ציר זמן בחירות 2019

זהו ציר הזמן הרשמי לבחירות 2019. מאחר ו”שאלות ותשובות” והצ’אטים החיים של המועמדות זמינים רק באנגלית, ניתן לגשת לגרסה האנגלית של דף זה כדי לקבל מידע נוסף על האירועים הללו.

ה-14 ביוני

 • המועד האחרון להגשת מועמדות הוא בשעה 23:59 (זמן אוניברסלי). על המועמדות להיות חברות ב-OTW (ארגון למען יצירות טרנספורמטיביות) עד למועד זה.
 • המועד האחרון להגשת טקסט “אודות” ומצע הוא 23:59 (זמן אוניברסלי). אם יש צורך לתרגם את המסמכים, מסמכים אשר יוגשו באיחור יתורגמו אחרונים.

ה-17 ביוני

 • הכרזת המועמדות ופרסום ה”אודות” והמצע.

ה-30 ביוני

 • המועד האחרון להצטרפות לחברות כדי להצביע בבחירות הקרבות.
 • כל מי שהצטרפה או תצטרף לחברות בין ה-1 ביולי 2018 ל-30 ביוני 2019, (כולל, לפי זמן אוניברסלי), תהיה זכאית להצביע בבחירות.

ה-21 ביולי

 • הנחיות הצבעה יישלחו בדוא”ל לזכאיות להצביע.

ה-29 ביולי

 • המועד האחרון לפנייה אל ועדת הבחירות עם בקשה לייפוי כוח במקרה ולא תהיה לכן גישה לדוא”ל במשך כל תקופת הבחירות.

ה-9 עד ה-12 באוגוסט

 • הבחירות יתקיימו החל מ-00:01 (זמן אוניברסלי) ביום שישי, ועד 23:59 (זמן אוניברסלי) ביום שני.

ה-13 באוגוסט

 • תוצאות הבחירות יוכרזו.

ה-20 באוגוסט

 • המועד האחרון לבקשת ספירה חוזרת.

ה-1 באוקטובר

 • תחילת תחלופת הדירקטוריון.

ניתן למצוא את צירי הזמן עבור השנים הקודמות בדף ההיסטוריה.