיוחדות?

מומלץ שבעלות התפקידים המוגדרים בדירקטוריון (נשיאה, גזברית, ומזכירה) תהיינה בעלות ניסיון קודם בדירקטוריון כחברות כלליות לפני שהן ממונות לתפקיד מוגדר. מלבד זה אין לתפקידים אלו דרישות מיוחדות.

ה-OTW הוא ארגון מעריצות. מדוע יש חיסיון על זהויות הפאנדום של המועמדות?

בעוד שלאנשים רבים לא מפריע שזהותם המשפטית תיקשר לזהותם בפאנדום, אין הדבר נכון לגבי כולם, מסיבות שונות ומגוונות. מדיניות ה-OTW (הארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) קובעת כי ההחלטה בעניין זה היא בידי המועמדות; המועמדות עצמן הן שתחלטנה כמה מידע הן מוכנות לחשוף לגבי זהותם בפאנדום. מדיניות זו תקפה גם במהלך תהליך הבחירות וגם לאחריו, והיא נוגעת לכל המועמדות, בין אם נבחרו ובין אם לאו.


מועמדות לדירקטוריון

האם ניתן להשתמש בסמלילים של ה-OTW במהלך קמפיין בחירות?

יש להימנע משימוש בסמלילים רשמיים של ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות), או בתמונות אותן ניתן לזהות בטעות כסמליל רשמי של הארגון, כולל סמלילים של מיזמים מסוימים כמו Archive of Our Own – AO3 (ארכיון משלנו). מותר לשתף בטוויטר ובטאמבלר הודעות רשמיות שפורסמו בערוצי ה-OTW ומכילות סמלילים שכאלה, אך אין לקשר את הסמלילים לקמפיינים למען מועמדת או מועמדות מסוימות. זאת על מנת להימנע מהרושם שה-OTW נותן חסות למועמדת מסוימת.

מהו התהליך להגשת מועמדות?

קודם כל, תצטרכי לוודא עמידה בתנאי הסף להגשת מועמדות ולהסכים להתמודד תחת שמך החוקי. שלחי לראש ועדת בחירות דוא”ל הכולל את שמך החוקי ואישור שגילך מעל 18. יש ליידע את ועדת הבחירות אם התנדבותך בארגון כרגע היא תחת שם בדוי, ואם בכוונתך לשנות את שמך במסגרות ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) לשמך החוקי לפני הכרזת המועמדות או לאחר בחירתך לדירקטוריון.
לאחר מסירת ההודעה, ועדת הבחירות תאמת את זכאותך להגשת מועמדות עם הוועדות המתאימות. המועד הסופי להכרזה על מועמדות מפורט בציר הזמן לבחירות.

מה ההבדל בין בחירות עם ריבוי מתמודדות לבחירות עם מיעוט מתמודדות?

ריבוי מתמודדות הוא מצב שבו מספר המקומות הפנויים בדירקטוריון נמוך ממספר המועמדות שהציעו את עצמן, וחברות הארגון בוחרות מי מהמועמדות יאיישו את התקנים.

בבחירות עם מיעוט מתמודדות, מספר המקומות הפנויים בדירקטוריון שווה למספר המועמדות לאותה שנה או גבוה ממנו. היות שאין למעשה תחרות על תקנים, המועמדות נבחרות אוטומטית לדירקטוריון בתום תהליך הבחירות (שאינו כולל הצבעה, מכיוון שאין בה צורך במקרה כזה). אם נותרים מקומות פנויים בתום הבחירות, הם יישארו פנויים עד הבחירות הבאות.

האם אוכל להתמודד שוב בעתיד?

אם לא נבחרת לדירקטוריון, באפשרותך להגיש מועמדות גם בשנה העוקבת, בהנחה שתעמדי שוב בתנאי הסף להגשת מועמדות.

איך נראה קמפיין הבחירות?

תחילה יהיה עלייך לכתוב קטע אודות קצר. מדובר בפסקה קצרה ובה פירוט של הניסיון הרלוונטי שיש לך, בין אם מחוץ למרחב הווירטואלי, בתוך ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) או בפאנדום בכלל.

לאחר מכן, יהיה עלייך לענות על שאלות המצע, שהנוסח שלהן אחיד לכל המועמדות.

אז יהיה תהליך השאלות-ותשובות, כאשר השאלות מגיעות מציבור הבוחרות.

לבסוף יש צ’אטים פתוחים בהם יהיה עלייך להשתתף. את הצ’אטים מארגנת ועדת הבחירות בהתאם ללוח הזמנים שלך.


הצבעה

מה עליי לעשות כדי לקבל את זכות ההצבעה בבחירות?

זכות ההצבעה שמורה לחברות OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות). ההצטרפות לארגון נעשית באמצעות תרומה של $10 או יותר. תוקף החברות הוא שנה מתאריך התרומה, במהלכה תוכלו להצביע בבחירות לדירקטוריון. חברות קיימות בארגון יכולות להאריך את תוקף החברות על ידי מתן תרומה נוספת; תוקף החברות הוא תמיד שנה מתאריך מתן התרומה המזכה האחרונה. לבדיקה האם התרומה האחרונה שלכן מקנה לכן את זכות ההצבעה בבחירות הקרובות, היכנסו לציר הזמן של הבחירות.

תרמתי יותר מ-$10, מדוע לא קיבלתי שום מידע לגבי הבחירות?

ישנן מספר סיבות אפשריות לכך:

  1. האם התרומה בוצעה לפני שנת הבחירות הנוכחית? אם התשובה לא ודאית, ניתן ליצור קשר עם ועדת פיתוח וחברות ולבדוק זאת איתן. רק תרומות שניתנו באותה שנת בחירות מקנות את זכות ההצבעה בבחירות הקרובות.
  2. האם ביטלתן קבלת עדכונים בדוא”ל מה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות)? אם כן, ניתן לשלוח בקשה להצטרפות לרשימת התפוצה ל[email protected].
  3. האם המיילים של ה-OTW מגיעים לתיקיית הספאם? כדי למנוע מזה לקרות, יש להוסיף את הדומיין @transformativeworks.org לרשימת השולחים הבטוחים בתיבת הדוא”ל.

אם אינכן מקבלות עדכונים ולא מדובר באחת מסיבות נפוצות אלה, צרו איתנו קשר וננסה לפתור את הבעיה.

מדוע לא ניתן להצטרף ל-OTW על ידי התנדבות?

כיוון שאנחנו ארגון בעל מעמד חוקי של ארגון שלא למטרות רווח, אנו מחוייבות לוודא שכל חברה בארגון היא אדם יחיד בעל זהות חוקית, ושאף חברת ארגון לא רשומה יותר מפעם אחת. הדרך הקלה ביותר לאמת את זהות המצביעות היא על ידי קישור החברות בארגון לתרומות שבוצעו דרך חשבון בנק או כרטיס אשראי (כלומר, אמצעי תשלום שניתן לקשר לזהות הבעלים). מסיבה זו התנדבות, כמו גם תרומות במזומן ותרומות בהמחאת דואר, לא מאפשרות להצטרף לחברות בארגון.

איך עובד תהליך ההצבעה?

הנחיות הצבעה נשלחות לכל בעלות זכות ההצבעה – מי שחברותן בתוקף ולא נרשמו להן עבירות הפוסלות אותן מלהצביע – לכתובות הדוא”ל איתן נרשמו לארגון. פתקי ההצבעה הם אנונימיים.

הקולות נספרים בשיטת הצבעה על ידי דירוג, שיטה שעברה התאמה לבחירות הדורשות יותר ממנצח אחד.

להסבר מלא על השיטה, קראו את דף המידע על תהליך ההצבעה.

מתי מקבלים את התוצאות?

תוצאות הבחירות הסופיות יפורסמו לאחר סגירת ההצבעה; התוצאות יוכרזו עד שלושה ימים מתום ספירת הקולות, אלא אם יתעוררו קשיים חריגים. במקרה של עיכוב בפרסום התוצאות, ועדת הבחירות תפרסם עדכון עם פירוט הסיבה לעיכוב וצפי חדש לפרסום התוצאות.

האם תפרסמו את הדירוג הסופי של המתמודדות?

אנחנו לא מפרסמות את דירוג המתמודדות, וזאת כדי להבטיח יחס שווה כלפי חברות הדירקטוריון הנבחרות.


הצבעה באמצעות ייפוי כוח

מהי הצבעה באמצעות ייפוי כוח? כיצד היא עובדת?

מהי הצבעה באמצעות ייפוי כוח? כיצד היא עובדת?

הצבעה באמצעות ייפוי כוח היא קביעה של אדם אחר להצביע בשמך בבחירות. ה-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) מחויב לאפשר זאת לפי החוק במדינת דלאוור. לרוב, חברות ארגון ממנות לעצמן מיופת כוח כאשר ידוע להן שלא תהיה להן גישה לאינטרנט במהלך כל תקופת הבחירות, או שהן יהיו עסוקות בהתחייבויות קודמות שלא ישאירו להן זמן להצביע.

את ייפוי הכוח יש לקבוע באמצעות הדואר האלקטרוני.
על ייפוי הכוח

  1. להישלח מכתובת הדוא”ל אליה משויכת התרומה מקנת-החברות שלך ל-OTW;
  2. לכתב גם את [email protected] וגם את מיופת הכוח;
  3. לכלול את שמך החוקי; וגם
  4. לכלול הצהרה מפורשת שברצונך לייפות את המכותבת בדוא”ל להצביע בשמך בבחירות.

על מיופת הכוח להשיב לדוא”ל ולאשר קבלת ההודעה, תוך ציון שמה החוקי בתוכן התשובה. האישור צריך להגיע אל [email protected] לא יאוחר משבועיים לפני תחילת הבחירות. התאריך האחרון לשליחת ייפויי כוח יופיע בציר הזמן לבחירות.

תוקפו של יפוי כוח הוא שישה חודשים מיום קביעתו. עד למועד התפוגה של ייפוי הכוח, אין לנו אפשרות לבטלו או לבצע בו שינויים. אם מונית בייפוי כוח להצביע בשם חברת ארגון, אין באפשרותך להעביר את ייפוי הכוח שקיבלת לאדם אחר.


Further Information

היכן ניתן לקבל מידע נוסף על הבחירות?

אתר הבחירות הוא המקום עם המידע המפורט ביותר בנושא. באתר יש אזור המוקדש לעדכונים וחדשות ואזור היסטוריה, וכן קטגוריות נוספות, מפורטות יותר, הרשומות בצד.

לא קיבלתי עדיין תשובה לשאלתי.

במקרה זה, אפשר לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר.
נשמח לסייע!